Мифическое существо Злыдни

"Смилуйся, мать, посмотри, вон твой сын с куском хлеба и палкой бросил дом и идёт по катучим камням — куда глаза глядят, а злыдни — спутники горя, обвиваясь вокруг шеи, шепчут на уши: "Мы от тебя не отстанем!" A.M.Ремизов "К Морю-Океану" (208) В славянском фольклоре мелкие пакостные создания, по разным мифам обитающие в различных местах, например — в болоте (будучи помощниками болотника или кикиморы). Однако наиболее распространенный вариант — в избе в качестве духов, олицетворяющих недобрую судьбу. Злыдни "невидимо обитают в доме человека или сидят у него на плечах; это худые зверьки с облезшей шерстью, и живут они за печью." (58) В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона сказано: "Злыдни — у малоруссов демоническое существо, враждебное человеку, его недоля, бида. Злыдни отличаются от пассивной доли: последняя только не содействует благосостоянию человека, первые приносят ему несчастие. В некоторых местностях (Переяславский уезд) народ представляет себе злыдней в образе невидимых стариков-нищих: где они поселятся, там вечно будет бедность." (167) Также в этом словаре упоминается украинская сказка о злыднях, опубликованная в 4-ом номере "Этнографического Обозрения" за 1892 год: "Было два брата — один был бедный, другой богатый. Богатый женил сына, а бедного и не звал, а он сам пошел; богатый посадил его возле припечка; богачей он заливает водкою, пивом, а он (бедный) так прочее что есть; подпил, домой пошел, а идти лугами, место низкое, трясина. Идет с женой и поют; слышит три голоса и говорит жене: "что это такое? нас двое, а три голоса слышно". Он спросил: "кто ты такой?" и он (голос) отвечал: "мы твои Злыдни, того ты и бедный". Он тотчас увидал их, давай их колом бить; убил, отволок у трясину, то место загрузил и потом там заткнул кол. Вот через несколько времени стал он заживаться, поравнялся с тем уже богатым; тот богач спрашивает: "отчего ты так разбогател?" Чего да чего? — он и рассказал. Тот позавидовал; пошел на то место, где они (Злыдни) были погружены, вынул кол, и они повылазили — их было три; он от них идет — они за ним идут; он говорит: "идите к тому брату, у которого были", а они — "нет, мы теперь к нему не пойдем: он сильно бьется, мы пойдем к тебе". И пошел. И с тех пор, он стал таким бедным, каким был его брат. (Записано в Неклюдове, Корочанский уезд, Курской губернии от грамотного парубка малоросса Мирошниченка в 1892 г.)." Васильев М.К., Сумцов Н.Ф. Антропоморфические представления в верованиях украинского народа. II. "Этнографическое обозрение" — 1892, №4. (С.169) По белорусским поверьям "злыдні — малыя, гарбатыя, скурчаныя стварэнні* , у вялізных ботах і шапках; час ад часу яны нападаюць на пэўную хату, і тады там ужо нічога не вядзецца. Звычайна жывуць пад печчу, робяць адтуль выправы па ўсёй гаспадарцы і адбіраюць розныя набыткі. Заглядваюць у гаршкі з ядою і ў лепшую кашу падсыпаюць пяску, у самае тлустае* малако наліваюць вады, псуюць* у дзежцы хлеб, у курэй крадуць яйкі... Ва ўсім шкодзяць і перашкаджаюць, так, што хата, у якой яны пасяліліся, бяднее і галее. Часам яны ўзнікаюць без прычыны, іх можна таксама выклікаць, дзякуючы вялікаму жаданню разбагацець, празмернасці ў працы. Калі, напрыклад, хтосьці ў час яды працуе, можна з упэўненасцю сказаць, што злыдні нападуць на яго." (156) Злыдні етыя пахожы на дробных людзей. А якія яны ўрэдныя, дык і не раскажаш. Калі яны ў хаце завядуцца, то можаш па свету пайсці. Але ёсць спосаб выгнаць іх. Нада прыгатаваць смачную вячэру, такую, што ніколі і не варыла. Злыдні яе захочуць папробаваць, дык тады нада хуценька іх там закрыць і падалей завезці. Запісана ў 2006 годзе ў вёсцы Чамярня Веткаўскага р-на* студэнткай І.Шаўко ад Грамыка Марыі Піліпаўны, 1933 г.н. (505: с.162) Злыдні — то такія пачвары* , што покуль з жывёлы і людзей усё не высасуць, дык з двара не пойдуць. Малыя, голыя, худыя дзяды — то ета і ёсць злыдні. Яны па аднаму не лётаюць, а толькі стаяй цэлай. Калі ўчэпяцца за цябе, то пішы прапала. Яны спачатку ўсё хазяйства звядуць, а потым і здароўе выцягнуць. І вось папробуй ад іх адчапіцца. Запісана ў 2006 годзе ў вёсцы Шэйка Веткаўскага р-на студэнткай І.Шаўко ад Рослікавай Ніны Канстанцінаўны, 1930 г.н. (505: с.162) Быў у нас злыдзень, не любіў, калі Богу малілася. Вось баба жыла з дзедам і Богу малілася. Дзед лёг на краваць і забыўся. А баба моліцца: “Прачысці, Божанька, душы нашыя”. А пад акном голас чуваць: “Прачысцім, прачысцім, усё вычысцім”. Тут дзед пытае: “З кім гэта ты гамоніш?” А баба кажа: “З Богам”. А то пад вакном злыдзень быў. Уранні баба адправіла дзеда ў каморку — аж там ужо нічога не было. Злыдзень усё вычысціў. Запісана ў 2004 годзе ў вёсцы Стаўбун Веткаўскага р-на студэнткай Т.Казюкінай ад Зуевай Марыі Лаўрэнаўны, 1926 г.н. (505: с.162) Злыдні — гэта дрэнныя істоты* . Яны жывуць у хатах, і там ніколі нічога не вядзецца. Яны ў асноўным жывуць пад печчу. У лепшую чашку з вадой насыпаюць пяску, у самае тлустае малако наліваюць ваду, порцяць хлеб, у курэй крадуць яйкі. Заўсёды шкодзяць, а хата, у якой яны пасяліліся, бяднее, гаспадары хварэюць. У агародзе ніколі не дажджэшся добрага ўраджаю. Запісана ў 2004 годзе ў вёсцы Пабядзіцель Лоеўскага р-на* студэнткай В.Марчанка ад Гаўрыленка Тамары Мікалаеўны, 1927 г.н. (505: с.162) "Белорусская Злыдня представляется невидимой женщиной без языка, глаз и ушей, которая прежде была змеей. По поверьям от Недоли или злыдней избавиться очень трудно, но возможно. Для этого нужно хитростью заставить их залезть в мешок и бросить его в болото. Злыдней можно связать и оставить на дороге, и тогда они перейдут к тому, кто их освободит." (58)

Мифический бестиарий

Существа из мифов и легенд оживают в этой энциклопедии, в которую вошли значения не только мифических существ, но и существ из сказок, кинофильмов и книг. Информация собранная по крупицам интернет пользователями иногда смешит, но иногда и удивляет. Проведите немножко своего времени и познайте удивительный мир легенд и фентези, который будоражит воображение ни одного поколения.


Существа из мифов и легенд на букву А


Монстр
Агуане

Мистическое чудовище
Азема

Чудище
Албысы

Чудище
Анаким

Фэнтезийный персонаж
Ао

Монстр
Арворх

Герой сказок
Архангелы

Герой легенд
Ахти

Мистическое чудовище
Абаасы

Чудище
Абаасылар

Мифическое существо
Абааһы

Герой легенд
Абада

Мистическое чудовище
Абанг Аку

Мистическое чудовище
Абасы

Монстр
Аванк

Мистическое чудовище
Агиски

Чудище
Агрометы

Фэнтезийный персонаж
Алим

Герой сказок
Абрасакс

Монстр
Авгур

Фэнтезийный персонаж
Агишки

Фэнтезийный персонаж
Агнявік

Зверь
Агызмал

Герой легенд
Азы

Герой легенд
Алея

Герой сказок
Ангелы 

Фэнтезийный персонаж
Арейон

Монстр
Архонты

Монстр
Аюстал

Монстр
Абнауаю

Герой сказок
Азарлары

Мифическое существо
Альрауны

Мистическое чудовище
Анцыбал

Чудище
Араш

Герой легенд
Арслан

Фэнтезийный персонаж
Атцыс

Фэнтезийный персонаж
Абуми-гути

Фэнтезийный персонаж
Аварга Мога

Фэнтезийный персонаж
Агач киши

Герой сказок
А Бао А Ку

Мистическое чудовище
А Бао Ку

Фэнтезийный персонаж
Агроти

Герой легенд
Агулшап

Зверь
Агх-иски

Герой легенд
Агхары

Мифическое существо
Агъач киши

Герой легенд
Аданы

Герой легенд
Адданк

Герой легенд
Аджина

Фэнтезийный персонаж
Адзуки-агэ

Фэнтезийный персонаж
Адзуки-арай

Фэнтезийный персонаж
Адзуки-сарасара

Герой сказок
Адзуки-тоги

Мистическое чудовище
Адзуки-яроо

Фэнтезийный персонаж
Адские гончие

Герой легенд
Аждаha

Чудище
Аждарха

Мистическое чудовище
Ажыдаа́р

Чудище
Аздаха

Герой сказок
Аздяка́

Герой легенд
Азярніцы

Монстр
Аидахар

Герой сказок
Аист

Фэнтезийный персонаж
Ай-хуа

Чудище
Айдага́р

Герой сказок
Айдахар

Герой сказок
Айтвар

Фэнтезийный персонаж
Айтварас

Герой легенд
Айцы

Мифическое существо
Акаана

Герой легенд
Акасита

Монстр
Акери

Мистическое чудовище
Аколностъ

Мистическое чудовище
Акромантул

Мистическое чудовище
Акуй-Халава

Герой сказок
Акулобраз

Мистическое чудовище
Ала

Мифическое существо
Албаны

Фэнтезийный персонаж
Албасты

Герой легенд
Алекторъ дивий

Монстр
Али

Мистическое чудовище
Аллокамелус

Мифическое существо
Альсеиды

Мистическое чудовище
Алэл

Монстр
Антеро

Герой легенд
Албастый

Чудище
Алема

Чудище
Алерион

Чудище
Аликанто

Чудище
Алканостъ

Герой сказок
Алкион (Alkyon)

Зверь
Алконос

Монстр
Алконост

Чудище
Алконотъ

Чудище
Алкуностъ

Зверь
Алцете

Мистическое чудовище
Аль-каркаданн

Монстр
Альвы

Монстр
Альгуль

Чудище
Альфин

Чудище
Ам-ам

Мистическое чудовище
Ам-мит

Чудище
Ам-мут

Мифическое существо
Амайурйук

Зверь
Амам

Монстр
Амамат

Мистическое чудовище
Амару

Мистическое чудовище
Амауталик

Мистическое чудовище
Амба́рный

Мифическое существо
Амбарник

Фэнтезийный персонаж
Амбарный старик-домовик

Фэнтезийный персонаж
Амемит

Герой сказок
Амикири

Герой сказок
Амиктиры

Герой сказок
Аммат

Герой легенд
Амт

Фэнтезийный персонаж
Амфиптерий

Мифическое существо
Амэ-онна

Фэнтезийный персонаж
Ананси

Чудище
Анба́рный

Зверь
Ангеук

Герой сказок
Ангиак

Мифическое существо
Ангьяк

Герой сказок
Андрони

Фэнтезийный персонаж
Анзу

Фэнтезийный персонаж
Анзуд

Герой легенд
Аниото

Мистическое чудовище
Анка

Фэнтезийный персонаж
Анкертольд

Чудище
Анку

Мифическое существо
Анкы-келе

Монстр
Аннакуи

Чудище
Аннуна

Фэнтезийный персонаж
Аннунаки

Чудище
Анталоп

Мистическое чудовище
Антапаты

Зверь
Антипко

Мистическое чудовище
Антис

Герой легенд
Антоностъ

Монстр
Ануннаки

Монстр
Анцётка

Герой легенд
Анчут

Мистическое чудовище
Анчутик

Чудище
Анчутка

Мистическое чудовище
Анщих Сисьва Пялт

Мифическое существо
Аньсих Сисьва Пялт

Фэнтезийный персонаж
Апíвень

Чудище
Апеп

Мистическое чудовище
Апис

Фэнтезийный персонаж
Апо́фис

Мистическое чудовище
Апоп

Монстр
Апсарас

Чудище
Апсары

Мистическое чудовище
Аразе

Герой сказок
Араитеуру

Мистическое чудовище
Аралезы

Герой сказок
Аргос

Чудище
Аргус

Герой сказок
Аржавейнік

Мистическое чудовище
Аржавеннік

Фэнтезийный персонаж
Аржавенник

Герой сказок
Аржавень

Чудище
Арзюри

Герой легенд
Аримаспы

Фэнтезийный персонаж
Аримофеи

Герой сказок
Аримоѳеи

Мифическое существо
Арсури

Мистическое чудовище
Артабатиты

Мифическое существо
Артинетас

Герой сказок
Аруи ариси

Зверь
Асванг

Герой сказок
Асванга

Мистическое чудовище
Асетнік

Герой легенд
Асида

Герой легенд
Аскефруа

Герой легенд
Аспид

Зверь
Аспида

Мифическое существо
Аспидоколеон

Фэнтезийный персонаж
Аспидѣ хелонѣ

Зверь
Аспик

Фэнтезийный персонаж
Ассида

Чудище
Ассидам

Мифическое существо
Астонiи

Чудище
Астромове

Мистическое чудовище
Асуван

Мифическое существо
Атлантическая горбатая змея

Чудище
Аука

Герой легенд
Афанк

Герой сказок
Афедронои

Фэнтезийный персонаж
Африт

Монстр
Ахерон

Мифическое существо
Ахеронт

Зверь
Ахлис

Герой легенд
Ахоры

Зверь
Ацаны

Герой сказок
Ачери

Мифическое существо
Ачкийини

Фэнтезийный персонаж
Ачо́ч-Мачо́ч

Фэнтезийный персонаж
Аѳдроноi

Чудище
Адау

Герой сказок
Алад

Фэнтезийный персонаж
Алпаб

Чудище
Аниука

Мифическое существо
Араска

Герой сказок
Арсан-Дуолай

Герой сказок
Асраи

Зверь
Аями

Существа из мифов и легенд на букву Б


Чудище
Бакенеко

Фэнтезийный персонаж
Белая Рука 

Герой легенд
Бен-Бен

Герой легенд
Благийдвор

Герой сказок
Бродницы 

Монстр
Бучу*

Мистическое чудовище
Бадњак

Чудище
Баг

Герой сказок
Бакэмоно

Монстр
Белыедамы

Фэнтезийный персонаж
Берегини

Герой легенд
Богинки

Чудище
Байцзэ

Мифическое существо
Баюн-Кот

Герой сказок
Бену

Чудище
Боуги

Мистическое чудовище
Бута*

Чудище
Бадняк

Монстр
Бісиці

Герой сказок
Бааби

Мистическое чудовище
Баба

Чудище
Бабай

Герой сказок
Бабайка

Чудище
Бабан

Чудище
Бабар

Монстр
Баби

Мистическое чудовище
Бабок

Мифическое существо
Бабр

Герой легенд
Бага

Герой легенд
Багамут

Герой легенд
Баган

Фэнтезийный персонаж
Багеера

Фэнтезийный персонаж
Багенге

Герой легенд
Багнік

Мистическое чудовище
Багник

Фэнтезийный персонаж
Бадзюля

Фэнтезийный персонаж
Бадюля

Мистическое чудовище
Баенник

Чудище
Баенный

Мистическое чудовище
Базилишек

Чудище
Байник

Мифическое существо
Бакемоно-Кицунэ

Фэнтезийный персонаж
Бакенэко

Чудище
Баку

Герой сказок
Бакэдзори

Герой сказок
Баламутень

Фэнтезийный персонаж
Баламуцень

Зверь
Балаур

Герой легенд
Балена

Фэнтезийный персонаж
Бандиман

Фэнтезийный персонаж
Банийип

Чудище
Банник

Фэнтезийный персонаж
Банной

Чудище
Банный

Мистическое чудовище
Банный бес

Мифическое существо
Банный пастырь

Фэнтезийный персонаж
Банный хозяин

Мистическое чудовище
Банши

Фэнтезийный персонаж
Банщик

Мифическое существо
Баньши

Монстр
Барабао

Мистическое чудовище
Баранец

Монстр
Барбегази

Герой легенд
Барбегазы

Фэнтезийный персонаж
Баргест

Мифическое существо
Барздуки

Мистическое чудовище
Барнитлег

Монстр
Барстуки

Чудище
Баст

Чудище
Бастет

Мифическое существо
Баубо

Фэнтезийный персонаж
Бебок

Герой легенд
Белая Баба

Герой сказок
Берендей

Фэнтезийный персонаж
Бехолдеры

Мистическое чудовище
Бахамут

Фэнтезийный персонаж
Башаандере

Мифическое существо
Башахаун

Мифическое существо
Баянник

Герой сказок
Бега

Зверь
Бегемот

Фэнтезийный персонаж
Бегущий волком

Фэнтезийный персонаж
Бедн-вара

Фэнтезийный персонаж
Безголовый человек

Чудище
Бекке

Мистическое чудовище
Беличий народ

Зверь
Беляки

Мифическое существо
Бен варра

Фэнтезийный персонаж
Бен-Варри

Мифическое существо
Беорнинги

Герой сказок
Берникли

Фэнтезийный персонаж
Бес банный

Мифическое существо
Бескуд

Мистическое чудовище
Бии-няо

Чудище
Бииняо

Герой легенд
Бий-няо

Мистическое чудовище
Бийняо

Чудище
Бильвизы

Мифическое существо
Бинфэн

Зверь
Бирюк

Герой сказок
Бичен

Фэнтезийный персонаж
Бкабей

Монстр
Блажинь

Герой легенд
Бласна

Фэнтезийный персонаж
Блегмии

Зверь
Блегмы

Герой легенд
Блемии

Чудище
Блудички

Мифическое существо
Бляго

Чудище
Бобо

Фэнтезийный персонаж
Бобок

Герой легенд
Бовешь

Герой легенд
Боган

Монстр
Боггарт

Герой легенд
Боги

Чудище
Боглы

Мифическое существо
Божонтка

Герой сказок
Бокан

Мистическое чудовище
Боканон

Герой легенд
Боли-бошка

Мифическое существо
Болла

Мистическое чудовище
Болотник

Мистическое чудовище
Болотница

Герой сказок
Болотный

Фэнтезийный персонаж
Болотный дедко

Герой сказок
Болотный леший

Герой сказок
Болотяник

Герой легенд
Бомка

Фэнтезийный персонаж
Бонакон

Фэнтезийный персонаж
Боннакон

Чудище
Бор

Фэнтезийный персонаж
Борамец

Фэнтезийный персонаж
Боранец

Чудище
Боровик

Чудище
Боровички

Чудище
Боровой

Мистическое чудовище
Боровой человек

Чудище
Бородатые

Герой сказок
Бородачик

Чудище
Борэй

Монстр
Боухан

Мифическое существо
Бохан

Мифическое существо
Боцан

Чудище
Брауни

Мистическое чудовище
Брокса

Монстр
Броллахан

Чудище
Броша

Монстр
Бруколак

Чудище
Брукса

Герой сказок
Бруни

Фэнтезийный персонаж
Бруха

Мистическое чудовище
Брэг

Герой легенд
Бу-лао

Мистическое чудовище
Бу́сеу́

Монстр
Бугган

Фэнтезийный персонаж
Бузинная госпожа

Фэнтезийный персонаж
Бузинная матушка

Герой легенд
Бузинная Матушка

Герой сказок
Бук

Мифическое существо
Бука

Герой легенд
Бука (Bwca)

