Мифическое существо Злыдни

"Смилуйся, мать, посмотри, вон твой сын с куском хлеба и палкой бросил дом и идёт по катучим камням — куда глаза глядят, а злыдни — спутники горя, обвиваясь вокруг шеи, шепчут на уши: "Мы от тебя не отстанем!" A.M.Ремизов "К Морю-Океану" (208) В славянском фольклоре мелкие пакостные создания, по разным мифам обитающие в различных местах, например — в болоте (будучи помощниками болотника или кикиморы). Однако наиболее распространенный вариант — в избе в качестве духов, олицетворяющих недобрую судьбу. Злыдни "невидимо обитают в доме человека или сидят у него на плечах; это худые зверьки с облезшей шерстью, и живут они за печью." (58) В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона сказано: "Злыдни — у малоруссов демоническое существо, враждебное человеку, его недоля, бида. Злыдни отличаются от пассивной доли: последняя только не содействует благосостоянию человека, первые приносят ему несчастие. В некоторых местностях (Переяславский уезд) народ представляет себе злыдней в образе невидимых стариков-нищих: где они поселятся, там вечно будет бедность." (167) Также в этом словаре упоминается украинская сказка о злыднях, опубликованная в 4-ом номере "Этнографического Обозрения" за 1892 год: "Было два брата — один был бедный, другой богатый. Богатый женил сына, а бедного и не звал, а он сам пошел; богатый посадил его возле припечка; богачей он заливает водкою, пивом, а он (бедный) так прочее что есть; подпил, домой пошел, а идти лугами, место низкое, трясина. Идет с женой и поют; слышит три голоса и говорит жене: "что это такое? нас двое, а три голоса слышно". Он спросил: "кто ты такой?" и он (голос) отвечал: "мы твои Злыдни, того ты и бедный". Он тотчас увидал их, давай их колом бить; убил, отволок у трясину, то место загрузил и потом там заткнул кол. Вот через несколько времени стал он заживаться, поравнялся с тем уже богатым; тот богач спрашивает: "отчего ты так разбогател?" Чего да чего? — он и рассказал. Тот позавидовал; пошел на то место, где они (Злыдни) были погружены, вынул кол, и они повылазили — их было три; он от них идет — они за ним идут; он говорит: "идите к тому брату, у которого были", а они — "нет, мы теперь к нему не пойдем: он сильно бьется, мы пойдем к тебе". И пошел. И с тех пор, он стал таким бедным, каким был его брат. (Записано в Неклюдове, Корочанский уезд, Курской губернии от грамотного парубка малоросса Мирошниченка в 1892 г.)." Васильев М.К., Сумцов Н.Ф. Антропоморфические представления в верованиях украинского народа. II. "Этнографическое обозрение" — 1892, №4. (С.169) По белорусским поверьям "злыдні — малыя, гарбатыя, скурчаныя стварэнні* , у вялізных ботах і шапках; час ад часу яны нападаюць на пэўную хату, і тады там ужо нічога не вядзецца. Звычайна жывуць пад печчу, робяць адтуль выправы па ўсёй гаспадарцы і адбіраюць розныя набыткі. Заглядваюць у гаршкі з ядою і ў лепшую кашу падсыпаюць пяску, у самае тлустае* малако наліваюць вады, псуюць* у дзежцы хлеб, у курэй крадуць яйкі... Ва ўсім шкодзяць і перашкаджаюць, так, што хата, у якой яны пасяліліся, бяднее і галее. Часам яны ўзнікаюць без прычыны, іх можна таксама выклікаць, дзякуючы вялікаму жаданню разбагацець, празмернасці ў працы. Калі, напрыклад, хтосьці ў час яды працуе, можна з упэўненасцю сказаць, што злыдні нападуць на яго." (156) Злыдні етыя пахожы на дробных людзей. А якія яны ўрэдныя, дык і не раскажаш. Калі яны ў хаце завядуцца, то можаш па свету пайсці. Але ёсць спосаб выгнаць іх. Нада прыгатаваць смачную вячэру, такую, што ніколі і не варыла. Злыдні яе захочуць папробаваць, дык тады нада хуценька іх там закрыць і падалей завезці. Запісана ў 2006 годзе ў вёсцы Чамярня Веткаўскага р-на* студэнткай І.Шаўко ад Грамыка Марыі Піліпаўны, 1933 г.н. (505: с.162) Злыдні — то такія пачвары* , што покуль з жывёлы і людзей усё не высасуць, дык з двара не пойдуць. Малыя, голыя, худыя дзяды — то ета і ёсць злыдні. Яны па аднаму не лётаюць, а толькі стаяй цэлай. Калі ўчэпяцца за цябе, то пішы прапала. Яны спачатку ўсё хазяйства звядуць, а потым і здароўе выцягнуць. І вось папробуй ад іх адчапіцца. Запісана ў 2006 годзе ў вёсцы Шэйка Веткаўскага р-на студэнткай І.Шаўко ад Рослікавай Ніны Канстанцінаўны, 1930 г.н. (505: с.162) Быў у нас злыдзень, не любіў, калі Богу малілася. Вось баба жыла з дзедам і Богу малілася. Дзед лёг на краваць і забыўся. А баба моліцца: “Прачысці, Божанька, душы нашыя”. А пад акном голас чуваць: “Прачысцім, прачысцім, усё вычысцім”. Тут дзед пытае: “З кім гэта ты гамоніш?” А баба кажа: “З Богам”. А то пад вакном злыдзень быў. Уранні баба адправіла дзеда ў каморку — аж там ужо нічога не было. Злыдзень усё вычысціў. Запісана ў 2004 годзе ў вёсцы Стаўбун Веткаўскага р-на студэнткай Т.Казюкінай ад Зуевай Марыі Лаўрэнаўны, 1926 г.н. (505: с.162) Злыдні — гэта дрэнныя істоты* . Яны жывуць у хатах, і там ніколі нічога не вядзецца. Яны ў асноўным жывуць пад печчу. У лепшую чашку з вадой насыпаюць пяску, у самае тлустае малако наліваюць ваду, порцяць хлеб, у курэй крадуць яйкі. Заўсёды шкодзяць, а хата, у якой яны пасяліліся, бяднее, гаспадары хварэюць. У агародзе ніколі не дажджэшся добрага ўраджаю. Запісана ў 2004 годзе ў вёсцы Пабядзіцель Лоеўскага р-на* студэнткай В.Марчанка ад Гаўрыленка Тамары Мікалаеўны, 1927 г.н. (505: с.162) "Белорусская Злыдня представляется невидимой женщиной без языка, глаз и ушей, которая прежде была змеей. По поверьям от Недоли или злыдней избавиться очень трудно, но возможно. Для этого нужно хитростью заставить их залезть в мешок и бросить его в болото. Злыдней можно связать и оставить на дороге, и тогда они перейдут к тому, кто их освободит." (58)

