Мифическое существо Злыдни

"Смилуйся, мать, посмотри, вон твой сын с куском хлеба и палкой бросил дом и идёт по катучим камням — куда глаза глядят, а злыдни — спутники горя, обвиваясь вокруг шеи, шепчут на уши: "Мы от тебя не отстанем!" A.M.Ремизов "К Морю-Океану" (208) В славянском фольклоре мелкие пакостные создания, по разным мифам обитающие в различных местах, например — в болоте (будучи помощниками болотника или кикиморы). Однако наиболее распространенный вариант — в избе в качестве духов, олицетворяющих недобрую судьбу. Злыдни "невидимо обитают в доме человека или сидят у него на плечах; это худые зверьки с облезшей шерстью, и живут они за печью." (58) В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона сказано: "Злыдни — у малоруссов демоническое существо, враждебное человеку, его недоля, бида. Злыдни отличаются от пассивной доли: последняя только не содействует благосостоянию человека, первые приносят ему несчастие. В некоторых местностях (Переяславский уезд) народ представляет себе злыдней в образе невидимых стариков-нищих: где они поселятся, там вечно будет бедность." (167) Также в этом словаре упоминается украинская сказка о злыднях, опубликованная в 4-ом номере "Этнографического Обозрения" за 1892 год: "Было два брата — один был бедный, другой богатый. Богатый женил сына, а бедного и не звал, а он сам пошел; богатый посадил его возле припечка; богачей он заливает водкою, пивом, а он (бедный) так прочее что есть; подпил, домой пошел, а идти лугами, место низкое, трясина. Идет с женой и поют; слышит три голоса и говорит жене: "что это такое? нас двое, а три голоса слышно". Он спросил: "кто ты такой?" и он (голос) отвечал: "мы твои Злыдни, того ты и бедный". Он тотчас увидал их, давай их колом бить; убил, отволок у трясину, то место загрузил и потом там заткнул кол. Вот через несколько времени стал он заживаться, поравнялся с тем уже богатым; тот богач спрашивает: "отчего ты так разбогател?" Чего да чего? — он и рассказал. Тот позавидовал; пошел на то место, где они (Злыдни) были погружены, вынул кол, и они повылазили — их было три; он от них идет — они за ним идут; он говорит: "идите к тому брату, у которого были", а они — "нет, мы теперь к нему не пойдем: он сильно бьется, мы пойдем к тебе". И пошел. И с тех пор, он стал таким бедным, каким был его брат. (Записано в Неклюдове, Корочанский уезд, Курской губернии от грамотного парубка малоросса Мирошниченка в 1892 г.)." Васильев М.К., Сумцов Н.Ф. Антропоморфические представления в верованиях украинского народа. II. "Этнографическое обозрение" — 1892, №4. (С.169) По белорусским поверьям "злыдні — малыя, гарбатыя, скурчаныя стварэнні* , у вялізных ботах і шапках; час ад часу яны нападаюць на пэўную хату, і тады там ужо нічога не вядзецца. Звычайна жывуць пад печчу, робяць адтуль выправы па ўсёй гаспадарцы і адбіраюць розныя набыткі. Заглядваюць у гаршкі з ядою і ў лепшую кашу падсыпаюць пяску, у самае тлустае* малако наліваюць вады, псуюць* у дзежцы хлеб, у курэй крадуць яйкі... Ва ўсім шкодзяць і перашкаджаюць, так, што хата, у якой яны пасяліліся, бяднее і галее. Часам яны ўзнікаюць без прычыны, іх можна таксама выклікаць, дзякуючы вялікаму жаданню разбагацець, празмернасці ў працы. Калі, напрыклад, хтосьці ў час яды працуе, можна з упэўненасцю сказаць, што злыдні нападуць на яго." (156) Злыдні етыя пахожы на дробных людзей. А якія яны ўрэдныя, дык і не раскажаш. Калі яны ў хаце завядуцца, то можаш па свету пайсці. Але ёсць спосаб выгнаць іх. Нада прыгатаваць смачную вячэру, такую, што ніколі і не варыла. Злыдні яе захочуць папробаваць, дык тады нада хуценька іх там закрыць і падалей завезці. Запісана ў 2006 годзе ў вёсцы Чамярня Веткаўскага р-на* студэнткай І.Шаўко ад Грамыка Марыі Піліпаўны, 1933 г.н. (505: с.162) Злыдні — то такія пачвары* , што покуль з жывёлы і людзей усё не высасуць, дык з двара не пойдуць. Малыя, голыя, худыя дзяды — то ета і ёсць злыдні. Яны па аднаму не лётаюць, а толькі стаяй цэлай. Калі ўчэпяцца за цябе, то пішы прапала. Яны спачатку ўсё хазяйства звядуць, а потым і здароўе выцягнуць. І вось папробуй ад іх адчапіцца. Запісана ў 2006 годзе ў вёсцы Шэйка Веткаўскага р-на студэнткай І.Шаўко ад Рослікавай Ніны Канстанцінаўны, 1930 г.н. (505: с.162) Быў у нас злыдзень, не любіў, калі Богу малілася. Вось баба жыла з дзедам і Богу малілася. Дзед лёг на краваць і забыўся. А баба моліцца: “Прачысці, Божанька, душы нашыя”. А пад акном голас чуваць: “Прачысцім, прачысцім, усё вычысцім”. Тут дзед пытае: “З кім гэта ты гамоніш?” А баба кажа: “З Богам”. А то пад вакном злыдзень быў. Уранні баба адправіла дзеда ў каморку — аж там ужо нічога не было. Злыдзень усё вычысціў. Запісана ў 2004 годзе ў вёсцы Стаўбун Веткаўскага р-на студэнткай Т.Казюкінай ад Зуевай Марыі Лаўрэнаўны, 1926 г.н. (505: с.162) Злыдні — гэта дрэнныя істоты* . Яны жывуць у хатах, і там ніколі нічога не вядзецца. Яны ў асноўным жывуць пад печчу. У лепшую чашку з вадой насыпаюць пяску, у самае тлустае малако наліваюць ваду, порцяць хлеб, у курэй крадуць яйкі. Заўсёды шкодзяць, а хата, у якой яны пасяліліся, бяднее, гаспадары хварэюць. У агародзе ніколі не дажджэшся добрага ўраджаю. Запісана ў 2004 годзе ў вёсцы Пабядзіцель Лоеўскага р-на* студэнткай В.Марчанка ад Гаўрыленка Тамары Мікалаеўны, 1927 г.н. (505: с.162) "Белорусская Злыдня представляется невидимой женщиной без языка, глаз и ушей, которая прежде была змеей. По поверьям от Недоли или злыдней избавиться очень трудно, но возможно. Для этого нужно хитростью заставить их залезть в мешок и бросить его в болото. Злыдней можно связать и оставить на дороге, и тогда они перейдут к тому, кто их освободит." (58)

Мифический бестиарий

Существа из мифов и легенд оживают в этой энциклопедии, в которую вошли значения не только мифических существ, но и существ из сказок, кинофильмов и книг. Информация собранная по крупицам интернет пользователями иногда смешит, но иногда и удивляет. Проведите немножко своего времени и познайте удивительный мир легенд и фентези, который будоражит воображение ни одного поколения.


Существа из мифов и легенд на букву А


Герой легенд
Агуане

Зверь
Азема

Герой легенд
Албысы

Фэнтезийный персонаж
Анаким

Герой сказок
Ао

Герой сказок
Арворх

Мистическое чудовище
Архангелы

Зверь
Ахти

Герой легенд
Абаасы

Герой сказок
Абаасылар

Монстр
Абааһы

Фэнтезийный персонаж
Абада

Фэнтезийный персонаж
Абанг Аку

Монстр
Абасы

Чудище
Аванк

Герой легенд
Агиски

Герой легенд
Агрометы

Герой сказок
Алим

Герой сказок
Абраксас

Чудище
Абрасакс

Герой сказок
Авгур

Фэнтезийный персонаж
Агишки

Монстр
Агнявік

Фэнтезийный персонаж
Агызмал

Чудище
Азы

Герой сказок
Алея

Герой легенд
Ангелы 

Фэнтезийный персонаж
Аптах-бага(двуглав.лягушка)

Фэнтезийный персонаж
Арейон

Монстр
Архонты

Чудище
Аюстал

Монстр
Абнауаю

Мистическое чудовище
Азарлары

Мифическое существо
Анцыбал

Мистическое чудовище
Араш

Монстр
Арслан

Монстр
Атцыс

Мистическое чудовище
Абуми-гути

Мистическое чудовище
Абуми-кути

Герой легенд
Аврага Могой

Герой легенд
Агач киши

Фэнтезийный персонаж
А Бао А Ку

Герой сказок
А Бао Ку

Зверь
Агроти

Герой легенд
Агулшап

Герой легенд
Агх-иски

Мистическое чудовище
Агхары

Мистическое чудовище
Адамовы дети

Монстр
Аданы

Мистическое чудовище
Адданк

Фэнтезийный персонаж
Аджина

Герой сказок
Адзуки-агэ

Мистическое чудовище
Адзуки-арай

Мистическое чудовище
Адзуки-сарасара

Герой легенд
Адзуки-соги

Фэнтезийный персонаж
Адзуки-яроо

Фэнтезийный персонаж
Адские гончие

Герой сказок
Адские псы

Фэнтезийный персонаж
Аждаha

Чудище
Аждарха

Герой сказок
Аждархо́

Мифическое существо
Ажыдаа́р

Мистическое чудовище
Аздаха

Мифическое существо
Аздяка́

Мистическое чудовище
Азярніцы

Чудище
Аидахар

Чудище
Аист

Мистическое чудовище
Ай-хуа

Фэнтезийный персонаж
Айдага́р

Монстр
Айдахар

Чудище
Айтвар

Монстр
Айтварас

Герой сказок
Айцы

Мифическое существо
Акаана

Чудище
Акасита

Мифическое существо
Акери

Герой легенд
Акиянъ рыба

Фэнтезийный персонаж
Аколностъ

Герой легенд
Акрабуамелу

Мифическое существо
Акромантул

Мифическое существо
Акромантула

Мистическое чудовище
Акулобраз

Фэнтезийный персонаж
Ала

Мистическое чудовище
Алан-мелекей

Мистическое чудовище
Албаны

Мистическое чудовище
Албасты

Герой сказок
Алекторъ дивий

Герой сказок
Али

Фэнтезийный персонаж
Аллокамелус

Мистическое чудовище
Альсеиды

Мистическое чудовище
Алэл

Чудище
Антеро

Герой сказок
Албастый

Герой легенд
Алема

Герой сказок
Алерион

Герой легенд
Аликанто

Монстр
Алканостъ

Мистическое чудовище
Алкион (Alkyon)

Герой сказок
Алконос

Чудище
Алконост

Герой сказок
Алконотъ

Чудище
Алкуностъ

Чудище
Алцете

Мистическое чудовище
Аль-каркаданн

Монстр
Альвы

Герой сказок
Альгуль

Герой сказок
Альконостъ

Монстр
Альфин

Мистическое чудовище
Ам-ам

Мистическое чудовище
Ам-мит

Зверь
Ам-мут

Мистическое чудовище
Амам

Чудище
Амамат

Мистическое чудовище
Амару

Герой сказок
Амауталик

Фэнтезийный персонаж
Амба́рный

Мистическое чудовище
Амбарник

Мистическое чудовище
Амемит

Монстр
Амикири

Мистическое чудовище
Амиктиры

Мистическое чудовище
Аммат

Зверь
Амт

Монстр
Амфисбена

Мистическое чудовище
Амэ-онна

Герой сказок
Ананси

Герой легенд
Анба́рный

Мистическое чудовище
Ангеук

Чудище
Ангиак

Монстр
Ангьяк

Герой легенд
Андрони

Зверь
Анзу

Фэнтезийный персонаж
Анзуд

Фэнтезийный персонаж
Аниото

Мифическое существо
Анка

Герой сказок
Анкертольд

Монстр
Анку

Чудище
Анкы-келе

Герой легенд
Аннакуи

Мифическое существо
Аннуна

Герой сказок
Анталоп

Фэнтезийный персонаж
Антапаты

Зверь
Антипко

Чудище
Антис

Чудище
Антоностъ

Чудище
Ануннаки

Герой легенд
Анцётка

Фэнтезийный персонаж
Анчут

Мистическое чудовище
Анчутик

Мифическое существо
Анчутка

Мистическое чудовище
Анщих Сисьва Пялт

Мистическое чудовище
Апíвень

Зверь
Апеп

Мистическое чудовище
Апис

Герой легенд
Апо́фис

Фэнтезийный персонаж
Апоп

Герой сказок
Апсарас

Монстр
Апсары

Фэнтезийный персонаж
Аптах-Бага

Монстр
Аразе

Мифическое существо
Араитеуру

Фэнтезийный персонаж
Аралезы

Герой легенд
Аргос

Герой сказок
Аргус

Герой сказок
Аржавейнік

Герой легенд
Аржавеннік

Герой легенд
Аржавенник

Герой легенд
Аржавень

Монстр
Арзюри

Мистическое чудовище
Аримаспы

Герой сказок
Аримофеи

Мистическое чудовище
Аримоѳеи

Монстр
Арсури

Герой сказок
Артабатиты

Герой легенд
Артинетас

Мистическое чудовище
Арысь-поле

Фэнтезийный персонаж
Асванг

Герой легенд
Асванга

Герой сказок
Асетнік

Чудище
Асида

Герой сказок
Аспид

Фэнтезийный персонаж
Аспида

Герой легенд
Аспидоколеон

Фэнтезийный персонаж
Аспидохелон

Герой сказок
Аспидѣ хелонѣ

Монстр
Аспик

Монстр
Ассида

Герой легенд
Ассидам

Зверь
Астонiи

Фэнтезийный персонаж
Асуван

Мистическое чудовище
Атлантическая горбатая змея

Чудище
Аука

Фэнтезийный персонаж
Афанк

Фэнтезийный персонаж
Афедронои

Чудище
Африт

Монстр
Ахерон

Монстр
Ахеронт

Мистическое чудовище
Ахлис

Монстр
Ахоры

Монстр
Ацаны

Герой сказок
Ачери

Монстр
Ачкийини

Герой сказок
Ачо́ч-Мачо́ч

Герой легенд
Ачуч-Пачуч

Герой сказок
Аѳдроноi

Герой сказок
Адау

Герой сказок
Алад

Герой сказок
Алпаб

Фэнтезийный персонаж
Аниука

Мистическое чудовище
Араска

Герой легенд
Арсан-Дуолай

Чудище
Асраи

Монстр
Аями

Существа из мифов и легенд на букву Б


Герой сказок
Бабай, Бабайка

Герой сказок
Бакенеко

Герой легенд
Белая Рука 

Фэнтезийный персонаж
Бен-Бен

Мистическое чудовище
Благийдвор

Чудище
Бродницы 

Герой сказок
Бучу*

Чудище
Бадњак

Чудище
Баг

Фэнтезийный персонаж
Бакэмоно

Фэнтезийный персонаж
Белыедамы

Мистическое чудовище
Берегини

Монстр
Богинки

Герой сказок
Бродячий огонёк

Монстр
Бааванши

Зверь
Байцзэ

Мистическое чудовище
Баюн-Кот

Мистическое чудовище
Бену

Герой сказок
Боуги

Герой легенд
Бута*

Чудище
Бадняк

Фэнтезийный персонаж
Бісиці

Монстр
Бааби

Монстр
Баба

Мистическое чудовище
Бабай

Фэнтезийный персонаж
Бабайка

Фэнтезийный персонаж
Бабан

Зверь
Бабар

Зверь
Баби

Монстр
Бабок

Мифическое существо
Бабр

Мифическое существо
Бага

Герой легенд
Багамут

Чудище
Баган

Герой легенд
Багеера

Мистическое чудовище
Багенге

Мистическое чудовище
Багнік

Чудище
Багник

Зверь
Бадзюля

Мифическое существо
Бадюля

Мистическое чудовище
Баенник

Герой легенд
Баенный

Мистическое чудовище
Базилиск

Монстр
Базилишек

Чудище
Байник

Чудище
Байнушко

Герой легенд
Баку

Герой легенд
Бакэдзори

Мифическое существо
Баламутень

Герой сказок
Баламуцень

Монстр
Балаур

Герой сказок
Балена

Чудище
Банийип

Герой легенд
Банник

Чудище
Банной

Фэнтезийный персонаж
Банный

Фэнтезийный персонаж
Банный пастырь

Мифическое существо
Банный хозяин

Монстр
Банши

Чудище
Банщик

Герой сказок
Баньши

Мистическое чудовище
Барабао

Герой сказок
Баранец

Мистическое чудовище
Барбегази

Мистическое чудовище
Барбегазы

Мистическое чудовище
Баргест

Герой легенд
Барздуки

Мистическое чудовище
Барнитлег

Чудище
Барстуки

Мифическое существо
Баст

Чудище
Бастет

Фэнтезийный персонаж
Батюшка-Зима

Мистическое чудовище
Баубо

Монстр
Бебок

Герой сказок
Белая Баба

Герой сказок
Берендей

Герой сказок
Бехолдеры

Герой сказок
Бахамут

Фэнтезийный персонаж
Башаандере

Герой легенд
Башахаун

Чудище
Баянник

Герой сказок
Бега

Герой сказок
Бегемот

Монстр
Бедн-вара

Монстр
Бекке

Мистическое чудовище
Белые ходоки

Герой сказок
Беляки

Монстр
Бен варра

Мистическое чудовище
Бен-Варри

Фэнтезийный персонаж
Беорнинги

Фэнтезийный персонаж
Беременность

Герой сказок
Берникли

Герой легенд
Бес банный

Фэнтезийный персонаж
Бескуд

Мистическое чудовище
Бессонье

Чудище
Бии-няо

Чудище
Бииняо

Мистическое чудовище
Бий-няо

Герой сказок
Бийняо

Мистическое чудовище
Бильвизы

Герой сказок
Бинфэн

Зверь
Бирюк

Фэнтезийный персонаж
Бичен

Герой легенд
Бкабей

Мистическое чудовище
Блажинь

Зверь
Бласна

Фэнтезийный персонаж
Блегмии

Герой легенд
Блегмы

Герой сказок
Блемии

Чудище
Блудички

Фэнтезийный персонаж
Блуждающие огоньки

Чудище
Бляго

Мифическое существо
Бобо

Герой сказок
Бобок

Фэнтезийный персонаж
Бовешь

Зверь
Боган

Чудище
Боггарт

Мифическое существо
Боги

Герой легенд
Боглы

Фэнтезийный персонаж
Божонтка

Герой сказок
Бокан

Монстр
Боканон

Герой легенд
Боли-бошка

Герой сказок
Болла

Герой сказок
Болотник

Герой сказок
Болотница

Мистическое чудовище
Болотный

Фэнтезийный персонаж
Болотный дедко

Мифическое существо
Болотный леший

Монстр
Болотяник

Герой легенд
Болтрушайка

Монстр
Бомка

Монстр
Бонакон

Фэнтезийный персонаж
Боннакон

Чудище
Бор

Герой сказок
Борамец

Герой легенд
Боранец

Герой сказок
Боровик

Чудище
Боровички

Чудище
Боровой

Мифическое существо
Бородатые

Герой сказок
Бородачик

Зверь
Борэй

Мистическое чудовище
Боухан

Чудище
Бохан

Мифическое существо
Боцан

Монстр
Брауни

Герой сказок
Бродяжки

Герой легенд
Брокса

Мистическое чудовище
Броллахан

Герой сказок
Броша

Мистическое чудовище
Бруколак

Герой легенд
Брукса

Герой сказок
Бруни

Мистическое чудовище
Бруха

Герой сказок
Брэг

Монстр
Бу-лао

Фэнтезийный персонаж
Бу́сеу́

Зверь
Бугган

Герой сказок
Бузинная госпожа

Герой легенд
Бузинная матушка

Герой легенд
Бузинная Матушка

Мифическое существо
Бук

Монстр
Бука

Герой легенд
Бука (Bwca)