Фэнтезийный персонаж
Бука́нка

Чудище
Бука́нко

Мистическое чудовище
Букан

Герой сказок
Буканай

Герой легенд
Букарица

Герой сказок
Букачка

Монстр
Букентавр

Монстр
Букусетка

Зверь
Буллар

Мифическое существо
Бунгиснгис

Монстр
Бундимун

Мифическое существо
Буниюп

Герой сказок
Буньип

Фэнтезийный персонаж
Бурак

Герой сказок
Буривухи

Герой сказок
Бусиэ

Герой легенд
Буско

Герой легенд
Бхутешвара

Герой легенд
Бхуты

Чудище
Бцентæ

Фэнтезийный персонаж
Бывшие

Чудище
Бьякко

Фэнтезийный персонаж
БѢлена

Зверь
Баггейн

Герой сказок
Батанушко

Герой сказок
Бенни

Герой легенд
Бесы

Мистическое чудовище
Бурдо-вал

Существа из мифов и легенд на букву В


Чудище
Ванф

Мифическое существо
Вилы

Мистическое чудовище
Водяницы

Зверь
Вуивр

Герой легенд
Вампал

Фэнтезийный персонаж
Васуки

Чудище
Вирява

Монстр
Водяные

Мистическое чудовище
Вытьянка

Герой легенд
Ванапаганы

Герой сказок
Вешица-сорока

Монстр
Воду

Мифическое существо
Волот

Чудище
Відминник

Герой сказок
Вій

Герой легенд
Вісуснік

Чудище
Ва öш

Зверь
Ва-ош

Герой сказок
Вадзянiк

Мифическое существо
Вадзяны

Мистическое чудовище
Вадзяны дзед

Герой сказок
Вазіла

Мистическое чудовище
Вазила

Фэнтезийный персонаж
Вазимба

Герой сказок
Вака де лумбре

Монстр
Валасень

Мифическое существо
Валасяніца

Герой сказок
Валькирии

Зверь
Вамфир

Мистическое чудовище
Вамфири

Герой легенд
Ван Тянь Хоу

Фэнтезийный персонаж
Ванагандр

Фэнтезийный персонаж
Ванахальбы

Зверь
Вани

Герой легенд
Вапак

Герой легенд
Вапаӄамталха`н

Мифическое существо
Варактил

Чудище
Варгін

Мистическое чудовище
Варги

Монстр
Варгин

Мистическое чудовище
Варман тура

Фэнтезийный персонаж
Василиск

Герой сказок
Ваўкалак

Чудище
Ваўкалека

Герой легенд
Вахокохоко

Фэнтезийный персонаж
Вдова птица

Мистическое чудовище
Вдодъ

Мистическое чудовище
Вегетандры

Чудище
Вейла

Мистическое чудовище
Велiорыбъ

Герой сказок
Велбудопардусъ

Мифическое существо
Велбудорысь

Мистическое чудовище
Велерыбъ

Герой легенд
Великаны

Герой сказок
Великие Гиббоны

Герой легенд
Вемики

Монстр
Вендиго

Мифическое существо
Вепреслон

Фэнтезийный персонаж
Верберы

Мистическое чудовище
Вербэры

Монстр
Вербэт

Монстр
Вергиены

Чудище
Верераты

Мистическое чудовище
Верерэты

Монстр
Веркабаны

Герой сказок
Веркрысы

Герой легенд
Веркэт

Мистическое чудовище
Верфокс

Герой легенд
Веры

Чудище
Вешап

Мифическое существо
Вещица

Герой сказок
Взрывопотам

Мифическое существо
Виверн

Чудище
Виверна

Герой легенд
Вигты

Фэнтезийный персонаж
Виелфрас

Герой легенд
Вий

Монстр
Вила

Чудище
Вилкацис

Чудище
Вилколаки

Монстр
Вилктаки

Герой легенд
Виндиго

Мифическое существо
Випунен

Фэнтезийный персонаж
Вирика

Герой сказок
Витар

Фэнтезийный персонаж
Витренник

Герой легенд
Вихованець

Фэнтезийный персонаж
Вишап

Герой легенд
Вкабей

Герой сказок
Влемии

Герой сказок
Во дак наг гран

Фэнтезийный персонаж
Во-а

Фэнтезийный персонаж
Вова

Монстр
Вовкулака

Монстр
Вовкун

Мифическое существо
Водява

Монстр
Водяница

Герой легенд
Водяной

Мифическое существо
Возвращающийся

Мифическое существо
Волкодлаки

Мистическое чудовище
Волокита

Чудище
Волосень

Фэнтезийный персонаж
Волсь

Монстр
Вонгви

Герой сказок
Вопар

Герой легенд
Вопитар

Герой сказок
Ворги

Мистическое чудовище
Воуви

Герой легенд
Вох

Герой сказок
Всевидящий

Фэнтезийный персонаж
Встречник

Мистическое чудовище
Вуглускр

Фэнтезийный персонаж
Вужалка

Чудище
Вуки

Герой сказок
Вулвер

Герой легенд
Вултанка

Фэнтезийный персонаж
Вунтериха

Чудище
Вупар

Герой легенд
Вупыр

Герой легенд
Вурдалак

Монстр
Выскорь

Герой сказок
Выхованец

Герой легенд
Вампиры

Мифическое существо
Верлиока

Герой сказок
Власти

Чудище
Волосатка

Чудище
Вяльнясы

Существа из мифов и легенд на букву Г


Зверь
Гарпии

Фэнтезийный персонаж
Гмуры

Фэнтезийный персонаж
Господства

Герой легенд
Гримтурсы

Фэнтезийный персонаж
Гаки

Герой сказок
Гирин

Фэнтезийный персонаж
Гомозули

Мистическое чудовище
Грант

Фэнтезийный персонаж
Грифы

Герой легенд
Гамсилг

Чудище
Гиады

Мистическое чудовище
Глейстиг

Герой сказок
Гаргульи

Мифическое существо
Грёза

Чудище
Гурии

Фэнтезийный персонаж
Гіпацэнтаўр

Зверь
Га́ла

Фэнтезийный персонаж
Га́ллу

Фэнтезийный персонаж
Гавриилова Свора

Мистическое чудовище
Гаврииловы Трещотки

Монстр
Гадюка

Мистическое чудовище
Гаёвки

Мистическое чудовище
Гаёвы дзед

Монстр
Гаёўкі

Мистическое чудовище
Гайтраш

Монстр
Гаканчи

Мифическое существо
Гала

Герой сказок
Галипоте

Мифическое существо
Галла

Герой легенд
Галлу

Герой сказок
Гамадриады

Чудище
Гамаюн

Мистическое чудовище
Гамберу

Мистическое чудовище
Ганапати

Фэнтезийный персонаж
Гандхарвы

Фэнтезийный персонаж
Ганеша

Чудище
Гараппа

Монстр
Гаргуйли

Чудище
Гаргулец

Чудище
Гаргулии

Монстр
Гарм

Монстр
Гарпия

Мифическое существо
Гаруда

Чудище
Гарцуки

Мифическое существо
Гаспадар

Мистическое чудовище
Гати

Герой легенд
Гатоблеп

Герой сказок
Гаюн

Герой легенд
Гвелвешапи

Герой легенд
Гвелешапи

Мистическое чудовище
Гворны

Герой сказок
Гекатонхейры

Мистическое чудовище
Генко

Монстр
Герион

Мифическое существо
Герионей

Монстр
Герионес

Мифическое существо
Гетулийский пёс

Герой легенд
Гианы

Чудище
Гиганты

Мистическое чудовище
Гидра

Мифическое существо
Гидрипусс

Герой легенд
Гидроп

Зверь
Гидрус

Герой легенд
Гиенолаки

Фэнтезийный персонаж
Гилистери

Фэнтезийный персонаж
Гилян

Мистическое чудовище
Гимантоподы

Фэнтезийный персонаж
Гипоцентавр

Мистическое чудовище
Гиппогриф

Герой легенд
Гиппокамп

Мистическое чудовище
Гиппокампус

Монстр
Гиппопод

Чудище
Гиппоцерв

Фэнтезийный персонаж
Гиртаблили

Чудище
Гитраш

Мифическое существо
Гламмы

Герой сказок
Гламы

Фэнтезийный персонаж
Гликон

Фэнтезийный персонаж
Глог

Мистическое чудовище
Глупые великаны Сяоян

Монстр
Глэйштн

Мистическое чудовище
Гноллы

Мифическое существо
Гномы

Герой сказок
Гномы оврагов

Монстр
Гоблины

Чудище
Годжира

Монстр
Годзилла

Зверь
Годлинг

Герой сказок
Годованець

Герой сказок
Голем

Мистическое чудовище
Гончие Аннуна

Герой легенд
Гончие Гавриила

Герой сказок
Гончие холмов

Фэнтезийный персонаж
Гончие Чейни

Фэнтезийный персонаж
Гончие Чини

Монстр
Горгоны

Герой сказок
Горгульи

Герой легенд
Горгулья

Мистическое чудовище
Горё

Мистическое чудовище
Госпожа отхожего места (伉三娘娘)

Фэнтезийный персонаж
Готоконэко

Чудище
Гравейр

Мифическое существо
Граи

Чудище
Грайвер

Мистическое чудовище
Грайи

Чудище
Грамкин

Мистическое чудовище
Граулли

Фэнтезийный персонаж
Гремлин

Фэнтезийный персонаж
Гречуха

Фэнтезийный персонаж
Грила

Мистическое чудовище
Грим

Монстр
Гриндилоу

Мифическое существо
Гром-птицы

Чудище
Грондры

Мифическое существо
Грюла

Монстр
Гул

Герой сказок
Гуло

Фэнтезийный персонаж
Гулон

Чудище
Гуль

Чудище
Гульябани

Зверь
Гумберу

Монстр
Гуменнiк

Герой сказок
Гураль

Герой легенд
Гухьяки

Монстр
Гыргалица

Герой легенд
Гюль-ябани

Зверь
Гелиады

Герой сказок
Глашаны

Мистическое чудовище
Гомункулус

Монстр
Гремлины

Фэнтезийный персонаж
Грифон

Существа из мифов и легенд на букву Д


Чудище
Дайтьи

Мистическое чудовище
Доброхот

Монстр
Дракон

Герой легенд
Дух(духи)

Чудище
Дандан

Фэнтезийный персонаж
Демоны Океании

Герой сказок
Див

Чудище
Долгопят

Фэнтезийный персонаж
Дриада

Мифическое существо
Дуэргар

Чудище
Дети леса

Мистическое чудовище
Джала-рупа

Монстр
Джарви

Мифическое существо
Джек Фрост

Герой легенд
Джеруч

Герой сказок
Джерфф

Мистическое чудовище
Джехути

Герой сказок
Джил-Жженый-Хвост

Герой сказок
Джинн

Чудище
Джраарс

Мистическое чудовище
Дзіця Чырвонай балоты

Фэнтезийный персонаж
Дзасики-вараси

Герой легенд
Дзасики-онна

Герой сказок
Дзи-Дзи

Мистическое чудовище
Дзи-дзи-бон-да

Фэнтезийный персонаж
Дзидзи

Мистическое чудовище
Дзикининки

Герой сказок
Дзинко

Фэнтезийный персонаж
Дзоноква

Монстр
Ди́вы

Мистическое чудовище
Диббук

Мистическое чудовище
Дивана́

Фэнтезийный персонаж
Дийуана́

Герой легенд
Динни-Мара

Мистическое чудовище
Дип

Фэнтезийный персонаж
Диреах из Глен-Итива

Мистическое чудовище
Диры

Мистическое чудовище
Дисплейсер

Мифическое существо
Диуана́

Мистическое чудовище
Доби

Мистическое чудовище
Довшпрунг

Фэнтезийный персонаж
Долѣзря

Мифическое существо
Домаха

Мистическое чудовище
Домовая

Герой легенд
Домовилиха

Монстр
Домовиха

Чудище
Домовичка

Монстр
Домовой

Мистическое чудовище
Домовуха

Мистическое чудовище
Доможил

Герой легенд
Донестры

Герой легенд
Доплер

Чудище
Допплер

Герой легенд
Доро-та-бо

Герой легенд
Драйдер

Чудище
Дракайна

Герой легенд
Дракон Ла-Тринита

Мифическое существо
Дракон со свечой

Герой сказок
Дракониды

Герой сказок
Дракониха

Чудище
Драконица

Герой легенд
Дракус

Чудище
Драсили

Зверь
Драу

Герой легенд
Драуг

Герой сказок
Драук

Герой легенд
Дриады

Чудище
Дров

Фэнтезийный персонаж
Дроу

Зверь
Дроук

Фэнтезийный персонаж
Дсоноква

Монстр
Дуана́

Мистическое чудовище
Дубана́

Герой сказок
Дубочуд

Фэнтезийный персонаж
Дувана́б

Чудище
Думана́

Чудище
Дунтеры

Зверь
Дуэнде

Чудище
Дхампир

Мистическое чудовище
Дыббук

Фэнтезийный персонаж
Дьутпа

Фэнтезийный персонаж
Дэвы

Герой легенд
Дюббук

Мистическое чудовище
Девятиглавцы

Фэнтезийный персонаж
Дзяды

Фэнтезийный персонаж
Диюпэрас

Зверь
Драки

Монстр
Дубовики

Герой сказок
Дітко

Фэнтезийный персонаж
Да́йва

Монстр
Давалпа

Герой легенд
Даги

Фэнтезийный персонаж
Дагон

Фэнтезийный персонаж
Даймадзин

Мистическое чудовище
Дамавiчка

Монстр
Дамавуха

Мифическое существо
Дами

Мистическое чудовище
Дампир

Мифическое существо
Дандо и его псы

Монстр
Данпир

Фэнтезийный персонаж
Дантеры

Фэнтезийный персонаж
Данху

Мистическое чудовище
Даолао

Чудище
Даппи

Герой сказок
Дартмурская свора

Герой сказок
Даху

Мистическое чудовище
Дахут

Фэнтезийный персонаж
Двойник

Герой сказок
Дворовик

Мистическое чудовище
Дворовой

Мистическое чудовище
Дева волн

Герой сказок
Девона

Герой сказок
Девона́

Герой сказок
Девы юные

Герой легенд
Девы-лебеди

Мистическое чудовище
Девятеро

Фэнтезийный персонаж
Дегдер

Герой легенд
Дед

Фэнтезийный персонаж
Дедко

Герой легенд
Дедко болотный

Мистическое чудовище
Дедушко овинный

Чудище
Дельфиния

Чудище
Дементор

Фэнтезийный персонаж
Демон

Фэнтезийный персонаж
Дерево Аль-вак

Фэнтезийный персонаж
Дерево вак-вак

Герой сказок
Дзяо Дзе

Мифическое существо
Данни

Мистическое чудовище
Дженни Зелёные Зубы

Герой сказок
Диниши

Фэнтезийный персонаж
Доппельгангеры

Фэнтезийный персонаж
Дсонакавы

Мифическое существо
Дыбджиты

Существа из мифов и легенд на букву Е


Герой сказок
Еминеж

Чудище
Ермунганд

Мистическое чудовище
Ебосан

Герой сказок
Евваркее

Чудище
Евник

Фэнтезийный персонаж
Егорьева стая

Монстр
Единорог

Фэнтезийный персонаж
Единорог-лев

Герой легенд
Ежеринис

Мистическое чудовище
Ен

Герой легенд
Ендарь

Мистическое чудовище
Енпери́

Мистическое чудовище
Епосъ

Мифическое существо
Етун

Мистическое чудовище
Ефасыинати

Мистическое чудовище
Ефимон

Герой легенд
Ехидна

Фэнтезийный персонаж
Ехидна стоглавая

Фэнтезийный персонаж
Ехидны

Герой сказок
Ехидный

Мистическое чудовище
Единорог китайский(Цилинь)