Мифический бестиарий

Существа из мифов и легенд оживают в этой энциклопедии, в которую вошли значения не только мифических существ, но и существ из сказок, кинофильмов и книг. Информация собранная по крупицам интернет пользователями иногда смешит, но иногда и удивляет. Проведите немножко своего времени и познайте удивительный мир легенд и фентези, который будоражит воображение ни одного поколения.


Существа из мифов и легенд на букву А


Мистическое чудовище
Агуане

Монстр
Азема

Герой легенд
Албысы

Герой сказок
Анаким

Зверь
Ао

Фэнтезийный персонаж
Арворх

Герой сказок
Архангелы

Мифическое существо
Ахти

Мистическое чудовище
Абаасы

Герой легенд
Абаасылар

Фэнтезийный персонаж
Абааһы

Герой легенд
Абада

Чудище
Абасы

Фэнтезийный персонаж
Аванк

Монстр
Агиски

Фэнтезийный персонаж
Агрометы

Чудище
Алим

Герой сказок
Абраксас

Монстр
Авгур

Герой сказок
Агишки

Герой легенд
Агнявік

Чудище
Агызмал

Монстр
Азы

Чудище
Алея

Мифическое существо
Ангелы 

Мистическое чудовище
Аптах-бага(двуглав.лягушка)