Фэнтезийный персонаж
Бука́нка

Чудище
Бука́нко

Герой сказок
Бука́нушко

Мифическое существо
Букан

Герой сказок
Буканай

Фэнтезийный персонаж
Букарица

Герой сказок
Букачка

Фэнтезийный персонаж
Букентавр

Монстр
Букусетка

Герой легенд
Буллар

Мистическое чудовище
Бунгиснгис

Мистическое чудовище
Бундимун

Чудище
Буниюп

Фэнтезийный персонаж
Буньип

Мифическое существо
Бурак

Фэнтезийный персонаж
Буривухи

Мистическое чудовище
Буря-ветер

Мистическое чудовище
Бусиэ

Монстр
Буско

Мистическое чудовище
Бхуты

Монстр
Бцентæ

Фэнтезийный персонаж
Бывшие

Мистическое чудовище
Бьякко

Фэнтезийный персонаж
БѢлена

Герой легенд
Баггейн

Герой сказок
Батанушко

Мифическое существо
Бенни

Чудище
Бесы

Фэнтезийный персонаж
Болотница, болотныедухи 

Мистическое чудовище
Бурдо-вал

Существа из мифов и легенд на букву В


Чудище
Ванф

Герой сказок
Вилы

Фэнтезийный персонаж
Водяницы

Монстр
Вуивр

Герой легенд
Вампал

Мистическое чудовище
Васуки

Мифическое существо
Вирява

Герой сказок
Водяные

Герой легенд
Вытьянка

Зверь
Воду

Мифическое существо
Волот

Герой сказок
Відминник

Чудище
Вій

Фэнтезийный персонаж
Вісуснік

Герой сказок
Ва öш

Зверь
Ва-ош

Фэнтезийный персонаж
Вадзянiк

Монстр
Вадзяны

Чудище
Вазіла

Фэнтезийный персонаж
Вазила

Мистическое чудовище
Вазимба

Герой легенд
Валасень

Герой сказок
Валасяніца

Мистическое чудовище
Валькирии

Герой сказок
Вампировићим

Мистическое чудовище
Вамфир

Герой легенд
Вамфири

Фэнтезийный персонаж
Ванахальбы

Мистическое чудовище
Вани

Герой легенд
Вапак

Герой сказок
Вапаӄамталха`н

Фэнтезийный персонаж
Варактил

Герой легенд
Варгін

Мистическое чудовище
Варги

Герой сказок
Варгин

Чудище
Василиск

Герой легенд
Ваўкалака

Мистическое чудовище
Вахоке-хоко

Фэнтезийный персонаж
Вахокохоко

Мистическое чудовище
Вдова птица

Монстр
Вдодъ

Мистическое чудовище
Вегетандры

Мифическое существо
Вейла

Герой сказок
Велiорыбъ

Герой сказок
Велбудорысь

Герой легенд
Велерыбъ

Монстр
Великаны

Герой легенд
Великие Гиббоны

Мифическое существо
Вемики

Зверь
Вендиго

Мифическое существо
Вепреслон

Монстр
Верберы

Чудище
Вербэры

Герой сказок
Вербэт

Фэнтезийный персонаж
Вервольф

Чудище
Вергиены

Мистическое чудовище
Верераты

Герой сказок
Верерэты

Мистическое чудовище
Веркабаны

Мистическое чудовище
Веркрысы

Мифическое существо
Веркэт

Герой легенд
Вернетопырь

Мистическое чудовище
Верфокс

Герой сказок
Веры

Фэнтезийный персонаж
Веспертил

Герой сказок
Вешап

Герой сказок
Вещица

Мифическое существо
Взрывопотам

Мистическое чудовище
Ви́сусник

Мифическое существо
Виверн

Герой легенд
Виверна

Фэнтезийный персонаж
Вигты

Мистическое чудовище
Виелфрас

Мистическое чудовище
Вий

Герой легенд
Вила

Монстр
Вилкацис

Мистическое чудовище
Вилколаки

Монстр
Вилктаки

Монстр
Виндиго

Герой легенд
Випунен

Мистическое чудовище
Вирика

Фэнтезийный персонаж
Витар

Чудище
Витренник

Герой легенд
Вихованець

Фэнтезийный персонаж
Вишап

Мистическое чудовище
Вкабей

Фэнтезийный персонаж
Влемии

Чудище
Во-а

Мистическое чудовище
Вова

Герой легенд
Вовкулака

Герой легенд
Вовкун

Герой легенд
Водная форма

Монстр
Водява

Герой легенд
Водяница

Зверь
Водяной

Герой легенд
Возвращающийся

Герой сказок
Волкодлаки

Герой сказок
Волокита

Герой легенд
Волосень

Герой легенд
Волсь

Чудище
Вонгви

Герой сказок
Вопар

Фэнтезийный персонаж
Вопитар

Фэнтезийный персонаж
Ворги

Герой легенд
Воуви

Монстр
Вох

Мифическое существо
Встречник

Мифическое существо
Вужалка

Мистическое чудовище
Вуки

Мистическое чудовище
Вулвер

Мистическое чудовище
Вултанка

Чудище
Вунтериха

Герой легенд
Вупар

Чудище
Вупыр

Чудище
Вурдалак

Мистическое чудовище
Выбирающие мертвых, убитых

Мифическое существо
Выскакунчик

Фэнтезийный персонаж
Выскорь

Фэнтезийный персонаж
Выхованец

Мифическое существо
Вампиры

Фэнтезийный персонаж
Верлиока

Герой легенд
Власти

Фэнтезийный персонаж
Волосатка

Мистическое чудовище
Вяльнясы

Существа из мифов и легенд на букву Г


Герой сказок
Гарпии

Мифическое существо
Гмуры

Герой легенд
Гримтурсы

Мистическое чудовище
Гаки

Мистическое чудовище
Гирин

Монстр
Гомозули

Мистическое чудовище
Грант

Фэнтезийный персонаж
Грифы

Мистическое чудовище
Гамсилг

Мистическое чудовище
Гиады

Герой легенд
Глейстиг

Герой легенд
Гаргульи

Герой легенд
Грёза

Чудище
Гурии

Герой легенд
Гіпацэнтаўр

Чудище
Га́ла

Мистическое чудовище
Га́ллу

Мистическое чудовище
Гавриилова Свора

Герой сказок
Гадюка

Герой легенд
Гаёвки

Герой сказок
Гаёвы дзед

Монстр
Гаёўкі

Герой легенд
Гайтраш

Герой легенд
Гаканчи

Мифическое существо
Гала

Чудище
Галипоте

Мистическое чудовище
Галла

Герой легенд
Галлу

Герой сказок
Гамадриады

Мистическое чудовище
Гамаюн

Монстр
Гамберу

Чудище
Ганапати

Мифическое существо
Гандхарвы

Мистическое чудовище
Ганеша

Зверь
Гараппа

Чудище
Гаргуйли

Мистическое чудовище
Гаргулец

Чудище
Гаргулии

Герой легенд
Гарм

Мистическое чудовище
Гарпия

Мифическое существо
Гаруда

Фэнтезийный персонаж
Гарцуки

Мистическое чудовище
Гаспадар

Чудище
Гати

Мистическое чудовище
Гатоблеп

Чудище
Гатоблепа

Герой легенд
Гаюн

Мистическое чудовище
Гвелвешапи

Герой сказок
Гвелешапи

Фэнтезийный персонаж
Гворны

Герой легенд
Генко

Герой легенд
Герион

Мифическое существо
Герионей

Монстр
Герионес

Герой сказок
Гианы

Монстр
Гиганты

Мистическое чудовище
Гидра

Мифическое существо
Гидрипусс

Фэнтезийный персонаж
Гидроп

Герой легенд
Гидрус

Монстр
Гиенолаки

Фэнтезийный персонаж
Гилистери

Герой легенд
Гилян

Мистическое чудовище
Гиппалектрион

Мистическое чудовище
Гиппогриф

Чудище
Гиппокамп

Монстр
Гиппопод

Мифическое существо
Гиппоталасы

Мифическое существо
Гиппоцентавр

Герой сказок
Гиппоцерв

Зверь
Гитраш

Мистическое чудовище
Гламмы

Мистическое чудовище
Гламы

Мистическое чудовище
Гликон

Герой легенд
Глог

Мифическое существо
Глочестерский монстр

Герой легенд
Глэйштн

Чудище
Гноллы

Герой легенд
Гномы

Фэнтезийный персонаж
Гномы оврагов

Монстр
Гоблины

Герой сказок
Годжира

Мистическое чудовище
Годзилла

Монстр
Годлинг

Мифическое существо
Годованець

Герой легенд
Голем

Мистическое чудовище
Гончие Аннуна

Герой сказок
Гончие Гавриила

Герой легенд
Гончие Чейни

Мистическое чудовище
Гончие Чини

Герой легенд
Горгоны

Фэнтезийный персонаж
Горгульи

Мистическое чудовище
Горгулья

Зверь
Горё

Мистическое чудовище
Господин Обрубок

Мистическое чудовище
Готоконэко

Герой легенд
Готоку-нэко

Герой сказок
Готокунэко

Чудище
Гравейр

Герой легенд
Граи

Фэнтезийный персонаж
Грайвер

Фэнтезийный персонаж
Грайи

Герой сказок
Грамкин

Мифическое существо
Грампкин

Фэнтезийный персонаж
Граулли

Мистическое чудовище
Гремлин

Герой сказок
Гречуха

Чудище
Грила

Зверь
Грим

Мистическое чудовище
Гримтурсены

Чудище
Громамонт

Герой сказок
Громовые птицы

Мистическое чудовище
Грондры

Герой сказок
Грохотанис

Мистическое чудовище
Грюла

Монстр
Гул

Монстр
Гуло

Герой сказок
Гулон

Монстр
Гуль

Герой легенд
Гульябани

Герой легенд
Гумберу

Герой сказок
Гуменнiк

Герой легенд
Гуменник

Монстр
Гураль

Герой сказок
Гухьяки

Фэнтезийный персонаж
Гыргалица

Герой сказок
Гюль-ябани

Зверь
Гелиады

Герой легенд
Глашаны

Герой сказок
Гомункулус

Мистическое чудовище
Гремлины

Герой легенд
Грифон

Существа из мифов и легенд на букву Д


Фэнтезийный персонаж
Дайтьи

Герой сказок
Деманметдехаак

Герой сказок
Доброхот

Мистическое чудовище
Дракон

Мистическое чудовище
Дух(духи)

Фэнтезийный персонаж
Дандан

Герой сказок
Див

Герой легенд
Долгопят

Зверь
Дриада

Фэнтезийный персонаж
Дуэргар

Герой легенд
Дети леса

Герой легенд
Джала-рупа

Герой легенд
Джарви

Герой легенд
Джегджер

Мифическое существо
Джек Фрост

Герой легенд
Джек-в-цепях

Герой сказок
Джеруч

Фэнтезийный персонаж
Джерфф

Фэнтезийный персонаж
Джехути

Мифическое существо
Джинн

Герой сказок
Джраарс

Герой легенд
Дзасики-вараси

Фэнтезийный персонаж
Дзасики-онна

Мифическое существо
Дзёро-гумо

Монстр
Дзи-Дзи

Герой легенд
Дзидзи

Герой сказок
Дзикининки

Чудище
Дзинко

Герой легенд
Дзоноква

Монстр
Ди́вы

Герой сказок
Диббук

Фэнтезийный персонаж
Дивана́

Мистическое чудовище
Дийуана́

Мистическое чудовище
Дикая охота

Мифическое существо
Динни-Мара

Чудище
Дип

Мистическое чудовище
Диреах из Глен-Итива

Мифическое существо
Диры

Герой сказок
Дисплейсер

Монстр
Диуана́

Герой легенд
Доби

Герой сказок
Довшпрунг

Герой сказок
Долѣзря

Зверь
Домаха

Чудище
Домовая

Фэнтезийный персонаж
Домовиха

Фэнтезийный персонаж
Домовичка

Чудище
Домовой

Мистическое чудовище
Доможил

Герой сказок
Донестры

Фэнтезийный персонаж
Доплер

Монстр
Допплер

Герой легенд
Доро-та-бо

Монстр
Драйдер

Герой сказок
Дракайна

Герой сказок
Дракон Ла-Тринита

Фэнтезийный персонаж
Дракониды

Герой легенд
Дракониха

Мистическое чудовище
Драконица

Мистическое чудовище
Дракус

Герой сказок
Драсили

Мистическое чудовище
Драу

Герой сказок
Драуг

Фэнтезийный персонаж
Драук

Зверь
Дриады

Мистическое чудовище
Дров

Герой сказок
Дроу

Фэнтезийный персонаж
Дроук

Герой легенд
Дуана́

Герой сказок
Дубана́

Герой сказок
Дубочуд

Мистическое чудовище
Дувана́б

Мистическое чудовище
Дуйнни Марри

Зверь
Думана́

Мистическое чудовище
Дунтеры

Фэнтезийный персонаж
Дуэнде

Герой сказок
Дхампир

Чудище
Дыббук

Герой сказок
Дьутпа

Чудище
Дэвы

Герой сказок
Дюббук

Монстр
Дзяды

Монстр
Диюпэрас

Чудище
Драки

Мистическое чудовище
Дубовики

Чудище
Дітко

Мистическое чудовище
Да́йва

Герой легенд
Давалпа

Герой сказок
Даги

Чудище
Дагон

Мистическое чудовище
Даймадзин

Фэнтезийный персонаж
Дамавiчка

Фэнтезийный персонаж
Дамавуха

Мифическое существо
Дами

Монстр
Дампир

Зверь
Данпир

Герой сказок
Дантеры

Чудище
Данху

Чудище
Даолао

Герой сказок
Даппи

Герой легенд
Даху

Чудище
Дахут

Фэнтезийный персонаж
Двойник

Мистическое чудовище
Дворовик

Мистическое чудовище
Дворовой

Фэнтезийный персонаж
Дворовый

Мистическое чудовище
Девона

Герой сказок
Девона́

Мистическое чудовище
Девы юные

Фэнтезийный персонаж
Девы-лебеди

Герой легенд
Девятеро

Чудище
Дегдер

Мистическое чудовище
Дед

Мифическое существо
Дедко

Герой легенд
Дедушко овинный

Герой сказок
Дельфиния

Фэнтезийный персонаж
Дементор

Чудище
Демон

Мистическое чудовище
Дерево вак-вак

Мистическое чудовище
Дзяо Дзе

Герой сказок
Данни

Герой сказок
Диниши

Мистическое чудовище
Доппельгангеры

Герой сказок
Дсонакавы

Монстр
Дыбджиты

Существа из мифов и легенд на букву Е


Зверь
Еминеж

Мистическое чудовище
Ебосан

Герой легенд
Евваркее

Чудище
Евник

Мистическое чудовище
Егорьева стая

Мифическое существо
Ежеринис

Фэнтезийный персонаж
Ен

Чудище
Ендарь

Чудище
Енпери́

Мифическое существо
Епосъ

Монстр
Етун

Герой легенд
Ефасыинати

Чудище
Ефимон

Герой легенд
Ехидна

Герой сказок
Ехидна стоглавая

Монстр
Ехидны

Монстр
Ехидный

Фэнтезийный персонаж
Единорог китайский(Цилинь)