Существа из мифов и легенд на букву Ё


Фэнтезийный персонаж
Ёбосан

Чудище
Ёкай

Мистическое чудовище
Ёксёкю

Чудище
Ёндон

Монстр
Ёрмунганд

Герой сказок
Ёўнік

Существа из мифов и легенд на букву Ж


Мистическое чудовище
Жители холмов

Герой легенд
Жихарь(жихоня)

Монстр
Жабалака

Герой легенд
Жалезная баба

Чудище
Жеки

Герой легенд
Железная баба

Мифическое существо
Женщина с разрезанным ртом

Монстр
Жигана

Герой сказок
Жигина

Герой легенд
Жиж

Фэнтезийный персонаж
Жиро́вый

Чудище
Жировик

Фэнтезийный персонаж
Жировой чёрт

Герой легенд
Житный дед

Герой легенд
Жуть

Фэнтезийный персонаж
Жыж

Монстр
Жыжаль

Мистическое чудовище
Жыцень

Зверь
Жэрэтва

Фэнтезийный персонаж
Жар-птица 

Мистическое чудовище
Жабдар

Монстр
Жэньюй

Существа из мифов и легенд на букву З


Герой сказок
Золотая собака

Чудище
Зелигены

Мифическое существо
Зыбочник

Чудище
Загрыбаст

Герой легенд
Зазовка

Монстр
Зазоўка

Фэнтезийный персонаж
Заккум

Герой легенд
Зашики-онна

Герой легенд
Зверь Крофенольф

Чудище
Змеевки

Мистическое чудовище
Збуратор

Фэнтезийный персонаж
Зверь-мираж

Герой сказок
Зеериттер

Герой сказок
Земляная кошка

Герой легенд
Зеп норашри

Мистическое чудовище
Зеркало за облаками

Монстр
Зилант

Герой легенд
Зириддар

Фэнтезийный персонаж
Зитирон

Герой легенд
Зиф

Герой легенд
Зифиус

Герой сказок
Злиднi

Герой легенд
Злобоглазы

Герой легенд
Злыднi

Герой легенд
Злыдни

Чудище
Злыдня

Герой легенд
Змеевна

Монстр
Змей

Фэнтезийный персонаж
Змок

Мистическое чудовище
Змяёўна

Фэнтезийный персонаж
Знiч

Зверь
Зніч

Герой сказок
Знич

Зверь
Зомби

Герой легенд
Зу

Фэнтезийный персонаж
Зубная фея

Монстр
Зюзик

Герой сказок
Зюзя

Существа из мифов и легенд на букву И


Мистическое чудовище
Индрик зверь

Мистическое чудовище
Ичетики

Герой легенд
Ину

Герой легенд
Ишхус

Чудище
Идакансас

Мистическое чудовище
Иббур

Монстр
Игкилики

Чудище
Иглогривы

Зверь
Игонг

Монстр
Игонь

Чудище
Игоша

Герой сказок
Идичу

Зверь
Иелчу

Фэнтезийный персонаж
Иеракосфинкс

Фэнтезийный персонаж
Икирё

Герой сказок
Иллитиды

Герой сказок
Илофаи

Герой сказок
Илоѳаи

Монстр
Им-Дугуд

Фэнтезийный персонаж
Имдугуд

Герой сказок
Имп

Герой сказок
Импундулу

Зверь
Имуги

Мистическое чудовище
Инапертва

Мистическое чудовище
Индрик

Мистическое чудовище
Инеистые великаны

Мистическое чудовище
Инженеры

Фэнтезийный персонаж
Инкуб

Герой легенд
Инкубус

Герой сказок
Ино

Чудище
Иног

Мифическое существо
Инокефалы

Чудище
Иные (Others)

Монстр
Иныж

Фэнтезийный персонаж
Иопод

Чудище
Ипоталасы

Монстр
Иратшо

Мистическое чудовище
Иратшоак

Зверь
Иричу

Герой легенд
Иркоцервус

Мистическое чудовище
Ирландский феникс

Мистическое чудовище
Исоонна

Монстр
Испы

Герой легенд
Исхиапод

Герой легенд
Итанеси

Герой легенд
Итримубе

Герой легенд
Ифрит

Герой сказок
Ихневмон

Герой сказок
Ихтиокентавры

Фэнтезийный персонаж
Ичöтик

Фэнтезийный персонаж
Ичетик

Герой сказок
Ишкус

Фэнтезийный персонаж
Иблис 

Зверь
Исрафил

Существа из мифов и легенд на букву Й


Герой сказок
Йаконий

Герой легенд
Йейл

Мистическое чудовище
Йель

Герой легенд
Йерфф

Фэнтезийный персонаж
Йети

Мифическое существо
Йови

Мифическое существо
Йок-йок

Фэнтезийный персонаж
Йормунганд

Мистическое чудовище
Йормунгандр

Герой сказок
Йотуны

Существа из мифов и легенд на букву К


Герой сказок
Кампир

Герой сказок
Керинейскаялань

Мистическое чудовище
Китайскийлис

Чудище
Кои

Чудище
Кори

Монстр
Кумара

Фэнтезийный персонаж
Кетгранд

Чудище
Кетус

Монстр
Кикимора

Мифическое существо
Кикиморка

Зверь
Кикимра

Герой сказок
Кикирин

Фэнтезийный персонаж
Кикирн

Зверь
Киклопы

Монстр
Киливфаки

Мифическое существо
Килин

Чудище
Килиопаки

Герой легенд
Киллмулис

Герой сказок
Кильмулис

Герой сказок
Кимнары

Фэнтезийный персонаж
Кляки

Герой легенд
Коатлантонан

Герой сказок
Коатликуэ

Мистическое чудовище
Кобольд

Герой легенд
Кобольт

Мистическое чудовище
Козерог

Герой легенд
Козлоолень

Герой сказок
Козлорогий (Aigokeros)

Герой легенд
Козослонъ

Зверь
Кока

Герой сказок
Коканко

Герой сказок
Колове́рши

Мифическое существо
Колчис

Мистическое чудовище
Кольценосцы

Герой легенд
Кольцо-змея

Мистическое чудовище
Комокол

Герой сказок
Комол

Фэнтезийный персонаж
Комонол

Фэнтезийный персонаж
Кон Аннон

Чудище
Кон-аяк

Герой легенд
Конгамато

Герой сказок
Конебык

Мистическое чудовище
Коневрусъ

Фэнтезийный персонаж
Конёк-Горбунок

Мистическое чудовище
Копуваи

Чудище
Копша

Мистическое чудовище
Коракс

Чудище
Коричник

Мифическое существо
Коркодил

Фэнтезийный персонаж
Кормокол

Мистическое чудовище
Корнуоллский летун

Фэнтезийный персонаж
Корнуэлльский человек-сова

Герой сказок
Коробокуру

Мистическое чудовище
Корокотта

Герой сказок
Космический жокей

Монстр
Кот Баюн

Герой легенд
Кот-расщепенец

Герой сказок
Коул

Мистическое чудовище
Кошка, способная менять облик

Герой легенд
Кошкалачень

Герой сказок
Кошколаки

Мифическое существо
Крaсный Гaлстучек

Герой сказок
Крабаллон

Герой легенд
Крак

Чудище
Кракен

Мистическое чудовище
Красношапы

Мистическое чудовище
Красный колпак

Фэнтезийный персонаж
Красный человек (человечек)

Мистическое чудовище
Кролы

Монстр
Крыжацік

Герой сказок
Крыжацик

Фэнтезийный персонаж
Крыжовниха

Мистическое чудовище
Крыжовничная женушка

Герой сказок
Крыланы

Мистическое чудовище
Крылатые кони

Герой легенд
Крысолаки

Герой легенд
Крысолюды

Герой сказок
Ктулху

Герой сказок
Ку Ши

Герой сказок
Ку Шит

Герой легенд
Карбункул

Герой легенд
Катахан

Фэнтезийный персонаж
Керы

Мифическое существо
Китоврас

Герой легенд
Коловертыши

Герой легенд
Корогуши*

Зверь
Крапчик

Фэнтезийный персонаж
Куанг-Ши

Фэнтезийный персонаж
Кумихо

Мистическое чудовище
Кынсы

Мистическое чудовище
Кенты

Мистическое чудовище
Кер-балык

Мифическое существо
Кер-дьутпа

Чудище
Керастъ

Чудище
Керасты

Герой легенд
Кербер

Чудище
Кимпуруши

Монстр
Кинамонъ

Монстр
Кинг-Конг

Фэнтезийный персонаж
Киннамолг

Герой сказок
Киннары

Герой сказок
Кинокефалы

Чудище
Кирин

Чудище
Кит

Герой сказок
Китай-рыба

Герой сказок
Китайский лис

Зверь
Китра

Мистическое чудовище
Китсюне

Монстр
Кицунэ

Мифическое существо
Клабаутерман

Фэнтезийный персонаж
Кладнік

Монстр
Кладовик

Мистическое чудовище
Кладовник

Чудище
Кладовый

Фэнтезийный персонаж
Кларихун

Герой легенд
Клетник

Мифическое существо
Клецьнік

Монстр
Клобук

Чудище
Клурикон

Герой легенд
Криосфинкс

Чудище
Крод Мара

Фэнтезийный персонаж
Ку-Ши

Монстр
Куа-фу

Мистическое чудовище
Кужата

Мистическое чудовище
Кузутик

Фэнтезийный персонаж
Куй

Чудище
Куйята

Чудище
Куйяту

Фэнтезийный персонаж
Кук

Мистическое чудовище
Кукимора

Мифическое существо
Куко

Герой легенд
Кулверстукас

Чудище
Кулеша́та

Фэнтезийный персонаж
Кулеши

Герой легенд
Кулшедра

Фэнтезийный персонаж
Кульпиян

Фэнтезийный персонаж
Культдыргыш

Герой сказок
Кумбаба

Герой легенд
Кумельган

Мистическое чудовище
Кумо

Мистическое чудовище
Кумяльган

Мистическое чудовище
Кун Аннун

Мистическое чудовище
Купалка

Герой легенд
Купальскi дзядок

Фэнтезийный персонаж
Купальскiй дзѣдокъ

Фэнтезийный персонаж
Купальский дедок

Монстр
Кусарикку

Мистическое чудовище
Кутинья

Фэнтезийный персонаж
Кутисакэ-онна

Герой сказок
Кутиха

Фэнтезийный персонаж
Кутувр

Чудище
Каипора

Зверь
Карс

Мистическое чудовище
Кентавры

Чудище
Коблинаи

Герой легенд
Кони Диомеда

Герой легенд
Корриганы

Фэнтезийный персонаж
Краты

Мифическое существо
Кудельница

Монстр
Кутруб

Герой сказок
Кэпкуэны

Мифическое существо
К'тулу

Фэнтезийный персонаж
Ка́кос

Герой легенд
Кабилл-Ушти

Герой сказок
Кабиры

Фэнтезийный персонаж
Каботер

Герой сказок
Кабутерманнекин

Монстр
Кави́ры

Чудище
Кадехо

Герой легенд
Кадук

Чудище
Кажан

Мистическое чудовище
Кажаналак

Монстр
Кайбё

Монстр
Кайдзю

Герой сказок
Как

Герой сказок
Кака

Мистическое чудовище
Какий

Герой легенд
Какус

Монстр
Каладрий

Фэнтезийный персонаж
Каладриус

Герой легенд
Калануро

Мифическое существо
Калбей

Мифическое существо
Калбиi

Герой легенд
Калеи

Герой сказок
Каленик

Чудище
Кали-ахт

Герой сказок
Калликантзарос

Герой легенд
Калликанцары

Мистическое чудовище
Калопалинг

Фэнтезийный персонаж
Калопус

Чудище
Калупалик

Герой сказок
Калюп-алик

Фэнтезийный персонаж
Калюпалик

Герой сказок
Калян

Герой сказок
Камазотц

Герой легенд
Камауэто

Мистическое чудовище
Камелион

Монстр
Корио

Герой легенд
Кутысь

Мистическое чудовище
Камахуэто

Фэнтезийный персонаж
Камелопард

Герой сказок
Камелопардалис

Чудище
Камикири

Герой легенд
Камэоса

Мистическое чудовище
Кан-Кереде

Герой сказок
Канбей

Герой легенд
Кандзаргас

Мистическое чудовище
Канима

Герой легенд
Канцербер

Чудище
Канькач

Монстр
Каппа

Герой легенд
Каракаса-обаке

Фэнтезийный персонаж
Караконджулы

Герой легенд
Карастъ

Фэнтезийный персонаж
Карасу тэнгу

Мистическое чудовище
Карина

Мистическое чудовище
Каркаданн

Герой сказок
Каркаладил

Монстр
Карканья

Фэнтезийный персонаж
Карлики

Фэнтезийный персонаж
Картазон

Герой легенд
Каса-бакэ

Герой легенд
Каса-обакэ

Фэнтезийный персонаж
Касабакэ

Герой легенд
Каси

Фэнтезийный персонаж
Касны

Зверь
Касьян

Герой легенд
Катоблепас

Фэнтезийный персонаж
Катофлеб

Мифическое существо
Каукас

Чудище
Каучпок

Мифическое существо
Кашкалачань

Герой легенд
Квемуль

Герой легенд
Квилборы

Герой сказок
Квильборы

Монстр
Квиттеры

Герой сказок
Квинотавр

Герой сказок
Кеаск

Фэнтезийный персонаж
Кейннары

Монстр
Кейсонг

Герой сказок
Кейфонг

Герой сказок
Кекроп

Герой легенд
Кекропс

Фэнтезийный персонаж
Келпи

Герой сказок
Кельпи

Герой легенд
Кендеры

Монстр
Кучедра

Чудище
Кучивило

Фэнтезийный персонаж
Кэльпи

Монстр
Кэпкуэн

Герой сказок
Кэпкэуны

Мистическое чудовище
Кадильница

Фэнтезийный персонаж
Кейннари 

Фэнтезийный персонаж
Кикимора болотная 

Герой сказок
Клураканы

Фэнтезийный персонаж
Конаки Дзидзи

Фэнтезийный персонаж
Корреды

Фэнтезийный персонаж
Красныешапки

Фэнтезийный персонаж
Куафу

Чудище
Курша

Мифическое существо
Кэйлик Бхир

Существа из мифов и легенд на букву Л


Мистическое чудовище
Ламбтонский червь

Фэнтезийный персонаж
Летун(лятавец)