Зверь
Арейон

Мистическое чудовище
Архонты

Герой легенд
Аюстал

Мифическое существо
Абнауаю

Фэнтезийный персонаж
Азарлары

Мистическое чудовище
Альрауны

Чудище
Анцыбал

Монстр
Араш

Монстр
Арслан

Мифическое существо
Атцыс

Мистическое чудовище
Абарга-Могой

Герой сказок
Абуми-гути

Герой сказок
Аврага Могой

Монстр
Агач киши

Мистическое чудовище
А Бао А Ку

Монстр
А Бао Ку

Монстр
Агроти

Чудище
Агулшап

Фэнтезийный персонаж
Агх-иски

Монстр
Агхары

Герой легенд
Агъач киши

Чудище
Аданы

Герой сказок
Адданк

Мифическое существо
Аджина

Мистическое чудовище
Адзуки-госягося

Герой сказок
Адзуки-сарасара

Мифическое существо
Адзуки-соги

Мифическое существо
Адзуки-тоги

Фэнтезийный персонаж
Адзуки-яроо

Герой легенд
Адские гончие

Герой сказок
Адские псы

Зверь
Аждаha

Герой сказок
Аждарха

Мистическое чудовище
Аждархо́

Мистическое чудовище
Ажыдаа́р

Фэнтезийный персонаж
Аздаха

Мифическое существо
Аздяка́

Герой легенд
Азярніцы

Монстр
Аидахар

Герой легенд
Аист

Герой легенд
Ай-хуа

Монстр
Айдага́р

Мифическое существо
Айдахар

Фэнтезийный персонаж
Айтвар

Монстр
Айтварас

Фэнтезийный персонаж
Айцы

Чудище
Акаана

Зверь
Акасита

Герой легенд
Акери

Герой легенд
Акиянъ рыба

Мифическое существо
Аколностъ

Герой сказок
Акрабуамелу

Герой легенд
Акромантул

Мистическое чудовище
Акромантула

Герой легенд
Акуй-Халава

Мистическое чудовище
Акулобраз

Герой сказок
Ала

Герой сказок
Албаны

Чудище
Албасты

Чудище
Али

Фэнтезийный персонаж
Альсеиды

Герой легенд
Алэл

Фэнтезийный персонаж
Антеро

Мистическое чудовище
Албастый

Зверь
Алема

Мистическое чудовище
Алерион

Чудище
Аликанто

Герой сказок
Алканостъ

Герой легенд
Алкион (Alkyon)