Существа из мифов и легенд на букву Ё


Герой сказок
Ёбосан

Фэнтезийный персонаж
Ёкай

Мистическое чудовище
Ёксёкю

Фэнтезийный персонаж
Ёндон

Чудище
Ёрмунганд

Монстр
Ёўнік

Существа из мифов и легенд на букву Ж


Фэнтезийный персонаж
Жители холмов

Фэнтезийный персонаж
Жихарь(жихоня)

Герой сказок
Жабалака

Чудище
Жаракака

Мифическое существо
Жеки

Фэнтезийный персонаж
Железная баба

Мистическое чудовище
Жена ясеня

Мистическое чудовище
Жигана

Мифическое существо
Жигина

Мистическое чудовище
Жиж

Герой легенд
Жиро́вый

Герой сказок
Жировик

Мистическое чудовище
Житный дед

Мифическое существо
Жуть

Фэнтезийный персонаж
Жыж

Фэнтезийный персонаж
Жыжаль

Герой сказок
Жыцень

Чудище
Жэрэтва

Герой легенд
Жар-птица 

Чудище
Жабдар

Монстр
Жэньюй

Существа из мифов и легенд на букву З


Фэнтезийный персонаж
Зеленыедамы

Герой сказок
Золотая собака

Монстр
Зелигены

Монстр
Зыбочник

Герой сказок
Загрыбаст

Чудище
Зазовка

Монстр
Зазоўка

Зверь
Заккум

Зверь
Змеевки

Фэнтезийный персонаж
Збуратор

Фэнтезийный персонаж
Зверь Рыкающий

Фэнтезийный персонаж
Зверь-мираж

Фэнтезийный персонаж
Зеериттер

Герой легенд
Земляная кошка

Мистическое чудовище
Зеп норашри

Мистическое чудовище
Зеркало за облаками

Зверь
Зилант

Фэнтезийный персонаж
Зитирон

Герой сказок
Зиф

Мифическое существо
Зифиус

Монстр
Злиднi

Мистическое чудовище
Злобоглазы

Мистическое чудовище
Злыднi

Монстр
Злыдни

Герой легенд
Злыдня

Герой сказок
Змеевна

Чудище
Змей

Фэнтезийный персонаж
Змок

Чудище
Змяёўна

Монстр
Знiч

Герой сказок
Зніч

Монстр
Знич

Герой сказок
Зомби

Мифическое существо
Зонтик-призрак

Монстр
Зу

Мистическое чудовище
Зубная фея

Чудище
Зюзик

Герой сказок
Зюзя

Существа из мифов и легенд на букву И


Мистическое чудовище
Индрик зверь

Мифическое существо
Ичетики

Зверь
Ину

Герой сказок
Ишхус

Герой легенд
Идакансас

Монстр
Иббур

Фэнтезийный персонаж
Игкилики

Монстр
Игонг

Герой легенд
Игонь

Мистическое чудовище
Игоша

Мифическое существо
Идичу

Герой легенд
Иелчу

Мистическое чудовище
Иеракосфинкс

Мифическое существо
Икирё

Мистическое чудовище
Иллитиды

Герой легенд
Илофаи

Мистическое чудовище
Илоѳаи

Мистическое чудовище
Им-Дугуд

Монстр
Имдугуд

Герой легенд
Имп

Чудище
Импундулу

Монстр
Имуги

Монстр
Инапертва

Фэнтезийный персонаж
Индрик

Фэнтезийный персонаж
Инеистые великаны

Фэнтезийный персонаж
Инженеры

Мистическое чудовище
Инкуб

Герой сказок
Инкубус

Чудище
Ино

Фэнтезийный персонаж
Иног

Чудище
Инокефалы

Герой легенд
Иные (Others)

Герой легенд
Иныж

Герой легенд
Иопод

Мифическое существо
Ипоталасы

Фэнтезийный персонаж
Иппотрилл

Монстр
Иратшо

Чудище
Иратшоак

Монстр
Иричу

Герой легенд
Ирландский феникс

Мистическое чудовище
Исоонна

Чудище
Испы

Фэнтезийный персонаж
Исхиапод

Герой сказок
Итанеси

Герой легенд
Итримубе

Герой легенд
Ифрит

Монстр
Ихневмон

Герой сказок
Ихтиокентавры

Чудище
Ичöтик

Чудище
Ичетик

Монстр
Ишкус

Фэнтезийный персонаж
Иблис 

Монстр
Исрафил

Существа из мифов и легенд на букву Й


Мистическое чудовище
Йаконий

Мистическое чудовище
Йара-ма-йа-вхо

Монстр
Йейл

Фэнтезийный персонаж
Йель

Мистическое чудовище
Йерфф

Герой сказок
Йет-гончие

Чудище
Йети

Герой легенд
Йови

Мистическое чудовище
Йок-йок

Герой легенд
Йольский кот

Фэнтезийный персонаж
Йормунгандр

Герой сказок
Йотуны

Существа из мифов и легенд на букву К


Фэнтезийный персонаж
Кампир

Мистическое чудовище
Керинейскаялань

Мистическое чудовище
Китайскийлис

Герой сказок
Кои

Герой сказок
Кори

Герой сказок
Кумара

Мифическое существо
Куцодаймоны

Монстр
Кетгранд

Герой легенд
Кетус

Герой сказок
Кикимора

Герой сказок
Кикиморка

Герой сказок
Кикимра

Чудище
Кикирин

Фэнтезийный персонаж
Кикирн

Герой сказок
Киклопы

Монстр
Киливфаки

Чудище
Килин

Чудище
Килиопаки

Монстр
Киллмулис

Чудище
Килмуллис

Герой сказок
Кильмулис

Фэнтезийный персонаж
Кимнары

Монстр
Кляки

Герой сказок
Коатлантонан

Герой сказок
Коатликуэ

Мифическое существо
Кобольд

Чудище
Кобольт

Герой легенд
Козерог

Герой легенд
Козий вампир

Мистическое чудовище
Козлолюди

Мистическое чудовище
Козлоолень

Мифическое существо
Козослонъ

Фэнтезийный персонаж
Кока

Мистическое чудовище
Коканко

Мифическое существо
Коловёрши

Фэнтезийный персонаж
Колчис

Герой сказок
Кольценосцы

Герой легенд
Кольцо-змея

Герой сказок
Комокол

Фэнтезийный персонаж
Комол

Фэнтезийный персонаж
Комонол

Фэнтезийный персонаж
Кон Аннон

Герой сказок
Кон-аяк

Герой легенд
Конгамато

Фэнтезийный персонаж
Конебык

Фэнтезийный персонаж
Коневрусъ

Герой легенд
Конёк-Горбунок

Монстр
Копуваи

Фэнтезийный персонаж
Копша

Мистическое чудовище
Копытный волк

Зверь
Коракс

Герой сказок
Коргоруши

Монстр
Коричник

Монстр
Коркодил

Мистическое чудовище
Кормокол

Герой сказок
Коробокуру

Чудище
Корокотта

Герой сказок
Космический жокей

Герой легенд
Кот Баюн

Мистическое чудовище
Кот-расщепенец

Фэнтезийный персонаж
Коул

Фэнтезийный персонаж
Кошкалачень

Мистическое чудовище
Кошколаки

Мистическое чудовище
Крaсный Гaлстучек

Монстр
Крабаллон

Монстр
Крак

Мистическое чудовище
Кракен

Фэнтезийный персонаж
Красношапы

Герой легенд
Красные шапки

Мистическое чудовище
Красный колпак

Мифическое существо
Кролы

Герой сказок
Круглоглазые

Герой легенд
Крыжацік

Фэнтезийный персонаж
Крыжацик

Герой сказок
Крыжовниха

Зверь
Крыланы

Мистическое чудовище
Крысолаки

Мистическое чудовище
Крысолюды

Герой легенд
Ктулху

Монстр
Ку Ши

Мифическое существо
Ку Шит

Герой сказок
Карбункул

Монстр
Катахан

Герой легенд
Керы

Мистическое чудовище
Китоврас

Герой легенд
Коловертыши

Чудище
Корогуши*

Чудище
Крапчик

Фэнтезийный персонаж
Куанг-Ши

Чудище
Кумихо

Чудище
Кынсы

Фэнтезийный персонаж
Кентавроиды

Герой легенд
Кентавротритоны

Герой легенд
Кенты

Герой легенд
Кер-балык

Герой легенд
Кер-дьутпа

Фэнтезийный персонаж
Керастъ

Фэнтезийный персонаж
Керасты

Герой сказок
Кербер

Мифическое существо
Кимпуруши

Герой легенд
Кинамонъ

Герой легенд
Кинг-Конг

Герой легенд
Киннамолг

Мистическое чудовище
Киннары

Герой легенд
Кинокефалы

Монстр
Кирин

Герой сказок
Кит

Фэнтезийный персонаж
Китра

Монстр
Китсюне

Герой сказок
Кицунэ

Фэнтезийный персонаж
Клабаутерман

Фэнтезийный персонаж
Кладавік

Монстр
Кладнік

Монстр
Кладовик

Мистическое чудовище
Кладовник

Монстр
Кладовый

Герой сказок
Кларихун

Герой легенд
Клетник

Герой легенд
Клецьнік

Монстр
Клобук

Герой сказок
Клурикон

Герой сказок
Криосфинкс

Монстр
Крод Мара

Мистическое чудовище
Кроколеопотам

Монстр
Ку-Ши

Мистическое чудовище
Куа-фу

Герой легенд
Кужата

Герой сказок
Кузутик

Мифическое существо
Куй

Герой сказок
Куйята

Монстр
Куйяту

Мистическое чудовище
Кук

Монстр
Кукимора

Герой сказок
Куко

Герой сказок
Кулверстукас

Герой сказок
Кулеша́та

Фэнтезийный персонаж
Кулеши

Мистическое чудовище
Кулшедра

Герой сказок
Кульдыргыш

Герой легенд
Кульпиян

Герой легенд
Культдыргыш

Фэнтезийный персонаж
Кумбаба

Мистическое чудовище
Кумельган

Фэнтезийный персонаж
Кумихо (구미호)

Фэнтезийный персонаж
Кумо

Мифическое существо
Кумяльган

Фэнтезийный персонаж
Кун Аннуйн

Монстр
Купалка

Герой легенд
Купальскi дзядок

Герой сказок
Кусарикку

Мистическое чудовище
Кутинья

Чудище
Кутиха

Монстр
Кутувр

Герой легенд
Каипора

Монстр
Карс

Мистическое чудовище
Кентавры

Мифическое существо
Кимапуруши

Герой легенд
Коблинаи

Фэнтезийный персонаж
Кони Диомеда

Герой легенд
Корриганы

Чудище
Краты

Герой сказок
Кудельница

Мифическое существо
Кутруб

Монстр
Кэпкуэны

Мистическое чудовище
К'тулу

Монстр
Ка́кос

Мистическое чудовище
Кабилл-Ушти

Мифическое существо
Кабиры

Фэнтезийный персонаж
Каботер

Герой сказок
Кабутерманнекин

Чудище
Кави́ры

Мистическое чудовище
Кадехо

Герой сказок
Кадук

Фэнтезийный персонаж
Кажан

Монстр
Кажаналак

Герой легенд
Каиш-баджак

Герой легенд
Кайбё

Мифическое существо
Кайдзю

Чудище
Как

Мистическое чудовище
Кака

Герой сказок
Какий

Мистическое чудовище
Какус

Фэнтезийный персонаж
Каладрий

Монстр
Каладриус

Мистическое чудовище
Калануро

Герой сказок
Калбей

Монстр
Калбиi

Зверь
Калеи

Чудище
Каленик

Монстр
Кали-ахт

Фэнтезийный персонаж
Калликантзарос

Герой сказок
Калликанцары

Герой сказок
Калопус

Герой легенд
Калюп-алик

Монстр
Калюпалик

Герой легенд
Калян

Мистическое чудовище
Камазотц

Чудище
Камелион

Герой легенд
Кангиксуармиукпак

Чудище
Корио

Герой сказок
Кутысь

Мифическое существо
Камелопард

Чудище
Камикири

Герой легенд
Камэоса

Монстр
Канбей

Фэнтезийный персонаж
Канима

Герой сказок
Канцербер

Мифическое существо
Канькач

Герой сказок
Каппа

Герой сказок
Караконджалы

Мифическое существо
Караконджо

Герой легенд
Карастъ

Герой сказок
Карасу тэнгу

Монстр
Карина

Мистическое чудовище
Каркаданн

Мистическое чудовище
Каркаладил

Фэнтезийный персонаж
Карканья

Фэнтезийный персонаж
Карлики

Фэнтезийный персонаж
Карлики Менехуне

Мифическое существо
Картазон

Герой легенд
Каса-бакэ

Герой легенд
Каса-обакэ

Монстр
Касабакэ

Мифическое существо
Каси

Чудище
Касны

Мистическое чудовище
Касьян

Мистическое чудовище
Катофлеб

Монстр
Каукас

Чудище
Каучпок

Мистическое чудовище
Кашкалачань

Зверь
Квемуль

Чудище
Квилборы

Мифическое существо
Квильборы

Мифическое существо
Квиттеры

Чудище
Квинотавр

Герой сказок
Кеаск

Мифическое существо
Кеврококрот

Фэнтезийный персонаж
Кейннары

Герой сказок
Кейсонг

Мифическое существо
Кейфонг

Мифическое существо
Кекроп

Мистическое чудовище
Кекропс

Монстр
Келпи

Монстр
Кельпи

Фэнтезийный персонаж
Кендеры

Герой сказок
Куцодаймон

Мифическое существо
Кучедра

Чудище
Кучивило

Фэнтезийный персонаж
Кучисакэ-онна

Мифическое существо
Кушисаке Онна

Мистическое чудовище
Кэлигрейхаунд

Герой легенд
Кэльпи

Фэнтезийный персонаж
Кэпкуэн

Герой сказок
Кэпкэуны

Фэнтезийный персонаж
Кадильница

Мистическое чудовище
Карлики-цверги

Монстр
Кейннари 

Фэнтезийный персонаж
Клураканы

Мистическое чудовище
Конаки Дзидзи

Герой легенд
Корреды

Герой легенд
Куафу

Мистическое чудовище
Курша

Мистическое чудовище
Кэйлик Бхир

Существа из мифов и легенд на букву Л


Фэнтезийный персонаж
Ламбтонский червь

Мистическое чудовище
Летун(лятавец)

Фэнтезийный персонаж
Личжу

Чудище
Луговой

Мистическое чудовище
Ламии

Герой легенд
Лидерк

Фэнтезийный персонаж
Лобасты(злыерусалки) 