Мистическое чудовище
Личжу

Герой сказок
Луговой

Монстр
Ламии

Герой сказок
Лидерк

Фэнтезийный персонаж
Лунный заяц

Мифическое существо
Лернейскаягидра

Монстр
Линчетти

Зверь
Лубры

Зверь
Лярва

Герой сказок
Ла Йорона

Фэнтезийный персонаж
Ла Льорона

Мифическое существо
Лабынкырское чудовище

Чудище
Ладон

Фэнтезийный персонаж
Лазавік

Герой легенд
Лазави́к

Монстр
Лазеннік

Фэнтезийный персонаж
Лазнік

Монстр
Лама

Чудище
Ламассу

Зверь
Ламашту

Герой легенд
Ламия

Мистическое чудовище
Ламя

Герой сказок
Ланнан-ши

Герой легенд
Лантикусъ

Фэнтезийный персонаж
Лантухи

Герой легенд
Лапитупы

Мистическое чудовище
Латан

Герой легенд
Латану

Чудище
Лауру

Герой легенд
Лафон

Герой легенд
Лахама

Монстр
Лаюн

Герой сказок
Лающая

Чудище
Ле́шенка

Герой сказок
Лебедечеловек

Герой сказок
Левиафанов сын

Монстр
Левияфа

Фэнтезийный персонаж
Левкрокота

Герой сказок
Левкрота

Монстр
Ледащий

Герой сказок
Ледяной Джек

Герой сказок
Ледяные ходоки

Чудище
Лемуры

Герой сказок
Леонид

Герой сказок
Леонтокентавр

Чудище
Лепрекон

Герой сказок
Лепрехун

Монстр
Лесавки

Герой легенд
Лесной дядя

Зверь
Лесовик

Герой легенд
Лесовики

Мифическое существо
Летавицы

Герой сказок
Леуманы

Мистическое чудовище
Лефон

Фэнтезийный персонаж
Лешак

Чудище
Леший

Мистическое чудовище
Леший болотный

Мифическое существо
Ли́зень

Мифическое существо
Лианнан-ши

Фэнтезийный персонаж
Ливьята́н

Фэнтезийный персонаж
Лизун

Фэнтезийный персонаж
Ликантроп

Зверь
Лилит

Фэнтезийный персонаж
Лимнады

Герой легенд
Лимониады

Герой легенд
Лин

Фэнтезийный персонаж
Линан-Сидхе

Герой сказок
Лингбакр

Герой легенд
Линдворм

Фэнтезийный персонаж
Линтывормъ

Герой сказок
Линь

Мистическое чудовище
Лионтавр

Фэнтезийный персонаж
Лисун

Герой сказок
Лихо одноглазое

Чудище
Лич

Герой легенд
Лламхигин-и-дур

Чудище
Лобастый

Чудище
Лобизоме

Монстр
Лобишон

Чудище
Логхир

Чудище
Лознік

Чудище
Лозовик

Зверь
Лорелея

Мистическое чудовище
Лосиный Фроди

Чудище
Лоскотуха

Чудище
Лотан

Герой сказок
Лошолич

Герой легенд
Лу

Чудище
Луговичок

Герой сказок
Лун

Герой легенд
Луска

Мифическое существо
Львинокентавр

Мифическое существо
Лэмхайджин Вай Дувр

Герой сказок
Люб

Фэнтезийный персонаж
Люди, питающиеся солнцем

Герой легенд
Люди-аисты

Герой легенд
Люди-леопарды

Герой сказок
Люди-львы

Мистическое чудовище
Люди-мухоморы

Фэнтезийный персонаж
Люди-скорпионы

Монстр
Лядашцік

Фэнтезийный персонаж
Лядащий

Герой легенд
Ламя 

Чудище
Лиетуонис

Мистическое чудовище
Луаньняо*

Фэнтезийный персонаж
Лусуты

Существа из мифов и легенд на букву М


Фэнтезийный персонаж
Морской бык

Герой легенд
Морской пегас

Герой легенд
Мотра

Фэнтезийный персонаж
Моряны

Чудище
Мудзина

Герой легенд
Муло

Герой сказок
Муруха

Герой легенд
Мушхуш

Герой легенд
Мявки

Фэнтезийный персонаж
Мандах

Мистическое чудовище
Манья

Чудище
Мё-о

Чудище
Мынгуцзы

Фэнтезийный персонаж
Морской лев

Фэнтезийный персонаж
Морской рыцарь

Фэнтезийный персонаж
Мот-мен

Герой легенд
Моховик

Фэнтезийный персонаж
Мули

Чудище
Мумаки

Монстр
Мушрушу

Мистическое чудовище
Мюлинг

Мистическое чудовище
Мамай

Герой сказок
Мандрагора

Монстр
Мариды

Герой легенд
Минокава

Зверь
Мундих

Герой легенд
Мяндаш

Мистическое чудовище
Морана

Чудище
Морена

Фэнтезийный персонаж
Морлоки

Герой легенд
Морская дева

Фэнтезийный персонаж
Морской олень

Мифическое существо
Моряна

Мистическое чудовище
Мотивация

Фэнтезийный персонаж
Мраволев

Фэнтезийный персонаж
Мулло

Герой сказок
Муравьиный лев

Герой сказок
Мушуссу

Герой сказок
Мюру-Ха

Мистическое чудовище
Манеки-неко

Фэнтезийный персонаж
Мемозины

Монстр
Мойобу

Монстр
Мшанки

Монстр
Ма́ра

Мистическое чудовище
Маалусы

Мифическое существо
Маанвэки

Мистическое чудовище
Маахисы

Герой легенд
Мавки

Фэнтезийный персонаж
Магнотавр

Мистическое чудовище
Мадзутора

Чудище
Маеро

Монстр
Маероеро

Монстр
Мажана

Фэнтезийный персонаж
Майдың массалық үлесі

Герой сказок
Макалифон

Герой легенд
Макара

Герой сказок
Макли

Монстр
Мала’как

Чудище
Мамуны

Герой легенд
Манагарм

Монстр
Мандихоръ

Чудище
Мандихорь

Мистическое чудовище
Мантикора

Герой сказок
Маньяк

Герой сказок
Маргюг

Герой легенд
Марена

Монстр
Марид

Герой сказок
Маркополи

Чудище
Марсок

Герой легенд
Масленичный Кот

Герой легенд
Матохи

Герой легенд
Мать-рысь

Герой сказок
Махаха

Чудище
Махуа

Фэнтезийный персонаж
Маэро

Мифическое существо
Мећедовић

Мистическое чудовище
Медведко

Герой легенд
Межевик

Герой сказок
Межевичок

Мистическое чудовище
Мелиады

Герой сказок
Мелии

Фэнтезийный персонаж
Мелюзина

Герой легенд
Мендо

Мифическое существо
Менехуны

Фэнтезийный персонаж
Мерионы

Герой сказок
Мерроу

Мистическое чудовище
Мерцана

Фэнтезийный персонаж
Меша-адам

Мистическое чудовище
Мидгардсорм

Монстр
Мидзутора

Герой сказок
Микэнэко

Монстр
Мимик

Чудище
Минотавр

Монстр
Миравды

Герой легенд
Мираг

Чудище
Мирадж

Фэнтезийный персонаж
Мирмеколев

Мифическое существо
Мичибичи

Зверь
Модзя

Монстр
Моколе

Герой сказок
Мокруха

Мистическое чудовище
Мокумокурен

Фэнтезийный персонаж
Молниеносный

Фэнтезийный персонаж
Монакьелли

Мистическое чудовище
Морской кентавр

Мистическое чудовище
Морской пёс

Мифическое существо
Мосмен

Герой легенд
Мохноноги

Фэнтезийный персонаж
Мулен

Мистическое чудовище
Мулы

Фэнтезийный персонаж
Мушруш

Зверь
Мэрроу

Чудище
Мангус

Герой сказок
Медуза

Герой сказок
Миньокао

Мистическое чудовище
Мурианы

Существа из мифов и легенд на букву Н


Чудище
Нагиня

Зверь
Намной

Мистическое чудовище
Наша змеиная мать

Фэнтезийный персонаж
Недоступный глазу

Герой легенд
Неко

Фэнтезийный персонаж
Нермпай

Мистическое чудовище
Никсы

Мистическое чудовище
Нимфы

Фэнтезийный персонаж
Нисаг

Чудище
Ноггл

Герой легенд
Нокеры

Чудище
Нувиша

Мистическое чудовище
Нха-а-тик

Мистическое чудовище
Няка

Мистическое чудовище
Начала

Мистическое чудовище
Нимфы 

Герой легенд
Навной

Герой легенд
Найтака

Фэнтезийный персонаж
Нарипол

Фэнтезийный персонаж
Небесная собака

Мистическое чудовище
Неистовая охота

Монстр
Нелюб

Герой сказок
Несси

Монстр
Ний

Чудище
Ниммэндзю

Мистическое чудовище
Нинки-нанка

Чудище
Ног-птица

Мистическое чудовище
Ногуй

Чудище
Нора нейр

Мистическое чудовище
Нуси

Монстр
Нэка

Фэнтезийный персонаж
Нэкомусумэ

Фэнтезийный персонаж
Нахцерер

Чудище
Нифилимы

Чудище
Наги

Чудище
Накер

Герой легенд
Нарифон

Мистическое чудовище
Невесты

Герой сказок
Неистовый гон

Мистическое чудовище
Нереиды

Монстр
Нефилимы

Фэнтезийный персонаж
Никербрикеры

Монстр
Ноздророг

Мистическое чудовище
Ночник

Герой легенд
Нуэ

Герой легенд
Ньады Дьянха

Чудище
Нэко

Чудище
Нявки

Фэнтезийный персонаж
Наги 

Чудище
Неак Та

Фэнтезийный персонаж
Нглылека

Зверь
Нора

Фэнтезийный персонаж
Наблюдатели

Герой сказок
Назгулы

Фэнтезийный персонаж
Наяды

Фэнтезийный персонаж
Нежить

Фэнтезийный персонаж
Некомусуме

Чудище
Несвезлох

Чудище
Нидхегг

Мифическое существо
Никштукас

Монстр
Нингё

Фэнтезийный персонаж
Ниссе

Мифическое существо
Ногицунэ

Герой легенд
Нопэрапон

Монстр
Нурикабэ

Монстр
Нъогль

Герой сказок
Нэдзуми

Мифическое существо
Нэкомата

Герой сказок
Няўки

Герой сказок
Навьи

Фэнтезийный персонаж
Наяда

Герой легенд
Ниши

Существа из мифов и легенд на букву О


Монстр
Обакэ

Фэнтезийный персонаж
Опиникус

Монстр
Обмен

Чудище
Огневик

Зверь
Огры

Герой легенд
Ойнополь

Фэнтезийный персонаж
Ологхай

Чудище
Онг Кут

Фэнтезийный персонаж
Онокентавр

Герой легенд
Ориогорухо

Чудище
Ортрос

Герой легенд
Осетник

Мистическое чудовище
Очеретянык

Фэнтезийный персонаж
Онокентавры

Герой сказок
Оуробор

Герой сказок
О-бакэ

Герой легенд
Обжора

Герой сказок
Оборотень

Мистическое чудовище
Овинник

Мистическое чудовище
Огопого

Герой легенд
Одмінок

Герой легенд
Озерный демон

Герой сказок
Октопус

Фэнтезийный персонаж
Омутной

Герой сказок
Они

Монстр
Онрё

Фэнтезийный персонаж
Ореады

Герой легенд
Орт

Мистическое чудовище
Орфо

Мистическое чудовище
Охагуро-Бэттари

Герой легенд
Ошымос чуд

Чудище
Ори

Монстр
Обаке

Герой легенд
Облачное зеркало

Чудище
Обоуби

Герой сказок
Огрины

Чудище
Одминок

Монстр
Олифанты

Мистическое чудовище
Онодрим

Мифическое существо
Опивень

Фэнтезийный персонаж
Оржавиник

Мистическое чудовище
Ортр

Герой легенд
Орфр

Герой легенд
Олгой-хорхой

Зверь
Орк

Монстр
Обменыш

Монстр
Обуры

Герой легенд
Огненный краб

Герой легенд
Одміна

Чудище
Озерницы

Мистическое чудовище
Оксоку

Чудище
Омутник

Чудище
Ондина

Монстр
Оноскелис

Герой легенд
Оплетай

Герой легенд
Ормен

Герой сказок
Орф

Мифическое существо
Осетный

Зверь
Очокочи

Чудище
Одрадек

Существа из мифов и легенд на букву П


Фэнтезийный персонаж
Паветнiк

Герой легенд
Пак

Герой сказок
Пандоре

Мистическое чудовище
Парстуки

Мистическое чудовище
Панталопс

Мифическое существо
Панѳиръ

Монстр
Патасола

Фэнтезийный персонаж
Пеликан

Фэнтезийный персонаж
Перовепри

Фэнтезийный персонаж
Пигси

Мистическое чудовище
Пинкит

Мистическое чудовище
Пицен

Мистическое чудовище
Подниматель пингвинов

Герой легенд
Подорожный шмыг

Мистическое чудовище
Пожиратель носков

Мифическое существо
Пожирательница

Монстр
Полевичок

Герой легенд
Полтергейст

Мифическое существо
Полуночник и полуночница

Фэнтезийный персонаж
Попелюха

Монстр
Поронец

Герой сказок
Предвестники беды

Мистическое чудовище
Прилепление

Герой сказок
Протей

Мистическое чудовище
Псы Аннуна

Мифическое существо
Птица-слон

Мистическое чудовище
Полкан

Мистическое чудовище
Пазузу

Герой легенд
Пакепакеха

Мистическое чудовище
Панопт

Мифическое существо
Пантера

Герой легенд
Пардусы

Фэнтезийный персонаж
Паскунджи

Чудище
Пе́ри

Герой сказок
Пенанггалан

Чудище
Перитии

Герой легенд
Пиатэк

Чудище
Пикси

Мифическое существо
Писки

Мифическое существо
Пичан

Монстр
Поветник

Монстр
Подкидыш

Фэнтезийный персонаж
Пожиратель кошмаров

Фэнтезийный персонаж
Пожиратель теней

Фэнтезийный персонаж
Покотн

Мифическое существо
Ползучий водяной

Герой легенд
Полумужчина

Фэнтезийный персонаж
Попунаць

Герой сказок
Почти человек

Фэнтезийный персонаж
Прибожек

Герой сказок
Просечный шагамо

Мистическое чудовище
Прысыпуш

Чудище
Псы Дэнди

Фэнтезийный персонаж
Птицы, соединившие крылья

Чудище
Пу-ляо

Мифическое существо
Пукиене

Мифическое существо
Пукис

Мистическое чудовище
Пулао

Мистическое чудовище
Пульгасари

Фэнтезийный персонаж
Пульп

Герой сказок
Пуннiк

Чудище
Пунник

Герой легенд
Пургул-хан

Герой сказок
Путиене

Чудище
Путис

Фэнтезийный персонаж
Пушчавік

Мистическое чудовище
Пущевик

Мифическое существо
Пэ́ри

Чудище
Пэк

Чудище
Паня

Монстр
Перитон

Мистическое чудовище
Полудница

Чудище
Паваро

Герой сказок
Паирика

Мифическое существо
Пандарены

Герой сказок
Панотии

Монстр
Пари

Чудище
Пегас

Герой сказок
Первач-псы

Монстр
Перитоны

Зверь
Пиау-ли

Мистическое чудовище
Пикси-Жеребчик

Герой сказок
Пифон

Фэнтезийный персонаж
Плакальщица

Зверь
Поганцы

Герой легенд
Подменыш

Фэнтезийный персонаж
Пожиратель(-ница) сердец

Фэнтезийный персонаж
Полевик

Герой сказок
Полипус

Мистическое чудовище
Полуночная хозяйка

Монстр
Понтианак

Мистическое чудовище
Порескоро

Монстр
Протеи

Герой легенд
Псиллы

Монстр
Птица Рок

Фэнтезийный персонаж
Пи

Мистическое чудовище
Престолы

Герой сказок
Пагги

Мифическое существо
Пакваджи

Мистическое чудовище
Панды

Мистическое чудовище
Панте ́

Фэнтезийный персонаж
Парандр

Мистическое чудовище
Пасечник

Фэнтезийный персонаж
Патупаиарехе

Герой легенд
Пелли

Зверь
Пери

Фэнтезийный персонаж
Пизги

Герой легенд
Писвусъын

Герой легенд
Пици́н

Герой сказок
Повелитель полчищ

Мистическое чудовище
Подземные

Герой легенд
Подовинник

Мифическое существо
Пожиратель (饕餮)

Герой сказок
Полевой

Мистическое чудовище
Полуденица

Фэнтезийный персонаж
Полуночь

Герой сказок
Попобава

Монстр
Поури

Монстр
Преты

Герой легенд
Присы́пуш

Фэнтезийный персонаж
Прыгун в воду

Герой сказок
Псы Габриэля

Фэнтезийный персонаж
Птицы грома

Герой легенд
Петни

Чудище
Понё

Герой легенд
Пхи

Существа из мифов и легенд на букву Р


Фэнтезийный персонаж
Россомаха

Мистическое чудовище
Рохмань

Мистическое чудовище
Ругару

Чудище
Русалки

Герой легенд
Рыгач

Герой легенд
Ремора

Фэнтезийный персонаж
Рудзу

Чудище
Равк

Герой сказок
Рагана

Фэнтезийный персонаж
Раздражар

Герой сказок
Ракушечник

Монстр
Ракушник

Герой легенд
Ракшасы

Мистическое чудовище
Расамаха

Герой легенд
Раткины

Мистическое чудовище
Рахманы

Чудище
Ревенант

Зверь
Рейко

Зверь
Рефаимы

Мистическое чудовище
Ржаная тетка

Фэнтезийный персонаж
Ржаные тетушки

Мистическое чудовище
Роан

Герой легенд
Роггенмеме

Герой легенд
Рокеи

Герой легенд
Рокуро-куби

Мистическое чудовище
Рокуроккуби

Фэнтезийный персонаж
Рокурокуби

Мифическое существо
Ромпо

Чудище
Роперайт

Герой легенд
Роперит

Мистическое чудовище
Росомаха

Герой сказок
Рохманы

Герой легенд
Ру́дзу Ру́нгитис

Мифическое существо
Русалка (Mermaid)

Мистическое чудовище
Рыбокентавры

Фэнтезийный персонаж
Рефаим

Мифическое существо
Рапаиты

Мистическое чудовище
Рарашек

Зверь
Роук

Чудище
Рощевик

Мистическое чудовище
Руна

Герой сказок
Русумака

Монстр
Рыпач

Чудище
Рабикан

Фэнтезийный персонаж
Рудры

Мифическое существо
Расамака

Мифическое существо
Рохдулай

Герой сказок
Рунгис

Фэнтезийный персонаж
Рух

Герой легенд
Рэтчеты Габриэля

Фэнтезийный персонаж
Роаны

Герой легенд
Рухх(птица)

Существа из мифов и легенд на букву С


Фэнтезийный персонаж
Созерцатели

Герой сказок
Саг

Фэнтезийный персонаж
Сатиры

Мистическое чудовище
Светлолики

Герой сказок
Свитезянки

Герой легенд
Се Чжи

Герой легенд
Селки

Мистическое чудовище
Сёрё

Чудище
Сикомэ

Фэнтезийный персонаж
Сильфиды

Герой легенд
Симуран

Монстр
Сипактли

Мистическое чудовище
Сирин

Мистическое чудовище
Сируш

Монстр
Скарбнік

Мистическое чудовище
Скекла

Монстр
Скиопод

Мистическое чудовище
Скоге

Фэнтезийный персонаж
Скорроу

Монстр
Скруллы

Мифическое существо
Слоа

Мистическое чудовище
Смок

Монстр
Снерги

Герой сказок
Собаки из холмов

Чудище
Спи

Чудище
Степовой

Герой сказок
Стрижак

Герой сказок
Струфион

Мифическое существо
Стукачи

Монстр
Су́хос

Мистическое чудовище
Суседко

Мистическое чудовище
Сфинкс

Герой легенд
Сы-ню

Герой легенд
Сюллюкюн

Фэнтезийный персонаж
Сиды

Фэнтезийный персонаж
Серафимы

Фэнтезийный персонаж
Скесса

Герой легенд
Сháofēng (嘲風)

Мифическое существо
Саламандра

Фэнтезийный персонаж
Сатико

Фэнтезийный персонаж
Сванхамр

Фэнтезийный персонаж
Свинорылы

Монстр
Селк

Герой легенд
Серваны

Фэнтезийный персонаж
Сильваны

Зверь
Синсин

Герой легенд
Сиртя

Герой легенд
Скавены (Skaven)

Герой легенд
Сквонк

Фэнтезийный персонаж
Скилла

Фэнтезийный персонаж
Скифский агнец

Герой легенд
Сколь

Чудище
Скру́тек

Фэнтезийный персонаж
Слейпнир

Зверь
Слуах

Герой легенд
Снарк

Фэнтезийный персонаж
Создатели (Engineers)