Мифическое существо
Алконос

Чудище
Алконост

Монстр
Алконотъ

Герой легенд
Алкуностъ

Герой сказок
Алцете

Герой легенд
Аль-заккуми

Монстр
Альвы

Герой сказок
Альгуль

Фэнтезийный персонаж
Альфин

Монстр
Ам-ам

Фэнтезийный персонаж
Ам-мит

Мифическое существо
Ам-мут

Чудище
Амайурйук

Герой легенд
Амам

Зверь
Амамат

Зверь
Амару

Монстр
Амауталик

Герой легенд
Амба́рный

Мифическое существо
Амбарник

Герой легенд
Амемит

Чудище
Амикири

Герой легенд
Амиктиры

Фэнтезийный персонаж
Аммат

Чудище
Амт

Фэнтезийный персонаж
Амфисбена

Мистическое чудовище
Амэ-онна

Фэнтезийный персонаж
Ананси

Мистическое чудовище
Анба́рный

Зверь
Ангеук

Мистическое чудовище
Ангиак

Фэнтезийный персонаж
Ангьяк

Мистическое чудовище
Андрони

Мистическое чудовище
Анзу

Герой сказок
Анзуд

Зверь
Аниото

Герой легенд
Анка

Герой сказок
Анкертольд

Герой сказок
Анку

Герой легенд
Аннакуи

Зверь
Аннуна

Чудище
Анталоп

Герой легенд
Антапаты

Монстр
Антипко

Фэнтезийный персонаж
Антис

Герой сказок
Антоностъ

Монстр
Ануннаки

Герой легенд
Анцётка

Мистическое чудовище
Анчут

Зверь
Анчутик

Герой сказок
Анчутка

Мифическое существо
Анщих Сисьва Пялт

Зверь
Апíвень

Мистическое чудовище
Апеп

Мифическое существо
Апис

Герой легенд
Апо́фис

Герой легенд
Апоп

Герой сказок
Апсарас

Мифическое существо
Апсары

Монстр
Аразе

Герой сказок
Араитеуру

Монстр
Аралезы

Герой сказок
Аргос

Мистическое чудовище
Аргус

Мистическое чудовище
Аржавень

Чудище
Арзюри

Герой сказок
Аримаспы

Герой легенд
Аримофеи

Герой сказок
Аримоѳеи

Герой сказок
Арсури

Герой легенд
Артинетас

Фэнтезийный персонаж
Аруи ариси

Герой легенд
Асванг

Мистическое чудовище
Асванга

Мифическое существо
Асетнік

Чудище
Асида

Монстр
Аскефруа

Фэнтезийный персонаж
Аспид

Монстр
Аспида

Герой легенд
Аспидѣ хелонѣ

Герой сказок
Аспик

Фэнтезийный персонаж
Ассида

Герой сказок
Ассидам

Чудище
Астонiи

Герой легенд
Астромове

Мистическое чудовище
Асуван

Фэнтезийный персонаж
Атлантическая горбатая змея

Монстр
Аука

Герой сказок
Афанк

Герой сказок
Афедронои

Герой сказок
Африт

Монстр
Ахерон

Фэнтезийный персонаж
Ахеронт

Мистическое чудовище
Ахлис

Мистическое чудовище
Ахоры

Герой сказок
Ацаны

Фэнтезийный персонаж
Ачери

Фэнтезийный персонаж
Ачкийини

Герой легенд
Ачо́ч-Мачо́ч

Мистическое чудовище
Аѳдроноi

Герой сказок
Адау

Мифическое существо
Алад

Герой легенд
Алпаб

Мифическое существо
Аниука

Фэнтезийный персонаж
Араска

Мифическое существо
Асраи

Герой сказок
Аями

Существа из мифов и легенд на букву Б


Герой легенд
Бабай, Бабайка

Герой сказок
Бакенеко

Мифическое существо
Бен-Бен

Фэнтезийный персонаж
Благийдвор

Мистическое чудовище
Бродницы 

Зверь
Бучу*

Чудище
Бадњак

Фэнтезийный персонаж
Баг

Мифическое существо
Бакэмоно

Фэнтезийный персонаж
Белыедамы

Мифическое существо
Берегини

Герой сказок
Богинки

Герой сказок
Бааванши

Чудище
Байцзэ

Фэнтезийный персонаж
Баюн-Кот

Герой сказок
Бену

Мистическое чудовище
Биль-Биль-Гое

Мистическое чудовище
Боуги

Фэнтезийный персонаж
Бута*

Герой сказок
Бадняк

Фэнтезийный персонаж
Бісиці

Монстр