Герой сказок
Лунный заяц

Чудище
Линчетти

Зверь
Лубры

Чудище
Лярва

Монстр
Ла Йорона

Фэнтезийный персонаж
Лабынкырский чёрт

Мистическое чудовище
Лабынкырское чудовище

Чудище
Ладон

Герой сказок
Лазавік

Фэнтезийный персонаж
Лазави́к

Фэнтезийный персонаж
Лазеннік

Мистическое чудовище
Лазнік

Монстр
Лама

Герой сказок
Ламассу

Мифическое существо
Ламашту

Чудище
Ламия

Герой легенд
Ламхигин-и-дур

Монстр
Ламя

Фэнтезийный персонаж
Ланнан-ши

Герой легенд
Лантухи

Мистическое чудовище
Лапитупы

Герой сказок
Латан

Зверь
Латану

Фэнтезийный персонаж
Лауру

Герой сказок
Лафон

Мистическое чудовище
Лахама

Мистическое чудовище
Лаюн

Монстр
Лающая

Герой сказок
Ле́шенка

Фэнтезийный персонаж
Лебедечеловек

Герой легенд
Лебединая шкура

Фэнтезийный персонаж
Лебединые девы

Монстр
Левиафан

Герой легенд
Левияфа

Фэнтезийный персонаж
Левкокрота

Монстр
Ледащий

Фэнтезийный персонаж
Ледяные ходоки

Монстр
Лемуры

Мифическое существо
Леонид

Герой сказок
Леонтокентавр

Чудище
Лепрекон

Монстр
Лепрехун

Мифическое существо
Лесавки

Герой сказок
Лесной дядя

Мистическое чудовище
Лесовик

Мистическое чудовище
Лесовики

Герой сказок
Летавицы

Герой сказок
Леуманы

Герой сказок
Лефон

Мистическое чудовище
Лешак

Фэнтезийный персонаж
Леший

Герой легенд
Ли́зень

Герой легенд
Ливьята́н

Герой сказок
Лизун

Герой сказок
Ликантроп

Монстр
Лилит

Монстр
Лимнады

Мифическое существо
Лимониады

Герой легенд
Лин

Герой сказок
Линан-Сидхе

Мистическое чудовище
Лингбакр

Герой легенд
Линдворм

Мистическое чудовище
Линтывормъ

Герой легенд
Линь

Чудище
Лионтавр

Мистическое чудовище
Лисун

Герой сказок
Лихо одноглазое

Мистическое чудовище
Лич

Мистическое чудовище
Лламигин-и-дор

Герой сказок
Лобастый

Фэнтезийный персонаж
Лобизоме

Монстр
Лобишон

Герой сказок
Логхир

Монстр
Лознік

Фэнтезийный персонаж
Лозовик

Мистическое чудовище
Лопастый

Монстр
Лорелея

Фэнтезийный персонаж
Лоскотниці

Мифическое существо
Лоскотуха

Герой сказок
Лотан

Мифическое существо
Лох-Несское чудовище

Фэнтезийный персонаж
Лошолич

Герой легенд
Лу

Монстр
Луговичок

Монстр
Лун

Герой сказок
Луска

Зверь
Люб

Фэнтезийный персонаж
Люди, питающиеся солнцем

Герой сказок
Люди-аисты

Герой сказок
Люди-львы

Герой легенд
Люди-мухоморы

Монстр
Лядашцік

Зверь
Лядащий

Мистическое чудовище
Ламя 

Герой сказок
Лиетуонис

Чудище
Луаньняо*

Мистическое чудовище
Лусуты

Существа из мифов и легенд на букву М


Фэнтезийный персонаж
Морской бык

Герой сказок
Морской пегас

Герой легенд
Мотра

Монстр
Моряны

Зверь
Мудзина

Мифическое существо
Муло

Мифическое существо
Муруха

Герой сказок
Мушхуш

Монстр
Мявки

Герой легенд
Малити Халит

Чудище
Мандах

Герой легенд
Манья

Мистическое чудовище
Мё-о

Мистическое чудовище
Мынгуцзы

Герой сказок
Морской лев

Фэнтезийный персонаж
Морской рыцарь

Монстр
Мот-мен

Мистическое чудовище
Моховик

Фэнтезийный персонаж
Мули

Герой сказок
Мумаки

Герой легенд
Мушрушу

Мистическое чудовище
Мюлинг

Герой сказок
Мамай

Зверь
Мариды

Мистическое чудовище
Минокава

Монстр
Мундих

Мистическое чудовище
Мяндаш

Мистическое чудовище
Моначьелло

Герой легенд
Морана

Фэнтезийный персонаж
Морена

Чудище
Морлоки

Герой сказок
Морская дева

Герой сказок
Морские эфиопы

Мифическое существо
Морской олень

Мистическое чудовище
Моряна

Фэнтезийный персонаж
Мотивация

Фэнтезийный персонаж
Мраволев

Чудище
Мулло

Герой сказок
Мушуссу

Мистическое чудовище
Мюру-Ха

Мифическое существо
Манеки-неко

Чудище
Мемозины

Чудище
Мойобу

Мистическое чудовище
Мшанки

Мифическое существо
Ма́ра

Зверь
Маалусы

Чудище
Маанвэки

Монстр
Маахисы

Герой легенд
Мавки

Чудище
Магнотавр

Герой сказок
Мадзутора

Чудище
Маеро

Фэнтезийный персонаж
Маероеро

Чудище
Мажана

Герой легенд
Макалипорн

Чудище
Макалифон

Мистическое чудовище
Макара

Фэнтезийный персонаж
Макли

Герой сказок
Мала’как

Мифическое существо
Мамуны

Чудище
Манагарм

Герой сказок
Мандихоръ

Фэнтезийный персонаж
Мандихорь

Фэнтезийный персонаж
Мантикора

Монстр
Маньяк

Мифическое существо
Маргульи

Герой сказок
Маргюг

Чудище
Марена

Мифическое существо
Марид

Фэнтезийный персонаж
Марсок

Герой легенд
Масленичный Кот

Зверь
Матохи

Монстр
Мать-рысь

Герой сказок
Махаха

Фэнтезийный персонаж
Махуа

Герой легенд
Маэро

Мистическое чудовище
Мећедовић

Герой легенд
Медведи-оборотни

Мифическое существо
Медведко

Чудище
Межевик

Чудище
Межевичок

Фэнтезийный персонаж
Мелиады

Монстр
Мелии

Монстр
Мелюзина

Мистическое чудовище
Мендо

Мифическое существо
Менехуны

Фэнтезийный персонаж
Мерионы

Мистическое чудовище
Мерроу

Фэнтезийный персонаж
Мерцана

Герой легенд
Меша-адам

Фэнтезийный персонаж
Мидгардсорм

Фэнтезийный персонаж
Микэнэко

Фэнтезийный персонаж
Мимик

Чудище
Минотавр

Мистическое чудовище
Миравды

Чудище
Мираг

Монстр
Мирадж

Фэнтезийный персонаж
Мичибичи

Монстр
Модзя

Фэнтезийный персонаж
Моколе

Зверь
Мокруха

Фэнтезийный персонаж
Морской кентавр

Чудище
Мосмен

Мистическое чудовище
Мохноноги

Герой легенд
Мулен

Фэнтезийный персонаж
Мулы

Монстр
Мушруш

Монстр
Мэрроу

Мистическое чудовище
Мангус

Фэнтезийный персонаж
Медуза

Мифическое существо
Миньокао

Герой легенд
Мурианы

Существа из мифов и легенд на букву Н


Мистическое чудовище
Нагиня

Монстр
Намной

Герой легенд
Наша змеиная мать

Фэнтезийный персонаж
Неко

Фэнтезийный персонаж
Нермпай

Мистическое чудовище
Нидагрисур

Мистическое чудовище
Никсы

Зверь
Нимфы

Герой сказок
Нисаг

Чудище
Ноггл

Зверь
Нокеры

Фэнтезийный персонаж
Нувиша

Монстр
Нха-а-тик

Герой сказок
Ньадьы Дьангха

Фэнтезийный персонаж
Нэко-мусумэ

Зверь
Няка

Фэнтезийный персонаж
Начала

Герой сказок
Небесная черепаха

Фэнтезийный персонаж
Нимфы 

Герой легенд
Навной

Мифическое существо
Найтака

Чудище
Нарипол

Фэнтезийный персонаж
Небесная собака

Герой легенд
Неистовая охота

Фэнтезийный персонаж
Нелюб

Фэнтезийный персонаж
Несси

Монстр
Ний

Герой сказок
Ниммэндзю

Мистическое чудовище
Ног-птица

Герой сказок
Ногуй

Чудище
Нора нейр

Мифическое существо
Нуси

Фэнтезийный персонаж
Ньаадьы Дьянха

Монстр
Нэка

Фэнтезийный персонаж
Нахцерер

Монстр
Нифилимы

Зверь
Наги

Фэнтезийный персонаж
Накер

Фэнтезийный персонаж
Нарифон

Фэнтезийный персонаж
Невесты

Герой легенд
Неистовый гон

Монстр
Нереиды

Герой сказок
Нефилимы

Фэнтезийный персонаж
Нинкинанка

Герой сказок
Ногай-птица

Мифическое существо
Ноздророг

Зверь
Ночник

Чудище
Нуэ

Герой легенд
Нэко

Фэнтезийный персонаж
Нявки

Герой сказок
Наги 

Фэнтезийный персонаж
Неак Та

Герой легенд
Нглылека

Чудище
Нора

Фэнтезийный персонаж
Наблюдатели

Мистическое чудовище
Назгулы

Фэнтезийный персонаж
Намэ-онна

Фэнтезийный персонаж
Наяды

Мистическое чудовище
Нежить

Мифическое существо
Несвезлох

Монстр
Нидхегг

Герой сказок
Никштукас

Герой сказок
Нингё

Монстр
Ниссе

Герой легенд
Нопэрапон

Фэнтезийный персонаж
Нурикабэ

Фэнтезийный персонаж
Нъогль

Герой легенд
Нэдзуми

Мистическое чудовище
Нэкомата

Фэнтезийный персонаж
Няўки

Чудище
Навьи

Герой сказок
Наяда

Герой легенд
Ниши

Существа из мифов и легенд на букву О


Чудище
Обакэ

Мифическое существо
Опиникус

Монстр
Обмен

Герой легенд
Обруч-змей

Герой легенд
Огневик

Мистическое чудовище
Огры

Монстр
Одноногая

Мифическое существо
Ойнополь

Монстр
Ологхай

Чудище
Онг Кут

Мифическое существо
Онокентавр

Фэнтезийный персонаж
Ориогорухо

Герой легенд
Ортрос

Фэнтезийный персонаж
Осетник

Мифическое существо
Онокентавры

Чудище
Оуробор

Чудище
О-бакэ

Фэнтезийный персонаж
Обжора

Герой сказок
Оборотень

Зверь
Овинник

Герой легенд
Огопого

Монстр
Одмінок

Мифическое существо
Озерный демон

Мистическое чудовище
Октопус

Чудище
Омутной

Мистическое чудовище
Они

Монстр
Онрё

Монстр
Ореады

Герой сказок
Орт

Герой сказок
Орфо

Герой легенд
Ошымос чуд

Мифическое существо
Огневушка-Поскакушка

Чудище
Ори

Монстр
Обаке

Герой легенд
Облачное зеркало

Мистическое чудовище
Обоуби

Фэнтезийный персонаж
Овражные гномы

Зверь
Огрины

Фэнтезийный персонаж
Одминок

Мистическое чудовище
Олифанты

Мифическое существо
Она в платье из змей

Фэнтезийный персонаж
Онодрим

Монстр
Опивень

Чудище
Оржавиник

Фэнтезийный персонаж
Ортр

Мистическое чудовище
Орфр

Герой легенд
Очеретяник

Мифическое существо
Олгой-хорхой

Монстр
Орк

Герой сказок
Обменыш

Фэнтезийный персонаж
Обуры

Монстр
Одміна

Чудище
Озерницы

Зверь
Оксоку

Мистическое чудовище
Омутник

Герой легенд
Ондина

Мистическое чудовище
Оноскелис

Монстр
Оплетай

Герой легенд
Ормен

Монстр
Орф

Чудище
Осетный

Фэнтезийный персонаж
Очокочи

Фэнтезийный персонаж
Одрадек

Монстр
Орестиады

Существа из мифов и легенд на букву П


Мифическое существо
Паветнiк

Монстр
Пак

Чудище
Пандоре

Мистическое чудовище
Парстуки

Фэнтезийный персонаж
Панталопс

Мистическое чудовище
Панѳиръ

Монстр
Пеликан

Чудище
Перовепри

Фэнтезийный персонаж
Пигси

Монстр
Пинкит

Фэнтезийный персонаж
Пицен

Мифическое существо
Поглотительница смерти

Фэнтезийный персонаж
Подниматель пингвинов

Герой сказок
Пожиратель носков

Герой сказок
Пожирательница

Фэнтезийный персонаж
Полевичок

Мистическое чудовище
Полтергейст

Монстр
Попелюха

Фэнтезийный персонаж
Поронец

Герой сказок
Предвестники беды

Фэнтезийный персонаж
Протей

Фэнтезийный персонаж
Псы Аннуна

Мистическое чудовище
Перелистник

Мистическое чудовище
Полкан

Фэнтезийный персонаж
Приведения(призраки)

Герой сказок
Пазузу

Фэнтезийный персонаж
Пакепакеха

Чудище
Панопт

Мистическое чудовище
Пантера

Фэнтезийный персонаж
Пардусы

Герой легенд
Паскунджи

Чудище
Пе́ри

Герой легенд
Пенанггалан

Чудище
Перитии

Герой сказок
Пиатэк

Монстр
Пикси

Зверь
Писки

Герой легенд
Пичан

Герой сказок
Поветник

Монстр
Подкидыш

Мифическое существо
Пожиратель теней

Фэнтезийный персонаж
Покотн

Мифическое существо
Ползучий водяной

Герой легенд
Полумужчина

Мифическое существо
Попунаць

Мистическое чудовище
Почти человек

Монстр
Прибожек

Чудище
Прысыпуш

Мифическое существо
Псы Дэнди

Фэнтезийный персонаж
Птицы, соединившие крылья

Монстр
Пу-ляо

Герой легенд
Пукиене

Мифическое существо
Пукис

Чудище
Пулао

Зверь
Пульп

Мистическое чудовище
Пуннiк

Герой легенд
Пунник

Мифическое существо
Пустынник из Глен-Эйти

Мистическое чудовище
Путиене

Герой легенд
Путис

Герой легенд
Пушчавік

Герой легенд
Пущевик

Зверь
Пэ́ри

Мистическое чудовище
Пэк

Мистическое чудовище
Пярэварацень

Чудище
Паня

Монстр
Перитон

Фэнтезийный персонаж
Полудница

Герой сказок
Птица Кахка

Монстр
Паваро

Герой легенд
Паирика

Монстр
Пандарены

Герой легенд
Панотии

Монстр
Панъфиръ

Фэнтезийный персонаж
Пари

Герой сказок
Пегас

Фэнтезийный персонаж
Первач-псы

Чудище
Перитоны

Фэнтезийный персонаж
Пиау-ли

Герой сказок
Пикси-Жеребчик

Фэнтезийный персонаж
Пифон

Мистическое чудовище
Плакальщица

Герой легенд
Поганцы

Мифическое существо
Подменыш

Мистическое чудовище
Подовинный

Мистическое чудовище
Пожиратель мертвых

Мистическое чудовище
Полевик

Мифическое существо
Полипус

Монстр
Понтианак

Герой легенд
Порескоро

Чудище
Протеи

Герой легенд
Псиллы

Чудище
Птица Рок

Герой легенд
Пенчапенчи

Чудище
Пи

Фэнтезийный персонаж
Престолы

Мистическое чудовище
Пагги

Мифическое существо
Панды

Герой легенд
Панте ́

Зверь
Парандр

Фэнтезийный персонаж
Пасечник

Герой легенд
Пелли

Мистическое чудовище
Пери

Фэнтезийный персонаж
Пестрый змей

Чудище
Пизги

Герой сказок
Писвусъын

Мифическое существо
Пици́н

Герой сказок
Повелитель полчищ

Фэнтезийный персонаж
Подовинник

Герой сказок
Пожиратель (饕餮)

Фэнтезийный персонаж
Пожиратель снов

Герой сказок
Полевой

Монстр
Попобава

Мистическое чудовище
Поури

Мистическое чудовище
Преты

Мистическое чудовище
Присы́пуш

Мистическое чудовище
Псы Габриэля

Мистическое чудовище
Пе-нангглан

Герой легенд
Петни

Чудище
Понё

Мистическое чудовище
Пхи

Существа из мифов и легенд на букву Р


Монстр
Россомаха

Герой сказок
Рохмань

Фэнтезийный персонаж
Ругару

Герой легенд
Русалки

Герой сказок
Рыгач

Герой сказок
Ремора

Герой сказок
Рудзу

Чудище
Равк

Чудище
Рагана

Герой легенд
Раздражар

Герой сказок
Ракушечник

Фэнтезийный персонаж
Ракушник

Герой легенд
Ракшасы

Фэнтезийный персонаж
Расамаха

Чудище
Раткины

Чудище
Рахманы

Герой легенд
Ревенант

Фэнтезийный персонаж
Рейко

Монстр
Рефаимы

Фэнтезийный персонаж
Ржаная тетка

Мистическое чудовище
Роан

Мифическое существо
Роггенмеме

Герой сказок
Рокеи

Мифическое существо
Рокурокуби

Зверь
Ромпо

Чудище
Роперайт

Герой сказок
Роперит

Монстр
Роперите

Герой легенд
Росомаха

Фэнтезийный персонаж
Рохманы

Герой легенд
Русалка (Mermaid)

Герой сказок
Рыбокентавры

Фэнтезийный персонаж
Рефаим

Мистическое чудовище
Русалки, русалии

Монстр
Рапаиты

Монстр
Рарашек

Чудище
Роук

Герой сказок
Рощевик

Герой легенд
Руна

Монстр
Русумака

Герой легенд
Рыпач

Герой легенд
Рабикан

Мистическое чудовище
Рудры

Герой сказок
Расамака

Герой легенд
Рохдулай

Герой легенд
Рунгис

Герой сказок
Рух

Герой легенд
Рэтчеты Габриэля

Мистическое чудовище
Роаны

Герой легенд
Рухх(птица)

Существа из мифов и легенд на букву С


Герой сказок
Саг

Монстр
Сатиры

Герой легенд
Светлолики

Фэнтезийный персонаж
Свитезянки

Чудище
Се Чжи

Герой легенд
Селки

Зверь
Сёрё

Герой легенд
Сикомэ

Чудище
Сильфиды

Мифическое существо
Симуран

Мистическое чудовище
Сипактли

Фэнтезийный персонаж
Сирин

Монстр
Сируш

Монстр
Скекла

Чудище
Скиопод

Герой сказок
Скоге

Фэнтезийный персонаж
Скорроу

Фэнтезийный персонаж
Скруллы

Герой легенд
Слоа

Фэнтезийный персонаж
Смок

Мистическое чудовище
Снерги

Зверь
Спи

Мистическое чудовище
Старик-Зима

Герой легенд
Степовой

Мистическое чудовище
Странные звери

Фэнтезийный персонаж
Стрижак

Чудище
Струфион

Чудище
Стукачи

Мистическое чудовище
Су́хос

Мифическое существо
Суседко

Мистическое чудовище
Сфинкс

Герой легенд
Сы-ню

Мистическое чудовище
Сиды

Герой легенд
Сальванелли

Чудище
Серафимы

Фэнтезийный персонаж
Скесса

Фэнтезийный персонаж
Саламандра

Герой легенд
Сатико

Мифическое существо
Свинорылы

Мистическое чудовище
Свора Дандо

Монстр
Селк

Мистическое чудовище
Серваны

Герой сказок
Сильваны

Герой легенд
Симплициссимус

Мистическое чудовище
Синсин

Герой легенд
Сиртя

Герой легенд
Скавены (Skaven)

Мифическое существо
Сквонк

Герой сказок
Скилла

Герой легенд
Скифский агнец

Мифическое существо
Сколь

Монстр
Скру́тек

Мистическое чудовище
Слейпнир

Монстр
Слуах

Фэнтезийный персонаж
Снарк

Мистическое чудовище
Собаки Дьявола

Герой сказок
Создатели (Engineers)

Герой легенд
Сохач-путаник

Монстр
Стеллио

Фэнтезийный персонаж
Стоговой и Стожиха

Мифическое существо
Страндваскаре

Мифическое существо
Стриго́й

Чудище
Стуканцы

Герой легенд
Стуршёудьюрет

Герой сказок
Сучуна (Сучунаа)