Герой легенд
Сохач-путаник

Мифическое существо
Стеллио

Фэнтезийный персонаж
Стоговой и Стожиха

Фэнтезийный персонаж
Страндваскаре

Монстр
Стриго́й

Фэнтезийный персонаж
Струтоподы

Чудище
Стуканцы

Герой сказок
Стуршёудьюрет

Фэнтезийный персонаж
Сусе́дка

Герой легенд
Сучуна (Сучунаа)

Чудище
Сциталис

Зверь
Саратан

Чудище
Силены

Мифическое существо
Скоп(птица)

Монстр
Сульде

Мистическое чудовище
Сагари

Фэнтезийный персонаж
Сарамейя

Герой сказок
Сачико

Мистическое чудовище
Свинолаки

Герой сказок
Свитязянки

Зверь
Себек

Мистическое чудовище
Селчи

Чудище
Серпопард

Герой сказок
Сикэнкэн

Монстр
Сильфы

Монстр
Симург

Герой легенд
Сирё

Фэнтезийный персонаж
Сиррух

Герой сказок
Сихиртя

Фэнтезийный персонаж
Скарбник

Герой сказок
Скёль

Герой легенд
Скириты

Монстр
Сколль

Фэнтезийный персонаж
Скрайкер

Зверь
Скрытый

Герой сказок
Слоноликий

Герой легенд
Смокъ

Мистическое чудовище
Собаки холмов

Фэнтезийный персонаж
Сокнопаис

Мистическое чудовище
Старуха-бузина

Фэнтезийный персонаж
Стокимы

Монстр
Стржига

Мистическое чудовище
Струки

Монстр
Стрыга

Монстр
Суккуб

Герой легенд
Сухуб

Фэнтезийный персонаж
Сциапод

Мистическое чудовище
Сын Левиафана

Герой легенд
Сабдыки

Герой сказок
Секигами

Герой легенд
Сирены

Мифическое существо
Сагет

Мистическое чудовище
Саруторахэби

Фэнтезийный персонаж
Світязянкі

Герой легенд
Сёдзё

Герой легенд
Семаргл

Герой легенд
Сечжи

Мистическое чудовище
Силува

Герой сказок
Симаргл

Монстр
Сирена

Чудище
Сирруш

Чудище
Сияющий

Чудище
Сквадер

Чудище
Скиапод

Монстр
Скитал

Герой сказок
Сколопендра

Мистическое чудовище
Скржитек

Фэнтезийный персонаж
Скулящие на небесах

Монстр
Слуа

Мистическое чудовище
Смотрящий вниз

Герой легенд
Собаки Дандо

Мифическое существо
Собек

Герой легенд
Соплохвост

Мифическое существо
Стаўры і Гаўры

Мистическое чудовище
Сторукие

Мистическое чудовище
Стрига

Мистическое чудовище
Струсы

Фэнтезийный персонаж
Стрыжак

Мистическое чудовище
Стурсы

Монстр
Суккубус

Герой легенд
Сухубус

Чудище
Сцилла

Фэнтезийный персонаж
Сьвіцязянкі

Монстр
Сятихоко

Герой сказок
Сару

Мифическое существо
Силы

Мифическое существо
Спригганы

Герой сказок
Сэнмурв

Существа из мифов и легенд на букву Т


Герой сказок
Тимиморё

Чудище
Табуннік

Мистическое чудовище
Таласым

Монстр
Таоте

Чудище
Тарраска

Чудище
Твари

Мистическое чудовище
Тененог

Зверь
Техути

Мистическое чудовище
Тит-рыба

Герой сказок
Тламхиген-и-дурр

Мистическое чудовище
Толпар

Мистическое чудовище
Тотетсу

Герой легенд
Трау

Фэнтезийный персонаж
Тритон

Мифическое существо
Тулпар

Герой легенд
Тут

Герой легенд
Тхеуранги

Фэнтезийный персонаж
Талос

Мистическое чудовище
Тенгиры

Герой сказок
Топотун

Герой сказок
Тутыр

Чудище
Табу́нник

Мистическое чудовище
Таласъм

Мистическое чудовище
Тао-Тие

Фэнтезийный персонаж
Таурт

Герой легенд
Темные эльфы

Мистическое чудовище
Теут

Фэнтезийный персонаж
Тигр геральдический

Герой легенд
Тухиранги

Монстр
Тиколош

Герой легенд
Тифон

Зверь
Токолош

Герой сказок
Тот

Герой сказок
Трасго

Фэнтезийный персонаж
Туба

Чудище
Турсы

Герой сказок
Туут

Мифическое существо
Тяньгоу

Фэнтезийный персонаж
Тарамы

Фэнтезийный персонаж
Тилвиттег

Монстр
Тролль

Мистическое чудовище
Тэрэны

Мистическое чудовище
Тавроиды

Герой легенд
Тамамо-но Маэ

Фэнтезийный персонаж
Тараск

Герой сказок
Татарский овен

Чудище
Тварьцы

Мистическое чудовище
Тенко

Монстр
Тиамат

Чудище
Тиритчик

Монстр
Тибицена

Герой сказок
Титаны

Мистическое чудовище
Тодорцы

Монстр
Томте

Мифическое существо
Тоут

Чудище
Трауко

Фэнтезийный персонаж
Троглодит

Мифическое существо
Труст

Герой легенд
Тунда

Монстр
Тутос

Герой сказок
Тхэджагви

Герой легенд
Тадебцо*

Монстр
Таркшья

Герой легенд
Тиштар

Чудище
Тунситунь

Фэнтезийный персонаж
Тавролак

Мифическое существо
Тануки

Чудище
Тараска

Фэнтезийный персонаж
Татцельвурм

Монстр
Тестраль

Фэнтезийный персонаж
Тиан Лю

Чудище
Тоенайар

Герой легенд
Тикбаланг

Монстр
Титиры

Мифическое существо
Тоенаяр

Фэнтезийный персонаж
Трагелаф

Монстр
Тресго

Мистическое чудовище
Троглодиты

Герой легенд
Тсукумо-гами

Чудище
Туреху

Монстр
Туту

Герой сказок
Тэнгу

Фэнтезийный персонаж
Таранд

Чудище
Тиминталы

Чудище
Трясовицы

Существа из мифов и легенд на букву У


Фэнтезийный персонаж
Уайверн

Герой легенд
Угаллу

Мистическое чудовище
Узлем

Герой легенд
Укрут

Мифическое существо
Унгайкё

Мистическое чудовище
Ундина

Герой легенд
Упыри

Монстр
Урмалиллу

Чудище
Урсолаки

Герой сказок
Утуму

Герой легенд
Ульвэй

Фэнтезийный персонаж
Убыр, увыр

Мифическое существо
Ужалка

Мистическое чудовище
Укабарэнайрэй

Герой сказок
Умкову

Герой легенд
Унголианта

Мифическое существо
Упсон шрихас

Чудище
Уроборос

Мифическое существо
Утукку

Герой сказок
Умрун

Герой легенд
Уаллепен

Герой легенд
Удод

Фэнтезийный персонаж
Уиндиго

Герой сказок
Улайри

Монстр
Ундине

Зверь
Упьержи

Герой легенд
Урмалуллу

Чудище
Урхины

Фэнтезийный персонаж
Ухалица

Фэнтезийный персонаж
Убыры

Чудище
Убумэ

Зверь
Уер

Мистическое чудовище
Уишт-гончие

Герой сказок
Улу-арджан

Мифическое существо
Упир

Герой легенд
Уридимму

Чудище
Утбурд

Монстр
Ушедшие

Мистическое чудовище
Убор

Мистическое чудовище
Уриск

Существа из мифов и легенд на букву Ф


Герой легенд
Файнодери

Фэнтезийный персонаж
Фафни

Зверь
Федал

Чудище
Фера

Чудище
Фестралы

Монстр
Финтиплюх

Фэнтезийный персонаж
Фойникс (Φοϊνιξ)

Мистическое чудовище
Фуа

Герой сказок
Фэйи

Фэнтезийный персонаж
Фараонка

Герой сказок
Фраваши

Зверь
Фавны

Мистическое чудовище
Фасолемойка (小豆洗い)

Чудище
Фату-Лива

Герой сказок
Фахин

Мистическое чудовище
Фенрир

Чудище
Ферришин

Фэнтезийный персонаж
Финодири

Герой легенд
Фойник (Φοϊνιξ)

Чудище
Фоха

Мистическое чудовище
Фуфу

Зверь
Фэнхуан

Мифическое существо
Феи

Герой легенд
Фанампитулуху

Мистическое чудовище
Фаститокалон

Фэнтезийный персонаж
Фафнир

Герой сказок
Фейри

Фэнтезийный персонаж
Феридж акра`а

Герой сказок
Фиджел

Зверь
Финфолк

Герой сказок
Фуна-юрэй

Герой сказок
Фэйн

Монстр
Фавн

Мистическое чудовище
Фенхуан

Мистическое чудовище
Фанани

Герой легенд
Фаститоколон

Монстр
Фахан

Зверь
Феникс

Чудище
Ферра

Чудище
Фильрас

Мистическое чудовище
Фо-а

Герой сказок
Фурии

Чудище
Фэнси

Герой легенд
Феникс(птица)

Существа из мифов и легенд на букву Х


Чудище
Хедли Кау

Чудище
Хіхітун

Фэнтезийный персонаж
Хапун

Чудище
Хати

Монстр
Хафгуфа

Чудище
Хваты

Монстр
Хепера

Мистическое чудовище
Хинки-Панк

Мифическое существо
Хлеўнік

Мистическое чудовище
Хованец

Монстр
Хримтурсы

Фэнтезийный персонаж
Хуб

Мистическое чудовище
Хуканчи

Герой сказок
Хуньдунь

Герой сказок
Хъандзӕргӕс

Монстр
Хюльдра

Монстр
Хогмены

Мистическое чудовище
Хала

Мистическое чудовище
Хапер

Зверь
Харфуты

Фэнтезийный персонаж
Хатнiчак

Мистическое чудовище
Хваны

Фэнтезийный персонаж
Хентил

Фэнтезийный персонаж
Хёсубэ

Чудище
Химера

Герой легенд
Хлевник

Фэнтезийный персонаж
Хобгоблин

Чудище
Хозяин

Герой сказок
Хохлик

Мистическое чудовище
Хска

Фэнтезийный персонаж
Худое пальтишко

Монстр
Хумбаба

Зверь
Хургины

Мистическое чудовище
Хэчи

Монстр
Херувимы

Монстр
Хаечи

Фэнтезийный персонаж
Ханако-сан

Фэнтезийный персонаж
Харадр

Герой легенд
Хатнiй дiдко

Герой сказок
Хашховыло

Фэнтезийный персонаж
Хвостатый

Герой сказок
Хепра

Монстр
Хихитун

Герой сказок
Хляўнік

Герой сказок
Хованець

Чудище
Хонэ-онна

Фэнтезийный персонаж
Хувава

Герой сказок
Хуньтунь

Герой легенд
Хобии

Чудище
Хаммари

Мифическое существо
Хайнатум

Монстр
Хантай

Мифическое существо
Харибда

Фэнтезийный персонаж
Хатнiк

Герой сказок
Хаэчи

Герой легенд
Хепри

Зверь
Хили

Фэнтезийный персонаж
Хле́вник

Герой сказок
Хоббиты

Фэнтезийный персонаж
Ходаг

Монстр
Хоу

Герой легенд
Хродвитниссон

Чудище
Хугаг

Монстр
Хульдра

Герой сказок
Хуорны

Фэнтезийный персонаж
Хэнгэёкай

Герой легенд
Хухлик

Существа из мифов и легенд на букву Ц


Мифическое существо
Центикор

Герой сказок
Цета

Монстр
Цзы-Гу

Фэнтезийный персонаж
Циклопы

Мистическое чудовище
Ци-линь

Чудище
Цементавр

Монстр
Цеста

Зверь
Цзин-Ю

Мистическое чудовище
Цзяго

Монстр
Цмок

Монстр
ЦѢту

Фэнтезийный персонаж
Цуру

Герой легенд
Царь водяной

Мистическое чудовище
Центиманы

Чудище
Цетна

Чудище
Цзю-ню

Фэнтезийный персонаж
Цилинь

Герой сказок
Цурара-онна

Фэнтезийный персонаж
Циклоп 

Мифическое существо
Царь-птица

Чудище
Цербер

Чудище
Цетус

Чудище
Цзюэюань

Фэнтезийный персонаж
Цитирон

Монстр
Цюню

Фэнтезийный персонаж
Цзюи-лин

Существа из мифов и легенд на букву Ч


Фэнтезийный персонаж
Чагрин

Мистическое чудовище
Чарана

Фэнтезийный персонаж
Человек-сова

Монстр
Чертовка

Герой сказок
Чжаофэн

Монстр
Чжуинь

Фэнтезийный персонаж
Чивэнь

Фэнтезийный персонаж
Чорт

Фэнтезийный персонаж
Чугайстр

Фэнтезийный персонаж
Чупакабра

Герой сказок
Чучуня

Монстр
Чорачанни

Монстр
Чаофенг

Мистическое чудовище
Человек-мотылёк

Мистическое чудовище
Чернобурка

Чудище
Черти

Мистическое чудовище
Чеширский кот

Монстр
Чжу-ню

Мифическое существо
Чжуполун

Мифическое существо
Чончон

Герой сказок
Чугайстер

Монстр
Чудь

Чудище
Чучуна

Герой сказок
Чурила

Герой легенд
Чанъин

Герой легенд
Чебурашка

Герой сказок
Чёрные Всадники

Герой сказок
Чертовы псы Дэнди

Зверь
Чжи-вэнь

Герой сказок
Чжулун

Герой легенд
Читаури

Герой легенд
Что за люди

Фэнтезийный персонаж
Чугайстрин

Герой сказок
Чхоллима

Монстр
Чоно-волк

Фэнтезийный персонаж
Чусрым

Монстр
Чао-фэн

Мистическое чудовище
Человек-моль

Мистическое чудовище
Черная свинья оршанского млына

Мифическое существо
Чёрт

Фэнтезийный персонаж
Чёчёккэ

Мистическое чудовище
Чжу

Герой легенд
Чжун-вэнь

Мистическое чудовище
Чмок

Монстр
Чубакка

Фэнтезийный персонаж
Чугайстырь

Чудище
Чусин

Зверь
Чур

Существа из мифов и легенд на букву Ш


Герой сказок
Шалена

Монстр
Шейдим

Зверь
Шелоба

Герой легенд
Шиликуны

Монстр
Шиши́мора

Мистическое чудовище
Шишица

Чудище
Шолышны

Герой легенд
Шулмусы

Герой сказок
Шурали

Мистическое чудовище
Шэлки

Мистическое чудовище
Шайтан

Герой легенд
Шогготы

Монстр
Шакко

Мифическое существо
Шаркань

Монстр
Шелоб

Чудище
Ши-лин

Мифическое существо
Шиш

Монстр
Шишиха

Герой сказок
Штойзволы

Фэнтезийный персонаж
Шурале

Герой легенд
Шэду

Герой легенд
Шүрәле

Монстр
Шанкчанни

Мифическое существо
Шондоката

Монстр
Шамир

Герой сказок
Шелки

Фэнтезийный персонаж
Шилин

Мистическое чудовище
Шишига

Фэнтезийный персонаж
Шишичиха

Мифическое существо
Шошычиха

Мифическое существо
Шулюкуны

Мистическое чудовище
Шут болотный

Фэнтезийный персонаж
Шюрали́

Фэнтезийный персонаж
Шеша

Герой легенд
Шабари Удумбала

Мистическое чудовище
Шаи

Герой сказок
Шанту

Герой сказок
Шелликот

Фэнтезийный персонаж
Шерстопалы

Герой сказок
Шилиханы

Герой сказок
Шишитиха

Чудище
Шликуны

Герой сказок
Шпротва

Монстр
Штрига

Мистическое чудовище
Шунгалвис

Чудище
Шутовка

Мистическое чудовище
Шямга

Мистическое чудовище
Шелковинки

Мистическое чудовище
Шулмы

Существа из мифов и легенд на букву Щ


Герой сказок
Щекотун

Герой легенд
Щуральд

Существа из мифов и легенд на букву Ы


Мистическое чудовище
Ырка

Зверь
Ыр

Мистическое чудовище
Ыро

Чудище
Ыхкилики

Существа из мифов и легенд на букву Э


Герой легенд
Эвайпанома

Мистическое чудовище
Эждерха́

Мифическое существо
Эмпуса

Мистическое чудовище
Энфийлд

Мифическое существо
Эри́нии

Монстр
Эрциния

Фэнтезийный персонаж
Эвмениды

Герой легенд
Эршу

Чудище
Эал

Фэнтезийный персонаж
Эжде́р

Герой сказок
Элйуоньэй гөдэ

Чудище
Эмпуза

Фэнтезийный персонаж
Энудр

Герой сказок
Эрдлюитлы

Монстр
Эрихфоний

Чудище
Эе

Монстр
Эктозавр

Герой сказок
Эвоки

Фэнтезийный персонаж
Эксихейры

Мистическое чудовище
Эль Джассаса

Герой легенд
Энкантадо

Чудище
Энфилд

Герой сказок
Эринии

Герой сказок
Эх-Уишге

Мифическое существо
Эльфы(альвы)

Герой легенд
Эврином

Фэнтезийный персонаж
Эльфы Корнуэльские

Фэнтезийный персонаж
Энты

Фэнтезийный персонаж
Эпифаги

Монстр
Эрихтоний

Мистическое чудовище
Эх-Ушге

Мистическое чудовище
Эйнхерии

Существа из мифов и легенд на букву Ю


Зверь
Ювха

Мифическое существо
Юки-нёбо

Герой сказок
Юкибадзё

Чудище
Юные девы

Мифическое существо
Юварки

Мистическое чудовище
Юки-дзёро

Монстр
Юки-химэ

Герой сказок
Юмэкуи

Мистическое чудовище
Юха

Фэнтезийный персонаж
Юки-анэ

Мифическое существо
Юки-онаго

Фэнтезийный персонаж
Юкимба

Герой легенд
Юрэй

Герой легенд
Юки-онна

Мистическое чудовище
Юкифури-баба

Фэнтезийный персонаж
Ютулы

Монстр
Юэту

Существа из мифов и легенд на букву A


Монстр
A-nun-na-ku

Герой легенд
Abang Aku

Герой сказок
Abraxas

Мистическое чудовище
Achoych-Pachoych

Чудище
Afanc

Зверь
Ahemait

Чудище
Al-mi'raj

Герой сказок
Alérion

Герой легенд
Alghul

Герой сказок
Alsea

Монстр
Am-heh

Герой легенд
Amajurjuk

Чудище
Ame-onna

Герой сказок
Amfivena

Чудище
Ammut

Герой сказок
Amphithere

Мифическое существо
Ananse

Герой легенд
Anioto

Герой легенд
A Bao A Qu

Герой сказок
Abada

Фэнтезийный персонаж
Abrasax

Герой легенд
Achlis

Мифическое существо
Aethiopes maritimi

Фэнтезийный персонаж
Agnus scythicus

Фэнтезийный персонаж
Al-Burāq (البُراق‎‎)

Мистическое чудовище
Alerion

Мистическое чудовище
Alfar

Герой сказок
Alphyn

Мистическое чудовище
Alv

Герой легенд
Amajorssuk

Мифическое существо
Amayuquq

Мистическое чудовище
Amfipterus

Чудище
Ammit

Монстр
Amphitere

Мистическое чудовище
Anancyi

Чудище
Angiak

Герой легенд
A-nuna

Фэнтезийный персонаж
Abph моhа

Герой легенд
Abumi-guchi (鐙口)

Мифическое существо
Acromantul

Мистическое чудовище
Agh-iski

Мистическое чудовище
Ahkiyyini

Зверь
Aitwar

Чудище
Ala

Монстр
Alerione

Фэнтезийный персонаж
Alicanto

Мистическое чудовище
Alseid

Фэнтезийный персонаж
Am-mit

Фэнтезийный персонаж
Amam

Фэнтезийный персонаж
Amemet

Герой легенд
Amikiri

Герой легенд
Amphiptere

Фэнтезийный персонаж
Ananansa

Мистическое чудовище
Anansi

Чудище
Anker-trold.