Бааби

Герой легенд
Баба

Монстр
Бабай

Герой легенд
Бабайка

Монстр
Бабан

Герой легенд
Бабар

Монстр
Баби

Чудище
Бабок

Герой сказок
Бабр

Мистическое чудовище
Бага

Зверь
Багамут

Фэнтезийный персонаж
Баган

Монстр
Багеера

Герой сказок
Багенге

Герой сказок
Багнік

Монстр
Багник

Мистическое чудовище
Бадзюля

Герой сказок
Бадюля

Герой сказок
Баенник

Фэнтезийный персонаж
Баенный

Герой легенд
Базилиск

Герой легенд
Базилишек

Чудище
Байник

Фэнтезийный персонаж
Байнушко

Мистическое чудовище
Бакенэко

Мистическое чудовище
Баку

Герой сказок
Бакэдзори

Герой легенд
Баламутень

Фэнтезийный персонаж
Баламуцень

Герой сказок
Балаур

Герой сказок
Балена

Герой сказок
Бандиман

Мистическое чудовище
Банийип

Фэнтезийный персонаж
Банник

Чудище
Банной

Чудище
Банный

Мистическое чудовище
Банный пастырь

Зверь
Банши

Герой легенд
Банщик

Монстр
Баньши

Чудище
Барабао

Чудище
Баранец

Мистическое чудовище
Барбегази

Герой легенд
Барбегазы

Мифическое существо
Баргест

Герой легенд
Барздуки

Герой сказок
Барнитлег

Герой сказок
Барстуки

Фэнтезийный персонаж
Баст

Монстр
Бастет

Фэнтезийный персонаж
Батюшка-Зима

Фэнтезийный персонаж
Баубо

Зверь
Бебок

Герой сказок
Берендей

Монстр
Бехолдеры

Чудище
Бахамут

Фэнтезийный персонаж
Башаандере

Герой легенд
Башахаун

Чудище
Баянник

Герой легенд
Бега

Герой легенд
Бегемот

Чудище
Бедн-вара

Чудище
Бекке

Герой сказок
Беличий народ

Герой сказок
Беляки

Герой легенд
Бен варра

Монстр
Бен-Варри

Фэнтезийный персонаж
Беорнинги

Герой легенд
Берникли

Герой легенд
Бескуд

Чудище
Бессонье

Герой сказок
Бии-няо

Монстр
Бииняо

Монстр
Бий-няо

Герой сказок
Бийняо

Монстр
Бинфэн

Герой сказок
Бирюк

Герой легенд
Бичен

Чудище
Бкабей

Мистическое чудовище
Блажинь

Фэнтезийный персонаж
Бласна

Герой легенд
Блегмии

Герой сказок
Блегмы

Зверь
Блемии

Герой легенд
Блудички

Мистическое чудовище
Блуждающие огоньки

Мистическое чудовище
Бляго

Герой сказок
Бобо

Герой сказок
Бобок

Чудище
Бовешь

Монстр
Боган

Герой сказок
Боггарт

Герой легенд
Боги

Фэнтезийный персонаж
Боглы

Герой сказок
Божонтка

Чудище
Бокан

Чудище
Боканон

Мистическое чудовище
Боли-бошка

Монстр
Болла

Герой легенд
Болотник

Мифическое существо
Болотница

Герой легенд
Болотный

Герой сказок
Болотный дедко

Мистическое чудовище
Болтрушайка

Монстр
Бомка

Фэнтезийный персонаж
Бонакон

Мистическое чудовище
Боннакон

Монстр
Бор

Герой легенд
Борамец

Герой легенд
Боранец

Монстр
Боровик

Фэнтезийный персонаж
Боровички

Чудище
Боровой

Мифическое существо
Бородатые

Чудище
Бородачик

Зверь
Борэй

Фэнтезийный персонаж
Боухан

Герой легенд
Бохан

Чудище
Боцан

Герой легенд
Брауни

Фэнтезийный персонаж
Бродяжки

Чудище
Брокса

Герой легенд
Броллахан

Мифическое существо
Броша

Чудище
Бруколак

Герой сказок
Брукса

Мистическое чудовище
Бруни

Герой легенд
Бруха

Герой сказок
Брэг

Герой сказок
Бу-лао

Фэнтезийный персонаж
Бу́сеу́

Герой легенд
Бугган

Фэнтезийный персонаж
Бузинная госпожа

Герой легенд
Бузинная Матушка

Мистическое чудовище
Бук

Зверь
Бука

Фэнтезийный персонаж
Бука (Bwca)