Герой сказок
Сциталис

Зверь
Саратан

Мифическое существо
Силены

Мифическое существо
Скоп(птица)

Чудище
Сульде

Зверь
Сагари

Мистическое чудовище
Сарамейя

Зверь
Сачико

Герой сказок
Свинолаки

Герой сказок
Себек

Герой сказок
Селчи

Мифическое существо
Серпопард

Фэнтезийный персонаж
Сикэнкэн

Мистическое чудовище
Сильфы

Герой легенд
Симург

Фэнтезийный персонаж
Сирё

Монстр
Сиррух

Зверь
Сихиртя

Герой сказок
Скарбник

Мифическое существо
Скёль

Чудище
Скириты

Монстр
Сколль

Фэнтезийный персонаж
Скрайкер

Герой легенд
Скрытый

Герой легенд
Смокъ

Герой сказок
Снолигостер

Фэнтезийный персонаж
Собаки холмов

Монстр
Сокнопаис

Мифическое существо
Спригган

Герой сказок
Старуха-бузина

Мистическое чудовище
Стимфалийские птицы

Зверь
Стокимы

Мифическое существо
Стржига

Мистическое чудовище
Струки

Монстр
Стрыга

Фэнтезийный персонаж
Стурсенский монстр

Монстр
Суккуб

Мистическое чудовище
Сухуб

Герой сказок
Сциапод

Фэнтезийный персонаж
Сын Левиафана

Мистическое чудовище
Сяоянмин

Зверь
Сабдыки

Мифическое существо
Секигами

Герой сказок
Сирены

Чудище
Сагет

Герой сказок
Світязянкі

Фэнтезийный персонаж
Свора Аннуна

Фэнтезийный персонаж
Сёдзё

Фэнтезийный персонаж
Семаргл

Герой легенд
Сечжи

Герой легенд
Силува

Герой сказок
Симаргл

Мифическое существо
Сирена

Зверь
Сирруш

Мистическое чудовище
Сияющий

Герой сказок
Сквадер

Герой сказок
Скиапод

Мистическое чудовище
Скитал

Герой легенд
Сколопендра

Фэнтезийный персонаж
Скржитек

Чудище
Слуа

Мифическое существо
Смотрящий вниз

Фэнтезийный персонаж
Собаки Дандо

Герой сказок
Собек

Герой легенд
Соплохвост

Герой легенд
Ставры и Гавры

Герой легенд
Стоглавая ехидна

Герой сказок
Сторукие

Монстр
Стрига

Чудище
Струсы

Герой сказок
Стрыжак

Фэнтезийный персонаж
Стурсы

Фэнтезийный персонаж
Суккубус

Фэнтезийный персонаж
Сухубус

Монстр
Сцилла

Фэнтезийный персонаж
Сьвіцязянкі

Герой сказок
Сятихоко

Мифическое существо
Сару

Герой легенд
Силы

Мистическое чудовище
Спригганы

Зверь
Сэнмурв

Существа из мифов и легенд на букву Т


Фэнтезийный персонаж
Тимиморё

Герой сказок
Табуннік

Чудище
Таласым

Герой сказок
Таоте

Герой сказок
Твари

Фэнтезийный персонаж
Тененог

Герой сказок
Техути

Зверь
Тит-рыба

Мифическое существо
Тламхиген-и-дурр

Монстр
Толпар

Герой сказок
Тотетсу

Фэнтезийный персонаж
Трау

Фэнтезийный персонаж
Тритон

Мистическое чудовище
Трумми-кэп

Герой сказок
Тулпар

Герой легенд
Тут

Зверь
Талос

Герой сказок
Тенгиры

Монстр
Топотун

Мифическое существо
Тутыр

Чудище
Табу́нник

Мистическое чудовище
Таласъм

Зверь
Тао-Тие

Фэнтезийный персонаж
Тарки (зеленые люди Марса)

Зверь
Таурт

Герой легенд
Темные эльфы

Герой легенд
Теут

Фэнтезийный персонаж
Тухиранги

Зверь
Тиколош

Мистическое чудовище
Тифон

Герой легенд
Токолош

Монстр
Тот

Мистическое чудовище
Трасго

Фэнтезийный персонаж
Трёхногая лошадь

Герой легенд
Трогодиты

Герой сказок
Туба

Монстр
Турсы

Фэнтезийный персонаж
Туут

Мистическое чудовище
Тяньгоу

Фэнтезийный персонаж
Тарамы

Герой легенд
Тилвиттег

Фэнтезийный персонаж
Тролль

Чудище
Тэрэны

Герой сказок
Тавроиды

Фэнтезийный персонаж
Тамамо-но Маэ

Герой сказок
Тараск

Герой сказок
Татарский овен

Мистическое чудовище
Тварьцы

Мифическое существо
Тенко

Монстр
Тиамат

Герой сказок
Тиритчик

Чудище
Тибицена

Герой сказок
Титаны

Зверь
Тодорцы

Мистическое чудовище
Томте

Мифическое существо
Тоут

Чудище
Трауко

Фэнтезийный персонаж
Троглодит

Герой легенд
Труст

Чудище
Тунда

Герой сказок
Тутос

Фэнтезийный персонаж
Тхэджагви

Мифическое существо
Тадебцо*

Зверь
Таркшья

Мистическое чудовище
Тиштар

Герой легенд
Тунситунь

Герой сказок
Тавролак

Фэнтезийный персонаж
Тануки

Герой сказок
Тараска

Мифическое существо
Татцельвурм

Герой сказок
Тестраль

Герой легенд
Тиан Лю

Монстр
Тоенайар

Зверь
Титиры

Монстр
Тоенаяр

Герой сказок
Тормунганд

Мифическое существо
Трагелаф

Мистическое чудовище
Тресго

Герой сказок
Туреху

Мистическое чудовище
Туту

Монстр
Тэнгу

Зверь
Таранд

Чудище
Трясовицы

Существа из мифов и легенд на букву У


Монстр
Уайверн

Монстр
Угаллу

Чудище
Узлем

Фэнтезийный персонаж
Укрут

Монстр
Унгайкё

Герой легенд
Ундина

Мистическое чудовище
Упыри

Герой легенд
Урмалиллу

Герой сказок
Урсолаки

Фэнтезийный персонаж
Утуму

Монстр
Ульвэй

Чудище
Убыр, увыр

Мифическое существо
Ужалка

Герой сказок
Укабарэнайрэй

Мистическое чудовище
Умкову

Фэнтезийный персонаж
Урма́н иясе́

Мистическое чудовище
Уроборос

Монстр
Утукку

Зверь
Умрун

Чудище
Уаллепен

Зверь
Удод

Чудище
Уиндиго

Герой легенд
Улайри

Герой легенд
Унгамбикула

Чудище
Ундине

Герой легенд
Упьержи

Монстр
Урмалуллу

Чудище
Урхины

Фэнтезийный персонаж
Ухалица

Зверь
Убыры

Герой сказок
Убумэ

Мистическое чудовище
Уер

Мистическое чудовище
Улу-арджан

Герой сказок
Унголиант

Герой сказок
Упир

Монстр
Уридимму

Герой легенд
Утбурд

Монстр
Ушедшие

Мистическое чудовище
Убор

Фэнтезийный персонаж
Уриск

Существа из мифов и легенд на букву Ф


Фэнтезийный персонаж
Файнодери

Мистическое чудовище
Фафни

Герой сказок
Федал

Герой сказок
Фера

Фэнтезийный персонаж
Фестралы

Герой сказок
Финтиплюх

Монстр
Фуа

Мистическое чудовище
Фэйи

Монстр
Фараонка

Монстр
Фраваши

Фэнтезийный персонаж
Фавны

Герой легенд
Фату-Лива

Герой легенд
Фахин

Мистическое чудовище
Фенрир

Мифическое существо
Ферришин

Герой сказок
Финодири

Мистическое чудовище
Фойник (Φοϊνιξ)

Мистическое чудовище
Фоха

Герой сказок
Фуфу

Монстр
Фэнхуан

Герой легенд
Феи

Герой сказок
Фанампитулуху

Мифическое существо
Фаститокалон

Мифическое существо
Фафнир

Фэнтезийный персонаж
Фейри

Фэнтезийный персонаж
Феридж акра`а

Герой сказок
Фиджел

Фэнтезийный персонаж
Финфолк

Мифическое существо
Фоллохайды

Монстр
Фуна-юрэй

Герой сказок
Фэйн

Герой сказок
Фавн

Герой легенд
Фенхуан

Чудище
Фанани

Герой сказок
Фаститоколон

Герой сказок
Фахан

Зверь
Феникс

Монстр
Ферра

Герой легенд
Фильрас

Фэнтезийный персонаж
Фо-а

Мифическое существо
Формикалеон

Монстр
Фурии

Чудище
Фэнси

Мистическое чудовище
Феникс(птица)

Существа из мифов и легенд на букву Х


Монстр
Хедли Кау

Монстр
Хіхітун

Мифическое существо
Хан Кереде

Фэнтезийный персонаж
Хапун

Герой сказок
Хати

Монстр
Хафгуфа

Монстр
Хваты

Фэнтезийный персонаж
Хепера

Герой легенд
Хиваи-абере

Зверь
Хлеўнік

Мифическое существо
Хованец

Фэнтезийный персонаж
Хозяин банный

Монстр
Хримтурсы

Фэнтезийный персонаж
Хуб

Герой сказок
Хуканчи

Монстр
Хуньдунь

Фэнтезийный персонаж
Хъандзӕргӕс

Мифическое существо
Хюльдра

Монстр
Хогмены

Мистическое чудовище
Хала

Мифическое существо
Хапер

Герой сказок
Харфуты

Монстр
Хатнiчак

Мифическое существо
Хваны

Фэнтезийный персонаж
Хентил

Герой легенд
Хёсубэ

Мистическое чудовище
Химера

Монстр
Хлевник

Мистическое чудовище
Хобгоблин

Монстр
Хозяин

Герой сказок
Хохлик

Герой легенд
Хска

Фэнтезийный персонаж
Худое пальтишко

Фэнтезийный персонаж
Хумбаба

Мистическое чудовище
Хургины

Герой легенд
Хэчи

Чудище
Херувимы

Герой легенд
Хаечи

Герой сказок
Ханако-сан

Герой легенд
Харадр

Герой сказок
Хашховыло

Мистическое чудовище
Хвостатый

Монстр
Хепра

Герой легенд
Хиеракосфинкс

Монстр
Хихитун

Чудище
Хляўнік

Чудище
Хонэ-онна

Фэнтезийный персонаж
Хродвитнир

Герой сказок
Хувава

Фэнтезийный персонаж
Хули-джинг

Герой сказок
Хуньтунь

Фэнтезийный персонаж
Хобии

Зверь
Хаммари

Чудище
Хантай

Герой легенд
Харибда

Фэнтезийный персонаж
Хатнiк

Герой легенд
Хаэчи

Зверь
Хепри

Фэнтезийный персонаж
Хили

Монстр
Хле́вник

Монстр
Хоббиты

Мистическое чудовище
Ходаг

Герой легенд
Хоу

Мистическое чудовище
Хугаг

Герой легенд
Хульдра

Чудище
Хуорны

Герой легенд
Хэнгэёкай

Мистическое чудовище
Хитоцумэ Кодзо

Герой легенд
Хухлик

Существа из мифов и легенд на букву Ц


Чудище
Центикор

Монстр
Цета

Фэнтезийный персонаж
Цзы-Гу

Герой сказок
Циклопы

Герой сказок
Цукумогами

Чудище
Ци-линь

Герой сказок
Цементавр

Фэнтезийный персонаж
Цеста

Монстр
Цзин-Ю

Герой легенд
Цзяго

Герой сказок
Цмок

Чудище
ЦѢту

Мифическое существо
Цуру

Фэнтезийный персонаж
Царь водяной

Монстр
Центиманы

Зверь
Цетна

Мистическое чудовище
Цзю-ню

Мистическое чудовище
Цилинь

Герой сказок
Циклоп 

Герой легенд
Цербер

Мифическое существо
Цетус

Мистическое чудовище
Цзюэюань

Мистическое чудовище
Цитирон

Фэнтезийный персонаж
Цюню

Чудище
Цзюи-лин

Существа из мифов и легенд на букву Ч


Мифическое существо
Чагрин

Мистическое чудовище
Чарана

Герой легенд
Человек-сова

Фэнтезийный персонаж
Чертовка

Фэнтезийный персонаж
Чжаофэн

Чудище
Чжуинь

Герой легенд
Чивэнь

Чудище
Чорт

Герой легенд
Чугайстр

Герой сказок
Чупакабра

Монстр
Чучуня

Фэнтезийный персонаж
Чорачанни

Чудище
Чаофенг

Фэнтезийный персонаж
Чернобурка

Мистическое чудовище
Черти

Герой сказок
Чеширский кот

Герой сказок
Чжу-ню

Герой легенд
Чончон

Монстр
Чугайстер

Герой сказок
Чудь

Чудище
Чучуна

Мифическое существо
Чурила

Герой сказок
Чанъин

Мифическое существо
Чебурашка

Герой сказок
Чжи-вэнь

Мистическое чудовище
Чжулун

Герой легенд
Читаури

Мистическое чудовище
Что за люди

Фэнтезийный персонаж
Чугайстрин

Герой сказок
Чупакабрас

Монстр
Чхоллима

Чудище
Чоно-волк

Герой легенд
Чусрым

Зверь
Чао-фэн

Герой сказок
Человек-моль

Герой легенд
Чёрт

Монстр
Чёчёккэ

Фэнтезийный персонаж
Чжу

Монстр
Чжун-вэнь

Герой сказок
Чмок

Мистическое чудовище
Чубакка

Фэнтезийный персонаж
Чугайстырь

Герой сказок
Чусин

Чудище
Чур

Существа из мифов и легенд на букву Ш


Монстр
Шалена

Мифическое существо
Шейдим

Герой легенд
Шелоба

Мистическое чудовище
Шиликуны

Герой сказок
Шиши́мора

Мифическое существо
Шишица

Монстр
Шолышны

Чудище
Шулмусы

Мистическое чудовище
Шурали

Герой легенд
Шэлки

Мистическое чудовище
Шайтан

Герой легенд
Шогготы

Зверь
Шакко

Чудище
Шаркань

Мистическое чудовище
Шелоб

Монстр
Ши-лин

Мистическое чудовище
Шиш

Фэнтезийный персонаж
Шишиха

Герой сказок
Штойзволы

Мифическое существо
Шуликуны

Чудище
Шурале

Монстр
Шэду

Мистическое чудовище
Шүрәле

Чудище
Шанкчанни

Монстр
Шондоката

Герой легенд
Шамир

Монстр
Шелки

Герой сказок
Шилин

Зверь
Шишига

Фэнтезийный персонаж
Шишичиха

Мифическое существо
Шошычиха

Герой легенд
Шулюкуны

Герой легенд
Шут болотный

Герой сказок
Шюрали́

Герой легенд
Шеша

Герой сказок
Шаи

Фэнтезийный персонаж
Шанту

Герой легенд
Шелликот

Герой сказок
Шерстопалы

Мистическое чудовище
Шишитиха

Герой легенд
Шликуны

Фэнтезийный персонаж
Шпротва

Монстр
Штрига

Мистическое чудовище
Шунгалвис

Герой сказок
Шутовка

Мистическое чудовище
Шямга

Герой сказок
Шелковинки

Мистическое чудовище
Шулмы

Существа из мифов и легенд на букву Щ


Фэнтезийный персонаж
Щекотун

Фэнтезийный персонаж
Щиточерепаха

Герой легенд
Щуральд

Существа из мифов и легенд на букву Ы


Мистическое чудовище
Ырка

Герой сказок
Ыр

Фэнтезийный персонаж
Ыро

Фэнтезийный персонаж
Ыхкилики

Существа из мифов и легенд на букву Э


Фэнтезийный персонаж
Эвайпанома

Мистическое чудовище
Эждерха́

Фэнтезийный персонаж
Элурантропы

Герой сказок
Эмпуса

Зверь
Энфийлд

Зверь
Эри́нии

Монстр
Эрциния

Мистическое чудовище
Эвмениды

Фэнтезийный персонаж
Эршу

Герой сказок
Эал

Чудище
Эжде́р

Чудище
Эмпуза

Мистическое чудовище
Энудр

Мистическое чудовище
Эрдлюитлы

Чудище
Эрихфоний

Фэнтезийный персонаж
Эе

Герой сказок
Эктозавр

Фэнтезийный персонаж
Эвоки

Фэнтезийный персонаж
Эксихейры

Герой сказок
Эль Джассаса

Мифическое существо
Энкантадо

Монстр
Энфилд

Мифическое существо
Эринии

Герой сказок
Эх-Уишге

Фэнтезийный персонаж
Эльфы(альвы)

Герой сказок
Эврином

Фэнтезийный персонаж
Энты

Чудище
Эпифаги

Герой легенд
Эрихтоний

Чудище
Эх-Ушге

Мистическое чудовище
Эйнхерии

Существа из мифов и легенд на букву Ю


Герой легенд
Ювха

Зверь
Юки-нёбо

Чудище
Юкибадзё

Фэнтезийный персонаж
Юные девы

Монстр
Юварки

Мистическое чудовище
Юки-дзёро

Фэнтезийный персонаж
Юки-химэ

Герой сказок
Юмэкуи

Фэнтезийный персонаж
Юха

Герой легенд
Юки-анэ

Чудище
Юки-онаго

Мистическое чудовище
Юкимба

Зверь
Юрэй

Мистическое чудовище
Юки-бамба

Чудище
Юки-онна

Фэнтезийный персонаж
Юкифури-баба

Фэнтезийный персонаж
Ютулы

Мифическое существо
Юэту

Существа из мифов и легенд на букву A


Чудище
A-nun-na-ku

Герой легенд
Abang Aku

Герой сказок
Abraxas

Мифическое существо
Achoych-Pachoych

Мифическое существо
Afanc

Фэнтезийный персонаж
Ahemait

Герой легенд
Al-mi'raj

Фэнтезийный персонаж
Alérion

Герой легенд
Alghul

Герой сказок
Alsea

Чудище
Am-heh

Мифическое существо
Amajurjuk

Чудище
Ame-onna

Мистическое чудовище
Amfivena

Мистическое чудовище
Ammut

Фэнтезийный персонаж
Amphithere

Фэнтезийный персонаж
Ananse

Герой легенд
Anioto

Фэнтезийный персонаж
A Bao A Qu

Фэнтезийный персонаж
Abada

Мистическое чудовище
Abrasax

Герой сказок
Achlis

Мистическое чудовище
Aethiopes maritimi

Мистическое чудовище
Agnus scythicus

Мистическое чудовище
Al-Burāq (البُراق‎‎)

Чудище
Alerion

Фэнтезийный персонаж
Alfar

Монстр
Alphyn

Герой сказок
Alv

Мистическое чудовище
Amajorssuk

Монстр
Amayuquq

Мифическое существо
Amfipterus

Мистическое чудовище
Ammit

Фэнтезийный персонаж
Amphitere

Герой легенд
Anancyi

Мифическое существо
Angiak

Герой легенд
A-nuna

Монстр
Abph моhа

Герой легенд
Abumi-guchi (鐙口)

Герой легенд
Acromantul

Герой сказок
Agh-iski

Мифическое существо
Ahkiyyini

Фэнтезийный персонаж
Aitwar

Чудище
Ala

Герой сказок
Alerione

Мистическое чудовище
Alicanto

Герой сказок
Alseid

Герой сказок
Am-mit

Мифическое существо
Amam

Герой легенд
Amemet

Герой легенд
Amikiri

Герой сказок
Amphiptere

Фэнтезийный персонаж
Ananansa

Герой легенд
Anansi

Монстр
Anker-trold.