Фэнтезийный персонаж
A Bao A Koo

Фэнтезийный персонаж
A-nuna-ke-ne

Мистическое чудовище
Abracax

Фэнтезийный персонаж
Acheri

Герой сказок
Acromantula

Герой сказок
Aghar Dwarves

Монстр
Aigokeros

Мистическое чудовище
Aka-shita (赤舌)

Мистическое чудовище
Alce

Мистическое чудовище
Allocamelus

Мифическое существо
Amajaruk

Монстр
Amautalik

Мифическое существо
Amfiptere

Герой легенд
Ammet

Фэнтезийный персонаж
Amphisbaena

Герой легенд
Anancy

Чудище
Anansiil

Чудище
Ankoù

Фэнтезийный персонаж
Annancy

Фэнтезийный персонаж
Anphivena

Чудище
Antiplos

Герой легенд
Antlion

Герой легенд
Antolops

Мистическое чудовище
Anyoto

Монстр
Apis

Мистическое чудовище
Aqrabu

Чудище
Aqrabuamelu

Фэнтезийный персонаж
Aqrb ['qrb]

Чудище
Araiteuru

Герой сказок
Aralez

Монстр
Arase

Фэнтезийный персонаж
Arçura

Мистическое чудовище
Arimaspi

Монстр
Arrachd

Фэнтезийный персонаж
Artabatitae

Фэнтезийный персонаж
Artibatirae

Герой сказок
Askafroe

Фэнтезийный персонаж
Askefroa

Герой легенд
Asp

Чудище
Aspedocalane

Фэнтезийный персонаж
Aspic

Герой сказок
Aspid

Чудище
Aspide

Герой легенд
Aspido testudo

Герой легенд
Aspidochelone

Зверь
Aspis

Чудище
Aspis chelone

Монстр
Assida

Чудище
Assidam

Чудище
Asuwang

Герой сказок
Aswang

Чудище
Augerey

Фэнтезийный персонаж
Aughisky

Чудище
Aunt Nancy

Герой сказок
Auroborus

Мистическое чудовище
Autolops

Герой сказок
Avank

Мистическое чудовище
Ayia Napa sea monster

Чудище
Ayiyi

Герой легенд
Azuki-arai (あずきあらい)

Зверь
Azuki-togi

Монстр
Aрçури

Существа из мифов и легенд на букву B


Герой легенд
B'anansi

Герой сказок
B'hemot

Герой сказок
Baast

Зверь
Baba

Герой легенд
Babaí

Герой легенд
Babi

Чудище
Babok

Чудище
Badnjak

Герой легенд
Bagenge

Герой легенд
Bahamut

Мифическое существо
Bahamūt (بهموت)

Герой сказок
Balaena

Мифическое существо
Balain

Зверь
Balainne

Герой легенд
Balaur

Герой сказок
Balayn

Чудище
Balene

Герой легенд
Bannik

Мистическое чудовище
Banshee

Герой сказок
Barbegazi

Герой сказок
Bargest

Чудище
Barghest

Фэнтезийный персонаж
Bargtjest

Мистическое чудовище
Barking Beast

Герой сказок
Barnacle-geese

Герой сказок
Barruguet Ibicenco

Герой легенд
Barstukai

Монстр
Barzdukai

Монстр
Basajaun

Фэнтезийный персонаж
Basajaunak

Фэнтезийный персонаж
Basandere

Фэнтезийный персонаж
Basilisk

Фэнтезийный персонаж
Bast

Фэнтезийный персонаж
Bastet

Мистическое чудовище
Bastis

Фэнтезийный персонаж
Bat-Rat-Spider

Герой легенд
Bauchan

Монстр
Baxajaun

Герой легенд
Bazyliszek

Зверь
Bean Sí

Чудище
Bean Sídhe

Герой сказок
Beast Glatisant

Мифическое существо
Bebok

Монстр
Behemot

Герой сказок
Behemoth

Герой сказок
Beholder

Монстр
Belewitte

Монстр
Ben-Varrey

Фэнтезийный персонаж
Beornings

Чудище
Bhutas

Чудище
Biinjao

Фэнтезийный персонаж
Biinyao

Мифическое существо
Bilwis

Фэнтезийный персонаж
Bilwiß

Фэнтезийный персонаж
Bilwiz

Мистическое чудовище
Binfen

Герой легенд
Bipedester delusissimus

Герой сказок
Biyiniao

Мистическое чудовище
Black Riders

Мистическое чудовище
Blajini

Мистическое чудовище
Blemmye

Герой легенд
Blemmyes

Герой сказок
Blemue

Фэнтезийный персонаж
Bludičky

Фэнтезийный персонаж
Bluecap

Фэнтезийный персонаж
Bồ lao

Чудище
Bo-guest

Фэнтезийный персонаж
Bobo

Фэнтезийный персонаж
Bobok

Мистическое чудовище
Bòcan

Герой легенд
Bodachan Sabhail

Мифическое существо
Bogans

Фэнтезийный персонаж
Bogey-beast

Зверь
Boggans

Монстр
Boggart

Герой легенд
Boggle

Герой легенд
Bogill

Мистическое чудовище
Bogle

Монстр
Bogy

Монстр
Bolla

Монстр
Bonasus

Мистическое чудовище
Bonnacon

Фэнтезийный персонаж
Bookworm, .303

Чудище
Bōrei (亡霊)

Мистическое чудовище
Botchling

Чудище
Bouda

Герой сказок
Bożątka

Герой легенд
Brag

Чудище
Brollachan

Чудище
Broonie

Зверь
Broucolaque

Фэнтезийный персонаж
Brownie

Мистическое чудовище
Brucolakas

Мистическое чудовище
Bruesche

Мистическое чудовище
Bruja

Монстр
Brukołak

Зверь
Bruxsa

Герой сказок
Bucca

Фэнтезийный персонаж
Bucentaur

Зверь
Bucentauro

Герой сказок
Bucentaurus

Мистическое чудовище
Buckawn

Чудище
Buggane

Мистическое чудовище
Bultungin

Герой сказок
Bundimun

Фэнтезийный персонаж
Bungisngis

Герой легенд
Bunyip

Монстр
Buraq

Мистическое чудовище
Bwca

Герой легенд
Bəhēmôth (בהמות)

Существа из мифов и легенд на букву C


Фэнтезийный персонаж
Cervus marinus

Герой сказок
Chamoi

Чудище
Cheper

Чудище
Chitauri

Герой сказок
Chowany

Чудище
Cicaniae

Зверь
Cluricaun

Монстр
Coine

Чудище
Cornish Pixie

Герой легенд
Craneman

Фэнтезийный персонаж
Cthulhu

Зверь
Cuchivilu

Герой сказок
Cветочер

Фэнтезийный персонаж
Capricorn

Мифическое существо
Catoblepa

Герой легенд
Catoblepas

Фэнтезийный персонаж
Ceasg

Чудище
Celestial-Dog

Фэнтезийный персонаж
Centauroid

Мистическое чудовище
Centicore

Герой сказок
Centimani

Монстр
Cerastes

Монстр
Cerberus

Зверь
Cethe

Герой легенд
Cheshire Cat

Мистическое чудовище
Chimera

Монстр
Chīwěn (螭吻)

Мистическое чудовище
Chonchón

Чудище
Chupacabras

Герой сказок
Cinnamulgus

Герой сказок
Cmentarz

Мифическое существо
Compé Anansi

Мистическое чудовище
Corsia

Чудище
Crodh Mara

Мистическое чудовище
Cù Sìth

Чудище
Cynocephalus

Герой легенд
Cete

Чудище
Changeling

Монстр
Chepri

Герой сказок
Chimaera

Монстр
Chīwěi (鸱尾)

Герой сказок
Chonchon

Монстр
Chu'i srin

Чудище
Cinnamologus

Чудище
Clurichaun

Мистическое чудовище
Colt-pixy

Мистическое чудовище
Corocotta

Монстр
Criosphinx

Герой легенд
Cú Sídhe

Монстр
Cwn Annwn

Фэнтезийный персонаж
Cabyll-Ushtey

Монстр
Cacus

Мистическое чудовище
Caladrius

Мифическое существо
Calopus

Зверь
Calygreyhound

Фэнтезийный персонаж
Camahueto

Чудище
Camazotz

Мифическое существо
Camelion

Герой легенд
Camelopard

Мистическое чудовище
Camelopardalus

Чудище
Camelopardus

Зверь
Canis getulis

Мистическое чудовище
Canis hades

Монстр
Căpcăun

Мифическое существо
Cěrt

Зверь
Cetus

Зверь
Cheney's Hounds

Герой сказок
Chia-kuo

Герой сказок
Chimimōryō (魑魅魍魎)

Чудище
Chochlik

Герой легенд
Chowaniec

Герой легенд
Church Grim

Мифическое существо
Cinomolgus

Зверь
Coatlicue

Зверь
Cornish Owlman

Фэнтезийный персонаж
Covie

Мистическое чудовище
Crt

Монстр
Cuchivilo

Герой сказок
Czart

Существа из мифов и легенд на букву D


Монстр
Dairi

Монстр
Davāl-pā(i)

Фэнтезийный персонаж
Dhampyr

Фэнтезийный персонаж
Direach Ghlinn Eitidh

Мифическое существо
Djehuti

Монстр
Dockalfar

Зверь
Doppelgänger

Фэнтезийный персонаж
Draw

Герой легенд
Dryádes

Чудище
Dunters

Герой сказок
Dzee-dzee-bon-da

Фэнтезийный персонаж
Dahu

Герой сказок
Dando and his Dogs

Герой сказок
Deva (देव)

Герой легенд
Dhampir

Мифическое существо
Dip

Герой сказок
Dithreach

Герой сказок
Djinni

Фэнтезийный персонаж
Donnervogel

Чудище
Draconians

Монстр
Drow

Монстр
Dugs

Герой легенд
Dybbuk (דִּבּוּק)

Монстр
Dzunukwa

Зверь
Daēva

Фэнтезийный персонаж
Dampeer

Монстр
Dementor

Мифическое существо
Dhamphir

Герой легенд
Dhegdheer

Мистическое чудовище
Dinny-Mara

Мифическое существо
Displacer Beast

Фэнтезийный персонаж
Djinn (جن)

Монстр
Donestres

Герой сказок
Dorsohastatus caudirotula

Монстр
Drider

Герой легенд
Duende

Чудище
Duppy

Зверь
Dzhadadzhiya

Мистическое чудовище
Dahus rupicapra vacca montanus

Монстр
Dandy dogs

Герой сказок
Devil's Dandy Dogs

Герой легенд
Dhampire

Чудище
Dibbuk

Монстр
Dirae

Герой легенд
Djehouti

Герой легенд
Dobie

Монстр
Dooinney Marrey

Фэнтезийный персонаж
Drakaina

Монстр
Drutten

Монстр
Dunpeal

Монстр
Dyehuthy

Монстр
Dzunuḵ̓wa

Существа из мифов и легенд на букву E


Чудище
Each Uisge

Чудище
Efreeti

Чудище
Ela

Герой сказок
Elv

Герой сказок
Empusa

Монстр
Engineers

Мистическое чудовище
Epiphagi

Чудище
Erdluitle

Герой легенд
Eurynomos

Чудище
Ežerinis

Мистическое чудовище
Eater of Socks

Герой легенд
Ekkillik

Герой сказок
Elder Mother

Герой легенд
Empousai

Герой сказок
Empuоsai

Мифическое существо
Ents

Чудище
Epopus

Чудище
Eschenfrua

Фэнтезийный персонаж
Ewoks

Монстр
Eale

Герой сказок
Elad

Мистическое чудовище
Erumpent

Фэнтезийный персонаж
Ewaiponoma

Чудище
Empousa

Мифическое существо
Empusae

Мистическое чудовище
Enhydros

Монстр
Epiphagus

Монстр
Ech-Ooshkya

Мистическое чудовище
El Cadejo

Чудище
Elg-Fróði

Герой сказок
Empuosa

Герой сказок
Enfield

Герой легенд
Epifugos

Мифическое существо
Ercinia

Мифическое существо
Euronymous

Мифическое существо
Ežeriniai

Существа из мифов и легенд на букву F


Монстр
Faery

Монстр
Father Winter

Фэнтезийный персонаж
Fenrisúlfr

Монстр
Fetch

Герой легенд
Fachen

Фэнтезийный персонаж
Fairy

Мистическое чудовище
Fee

Монстр
Fenoderee

Мистическое чудовище
Ferrishin

Фэнтезийный персонаж
Finfolk

Фэнтезийный персонаж
Fafnir

Чудище
Fideal

Мифическое существо
Fachan

Монстр
Fatu-Liva

Чудище
Fenmine

Фэнтезийный персонаж
Ferrish

Фэнтезийный персонаж
Faerie

Монстр
Fallohides

Мистическое чудовище
Fenrir

Мифическое существо
Ferrishyn

Монстр
Finnfolk

Чудище
Finoderi

Зверь
Fire Crab

Чудище
Formicaleon

Мистическое чудовище
Formicaleun

Монстр
Fuath

Фэнтезийный персонаж
Fuathan

Мифическое существо
Fufu

Герой легенд
Furiae

Существа из мифов и легенд на букву G


Чудище
Getulian dog

Герой сказок
Ghoul

Зверь
Ghul

Герой сказок
Gigantes

Герой сказок
Girtablilu

Чудище
Glashtyn

Мифическое существо
Gloucester sea serpent

Чудище
Glumms

Монстр
Glums

Герой сказок
Glycon

Зверь
Gnoll

Монстр
Goat-stag

Чудище
Goblins

Монстр
Godling

Герой сказок
Godzilla

Герой легенд
Gojira (ゴジラ)

Фэнтезийный персонаж
Goose-headed Man

Мистическое чудовище
Gooseberry Wife

Герой легенд
Gorgolica

Герой сказок
Gotokoneko

Герой легенд
Gotoku-neko

Чудище
Gotokuneko

Мифическое существо
Goubelin

Герой легенд
Graouilly

Фэнтезийный персонаж
Graouli

Герой сказок
Graoully

Герой легенд
Graully

Фэнтезийный персонаж
Graveir

Герой легенд
Green children of Woolpit

Герой сказок
Grgalica

Чудище
Grgolica

Монстр
Grim

Герой легенд
Grindylow

Герой сказок
Grondr

Фэнтезийный персонаж
Grumpkin

Мифическое существо
Grundylow

Герой легенд
Grýla

Чудище
Guacanchas

Монстр
Gualipote

Герой сказок
Guallepen

Герой легенд
Gud-alim

Герой сказок
Gudalim

Мифическое существо
Guhyaka (गुह्यक)

Герой сказок
Gully Dwarves

Чудище
Gumberoo

Мистическое чудовище
Gurahl

Фэнтезийный персонаж
Guytrash

Мифическое существо
Gwoemul (괴물)

Монстр
Gyl Burnt-Tayl

Мифическое существо
Gytrash

Фэнтезийный персонаж
Gaardbuk

Зверь
Gabriel hounds

Монстр
Gabriel rachets

Чудище
Galipote

Фэнтезийный персонаж
Gallû

Мистическое чудовище
Gaṇapati (गणपति)

Фэнтезийный персонаж
Gandharva (गन्धर्व)

Мифическое существо
Garappa

Мистическое чудовище
Gardvord

Чудище
Gargouille

Герой легенд
Gargoyle

Фэнтезийный персонаж
Gargulec

Мистическое чудовище
Garmr

Мифическое существо
Garuḍa (गरुड)