Герой легенд
Бука́нка

Монстр
Бука́нко

Фэнтезийный персонаж
Бука́нушко

Мистическое чудовище
Букан

Мистическое чудовище
Буканай

Монстр
Букарица

Фэнтезийный персонаж
Букачка

Герой легенд
Букентавр

Фэнтезийный персонаж
Букусетка

Мистическое чудовище
Буллар

Герой сказок
Бунгиснгис

Мистическое чудовище
Бундимун

Чудище
Буниюп

Герой легенд
Буньип

Мистическое чудовище
Бурак

Мифическое существо
Буривухи

Фэнтезийный персонаж
Буря-ветер

Мифическое существо
Бусиэ

Герой легенд
Буско

Фэнтезийный персонаж
Бхутешвара

Чудище
Бхуты

Герой легенд
Бцентæ

Мифическое существо
Бывшие

Мистическое чудовище
Бьякко

Герой легенд
БѢлена

Чудище
Баггейн

Чудище
Батанушко

Герой легенд
Бенни

Герой сказок
Бесы

Чудище
Бурдо-вал

Существа из мифов и легенд на букву В


Мистическое чудовище
Ванф

Чудище
Вилы

Чудище
Водяницы

Мистическое чудовище
Вуивр

Монстр
Вампал

Чудище
Васуки

Фэнтезийный персонаж
Вирява

Мистическое чудовище
Водяные

Герой легенд
Вытьянка

Герой легенд
Вешица-сорока

Герой сказок
Воду

Зверь
Волот

Монстр
Відминник

Мистическое чудовище
Вій

Чудище
Вісуснік

Герой сказок
Ва öш

Фэнтезийный персонаж
Ва-ош

Мифическое существо
Вадзянiк

Герой легенд
Вадзяны

Мистическое чудовище
Вадзяны дзед

Мифическое существо
Вазіла

Монстр
Вазила

Чудище
Вазимба

Чудище
Валасень

Герой сказок
Валасяніца

Фэнтезийный персонаж
Валькирии

Фэнтезийный персонаж
Вампировићим

Мистическое чудовище
Вамфир

Герой сказок
Вамфири

Герой легенд
Ван Тянь Хоу

Мифическое существо
Ванагандр

Мистическое чудовище
Ванахальбы

Фэнтезийный персонаж
Вани

Монстр
Вапак

Герой легенд
Варактил

Монстр
Варгін

Чудище
Варги

Чудище
Варгин

Фэнтезийный персонаж
Варман тура

Монстр
Василиск

Монстр
Ваўкалак

Герой легенд
Ваўкалака

Мистическое чудовище
Ваўкалека

Мистическое чудовище
Вахоке-хоко

Герой легенд
Вахокохоко

Герой легенд
Вдодъ

Мистическое чудовище
Вегетандры

Зверь
Вейла

Монстр
Велiорыбъ

Фэнтезийный персонаж
Велбудопардусъ

Чудище
Велерыбъ

Герой сказок
Великаны

Герой легенд
Великие Гиббоны

Фэнтезийный персонаж
Вемики

Чудище
Вендиго

Чудище
Вепреслон

Герой легенд
Верберы

Монстр
Вербэры

Герой легенд
Вербэт

Чудище
Вервольф

Монстр
Вергиены

Мистическое чудовище
Веревочник

Фэнтезийный персонаж
Верераты

Фэнтезийный персонаж
Верерэты

Фэнтезийный персонаж
Веркабаны

Монстр
Веркрысы

Чудище
Веркэт

Фэнтезийный персонаж
Вернетопырь

Фэнтезийный персонаж
Верфокс

Чудище
Веры

Фэнтезийный персонаж
Веспертил

Мистическое чудовище
Вешап

Чудище
Вещица

Чудище
Ви́сусник

Мифическое существо
Виверн

Мистическое чудовище
Виверна

Герой сказок
Вигты

Фэнтезийный персонаж
Виелфрас

Фэнтезийный персонаж
Вий

Монстр
Вила

Герой сказок
Вилкацис

Мифическое существо
Вилколаки

Фэнтезийный персонаж
Вилктаки

Монстр
Виндиго

Фэнтезийный персонаж
Випунен

Зверь
Вирика

Фэнтезийный персонаж
Витар

Герой легенд
Витренник

Мистическое чудовище
Вихованець

Мистическое чудовище
Вишап

Чудище
Вкабей

Фэнтезийный персонаж
Влемии

Фэнтезийный персонаж
Во дак наг гран

Герой сказок
Во-а

Монстр
Вова

Чудище
Вовкулака

Фэнтезийный персонаж
Вовкун

Фэнтезийный персонаж
Водная форма

Мистическое чудовище
Водява

Мистическое чудовище
Водяница

Чудище
Водяной