Герой легенд
A Bao A Koo

Мифическое существо
A-nuna-ke-ne

Чудище
Abracax

Зверь
Acheri

Монстр
Acromantula

Фэнтезийный персонаж
Aghar Dwarves

Фэнтезийный персонаж
Aigokeros

Монстр
Aka-shita (赤舌)

Герой легенд
Alce

Мистическое чудовище
Allocamelus

Монстр
Amajaruk

Чудище
Amautalik

Мистическое чудовище
Amfiptere

Герой легенд
Ammet

Мистическое чудовище
Amphisbaena

Мифическое существо
Anancy

Монстр
Anansiil

Мистическое чудовище
Ankoù

Монстр
Annancy

Монстр
Anphivena

Мистическое чудовище
Antiplos

Герой сказок
Antlion

Герой легенд
Antolops

Чудище
Anyoto

Монстр
Apis

Мифическое существо
Apsaras (अप्सरस्)

Чудище
Aqrabu

Монстр
Aqrabuamelu

Мистическое чудовище
Aqrb ['qrb]

Фэнтезийный персонаж
Araiteuru

Зверь
Aralez

Мистическое чудовище
Arase

Чудище
Arçura

Герой сказок
Arimaspi

Монстр
Arrachd

Герой сказок
Artabatitae

Мифическое существо
Artibatirae

Мистическое чудовище
Askafroe

Герой легенд
Askefroa

Фэнтезийный персонаж
Asp

Зверь
Aspedocalane

Герой легенд
Aspic

Герой легенд
Aspid

Зверь
Aspide

Герой легенд
Aspido testudo

Чудище
Aspidochelone

Мистическое чудовище
Aspis

Фэнтезийный персонаж
Aspis chelone

Фэнтезийный персонаж
Assida

Герой легенд
Assidam

Чудище
Asuwang

Монстр
Aswang

Герой сказок
Augerey

Монстр
Aughisky

Герой сказок
Aunt Nancy

Мистическое чудовище
Auroborus

Мистическое чудовище
Autolops

Монстр
Avank

Фэнтезийный персонаж
Ayiyi

Герой легенд
Azuki-togi

Герой легенд
Aрçури

Существа из мифов и легенд на букву B


Герой легенд
B'anansi

Мистическое чудовище
B'hemot

Мифическое существо
Baast

Герой легенд
Baba

Герой легенд
Babaí

Чудище
Babi

Мистическое чудовище
Babok

Чудище
Badnjak

Герой легенд
Bagenge

Монстр
Bahamut

Герой легенд
Bahamūt (بهموت)

Герой сказок
Bahīmūth (بهيموث)

Мистическое чудовище
Bakeneko (化け猫)

Фэнтезийный персонаж
Baku (獏 или 貘)

Герой легенд
Balaena

Герой легенд
Balain

Герой сказок
Balainne

Герой легенд
Balaur

Чудище
Balayn

Мистическое чудовище
Balene

Зверь
Bannik

Фэнтезийный персонаж
Banshee

Чудище
Barbegazi

Фэнтезийный персонаж
Bargest

Фэнтезийный персонаж
Barghest

Герой легенд
Bargtjest

Герой легенд
Barking Beast

Герой сказок
Barnacle-geese

Мистическое чудовище
Barruguet Ibicenco

Герой сказок
Barstukai

Чудище
Barzdukai

Мифическое существо
Basajaun

Герой сказок
Basajaunak

Монстр
Basandere

Чудище
Basilisk

Монстр
Bast

Зверь
Bastet

Зверь
Bastis

Мистическое чудовище
Bat-Rat-Spider

Мистическое чудовище
Bauchan

Мифическое существо
Baxajaun

Зверь
Bazyliszek

Мифическое существо
Bean Sí

Мистическое чудовище
Bean Sídhe

Герой легенд
Beast Glatisant

Герой легенд
Bebok

Герой сказок
Behemot

Герой легенд
Behemoth

Герой легенд
Beholder

Герой сказок
Belewitte

Чудище
Ben-Varrey

Герой легенд
Beornings

Фэнтезийный персонаж
Bhutas

Фэнтезийный персонаж
Biinjao

Монстр
Biinyao

Фэнтезийный персонаж
Bilwis

Герой легенд
Bilwiß

Фэнтезийный персонаж
Bilwiz

Зверь
Binfen

Герой сказок
Bipedester delusissimus

Фэнтезийный персонаж
Biyiniao

Мифическое существо
Black Riders

Герой сказок
Blajini

Герой сказок
Blast-ended skrewts

Герой сказок
Blemmye

Мистическое чудовище
Blemmyes

Фэнтезийный персонаж
Blemue

Монстр
Bludičky

Герой сказок
Bluecap

Мистическое чудовище
Bồ lao

Фэнтезийный персонаж
Bo-guest

Зверь
Bobo

Чудище
Bobok

Мистическое чудовище
Bòcan

Чудище
Bodachan Sabhail

Фэнтезийный персонаж
Bogans

Чудище
Bogey-beast

Мистическое чудовище
Boggans

Зверь
Boggart

Мистическое чудовище
Boggle

Мистическое чудовище
Bogill

Мифическое существо
Bogle

Герой легенд
Bogy

Герой легенд
Bolla

Зверь
Bonasus

Герой легенд
Bonnacon

Мистическое чудовище
Bookworm, .303

Зверь
Bōrei (亡霊)

Герой легенд
Botchling

Чудище
Bouda

Герой легенд
Bożątka

Мифическое существо
Brag

Мифическое существо
Brollachan

Герой сказок
Broonie

Мистическое чудовище
Broucolaque

Мифическое существо
Brownie

Герой сказок
Brucolakas

Герой легенд
Bruesche

Чудище
Bruja

Герой сказок
Brukołak

Зверь
Bruxsa

Герой сказок
Bucca

Фэнтезийный персонаж
Bucentaur

Герой легенд
Bucentauro

Герой легенд
Bucentaurus

Герой легенд
Buckawn

Герой легенд
Buggane

Герой сказок
Bultungin

Герой легенд
Bundimun

Мистическое чудовище
Bungisngis

Мистическое чудовище
Bunyip

Монстр
Buraq

Мистическое чудовище
Bwca

Герой легенд
Bəhēmôth (בהמות)

Существа из мифов и легенд на букву C


Герой сказок
Cervus marinus

Мистическое чудовище
Chamoi

Герой легенд
Cheper

Монстр
Chitauri

Мистическое чудовище
Chowany

Чудище
Cicaniae

Мифическое существо
Cluricaun

Зверь
Coine

Фэнтезийный персонаж
Cornish Pixie

Фэнтезийный персонаж
Craneman

Герой сказок
Cthulhu

Герой легенд
Cuchivilu

Монстр
Cветочер

Монстр
Capricorn

Чудище
Catoblepa

Зверь
Catoblepas

Монстр
Ceasg

Чудище
Celestial-Dog

Мифическое существо
Centauroid

Герой сказок
Centicore

Герой сказок
Centimani

Герой легенд
Cerastes

Герой сказок
Cerberus

Герой легенд
Cethe

Фэнтезийный персонаж
Cheburashka (チェブラーシカ)

Чудище
Cheshire Cat

Герой легенд
Chimera

Мифическое существо
Chīwěn (螭吻)

Герой сказок
Chonchón

Мифическое существо
Chupacabras

Герой сказок
Cinnamulgus

Мистическое чудовище
Cmentarz

Герой легенд
Compé Anansi

Монстр
Corsia

Монстр
Crodh Mara

Чудище
Cù Sìth

Герой легенд
Cynocephalus

Герой сказок
Cete

Монстр
Changeling

Герой легенд
Chepri

Зверь
Chimaera

Герой сказок
Chīwěi (鸱尾)

Мистическое чудовище
Chonchon

Герой легенд
Chu'i srin

Герой легенд
Cinnamologus

Зверь
Clurichaun

Герой легенд
Colt-pixy

Монстр
Corocotta

Фэнтезийный персонаж
Criosphinx

Чудище
Cú Sídhe

Монстр
Cwn Annwn

Монстр
Cabyll-Ushtey

Монстр
Cacus

Герой сказок
Caladrius

Фэнтезийный персонаж
Calopus

Зверь
Calygreyhound

Монстр
Camahueto

Монстр
Camazotz

Мифическое существо
Camelion

Фэнтезийный персонаж
Camelopard

Монстр
Camelopardalus

Фэнтезийный персонаж
Camelopardus

Мистическое чудовище
Canis getulis

Герой легенд
Canis hades

Фэнтезийный персонаж
Căpcăun

Мистическое чудовище
Cěrt

Мистическое чудовище
Cetus

Герой сказок
Cheney's Hounds

Герой сказок
Chia-kuo

Герой сказок
Chimimōryō (魑魅魍魎)

Фэнтезийный персонаж
Chochlik

Монстр
Chowaniec

Монстр
Church Grim

Зверь
Cinomolgus

Фэнтезийный персонаж
Coatlicue

Мистическое чудовище
Cornish Owlman

Фэнтезийный персонаж
Covie

Монстр
Crt

Зверь
Cuchivilo

Монстр
Czart

Существа из мифов и легенд на букву D


Мистическое чудовище
Dairi

Чудище
Davāl-pā(i)

Мистическое чудовище
Devorador de las Sombras

Фэнтезийный персонаж
Dhampyr

Фэнтезийный персонаж
Djehuti

Фэнтезийный персонаж
Dockalfar

Монстр
Doppelgänger

Монстр
Draw

Герой легенд
Dryádes

Герой легенд
Dunters

Фэнтезийный персонаж
Dzee-dzee-bon-da

Монстр
Dahu

Фэнтезийный персонаж
Dando and his Dogs

Мистическое чудовище
Deva (देव)

Герой сказок
Dhampir

Монстр
Dip

Мистическое чудовище
Dithreach

Мистическое чудовище
Djinni

Монстр
Donnervogel

Монстр
Draconians

Монстр
Drow

Герой сказок
Dugs

Мистическое чудовище
Dybbuk (דִּבּוּק)

Чудище
Dzunukwa

Чудище
Daēva

Герой сказок
Dampeer

Герой сказок
Dementor

Зверь
Dhamphir

Герой легенд
Dhegdheer

Зверь
Dinny-Mara

Мистическое чудовище
Displacer Beast

Монстр
Djinn (جن)

Мифическое существо
Donestres

Герой легенд
Dorsohastatus caudirotula

Мистическое чудовище
Drider

Чудище
Duende

Фэнтезийный персонаж
Duppy

Монстр
Dzhadadzhiya

Герой легенд
Dahus rupicapra vacca montanus

Герой сказок
Dandy dogs

Чудище
Devil's Dandy Dogs

Монстр
Dhampire

Герой сказок
Dibbuk

Мистическое чудовище
Dirae

Фэнтезийный персонаж
Djehouti

Зверь
Dobie

Герой легенд
Dooinney Marrey

Зверь
Drakaina

Фэнтезийный персонаж
Drutten

Герой сказок
Dunpeal

Мистическое чудовище
Dyehuthy

Монстр
Dzunuḵ̓wa

Существа из мифов и легенд на букву E


Монстр
Each Uisge

Герой сказок
Efreeti

Герой сказок
Ela

Герой сказок
Elv

Монстр
Empusa

Чудище
Engineers

Фэнтезийный персонаж
Epiphagi

Герой легенд
Erdluitle

Чудище
Eurynomos

Фэнтезийный персонаж
Ežerinis

Мистическое чудовище
Eater of Socks

Фэнтезийный персонаж
Ekkillik

Мифическое существо
Elder Mother

Герой легенд
Empousai

Герой легенд
Empuоsai

Монстр
Ents

Чудище
Epopus

Мифическое существо
Eschenfrua

Герой легенд
Ewoks

Мифическое существо
Eale

Фэнтезийный персонаж
Elad

Мистическое чудовище
Erumpent

Фэнтезийный персонаж
Ewaiponoma

Фэнтезийный персонаж
Empousa

Герой легенд
Empusae

Чудище
Enhydros

Фэнтезийный персонаж
Epiphagus

Фэнтезийный персонаж
Ech-Ooshkya

Мистическое чудовище
El Cadejo

Герой легенд
Elg-Fróði

Герой легенд
Empuosa

Герой легенд
Enfield

Монстр
Epifugos

Герой сказок
Ercinia

Герой легенд
Euronymous

Мистическое чудовище
Ežeriniai

Существа из мифов и легенд на букву F


Мистическое чудовище
Faery

Монстр
Father Winter

Чудище
Fenghuang (鳳凰)

Зверь
Fenrisúlfr

Мифическое существо
Fetch

Фэнтезийный персонаж
Fachen

Герой сказок
Fairy

Монстр
Fee

Мистическое чудовище
Fenoderee

Чудище
Ferrishin

Монстр
Finfolk

Фэнтезийный персонаж
Fafnir

Герой легенд
Fideal

Герой сказок
Fachan

Герой легенд
Fatu-Liva

Герой легенд
Fenmine

Мистическое чудовище
Ferrish

Герой легенд
Faerie

Чудище
Fallohides

Зверь
Fenrir

Фэнтезийный персонаж
Ferrishyn

Мифическое существо
Finnfolk

Монстр
Finoderi

Герой легенд
Fire Crab

Герой сказок
Formicaleon

Герой легенд
Formicaleun

Монстр
Fuath

Мистическое чудовище
Fuathan

Чудище
Fufu

Герой легенд
Furiae

Существа из мифов и легенд на букву G


Мистическое чудовище
Getulian dog

Герой легенд
Ghoul

Герой легенд
Ghul

Зверь
Gigantes

Герой легенд
Girtablilu

Мифическое существо
Glashtyn

Герой сказок
Glumms

Герой легенд
Glums

Зверь
Glycon

Мифическое существо
Gnoll

Мистическое чудовище
Goat-stag

Герой легенд
Goblins

Герой легенд
Godling

Фэнтезийный персонаж
Godzilla

Фэнтезийный персонаж
Gojira (ゴジラ)

Чудище
Goose-headed Man

Мистическое чудовище
Gooseberry Wife

Герой легенд
Gorgolica

Герой легенд
Gotokoneko

Герой легенд
Gotoku-neko

Герой сказок
Gotokuneko

Фэнтезийный персонаж
Goubelin

Зверь
Graouilly

Чудище
Graouli

Фэнтезийный персонаж
Graoully

Чудище
Graully

Мифическое существо
Graveir

Мифическое существо
Great Gibbons of Shu

Герой легенд
Grgalica

Герой легенд
Grgolica

Герой сказок
Grim

Зверь
Grindylow

Герой сказок
Grondr

Герой легенд
Grumpkin

Герой легенд
Grundylow

Герой легенд
Grýla

Мистическое чудовище
Guacanchas

Монстр
Gualipote

Чудище
Guallepen

Герой легенд
Gud-alim

Зверь
Gudalim

Мистическое чудовище
Guhyaka (गुह्यक)

Чудище
Gully Dwarves

Герой сказок
Gumberoo

Монстр
Gurahl

Чудище
Guytrash

Фэнтезийный персонаж
Gwoemul (괴물)

Фэнтезийный персонаж
Gyl Burnt-Tayl

Монстр
Gytrash

Зверь
Gaardbuk

Герой легенд
Gabriel hounds

Герой сказок
Gabriel rachets

Зверь
Galipote

Герой сказок
Gallû

Фэнтезийный персонаж
Gaṇapati (गणपति)

Мистическое чудовище
Gandharva (गन्धर्व)

Фэнтезийный персонаж
Gaṇeśa (गणेश)