Мистическое чудовище
Genko

Герой легенд
Geryon

Монстр
Gêryôn

Монстр
Geryones

Герой легенд
Gêryonês

Чудище
Geryoneus

Зверь
Gêryoneus

Фэнтезийный персонаж
Gestümmelter

Существа из мифов и легенд на букву H


Зверь
Haechi

Мифическое существо
Haetae

Монстр
Hafgufa

Чудище
Hafgufu

Герой легенд
Haitai

Герой легенд
Hamadryádes

Мистическое чудовище
Hanako-san (花子さん)

Мистическое чудовище
Hanansi

Мифическое существо
Hone-onna (骨女)

Чудище
Honocrotalus

Монстр
Hoop-snake

Мистическое чудовище
Hoopoe

Герой легенд
Horse-stag

Чудище
Horven

Чудище
Horyádes

Герой легенд
Hǒu (犼)

Фэнтезийный персонаж
Hounds of the hill

Мистическое чудовище
Hrímthurs

Чудище
Hróðvitnir

Мистическое чудовище
Hróðvitnisson

Монстр
Huallepen

Мистическое чудовище
Huargo

Герой легенд
Hugag

Герой сказок
Huldra

Герой сказок
Humbaba

Мистическое чудовище
Humei

Герой сказок
Hun-tun

Герой легенд
Hundun

Чудище
Hùndùn (混沌)

Герой легенд
Huorns

Герой легенд
Hupe

Мистическое чудовище
Hupelot

Герой сказок
Huppe

Фэнтезийный персонаж
Hupupa

Герой легенд
Hydra

Герой легенд
Hydrops

Герой легенд
Hydrus

Герой сказок
Hyenodlaci

Фэнтезийный персонаж
Hyldemoer

Мистическое чудовище
Hyousube

Фэнтезийный персонаж
Høyneker pingviner

Мифическое существо
Hapi

Фэнтезийный персонаж
Hapi-ankh

Мистическое чудовище
Hapis

Герой легенд
Harfoots

Чудище
Harpia

Герой легенд
Hati

Герой сказок
Haugbo

Зверь
Haugebonde

Герой легенд
Havgumsen

Герой легенд
Havguva

Фэнтезийный персонаж
Havstramben

Монстр
Headley Kow

Мистическое чудовище
Heath Hounds

Чудище
Hecatonchires

Мистическое чудовище
Hekatoncheiro

Чудище
Hellhound

Герой сказок
Hercynia

Фэнтезийный персонаж
Hieracosphinx

Мифическое существо
Hili

Мифическое существо
Himantopodes

Герой сказок
Hinky-Punk

Мистическое чудовище
Hippalectryon

Чудище
Hippalektruõn

Герой сказок
Hippalektryon

Фэнтезийный персонаж
Hippocamp

Герой сказок
Hippocampus

Мифическое существо
Hippocentaurus

Фэнтезийный персонаж
Hippocervus

Герой легенд
Hippogryf

Чудище
Hippopodes

Мистическое чудовище
Hippotalus

Мифическое существо
Hircocervus

Мифическое существо
Hobbits

Фэнтезийный персонаж
Hobgoblin

Герой сказок
Hodag

Чудище
Hodowany

Монстр
Hommes-léopards

Существа из мифов и легенд на букву I


Герой легенд
Ibbur (עיבור)

Мистическое чудовище
Ichthyocentaurs

Фэнтезийный персонаж
Ieltxu

Герой легенд
Ihtiriekko

Чудище
Illithid

Фэнтезийный персонаж
Ilythiiri

Чудище
Imoogi

Герой легенд
Imp

Герой легенд
Inapertwa

Чудище
Incubus

Мифическое существо
Iopodes

Фэнтезийный персонаж
Iotunn

Мистическое чудовище
Ippopodes

Герой легенд
Iratxo

Мифическое существо
Iratxoak

Мистическое чудовище
Iritxu

Герой сказок
Irmunganðr

Существа из мифов и легенд на букву J


Фэнтезийный персонаж
Jacio

Герой сказок
Jack Frost

Зверь
Jack-in-Iron

Монстр
Jaculique Volantes

Чудище
Jaculor

Фэнтезийный персонаж
Jaculus

Монстр
Jag mort

Герой легенд
Jall

Герой сказок
Jaracaca

Герой легенд
Jarvey

Герой легенд
Jasconius

Герой сказок
Jätti

Фэнтезийный персонаж
Javinė

Герой сказок
Jeeryuch

Монстр
Jentil

Герой сказок
Jentilak

Герой сказок
Jerff

Фэнтезийный персонаж
Jinko

Герой легенд
Jinmenju

Фэнтезийный персонаж
Jobberknoll

Мифическое существо
Jokul Frosti

Чудище
Jólakötturinn

Герой сказок
Jorō-gumo

Зверь
Jrahars

Чудище
Jucanchas

Герой легенд
Jué yuán (玃猿)

Герой сказок
Jungfraunadler

Существа из мифов и легенд на букву K


Чудище
Kraken

Герой легенд
Kraken octopus

Герой сказок
Kraxen

Герой легенд
Kua Fu (夸父)

Зверь
Kuçedra

Герой легенд
Kuchisake-onna (口裂け女)

Мистическое чудовище
Kui (夔)

Монстр
Kujata

Герой легенд
Kujuta

Чудище
Kukas

Чудище
Kûko

Монстр
Kul'pijan

Мистическое чудовище
Kulshedra

Герой легенд
Kurangai Tuku

Монстр
Kurangaituku

Чудище
Kusarikku

Мистическое чудовище
Kuyūthā (كيوثاء)

Герой сказок
Kweku Anansi

Герой легенд
Kỳ lân (기린 или 전설)

Мифическое существо
Kyrkogrim

Герой сказок
Kłobuk

Фэнтезийный персонаж
Kumiho (구미호)

Чудище
Kangiqsuarmiuqpak

Фэнтезийный персонаж
Kabouter

Чудище
Kaboutermannekin

Мифическое существо
Kacou Ananzè

Мифическое существо
Kaibyō (怪猫)

Монстр
Kaibyou

Мифическое существо
Kaijū (怪獣)

Чудище
Kal'an

Чудище
Kal'enik

Чудище
Kalopaling

Монстр
Kami-­kiri

Герой легенд
Kanima

Фэнтезийный персонаж
Kappa (河童)

Монстр
Karakasa Kozō

Герой легенд
Karkadann

Чудище
Kasha (火車)

Монстр
Katoblepon

Фэнтезийный персонаж
Katobleps

Мистическое чудовище
Kaukai

Мистическое чудовище
Kaukas

Герой сказок
Kaukuczei

Чудище
Kaukuczus

Чудище
Kaukutis

Герой легенд
Kaukyczei

Монстр
Kelpie

Монстр
Ketos

Герой легенд
Keythong

Зверь
Kheper

Монстр
Khepera

Мифическое существо
Khimaira

Монстр
Kiligivak

Герой легенд
Kiḷigvak

Фэнтезийный персонаж
Killmoulis

Герой легенд
Kilmulis

Зверь
Kimnarās

Мистическое чудовище
Kimpurusha

Герой легенд
King Kong

Мистическое чудовище
Kingu Kongu (キングコング)

Чудище
Kiri-puwhero

Герой сказок
Kitsune (狐)

Герой сказок
Kjata

Фэнтезийный персонаж
Klabater

Мистическое чудовище
Klabaternik

Фэнтезийный персонаж
Klabautermann

Чудище
Klurikaun

Монстр
Knackers

Монстр
Knockers

Мифическое существо
Knucker

Фэнтезийный персонаж
Kobold

Мистическое чудовище
Kompa Nanzi

Мистическое чудовище
Kongamato

Чудище
Koon anoon

Мифическое существо
Kopakona

Чудище
Koryo

Мистическое чудовище
Koul

Чудище
Kołbuk

Чудище
Krabben

Существа из мифов и легенд на букву L


Чудище
L'erdluitle

Фэнтезийный персонаж
La Carcagne

Мистическое чудовище
La Dama Duende

Чудище
La Llorona

Мистическое чудовище
Lacrima corpus dissolvens

Мистическое чудовище
Lamashtu

Фэнтезийный персонаж
Lamasjtoe

Мистическое чудовище
Leanan sídhe

Чудище
Leannan sìth

Мистическое чудовище
Little Old Man of The Barn

Чудище
Lacovie

Мистическое чудовище
Lamia

Герой сказок
Lampijerović

Фэнтезийный персонаж
Langsuyar

Герой сказок
Leipreachán

Герой легенд
Leprechaun

Монстр
Leprocaun

Монстр
Leucocrotta

Мистическое чудовище
Lhiannan shee

Монстр
Li vẫn

Фэнтезийный персонаж
Licbat

Зверь
Liosalfar

Фэнтезийный персонаж
Leopard-men

Зверь
Lich

Чудище
Lilith

Герой легенд
Liwyātn (לִוְיָתָן‎)

Монстр
Llamhigyn Y Dwr

Монстр
Lobisomem

Герой сказок
Loch Ness Monster

Герой сказок
Lóng (龍)

Чудище
Long-bubby Susan

Мистическое чудовище
Loup-garou

Зверь
Lurachmain

Чудище
Lurgadhan

Герой сказок
Lurican

Зверь
Luu

Герой легенд
Lyngbakr

Существа из мифов и легенд на букву M


Герой сказок
Maighdean mhara

Чудище
Margoyles

Мифическое существо
Mǎ huà (馬化)

Фэнтезийный персонаж
Maahinen

Фэнтезийный персонаж
Maahiset

Фэнтезийный персонаж
Maanalais

Фэнтезийный персонаж
Maero

Герой сказок
Mahaha

Герой легенд
Mahahaa (ᒪᕼᐊᕼᐋ)

Герой сказок
Mahum

Герой сказок
Maighdean na tuinne

Чудище
Majki

Герой легенд
Makaliphon

Мистическое чудовище
Makaliporn

Герой сказок
Makkaliphala

Герой сказок
Mala'kak

Зверь
Mamuchi

Герой сказок
Managarm

Мистическое чудовище
Managarmr

Герой сказок
Mantichora

Мистическое чудовище
Margyge

Мистическое чудовище
Márgygr

Монстр
Marsok

Фэнтезийный персонаж
Marzana

Мифическое существо
Matianak

Герой сказок
Mawki

Мистическое чудовище
Megalogaster repercussus

Мистическое чудовище
Meliae

Мифическое существо
Melusina

Фэнтезийный персонаж
Melusine

Зверь
Menehune

Фэнтезийный персонаж
Merrows

Мистическое чудовище
Michi Peshu

Зверь
Michibichi

Герой легенд
Microcosmus marinus

Герой сказок
Mikeneko (三毛猫)

Герой сказок
Mimicke

Герой сказок
Mirmicioleon

Монстр
Mishi Peshu

Монстр
Mishibizhii

Мистическое чудовище
Mishibizhiw

Герой сказок
Mishipashoo

Монстр
Missipeshieuw

Фэнтезийный персонаж
Missipeshu

Герой сказок
Mitiling

Герой сказок
Miðgarðsormr

Мистическое чудовище
Mojya (亡者)

Чудище
Mokolé

Зверь
Monaciello

Фэнтезийный персонаж
Monoceros

Мистическое чудовище
Morena

Монстр
Morkopolus

Чудище
Morlocks

Герой легенд
Mosura (モスラ)

Мистическое чудовище
Mothman

Мистическое чудовище
Mothra

Герой легенд
Muli

Герой сказок
Mullo

Мистическое чудовище
Mulo

Герой легенд
Mûmak

Герой сказок
Mûmakil

Герой сказок
Munaciello

Чудище
Mundus gubernavi

Герой сказок
Murd-Huacha

Мистическое чудовище
Mushrushu

Фэнтезийный персонаж
Myling

Мистическое чудовище
Myrmecoleon

Существа из мифов и легенд на букву N


Мифическое существо
Naga (नाग)

Герой сказок
Nagin

Чудище
Naginis

Мифическое существо
Nagis

Фэнтезийный персонаж
Name-onna (嘗女)

Чудище
Nansi

Чудище
Nareepol

Зверь
Nariphon

Монстр
Nawki

Фэнтезийный персонаж
Nayar

Фэнтезийный персонаж
Nazgul

Мифическое существо
Nazgûl

Монстр
Neekerbreekers

Зверь
Nejki

Монстр
Neko (猫)

Герой сказок
Neko-musume

Герой легенд
Nekomusume (猫娘)

Чудище
Nessie

Мистическое чудовище
Nezumi

Зверь
Ni agrisur

Мистическое чудовище
Niedźwiedziołak

Монстр
Nigle

Чудище
Nikker

Фэнтезийный персонаж
Nillekma

Монстр
Ningyo (人魚)

Герой легенд
Ninki Nanka

Монстр
Niseag

Чудище
Nisitae

Мифическое существо
Nisse

Герой легенд
Nixen

Фэнтезийный персонаж
Niðagrísur

Мифическое существо
Níðhöggr

Мистическое чудовище
Njogel

Герой легенд
Njogli

Зверь
Njuggel

Монстр
Noggle

Мифическое существо
Nogitsune

Герой сказок
Noppera-bō (のっぺら坊)

Мистическое чудовище
Nora Nair

Фэнтезийный персонаж
Nue (鵺)

Герой сказок
Nuggle

Чудище
Numakulla

Мистическое чудовище
Numbakulla

Фэнтезийный персонаж
Nuppeppō (ぬっぺふほふ)

Фэнтезийный персонаж
Nurikabe (ぬりかべ)

Герой сказок
Nykštukai

Мистическое чудовище
Nykštukas

Монстр
Nymph

Зверь
Nymphae

Монстр
N’ha-a-tik

Существа из мифов и легенд на букву O


Чудище
Obake

Мистическое чудовище
Oger

Мифическое существо
Ogopogo

Герой сказок
Ogr

Монстр
Ogre

Монстр
Ogro

Герой легенд
Ogryn

Чудище
Ohaguro-bettari

Мистическое чудовище
Oinopôlê

Мифическое существо
Oinopwlh

Монстр
Ol Mahum

Герой легенд
Old Girl

Зверь
Old Lady

Герой легенд
Old Man Winter

Зверь
Oliphaunts

Чудище
Olog-Hai

Герой легенд
Oni (鬼)

Чудище
Onocentaur

Чудище
Onocentaurus

Мистическое чудовище
Onodrim

Фэнтезийный персонаж
Onokôlê

Герой сказок
Onokwlh

Монстр
Onoscentaurus

Герой сказок
Onoskelis

Монстр
Onryō (怨霊)

Мифическое существо
Oo-er

Монстр
Opinicus

Мистическое чудовище
Orco

Мистическое чудовище
Origoruso

Герой сказок
Oriogoruho

Мистическое чудовище
Oroborus

Монстр
Ostrice

Герой легенд
Ostrich

Зверь
Oureboros

Фэнтезийный персонаж
Ouroboros

Чудище
Owlman

Чудище
Owlman of Mawnan

Существа из мифов и легенд на букву P


Зверь
Pakepakehā

Фэнтезийный персонаж
Panoptus

Мистическое чудовище
Panthera

Зверь
Parandrus

Герой легенд
Pari (پری)

Герой сказок
Patasola

Чудище
Patupaiarehe

Герой легенд
Peallaidh

Мистическое чудовище
Peg Leg Jack

Мистическое чудовище
Pêgasos

Герой легенд
Pegasus

Фэнтезийный персонаж
Pelican

Мистическое чудовище
Pelicanus

Герой сказок
Penangallan

Герой легенд
Penanggalan

Герой легенд
Peritio

Чудище
Peritius

Мистическое чудовище
Peryton

Мистическое чудовище
Phane

Мистическое чудовище
Piarevaracien

Фэнтезийный персонаж
Piatek (Փիաթեկ)

Чудище
Pigsie

Фэнтезийный персонаж
Pilot (Der Pilot)

Фэнтезийный персонаж
Piskie

Герой легенд
Pixie

Монстр
Pixy

Монстр
Plwacz

Зверь
Poltergeist

Чудище
Pontianak

Монстр
Popobawa

Фэнтезийный персонаж
Poreskoro

Герой легенд
Poroniec

Монстр
Powries

Фэнтезийный персонаж
Požeminukai

Зверь
Pretas

Мистическое чудовище
Pseudoequus nasiretinaculi

Чудище
Psylli

Герой сказок
Puckwudgie

Монстр
Pūķis

Мистическое чудовище
Pūkys

Монстр
Púláo (蒲牢)

Герой легенд
Pulgasari (불가사리)

Чудище
Pyučs

Мистическое чудовище
Pyukulis

Существа из мифов и легенд на букву Q


Чудище
Qallupilluit

Чудище
Qallupilluk

Герой сказок
Qalupalik

Мифическое существо
Qílín (麒麟)

Фэнтезийный персонаж
Qiqirin

Чудище
Qiqirn

Герой легенд
Qiúniú (囚牛)

Чудище
Qora

Герой легенд
Qori ismaris

Чудище
Questing Beast

Мистическое чудовище
Quillboars

Мифическое существо
Quinotaur

Герой легенд
Qulyabani

Существа из мифов и легенд на букву R


Мифическое существо
Rākṣas (राक्षस)

Монстр
Rakshasa

Фэнтезийный персонаж
Rakshosh

Монстр
Rapae

Герой сказок
Ratkin

Монстр
Ratoncito Pérez

Фэнтезийный персонаж
Re'em

Мистическое чудовище
Rĕāīm

Чудище
Redcaps

Чудище
Regulus

Герой легенд
Reiko

Чудище
Revenant

Герой сказок
Rhinoceros

Мифическое существо
Rime Thurs

Фэнтезийный персонаж
Ringwraith

Мифическое существо
Roane

Герой сказок
Roanes

Чудище
Roggenmuhme

Мистическое чудовище
Rohmani

Монстр
Rokuro-Kubi

Мифическое существо
Rokurokkubi

Монстр
Rokurokubi

Герой сказок
Rolling Calf

Герой легенд
Rompo

Фэнтезийный персонаж
Ròn

Чудище
Roperite

Монстр
Rougarou

Герой сказок
Roux-Ga-Roux

Зверь
Rp'm

Фэнтезийный персонаж
Rp'um

Герой легенд
Rugaroo

Зверь
Rugaru

Чудище
Runa

Монстр
Rzygacz

Существа из мифов и легенд на букву S


Герой легенд
Sachiko

Герой сказок
Sagari (さがり)