Мифическое существо
Водяной попрыгун

Мифическое существо
Возвращающийся

Герой легенд
Волколак

Мистическое чудовище
Волокита

Мистическое чудовище
Волосень

Мистическое чудовище
Волсь

Мистическое чудовище
Вонгви

Зверь
Вопар

Мистическое чудовище
Вопитар

Мистическое чудовище
Ворги

Фэнтезийный персонаж
Воуви

Герой сказок
Вох

Герой сказок
Встречник

Герой сказок
Вуглускр

Фэнтезийный персонаж
Вужалка

Мистическое чудовище
Вуки

Чудище
Вулвер

Мистическое чудовище
Вултанка

Фэнтезийный персонаж
Вунтериха

Герой легенд
Вупар

Фэнтезийный персонаж
Вупыр

Герой легенд
Вурдалак

Мистическое чудовище
Выскакунчик

Герой легенд
Выскорь

Монстр
Выхованец

Мистическое чудовище
Вампиры

Герой легенд
Верлиока

Мистическое чудовище
Власти

Мистическое чудовище
Волосатка

Существа из мифов и легенд на букву Г


Мистическое чудовище
Гарпии

Герой легенд
Гиппокампы

Монстр
Гмуры

Герой легенд
Гримтурсы

Чудище
Гаки

Герой сказок
Гирин

Чудище
Гомозули

Чудище
Грант

Чудище
Грифы

Фэнтезийный персонаж
Гамсилг

Мифическое существо
Гиады

Чудище
Глейстиг

Чудище
Грёза

Фэнтезийный персонаж
Гурии

Фэнтезийный персонаж
Гіпацэнтаўр

Мистическое чудовище
Га́ла

Монстр
Га́ллу

Мистическое чудовище
Гаврииловы Трещотки

Монстр
Гадюка

Чудище
Гаёвки

Мифическое существо
Гаёвы дзед

Фэнтезийный персонаж
Гаёўкі

Мифическое существо
Гайтраш

Зверь
Гаканчи

Фэнтезийный персонаж
Гала

Чудище
Галипоте

Монстр
Галла

Герой сказок
Галлу

Герой легенд
Гамадриады

Мифическое существо
Гамаюн

Герой легенд
Гамберу

Мифическое существо
Ганапати

Герой легенд
Гандхарвы

Зверь
Ганеша

Чудище
Гараппа

Мистическое чудовище
Гаргуйли

Герой сказок
Гаргулец

Герой сказок
Гаргулии

Герой сказок
Гарм

Герой легенд
Гарпия

Зверь
Гаруда

Зверь
Гарцуки

Чудище
Гаспадар

Зверь
Гати

Герой сказок
Гатоблеп

Мистическое чудовище
Гатоблепа

Герой сказок
Гаюн

Герой сказок
Гвелвешапи

Монстр
Гворны

Мистическое чудовище
Гекатонхейры

Фэнтезийный персонаж
Генко

Фэнтезийный персонаж
Геральдический бабр

Мистическое чудовище
Герион

Чудище
Герионей

Монстр
Герионес

Мистическое чудовище
Гетулийский пёс

Герой легенд
Гианы

Монстр
Гиганты

Монстр
Гидра

Фэнтезийный персонаж
Гидрипусс

Чудище
Гидроп

Мистическое чудовище
Гидрус

Мистическое чудовище
Гиенолаки

Чудище
Гилистери

Фэнтезийный персонаж
Гилян

Фэнтезийный персонаж
Гипоцентавр

Герой легенд
Гиппалектрион

Герой сказок
Гиппогриф

Герой легенд
Гиппокамп

Монстр
Гиппопод

Герой легенд
Гиппоталасы

Чудище
Гиппоцерв

Чудище
Гитраш

Монстр
Гламмы

Мистическое чудовище
Гламы

Герой сказок
Гликон

Монстр
Глог

Мифическое существо
Глочестерская морская змея

Фэнтезийный персонаж
Глочестерский монстр

Мифическое существо
Глэйштн

Мистическое чудовище
Гноллы

Герой легенд
Гномы

Чудище
Гоблины

Герой легенд
Говорящий хорёк

Монстр
Годжира

Монстр
Годзилла

Герой легенд
Годлинг

Зверь
Голем

Фэнтезийный персонаж
Гончие Аннуна

Герой легенд
Гончие Гавриила

Мистическое чудовище
Гончие Йета

Герой сказок
Гончие холмов

Фэнтезийный персонаж
Гончие Чейни

Фэнтезийный персонаж
Гончие Чини

Монстр
Горгоны

Мифическое существо
Горгульи

Чудище
Горгулья

Чудище
Горё

Герой легенд
Господин Обрубок

Мистическое чудовище
Господин пустыни (كرگدن)