Герой сказок
Garappa

Чудище
Gardvord

Монстр
Gargouille

Мистическое чудовище
Gargoyle

Монстр
Gargulec

Мистическое чудовище
Garmr

Мистическое чудовище
Genko

Фэнтезийный персонаж
Geryon

Монстр
Gêryôn

Монстр
Geryones

Чудище
Gêryonês

Мистическое чудовище
Geryoneus

Зверь
Gêryoneus

Фэнтезийный персонаж
Gestümmelter

Существа из мифов и легенд на букву H


Чудище
Haechi

Герой сказок
Haetae

Чудище
Hafgufa

Монстр
Hafgufu

Зверь
Haitai

Герой сказок
Hamadryádes

Герой сказок
Hanansi

Монстр
Hone-onna (骨女)

Мистическое чудовище
Honocrotalus

Монстр
Hoop-snake

Фэнтезийный персонаж
Hoopoe

Монстр
Horse-stag

Мистическое чудовище
Horven

Зверь
Horyádes

Герой сказок
Hǒu (犼)

Герой сказок
Hounds of the hill

Мистическое чудовище
Hrímthurs

Чудище
Hróðvitnir

Зверь
Hróðvitnisson

Герой сказок
Huallepen

Мистическое чудовище
Huargo

Мистическое чудовище
Hugag

Герой сказок
Huldra

Фэнтезийный персонаж
Humbaba

Чудище
Humei

Фэнтезийный персонаж
Hun-tun

Монстр
Hundun

Герой сказок
Hùndùn (混沌)

Герой легенд
Huorns

Зверь
Hupe

Чудище
Hupelot

Герой сказок
Huppe

Зверь
Hupupa

Монстр
Hydra

Фэнтезийный персонаж
Hydrops

Чудище
Hydrus

Герой легенд
Hyenodlaci

Фэнтезийный персонаж
Hyldemoer

Герой легенд
Hyōsube (兵主部)

Монстр
Hyousube

Мистическое чудовище
Høyneker pingviner

Мистическое чудовище
Hapi

Фэнтезийный персонаж
Hapi-ankh

Чудище
Hapis

Монстр
Harfoots

Фэнтезийный персонаж
Harpia

Герой легенд
Hati

Монстр
Haugbo

Чудище
Haugebonde

Герой сказок
Havgumsen

Герой легенд
Havguva

Мифическое существо
Havstramben

Зверь
Headley Kow

Герой легенд
Heath Hounds

Мистическое чудовище
Hecatonchires

Фэнтезийный персонаж
Hekatoncheiro

Мистическое чудовище
Hellhound

Мистическое чудовище
Hercynia

Зверь
Hieracosphinx

Фэнтезийный персонаж
Hili

Мифическое существо
Himantopodes

Монстр
Hinky-Punk

Мистическое чудовище
Hippalectryon

Мифическое существо
Hippalektruõn

Фэнтезийный персонаж
Hippalektryon

Герой легенд
Hippocamp

Фэнтезийный персонаж
Hippocampus

Мистическое чудовище
Hippocentaurus

Мистическое чудовище
Hippocervus

Фэнтезийный персонаж
Hippogryf

Мистическое чудовище
Hippopodes

Монстр
Hippotalus

Монстр
Hircocervus

Монстр
Hobbits

Мифическое существо
Hobgoblin

Герой легенд
Hodag

Герой легенд
Hodowany

Герой сказок
Hommes-léopards

Существа из мифов и легенд на букву I


Мифическое существо
Ichthyocentaurs

Монстр
Ieltxu

Герой легенд
Ihtiriekko

Зверь
Illithid

Чудище
Ilythiiri

Герой легенд
Imoogi

Мистическое чудовище
Imp

Чудище
Inapertwa

Герой сказок
Incubus

Мистическое чудовище
Iopodes

Герой легенд
Iotunn

Фэнтезийный персонаж
Ippopodes

Монстр
Iratxo

Фэнтезийный персонаж
Iratxoak

Чудище
Iritxu

Монстр
Irmunganðr

Существа из мифов и легенд на букву J


Чудище
Jacio

Герой легенд
Jack Frost

Монстр
Jack-in-Iron

Чудище
Jaculique Volantes

Монстр
Jaculor

Мифическое существо
Jaculus

Герой сказок
Jag mort

Фэнтезийный персонаж
Jall

Монстр
Jaracaca

Мифическое существо
Jarvey

Герой легенд
Jasconius

Фэнтезийный персонаж
Jätti

Мистическое чудовище
Javinė

Фэнтезийный персонаж
Jeeryuch

Монстр
Jentil

Герой сказок
Jentilak

Чудище
Jerff

Мистическое чудовище
Jiā guó (猳國)

Фэнтезийный персонаж
Jinko

Мистическое чудовище
Jinmenju

Герой сказок
Jobberknoll

Мифическое существо
Jokul Frosti

Мистическое чудовище
Jólakötturinn

Мифическое существо
Jorō-gumo

Чудище
Jrahars

Герой легенд
Jucanchas

Зверь
Jungfraunadler

Существа из мифов и легенд на букву K


Чудище
Kraken

Мистическое чудовище
Kraken octopus

Монстр
Kraxen

Монстр
Kua Fu (夸父)

Герой сказок
Kuçedra

Герой легенд
Kuchisake-onna (口裂け女)

Мифическое существо
Kui (夔)

Герой сказок
Kujata

Фэнтезийный персонаж
Kujuta

Монстр
Kukas

Мистическое чудовище
Kûko

Фэнтезийный персонаж
Kul'pijan

Фэнтезийный персонаж
Kulshedra

Мифическое существо
Kurangai Tuku

Герой сказок
Kurangaituku

Фэнтезийный персонаж
Kusarikku

Фэнтезийный персонаж
Kuyūthā (كيوثاء)

Мифическое существо
Kweku Anansi

Зверь
Kyrkogrim

Фэнтезийный персонаж
Kłobuk

Мифическое существо
Kumiho (구미호)

Чудище
Kangiqsuarmiuqpak

Чудище
Kabouter

Чудище
Kaboutermannekin

Герой сказок
Kacou Ananzè

Фэнтезийный персонаж
Kaibyō (怪猫)

Герой легенд
Kaibyou

Мистическое чудовище
Kaijū (怪獣)

Монстр
Kal'an

Мистическое чудовище
Kal'enik

Чудище
Kalopaling

Монстр
Kami-­kiri

Герой сказок
Kanima

Мистическое чудовище
Kappa (河童)

Герой сказок
Karakasa Kozō

Фэнтезийный персонаж
Karkadann

Фэнтезийный персонаж
Kasha (火車)

Герой легенд
Katoblepon

Мифическое существо
Katobleps

Чудище
Kaukai

Фэнтезийный персонаж
Kaukas

Чудище
Kaukuczei

Чудище
Kaukuczus

Герой сказок
Kaukutis

Мистическое чудовище
Kaukyczei

Чудище
Kelpie

Фэнтезийный персонаж
Ketos

Герой сказок
Keythong

Герой сказок
Kheper

Мистическое чудовище
Khepera

Чудище
Khimaira

Мистическое чудовище
Kiligivak

Зверь
Kiḷigvak

Герой легенд
Killmoulis

Герой легенд
Kilmulis

Чудище
Kimnarās

Монстр
Kimpurusha

Мистическое чудовище
King Kong

Фэнтезийный персонаж
Kiri-puwhero

Монстр
Kitsune (狐)

Чудище
Kjata

Мифическое существо
Klabater

Зверь
Klabaternik

Герой легенд
Klabautermann

Герой сказок
Klurikaun

Монстр
Knackers

Фэнтезийный персонаж
Knockers

Фэнтезийный персонаж
Knucker

Монстр
Kobold

Герой легенд
Kompa Nanzi

Монстр
Kongamato

Чудище
Koon anoon

Чудище
Kopakona

Герой легенд
Korobokuru (コロボックル)

Герой легенд
Koryo

Зверь
Koul

Монстр
Kołbuk

Герой сказок
Krabben

Существа из мифов и легенд на букву L


Монстр
L'erdluitle

Фэнтезийный персонаж
La Carcagne

Мистическое чудовище
La Dama Duende

Герой легенд
La Llorona

Мифическое существо
Lacrima corpus dissolvens

Фэнтезийный персонаж
Lamashtu

Герой легенд
Lamasjtoe

Фэнтезийный персонаж
Leanan sídhe

Мистическое чудовище
Leannan sìth

Монстр
Lacovie

Мифическое существо
Lamia

Монстр
Lampijerović

Герой сказок
Langsuyar

Фэнтезийный персонаж
Leipreachán

Герой легенд
Leprechaun

Герой сказок
Leprocaun

Мистическое чудовище
Leucocrotta

Зверь
Lhiannan shee

Герой сказок
Li vẫn

Мистическое чудовище
Licbat

Мистическое чудовище
Liosalfar

Мистическое чудовище
Leopard-men

Зверь
Lich

Фэнтезийный персонаж
Lilith

Мистическое чудовище
Liwyātn (לִוְיָתָן‎)

Герой сказок
Llamhigyn Y Dwr

Герой легенд
Lobisomem

Герой сказок
Loch Ness Monster

Герой сказок
Lóng (龍)

Монстр
Long-bubby Susan

Мистическое чудовище
Loup-garou

Мифическое существо
Lurachmain

Мифическое существо
Lurgadhan

Монстр
Lurican

Монстр
Luu

Мистическое чудовище
Lyngbakr

Существа из мифов и легенд на букву M


Герой легенд
Maighdean mhara

Чудище
Margoyles

Чудище
Mǎ huà (馬化)

Герой легенд
Maahinen

Чудище
Maahiset

Герой сказок
Maanalais

Герой сказок
Maero

Чудище
Mahaha

Мистическое чудовище
Mahahaa (ᒪᕼᐊᕼᐋ)

Мистическое чудовище
Mahum

Фэнтезийный персонаж
Maighdean na tuinne

Мистическое чудовище
Majki

Чудище
Makaliphon

Монстр
Makaliporn

Герой легенд
Makkaliphala

Мистическое чудовище
Mala'kak

Зверь
Mamuchi

Мистическое чудовище
Managarm

Зверь
Managarmr

Монстр
Mantichora

Герой легенд
Margyge

Фэнтезийный персонаж
Márgygr

Зверь
Marsok

Чудище
Marzana

Зверь
Matianak

Чудище
Mawki

Мистическое чудовище
Megalogaster repercussus

Герой легенд
Meliae

Фэнтезийный персонаж
Melusina

Мистическое чудовище
Melusine

Монстр
Menehune

Герой сказок
Merrows

Герой легенд
Michi Peshu

Чудище
Michibichi

Фэнтезийный персонаж
Microcosmus marinus

Герой сказок
Mikeneko (三毛猫)

Чудище
Mimicke

Мифическое существо
Mirmicioleon

Фэнтезийный персонаж
Mishi Peshu

Чудище
Mishibizhii

Монстр
Mishibizhiw

Герой легенд
Mishipashoo

Зверь
Missipeshieuw

Зверь
Missipeshu

Мистическое чудовище
Mitiling

Зверь
Miðgarðsormr

Мистическое чудовище
Mojya (亡者)

Фэнтезийный персонаж
Mokolé

Герой легенд
Mokumokuren (目目連)

Мистическое чудовище
Monaciello

Мифическое существо
Monoceros

Чудище
Morena

Чудище
Morkopolus

Монстр
Morlocks

Герой легенд
Mosura (モスラ)

Мифическое существо
Mothman

Фэнтезийный персонаж
Mothra

Герой легенд
Muli

Монстр
Mullo

Герой сказок
Mulo

Герой сказок
Mûmak

Мистическое чудовище
Mûmakil

Чудище
Munaciello

Монстр
Mundus gubernavi

Зверь
Murd-Huacha

Герой легенд
Mushrushu

Мистическое чудовище
Myling

Монстр
Myrmecoleon

Существа из мифов и легенд на букву N


Чудище
Naga (नाग)

Чудище
Nagin

Фэнтезийный персонаж
Naginis

Монстр
Nagis

Герой сказок
Name-onna (嘗女)

Мистическое чудовище
Nansi

Чудище
Nareepol

Мистическое чудовище
Nariphon

Герой сказок
Nawki

Фэнтезийный персонаж
Nayar

Монстр
Nazgul

Чудище
Nazgûl

Мистическое чудовище
Neekerbreekers

Мистическое чудовище
Nejki

Герой сказок
Neko (猫)

Чудище
Neko-musume

Мистическое чудовище
Nekomata (猫又 или 猫股)

Герой сказок
Nekomusume (猫娘)

Мифическое существо
Nessie

Чудище
Nezumi

Мифическое существо
Ni agrisur

Мистическое чудовище
Niedźwiedziołak

Чудище
Nigle

Фэнтезийный персонаж
Nikker

Фэнтезийный персонаж
Nillekma

Герой легенд
Ningyo (人魚)

Зверь
Ninki Nanka

Герой легенд
Niseag

Мистическое чудовище
Nisitae

Мистическое чудовище
Nisse

Монстр
Nixen

Зверь
Niðagrísur

Мистическое чудовище
Níðhöggr

Монстр
Njogel

Фэнтезийный персонаж
Njogli

Мистическое чудовище
Njuggel

Монстр
Noggle

Монстр
Nogitsune

Мистическое чудовище
Noppera-bō (のっぺら坊)

Чудище
Nora Nair

Мифическое существо
Nue (鵺)

Монстр
Nuggle

Герой сказок
Numakulla

Фэнтезийный персонаж
Numbakulla

Фэнтезийный персонаж
Nuppeppō (ぬっぺふほふ)

Герой легенд
Nurikabe (ぬりかべ)

Герой сказок
Nykštukai

Герой легенд
Nykštukas

Мистическое чудовище
Nymph

Фэнтезийный персонаж
Nymphae

Монстр
N’ha-a-tik

Существа из мифов и легенд на букву O


Герой сказок
Obake

Мифическое существо
Oger

Монстр
Ogopogo

Зверь
Ogr

Герой легенд
Ogre

Фэнтезийный персонаж
Ogro

Зверь
Ogryn

Герой легенд
Ohaguro-bettari

Герой легенд
Oinopôlê

Монстр
Oinopwlh

Чудище
Ol Mahum

Герой легенд
Old Girl

Фэнтезийный персонаж
Old Lady

Монстр
Old Man Winter

Мистическое чудовище
Oliphaunts

Зверь
Olog-Hai

Герой сказок
Oni (鬼)

Герой сказок
Onocentaur

Мифическое существо
Onocentaurus

Герой легенд
Onodrim

Мистическое чудовище
Onokôlê

Фэнтезийный персонаж
Onokwlh

Фэнтезийный персонаж
Onoscentaurus

Фэнтезийный персонаж
Onoskelis

Зверь
Onryō (怨霊)

Мистическое чудовище
Oo-er

Герой легенд
Opinicus

Мистическое чудовище
Orco

Чудище
Origoruso

Фэнтезийный персонаж
Oriogoruho

Монстр
Oroborus

Герой сказок
Ostrice

Фэнтезийный персонаж
Ostrich

Герой легенд
Oureboros

Монстр
Ouroboros

Монстр
Owlman

Существа из мифов и легенд на букву P


Герой сказок
Pakepakehā

Фэнтезийный персонаж
Panoptus

Зверь
Panthera

Герой легенд
Parandrus

Монстр
Pari (پری)

Фэнтезийный персонаж
Patasola

Мифическое существо
Patupaiarehe

Герой сказок
Peallaidh

Чудище
Peg Leg Jack

Мистическое чудовище
Pêgasos

Фэнтезийный персонаж
Pegasus

Мистическое чудовище
Pelican

Чудище
Pelicanus

Чудище
Penangallan

Фэнтезийный персонаж
Penanggalan

Мифическое существо
Peritio

Зверь
Peritius

Герой легенд
Peryton

Монстр
Phane

Монстр
Piarevaracien

Фэнтезийный персонаж
Piatek (Փիաթեկ)

Чудище
Pigsie

Герой сказок
Pilot (Der Pilot)

Фэнтезийный персонаж
Piskie

Герой сказок
Pixie

Фэнтезийный персонаж
Pixy

Фэнтезийный персонаж
Planta Tartarica Barometz

Герой легенд
Plwacz

Герой легенд
Poltergeist

Герой сказок
Pontianak

Фэнтезийный персонаж
Popobawa

Герой сказок
Poreskoro

Мифическое существо
Poroniec

Герой сказок
Powries

Монстр
Požeminukai

Герой сказок
Pretas

Фэнтезийный персонаж
Pseudoequus nasiretinaculi

Герой легенд
Psylli

Герой легенд
Puckwudgie

Чудище
Pūķis

Герой сказок
Pūkys

Мистическое чудовище
Púláo (蒲牢)

Герой сказок
Pulgasari (불가사리)

Монстр
Pyučs

Фэнтезийный персонаж
Pyukulis

Существа из мифов и легенд на букву Q


Монстр
Qallupilluit

Мистическое чудовище
Qallupilluk

Мифическое существо
Qalupalik

Герой легенд
Qílín (麒麟)