Мифическое существо
Sagittarius Bucentaurus

Фэнтезийный персонаж
Salamander

Герой легенд
Salamandra

Чудище
Sarkany

Фэнтезийный персонаж
Sarquindi

Герой сказок
Saru Tora Hebi

Монстр
Sarutorahebi

Фэнтезийный персонаж
Scarrow

Мифическое существо
Scenopode

Герой легенд
Sciritae

Герой сказок
Scitalis

Герой сказок
Scoliophis stianticus

Мистическое чудовище
Scolopendra cetacea

Чудище
Scriker

Герой легенд
Scylla

Монстр
Scytale

Монстр
Sea-Lion

Фэнтезийный персонаж
Selchies

Мифическое существо
Selkies

Фэнтезийный персонаж
Serpopard

Фэнтезийный персонаж
Shachihoko (鯱)

Фэнтезийный персонаж
Shedu

Герой сказок
Shellycoat

Монстр
Shelob

Мифическое существо
Shikome (黄泉醜女)

Чудище
Shiryō (死霊)

Мистическое чудовище
Shōjō

Герой сказок
Shōryō (精霊)

Герой легенд
Shrake

Мифическое существо
Shtojzorreshta

Мистическое чудовище
Shtojzovalle

Мифическое существо
Shtozote

Фэнтезийный персонаж
Shtriga

Чудище
Sibhreach

Герой сказок
Sídhe

Фэнтезийный персонаж
Silkies

Чудище
Simplicissimus

Чудище
Sirena

Мистическое чудовище
Sirenes

Монстр
Sirrush

Монстр
Sjopeltin

Чудище
Sjupilti

Фэнтезийный персонаж
Skalli

Герой сказок
Skarbnik

Герой легенд
Skaven

Мистическое чудовище
Skiopod

Чудище
Skiopodas

Мистическое чудовище
Skjöll

Мистическое чудовище
Skoll

Мифическое существо
Sköll

Зверь
Skriker

Зверь
Skrulls

Монстр
Skvader

Фэнтезийный персонаж
Skøll

Монстр
Sleipnir

Зверь
Sluagh

Герой сказок
Smok

Фэнтезийный персонаж
Smůk

Чудище
Snark

Чудище
Snergs

Монстр
Snoligoster

Герой легенд
Soe-horven

Зверь
Space Jockey

Герой сказок
Sphinx

Мифическое существо
Splinter-cat

Монстр
Spopodes

Фэнтезийный персонаж
Spriggan

Чудище
Squonk

Фэнтезийный персонаж
Stellio

Чудище
Stollenwurm

Чудище
Stoors

Мистическое чудовище
Stormbird

Мистическое чудовище
Storsjöodjuret

Герой легенд
Strandvaskare

Чудище
Strandvasker

Герой легенд
Strigoi

Герой сказок
Struthiocamelon

Монстр
Struthopodes

Монстр
Strutio

Мистическое чудовище
Strzyga

Герой легенд
Stymphalídes órnithes

Монстр
Succubus

Зверь
Suhurmas

Герой сказок
Svartalfar

Герой сказок
Swanhamr

Мистическое чудовище
Swanmaidens

Герой легенд
Swanman

Герой сказок
Sylphs

Существа из мифов и легенд на букву T


Фэнтезийный персонаж
Taotie

Герой сказок
Tarandrus

Герой легенд
Tarasque

Герой легенд
Tarrasque

Зверь
Tatzelwurm

Герой легенд
Taur

Герой сказок
Te Whanau O Rangi

Монстр
Tehut

Монстр
Tengu (天狗)

Монстр
Tenko

Чудище
Teong-wei

Мистическое чудовище
Tharks

Монстр
Thea

Чудище
Theow

Монстр
Thep Norasri

Герой сказок
Thestral

Мистическое чудовище
Thos

Мистическое чудовище
Thot

Монстр
Thoth

Фэнтезийный персонаж
Thrummy-Cap

Герой легенд
Thunderbird

Чудище
Tian Lu (天禄)

Чудище
Tiangou (天狗)

Фэнтезийный персонаж
Tibicenas

Мистическое чудовище
Tigbalan

Герой сказок
Tigbalang

Фэнтезийный персонаж
Tikbalan

Монстр
Tikoloshe

Чудище
Tiqqitchit

Чудище
Tiritchiq

Герой сказок
Tithoes

Чудище
To Filiko Teras

Герой легенд
Toenayar

Чудище
Tokoloshe

Фэнтезийный персонаж
Tommyknockers

Чудище
Tomte

Мифическое существо
Tooth fairy

Монстр
Topple

Монстр
Tote-Road Shagamaw

Мистическое чудовище
Toutetsu

Герой сказок
Tragelaph

Герой легенд
Tragelaphus

Зверь
Trào phong

Фэнтезийный персонаж
Trasgo

Чудище
Trasgu

Мифическое существо
Trasno

Фэнтезийный персонаж
Trauko

Мистическое чудовище
Treants

Герой сказок
Treefolk

Герой сказок
Troglodyte

Фэнтезийный персонаж
Trogodytae

Чудище
Trow

Чудище
Tsonokwa

Зверь
Tsonoqua

Мистическое чудовище
Tsurara-onna (氷柱)

Монстр
Tù ngưu

Чудище
Tulao (徒劳)

Герой сказок
Tunda

Герой сказок
Tunkall

Мифическое существо
Tūrehu

Герой сказок
Tutu

Фэнтезийный персонаж
Tyger

Фэнтезийный персонаж
Typhaon

Фэнтезийный персонаж
Typhöeus

Монстр
Typhon

Монстр
T'ao T'ieh

Монстр
Tamamo-no-Mae

Монстр
Tangi

Зверь
Tangie

Существа из мифов и легенд на букву U


Мистическое чудовище
Ubasti

Фэнтезийный персонаж
Ubume

Чудище
Ugallu

Мифическое существо
Ukabarenairei (浮かばれない霊)

Мистическое чудовище
Uldra

Монстр
Undead

Фэнтезийный персонаж
Undine

Монстр
Undine Dejwe

Зверь
Ungoliant

Зверь
Unicorn-lion

Мифическое существо
Unicornis

Герой сказок
Uperice

Мистическое чудовище
Upierzyca

Герой легенд
Upior

Фэнтезийный персонаж
Upir

Герой сказок
Upsorn Srihas

Мифическое существо
Upupa

Фэнтезийный персонаж
Urchins

Мистическое чудовище
Uridimmu

Мистическое чудовище
Urmahlillu

Герой легенд
Urmahlullu

Чудище
Urman iäse

Мифическое существо
Uroboros

Фэнтезийный персонаж
Uru-kehu

Монстр
Utböling

Мистическое чудовище
Utburd

Герой сказок
Utkasting

Фэнтезийный персонаж
Utrzymywany

Мистическое чудовище
Útumu

Существа из мифов и легенд на букву V


Герой сказок
Va әs̷

Герой легенд
Vaca de lumbre

Зверь
Valkyrja

Мистическое чудовище
Vam-Fear-Eee

Фэнтезийный персонаж
Vampijerović

Чудище
Vampirar

Мистическое чудовище
Vampirdzhiya

Герой сказок
Vampirić

Мифическое существо
Vampirović

Чудище
Vánagandr

Герой легенд
Varactyl

Монстр
Varg

Фэнтезийный персонаж
Vargr

Зверь
Vaŭkałak

Мифическое существо
Versipellis

Мистическое чудовище
Vešapi (ვეშაპი)

Чудище
Vielfraß

Мистическое чудовище
Vilkacis

Монстр
Vilkãtas

Чудище
Vilkatis

Монстр
Vilktakis

Чудище
Vipera

Фэнтезийный персонаж
Višap (վիշապ)

Герой легенд
Vodni mož

Герой легенд
Vough

Фэнтезийный персонаж
Vugluscris

Монстр
Vоdník

Существа из мифов и легенд на букву W


Герой сказок
Wahokohoko

Фэнтезийный персонаж
Wamphyri

Мистическое чудовище
Wandynnije

Фэнтезийный персонаж
Wàng tiān hǒu (望天吼)

Герой легенд
Waq-waq tree

Мистическое чудовище
Warg

Монстр
Wargin

Герой сказок
Water-Leaper

Чудище
Water-owl

Мистическое чудовище
Wearg

Чудище
Wearh

Мистическое чудовище
Wechselbalg

Монстр
Weeping Woman

Чудище
Wemic

Герой сказок
Wendigo

Герой сказок
Werebat

Мистическое чудовище
Werebears

Герой сказок
Wereboar

Мифическое существо
Werefox

Монстр
Werehyenas

Монстр
Wererat

Мистическое чудовище
Werewolf

Фэнтезийный персонаж
White Walkers

Зверь
Whooping boy

Фэнтезийный персонаж
Will O'The Wisp

Фэнтезийный персонаж
Willepen

Герой сказок
Windigo

Фэнтезийный персонаж
Winged Horses

Монстр
Wish Hounds

Зверь
Wisht Hounds

Герой сказок
Wodny muž

Мистическое чудовище
Wódnykus

Мистическое чудовище
Wookiee

Герой легенд
Wuesting Beast

Монстр
Wychowywany

Фэнтезийный персонаж
Wyvern

Существа из мифов и легенд на букву X


Фэнтезийный персонаж
Xaynwada

Мистическое чудовище
Xhinde

Монстр
Xiaoyang People

Фэнтезийный персонаж
Xiaoyangmin

Чудище
Xiezhi

Фэнтезийный персонаж
Xièzhì (獬豸)

Фэнтезийный персонаж
Xingxing (狌狌)

Чудище
Xάρυβδις

Существа из мифов и легенд на букву Y


Герой сказок
Ya-Te-Veo

Чудище
Yakan

Чудище
Yakṣas

Герой сказок
Yale

Герой сказок
Yalomishte

Мистическое чудовище
Yamaoroshi (山颪 или やまおろし)

Монстр
Yamawarawa

Мистическое чудовище
Yamawaro

Мифическое существо
Yanari

Мистическое чудовище
Yara-ma-yha-who

Чудище
Yarımtıq

Чудище
Yázì (睚眦)

Мистическое чудовище
Yeth Hounds

Монстр
Yeti

Зверь
Yllerion

Мистическое чудовище
Yobo-san

Мистическое чудовище
Yobosan

Герой сказок
Yōkai (妖怪)

Чудище
Youwarkee

Монстр
Yppopodes

Мифическое существо
Yppotryll

Фэнтезийный персонаж
Yuki-ane (雪姉サ)

Герой легенд
Yuki-banba (雪バンバ)

Мистическое чудовище
Yuki-hime (雪姫)

Герой легенд
Yuki-jorou (雪女郎)

Фэнтезийный персонаж
Yuki-nyōbō (雪女房)

Фэнтезийный персонаж
Yuki-onna (雪女)

Герой легенд
Yukibajo (雪バジョ)

Мистическое чудовище
Yukifuri-baba (雪降り婆)

Мистическое чудовище
Yukinba (雪ンバ)

Мифическое существо
Yumekui

Герой сказок
Yūrei (幽霊)

Существа из мифов и легенд на букву À


Герой легенд
Àlf-ur

Существа из мифов и легенд на букву Á


Мифическое существо
Áitvaras

Зверь
Áitivaras

Чудище
Átvars

Существа из мифов и легенд на букву Ä


Фэнтезийный персонаж
Älv

Существа из мифов и легенд на букву É


Чудище
Éitvaras

Существа из мифов и легенд на букву Ø


Монстр
Øксøку

Существа из мифов и легенд на букву Ú


Фэнтезийный персонаж
Úlairi

Существа из мифов и легенд на букву Þ


Фэнтезийный персонаж
Þursar

Существа из мифов и легенд на букву İ


Зверь
İćętîk

Существа из мифов и легенд на букву Ł


Фэнтезийный персонаж
Łaziebnik

Фэнтезийный персонаж
Łaźnik

Существа из мифов и легенд на букву Ś


Герой легенд
Świtezianki

Существа из мифов и легенд на букву Ş


Герой сказок
Şüräle

Герой сказок
Şürele

Существа из мифов и легенд на букву Š


Мифическое существо
Šêdu

Герой сказок
Šmok

Мифическое существо
Štriga

Фэнтезийный персонаж
Šungalviai

Герой сказок
Šungalvis

Существа из мифов и легенд на букву Ż


Герой легенд
Żmirłacz

Мифическое существо
Żnicz

Существа из мифов и легенд на букву Ά


Монстр
Άβράξας

Мистическое чудовище
Άργος

Чудище
Άβρασάξ

Существа из мифов и легенд на букву Έ


Чудище
Ένυδροσ

Мистическое чудовище
Έξιχειρες

Существа из мифов и легенд на букву Ύ


Мифическое существо
Ύδρα

Существа из мифов и легенд на букву Α


Монстр
Αχέρων

Герой сказок
Αριμασπος

Мистическое чудовище
Αburγu Moγai

Герой сказок
Αμαδρυάδες

Герой сказок
Ασπιδοχελώνη

Герой сказок
Αρπυιαι

Существа из мифов и легенд на букву Β


Герой сказок
Βλεμμυες

Герой легенд
Βαυϐώ

Существа из мифов и легенд на букву Γ


Монстр
Γηρυών

Герой легенд
Γλυκών

Мистическое чудовище
Γηρυονης

Фэнтезийный персонаж
Γηρυονευς

Мифическое существо
Γραῖαι

Существа из мифов и легенд на букву Δ


Герой сказок
Δελφυνη

Мистическое чудовище
Δράκαινα

Фэнтезийный персонаж
Δαίμων

Монстр
Δρυάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ε


Герой сказок
Εμπουσα

Чудище
Ευρυνομος

Мифическое существо
Εκατόγχειρες

Существа из мифов и легенд на букву Θ


Чудище
Θόουτ

Зверь
Θώθ

Существа из мифов и легенд на букву Κ


Мистическое чудовище
Καταβλεπων

Зверь
Κῆτος

Чудище
Κάβειροι

Зверь
Κέκροψ

Монстр
Κύκλωπες

Герой сказок
Καλικάντζαροι

Фэнтезийный персонаж
Κέρβερος

Монстр
Κακός

Монстр
Κεραστης

Фэнтезийный персонаж
Κυνοκεφάλοι

Существа из мифов и легенд на букву Λ


Герой сказок
Λάμια

Фэнтезийный персонаж
Λειμενίδες

Монстр
Λαδων

Мистическое чудовище
Λιμνάδες

Существа из мифов и легенд на букву Μ


Фэнтезийный персонаж
Μελίαι

Мистическое чудовище
Μινωταυρος

Герой сказок
Μελιάδες

Мистическое чудовище
Μυρμηκολέων

Существа из мифов и легенд на букву Ν


Мистическое чудовище
Ναϊάδες

Чудище
Νύμφες

Зверь
Ναΐδες

Монстр
Νηρηίδες

Монстр
Νηϊάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ο


Фэнтезийный персонаж
Ορθος

Фэнтезийный персонаж
Ορθρος

Существа из мифов и легенд на букву Π


Герой сказок
Πανθηρ

Фэнтезийный персонаж
Πύθων

Монстр
Περίτιος

Фэнтезийный персонаж
Πρωτεύς

Чудище
Πήγασος

Существа из мифов и легенд на букву Σ


Мифическое существо
Σκιραται

Мифическое существо
Σρινύες

Герой легенд
Σάτυροι

Фэнтезийный персонаж
Σκολοπινδρα

Мистическое чудовище
Στυμφαλίδες Όρνιθες

Монстр
Σκιαποδες

Герой легенд
Σομπέκ

Мистическое чудовище
Σκύλλα

Существа из мифов и легенд на букву Τ


Герой легенд
Τιτάνες

Монстр
Τυφών

Герой сказок
Τράγέλαφος

Мистическое чудовище
Τάρανδρος

Мифическое существо
Τρωγοδύται

Монстр
Τάρανδος

Мистическое чудовище
Τρίτων

Существа из мифов и легенд на букву Υ


Герой сказок
Υλλοσ

Существа из мифов и легенд на букву Φ


Фэнтезийный персонаж
Φοϊνιξ

Мистическое чудовище
Φάλαινα

Мифическое существо
Φώκια

Существа из мифов и легенд на букву Χ


Фэнтезийный персонаж
Χίμαιρα

Существа из мифов и легенд на букву Ψ


Герой сказок
Ψύιισλ

Существа из мифов и легенд на букву Ӡ


Герой легенд
Ӡіӡі

Существа из мифов и легенд на букву Ӧ


Фэнтезийный персонаж
Ӧшымӧс чуд

Существа из мифов и легенд на букву Ա


Мистическое чудовище
Աչուչ-Փաչուչ

Существа из мифов и легенд на букву Հ


Герой легенд
Հսկա

Существа из мифов и легенд на букву Յ


Мифическое существо
Յարալեզ

Существа из мифов и легенд на букву Ḏ


Чудище
Ḏiḥautī

Герой сказок
Ḏḥwty

Существа из мифов и легенд на букву Ἀ


Мистическое чудовище
Ἀλσηΐδες

Существа из мифов и легенд на букву ἵ


Герой легенд
ἵπποκαμποςСервисная информация

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100bigmir)net TOP 100Рейтинг@Mail.ruРейтинг@Mail.ru

При использовании материалов сайта ссылка обязательна

Kamail ® 2009 - 2019 г.
ver. 1.05.1374+