Мифическое существо
Qiqirin

Мифическое существо
Qiqirn

Монстр
Qora

Мистическое чудовище
Qori ismaris

Фэнтезийный персонаж
Questing Beast

Зверь
Quillboars

Герой сказок
Quinotaur

Герой легенд
Qulyabani

Существа из мифов и легенд на букву R


Зверь
Rakshasa

Герой легенд
Rakshosh

Герой сказок
Rapae

Фэнтезийный персонаж
Ratkin

Герой легенд
Ratoncito Pérez

Монстр
Re'em

Герой сказок
Rĕāīm

Мистическое чудовище
Redcaps

Герой сказок
Regulus

Фэнтезийный персонаж
Reiko

Герой легенд
Revenant

Герой легенд
Rhinoceros

Фэнтезийный персонаж
Rhynchoropus flagelliformis

Фэнтезийный персонаж
Rime Thurs

Монстр
Ringwraith

Чудище
Roane

Чудище
Roanes

Чудище
Roggenmuhme

Герой легенд
Rohmani

Монстр
Rokuro-Kubi

Герой сказок
Rokurokkubi

Монстр
Rokurokubi

Герой сказок
Rolling Calf

Герой легенд
Rompo

Герой сказок
Ròn

Герой сказок
Roperite

Герой легенд
Rougarou

Герой сказок
Roux-Ga-Roux

Монстр
Rp'm

Чудище
Rp'um

Чудище
Rugaroo

Фэнтезийный персонаж
Rugaru

Зверь
Runa

Мифическое существо
Rzygacz

Существа из мифов и легенд на букву S


Герой легенд
Sachiko

Мифическое существо
Sagari (さがり)

Фэнтезийный персонаж
Salamander

Фэнтезийный персонаж
Salamandra

Фэнтезийный персонаж
Sanme-Yazura (三目八面)

Мифическое существо
Sarkany

Фэнтезийный персонаж
Sarquindi

Зверь
Saru Tora Hebi

Монстр
Sarutorahebi

Герой легенд
Scarrow

Чудище
Scenopode

Герой сказок
Sciritae

Фэнтезийный персонаж
Scitalis

Герой сказок
Scoliophis stianticus

Мифическое существо
Scolopendra cetacea

Монстр
Scriker

Мистическое чудовище
Scylla

Фэнтезийный персонаж
Scytale

Мистическое чудовище
Sea-Lion

Герой сказок
Selchies

Фэнтезийный персонаж
Selkies

Мистическое чудовище
Serpopard

Фэнтезийный персонаж
Shachihoko (鯱)

Герой сказок
Shedu

Чудище
Shellycoat

Фэнтезийный персонаж
Shelob

Герой сказок
Shikome (黄泉醜女)

Герой сказок
Shōjō

Герой легенд
Shōryō (精霊)

Герой легенд
Shrake

Фэнтезийный персонаж
Shtojzorreshta

Мистическое чудовище
Shtojzovalle

Герой сказок
Shtozote

Герой легенд
Shtriga

Герой сказок
Sibhreach

Фэнтезийный персонаж
Sídhe

Фэнтезийный персонаж
Silkies

Герой сказок
Simplicissimus

Фэнтезийный персонаж
Sirena

Герой сказок
Sirenes

Зверь
Sirrush

Мистическое чудовище
Sjopeltin

Герой легенд
Sjupilti

Мистическое чудовище
Skalli

Фэнтезийный персонаж
Skarbnik

Герой сказок
Skaven

Герой сказок
Skiopod

Монстр
Skiopodas

Чудище
Skjöll

Фэнтезийный персонаж
Skoll

Зверь
Sköll

Мистическое чудовище
Skriker

Герой сказок
Skrulls

Мистическое чудовище
Skvader

Монстр
Skøll

Мистическое чудовище
Sleipnir

Мифическое существо
Sluagh

Зверь
Smok

Герой легенд
Smůk

Мистическое чудовище
Snark

Герой сказок
Snergs

Герой легенд
Snoligoster

Герой легенд
Soe-horven

Мифическое существо
Space Jockey

Герой легенд
Sphinx

Зверь
Splinter-cat

Фэнтезийный персонаж
Spopodes

Мистическое чудовище
Spriggan

Герой легенд
Squonk

Фэнтезийный персонаж
Stellio

Мистическое чудовище
Stollenwurm

Герой легенд
Stoors

Мистическое чудовище
Stormbird

Герой легенд
Storsjöodjuret

Герой легенд
Strandvaskare

Герой легенд
Strandvasker

Чудище
Strigoi

Герой сказок
Struthiocamelon

Мистическое чудовище
Struthopodes

Чудище
Strutio

Мистическое чудовище
Strzyga

Фэнтезийный персонаж
Succubus

Герой легенд
Suhurmas

Мистическое чудовище
Svartalfar

Чудище
Swanhamr

Фэнтезийный персонаж
Swanmaidens

Зверь
Swanman

Герой сказок
Sylphs

Существа из мифов и легенд на букву T


Фэнтезийный персонаж
Tanuki (狸 или たぬき)

Монстр
Taotie

Монстр
Tarandrus

Чудище
Tarasque

Чудище
Tarrasque

Монстр
Tatzelwurm

Фэнтезийный персонаж
Taur

Монстр
Tehut

Фэнтезийный персонаж
Tengu (天狗)

Мифическое существо
Tenko

Монстр
Teong-wei

Мистическое чудовище
Tharks

Монстр
Thea

Фэнтезийный персонаж
Theow

Мистическое чудовище
Thep Norasri

Мифическое существо
Thestral

Герой сказок
Thos

Герой сказок
Thot

Мифическое существо
Thoth

Монстр
Three-foot Horse

Мистическое чудовище
Thrummy-Cap

Чудище
Thunderbird

Фэнтезийный персонаж
Tian Lu (天禄)

Герой сказок
Tiangou (天狗)

Мистическое чудовище
Tibicenas

Зверь
Tigbalan

Монстр
Tigbalang

Монстр
Tikbalan

Герой сказок
Tikoloshe

Герой сказок
Tiqqitchit

Герой легенд
Tiritchiq

Монстр
Tithoes

Мифическое существо
To Filiko Teras

Герой сказок
Toenayar

Мистическое чудовище
Tokoloshe

Зверь
Tommyknockers

Чудище
Tomte

Зверь
Tooth fairy

Мифическое существо
Topple

Фэнтезийный персонаж
Tote-Road Shagamaw

Чудище
Toutetsu

Монстр
Tragelaph

Герой сказок
Tragelaphus

Герой легенд
Trào phong

Зверь
Trasgo

Фэнтезийный персонаж
Trasgu

Герой легенд
Trasno

Мистическое чудовище
Trauko

Герой сказок
Treants

Герой легенд
Treefolk

Герой легенд
Troglodyte

Герой легенд
Trogodytae

Фэнтезийный персонаж
Trow

Герой легенд
Tsonokwa

Зверь
Tsonoqua

Мифическое существо
Tsukumogami (付喪神)

Чудище
Tù ngưu

Фэнтезийный персонаж
Tulao (徒劳)

Мистическое чудовище
Tunda

Герой легенд
Tunkall

Чудище
Tūrehu

Мистическое чудовище
Tutu

Фэнтезийный персонаж
Tyger

Мифическое существо
Typhaon

Фэнтезийный персонаж
Typhöeus

Герой сказок
Typhon

Герой сказок
T'ao T'ieh

Герой легенд
Tamamo-no-Mae

Зверь
Tangi

Фэнтезийный персонаж
Tangie

Существа из мифов и легенд на букву U


Фэнтезийный персонаж
Ubasti

Герой легенд
Ubume

Чудище
Ugallu

Мифическое существо
Ukabarenairei (浮かばれない霊)

Чудище
Uldra

Герой сказок
Undead

Герой сказок
Undine

Мифическое существо
Undine Dejwe

Герой сказок
Ungaikyou (雲外鏡)

Фэнтезийный персонаж
Ungoliant

Фэнтезийный персонаж
Unicorn-lion

Зверь
Unicornis

Чудище
Uperice

Герой сказок
Upierzyca

Монстр
Upior

Чудище
Upir

Герой сказок
Upsorn Srihas

Герой легенд
Upupa

Герой сказок
Urchins

Мифическое существо
Uridimmu

Фэнтезийный персонаж
Urmahlillu

Чудище
Urmahlullu

Герой легенд
Urman iäse

Герой легенд
Uroboros

Монстр
Uru-kehu

Зверь
Utböling

Мифическое существо
Utburd

Чудище
Utkasting

Герой легенд
Utrzymywany

Чудище
Útumu

Существа из мифов и легенд на букву V


Чудище
Va әs̷

Монстр
Vaca de lumbre

Мистическое чудовище
Valkyrja

Фэнтезийный персонаж
Vam-Fear-Eee

Монстр
Vampijerović

Чудище
Vampirar

Мистическое чудовище
Vampirdzhiya

Герой легенд
Vampirić

Мифическое существо
Vampirović

Мифическое существо
Vánagandr

Зверь
Varactyl

Герой сказок
Varg

Монстр
Vargr

Фэнтезийный персонаж
Vaŭkałak

Мистическое чудовище
Versipellis

Герой сказок
Vielfraß

Зверь
Vilkacis

Герой сказок
Vilkãtas

Чудище
Vilkatis

Мифическое существо
Vilktakis

Монстр
Vipera

Мистическое чудовище
Vodni mož

Зверь
Vough

Герой сказок
Vugluscris

Фэнтезийный персонаж
Vоdník

Существа из мифов и легенд на букву W


Герой сказок
Wahokohoko

Чудище
Wamphyri

Фэнтезийный персонаж
Wandynnije

Герой легенд
Wàng tiān hǒu (望天吼)

Монстр
Waq-waq tree

Монстр
Warg

Чудище
Wargin

Чудище
Water-Leaper

Мифическое существо
Water-owl

Чудище
Wearg

Мистическое чудовище
Wearh

Фэнтезийный персонаж
Wechselbalg

Герой сказок
Weeping Woman

Чудище
Wemic

Герой сказок
Wendigo

Монстр
Werebat

Фэнтезийный персонаж
Werebears

Герой сказок
Wereboar

Герой легенд
Werefox

Чудище
Werehyenas

Герой сказок
Wererat

Герой сказок
Werewolf

Мистическое чудовище
White Walkers

Мистическое чудовище
Whooping boy

Герой сказок
Will O'The Wisp

Монстр
Willepen

Герой сказок
Windigo

Герой легенд
Winged Horses

Чудище
Wish Hounds

Чудище
Wisht Hounds

Герой легенд
Wodny muž

Мистическое чудовище
Wódnykus

Фэнтезийный персонаж
Wookiee

Герой сказок
Wuesting Beast

Чудище
Wychowywany

Герой сказок
Wyvern

Существа из мифов и легенд на букву X


Мистическое чудовище
Xaynwada

Мистическое чудовище
Xhinde

Мистическое чудовище
Xiaoyang People

Герой сказок
Xiaoyangmin

Герой легенд
Xiezhi

Герой легенд
Xièzhì (獬豸)

Чудище
Xingxing (狌狌)

Монстр
Xάρυβδις

Существа из мифов и легенд на букву Y


Мистическое чудовище
Ya-Te-Veo

Герой сказок
Yakan

Герой сказок
Yakṣas

Герой сказок
Yale

Герой легенд
Yalomishte

Герой сказок
Yamawarawa

Мистическое чудовище
Yamawaro

Зверь
Yanari

Зверь
Yara-ma-yha-who

Герой легенд
Yarımtıq

Монстр
Yázì (睚眦)

Фэнтезийный персонаж
Yeth Hounds

Фэнтезийный персонаж
Yeti

Фэнтезийный персонаж
Yllerion

Чудище
Yobo-san

Герой легенд
Yobosan

Зверь
Yōkai (妖怪)

Герой сказок
Youwarkee

Чудище
Yppopodes

Зверь
Yppotryll

Герой легенд
Yuki-ane (雪姉サ)

Герой сказок
Yuki-hime (雪姫)

Мистическое чудовище
Yuki-jorou (雪女郎)

Фэнтезийный персонаж
Yuki-onago (雪女子)

Герой легенд
Yuki-onna (雪女)

Герой легенд
Yukifuri-baba (雪降り婆)

Герой сказок
Yukinba (雪ンバ)

Мифическое существо
Yumekui

Мифическое существо
Yūrei (幽霊)

Существа из мифов и легенд на букву À


Герой сказок
Àlf-ur

Существа из мифов и легенд на букву Á


Герой легенд
Áitvaras

Монстр
Áitivaras

Герой легенд
Átvars

Существа из мифов и легенд на букву Ä


Герой легенд
Älv

Существа из мифов и легенд на букву É


Фэнтезийный персонаж
Éitvaras

Существа из мифов и легенд на букву Ø


Мистическое чудовище
Øксøку

Существа из мифов и легенд на букву Ú


Мифическое существо
Úlairi

Существа из мифов и легенд на букву Þ


Зверь
Þursar

Существа из мифов и легенд на букву İ


Герой сказок
İćętîk

Существа из мифов и легенд на букву Ł


Монстр
Łaziebnik

Зверь
Łaźnik

Существа из мифов и легенд на букву Ś


Чудище
Świtezianki

Существа из мифов и легенд на букву Ş


Мистическое чудовище
Şüräle

Герой сказок
Şürele

Существа из мифов и легенд на букву Š


Чудище
Šêdu

Чудище
Šmok

Монстр
Štriga

Герой легенд
Šungalviai

Чудище
Šungalvis

Существа из мифов и легенд на букву Ż


Мистическое чудовище
Żmirłacz

Герой сказок
Żnicz

Существа из мифов и легенд на букву Ά


Герой легенд
Άβράξας

Мистическое чудовище
Άργος

Чудище
Άβρασάξ

Существа из мифов и легенд на букву Έ


Зверь
Ένυδροσ

Мифическое существо
Έξιχειρες

Существа из мифов и легенд на букву Ύ


Мистическое чудовище
Ύδρα

Существа из мифов и легенд на букву Α


Герой легенд
Αχέρων

Герой сказок
Αριμασπος

Чудище
Αburγu Moγai

Мистическое чудовище
Αρπυιαι

Существа из мифов и легенд на букву Β


Чудище
Βλεμμυες

Герой сказок
Βαυϐώ

Существа из мифов и легенд на букву Γ


Мистическое чудовище
Γηρυών

Мифическое существо
Γλυκών

Чудище
Γηρυονης

Мистическое чудовище
Γηρυονευς

Герой легенд
Γραῖαι

Существа из мифов и легенд на букву Δ


Чудище
Δελφυνη

Герой легенд
Δράκαινα

Мистическое чудовище
Δαίμων

Герой легенд
Δρυάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ε


Мистическое чудовище
Εμπουσα

Герой легенд
Ευρυνομος

Мистическое чудовище
Εκατόγχειρες

Мистическое чудовище
Εριχθόνιος

Существа из мифов и легенд на букву Θ


Фэнтезийный персонаж
Θόουτ

Фэнтезийный персонаж
Θώθ

Существа из мифов и легенд на букву Κ


Мистическое чудовище
Καταβλεπων

Герой легенд
Κῆτος

Чудище
Κέκροψ

Чудище
Κύκλωπες

Монстр
Κέρβερος

Монстр
Κακός

Существа из мифов и легенд на букву Λ


Зверь
Λάμια

Зверь
Λαδων

Фэнтезийный персонаж
Λιμνάδες

Существа из мифов и легенд на букву Μ


Мистическое чудовище
Μελίαι

Фэнтезийный персонаж
Μινωταυρος

Герой легенд
Μελιάδες

Фэнтезийный персонаж
Μυρμηκολέων

Монстр
Μουόχερως

Существа из мифов и легенд на букву Ν


Герой сказок
Ναϊάδες

Зверь
Νύμφες

Герой сказок
Ναΐδες

Герой сказок
Νηρηίδες

Мистическое чудовище
Νηϊάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ο


Чудище
Ορθος

Мистическое чудовище
Οὐροβόρος

Герой легенд
Ορθρος

Существа из мифов и легенд на букву Π


Фэнтезийный персонаж
Πανθηρ

Зверь
Πύθων

Герой легенд
Περίτιος

Герой легенд
Πρωτεύς

Зверь
Πήγασος

Существа из мифов и легенд на букву Σ


Монстр
Σκιραται

Герой сказок
Σρινύες

Монстр
Σάτυροι

Чудище
Σκιαποδες

Мистическое чудовище
Σομπέκ

Мифическое существо
Σειρῆνες

Фэнтезийный персонаж
Σκύλλα

Существа из мифов и легенд на букву Τ


Чудище
Τιτάνες

Чудище
Τυφών

Мифическое существо
Τράγέλαφος

Мистическое чудовище
Τάρανδρος

Герой легенд
Τρωγοδύται

Герой сказок
Τάρανδος

Монстр
Τρίτων

Существа из мифов и легенд на букву Υ


Мифическое существо
Υλλοσ

Существа из мифов и легенд на букву Φ


Мистическое чудовище
Φοϊνιξ

Фэнтезийный персонаж
Φάλαινα

Герой легенд
Φώκια

Существа из мифов и легенд на букву Χ


Чудище
Χίμαιρα

Существа из мифов и легенд на букву Ψ


Мистическое чудовище
Ψύιισλ

Существа из мифов и легенд на букву Ӡ


Герой сказок
Ӡіӡі

Существа из мифов и легенд на букву Ӧ


Герой легенд
Ӧшымӧс чуд

Существа из мифов и легенд на букву Ա


Существа из мифов и легенд на букву Հ


Монстр
Հսկա

Существа из мифов и легенд на букву Յ


Монстр
Յարալեզ

Существа из мифов и легенд на букву Ḏ


Фэнтезийный персонаж
Ḏiḥautī

Мистическое чудовище
Ḏḥwty

Существа из мифов и легенд на букву Ἀ


Мистическое чудовище
Ἀλσηΐδες

Существа из мифов и легенд на букву ἵ


Герой сказок
ἵπποκαμποςСервисная информация

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100bigmir)net TOP 100Рейтинг@Mail.ruРейтинг@Mail.ru

При использовании материалов сайта ссылка обязательна

Kamail ® 2009 - 2020 г.
ver. 1.05.1374+