Герой легенд
Готоконэко

Мифическое существо
Готокунэко

Герой сказок
Гравейр

Монстр
Граи

Чудище
Грайвер

Фэнтезийный персонаж
Грайи

Мистическое чудовище
Грамкин

Фэнтезийный персонаж
Грампкин

Мистическое чудовище
Граулли

Герой сказок
Гремлин

Монстр
Гречуха

Мистическое чудовище
Грила

Мистическое чудовище
Грим

Мифическое существо
Гримтурсены

Чудище
Гриндилоу

Мистическое чудовище
Гром-птицы

Герой легенд
Громамонт

Герой легенд
Громовые птицы

Мистическое чудовище
Грондры

Герой сказок
Грюла

Фэнтезийный персонаж
Гул

Мистическое чудовище
Гуло

Мистическое чудовище
Гулон

Мифическое существо
Гуль

Герой легенд
Гульябани

Герой легенд
Гумберу

Фэнтезийный персонаж
Гуменнiк

Монстр
Гуменник

Чудище
Гураль

Зверь
Гухьяки

Мифическое существо
Гыргалица

Герой сказок
Гюль-ябани

Герой сказок
Гелиады

Герой сказок
Глашаны

Герой сказок
Гомункулус

Герой сказок
Гремлины

Зверь
Грифон

Существа из мифов и легенд на букву Д


Чудище
Дайтьи

Герой легенд
Деманметдехаак

Фэнтезийный персонаж
Дибен(птица)

Фэнтезийный персонаж
Доброхот

Мифическое существо
Дракон

Фэнтезийный персонаж
Дух(духи)

Фэнтезийный персонаж
Дандан

Фэнтезийный персонаж
Демоны Океании

Герой легенд
Див

Герой сказок
Долгопят

Чудище
Дриада

Мифическое существо
Дуэргар

Герой легенд
Дети леса

Монстр
Джарви

Фэнтезийный персонаж
Джегджер

Мистическое чудовище
Джек Фрост

Герой сказок
Джек-в-цепях

Чудище
Джеруч

Фэнтезийный персонаж
Джерфф

Герой сказок
Джехути

Фэнтезийный персонаж
Джил-Жженый-Хвост

Мифическое существо
Джинн

Монстр
Джраарс

Мифическое существо
Дзасики-бокко (座敷ぼっこ)

Мифическое существо
Дзасики-вараси

Мистическое чудовище
Дзасики-онна

Фэнтезийный персонаж
Дзи-Дзи

Мистическое чудовище
Дзидзи

Герой легенд
Дзиммэндзю

Зверь
Дзинко

Мистическое чудовище
Дзоноква

Мистическое чудовище
Ди́вы

Мистическое чудовище
Диббук

Чудище
Дивана́

Герой сказок
Дийуана́

Мифическое существо
Динни-Мара

Фэнтезийный персонаж
Дип

Фэнтезийный персонаж
Диры

Мифическое существо
Дитя Красного болота

Монстр
Диуана́

Мистическое чудовище
Доби

Герой сказок
Довшпрунг

Фэнтезийный персонаж
Долѣзря

Герой сказок
Домаха

Мифическое существо
Домовая

Герой легенд
Домовилиха

Герой легенд
Домовиха

Монстр
Домовичка

Герой легенд
Домовой

Герой легенд
Домовуха

Фэнтезийный персонаж
Доможил

Фэнтезийный персонаж
Донестры

Мистическое чудовище
Доплер

Мистическое чудовище
Допплер

Герой сказок
Доро-та-бо

Монстр
Драйдер

Чудище
Дракайна

Мистическое чудовище
Дракон со свечой

Мистическое чудовище
Дракониды

Герой сказок
Дракониха

Мифическое существо
Дракус

Зверь
Драсили

Герой легенд
Драу

Зверь
Драуг

Зверь
Драук

Герой сказок
Дриады

Монстр
Дров

Фэнтезийный персонаж
Дроу

Мистическое чудовище
Дроук

Герой легенд
Дсоноква

Чудище
Дуана́

Чудище
Дубана́

Мифическое существо
Дубочуд

Фэнтезийный персонаж
Дувана́б

Мифическое существо
Дуйнни Марри

Герой легенд
Думана́

Фэнтезийный персонаж
Дунтеры

Фэнтезийный персонаж
Дунья-мара

Чудище
Дуэнде

Фэнтезийный персонаж
Дхампир

Герой сказок
Дыббук

Герой легенд
Дьутпа

Мистическое чудовище
Дьявольские псы Данди

Герой легенд
Дэвы

Зверь
Дюббук

Фэнтезийный персонаж
Девятиглавцы

Чудище
Дзяды

Монстр
Диюпэрас

Мистическое чудовище
Драки

Герой легенд
Дубовики

Чудище
Дітко

Монстр
Да́йва

Герой легенд
Давалпа

Зверь
Даги

Фэнтезийный персонаж
Дагон

Мифическое существо
Даймадзин

Монстр
Дамавiчка

Мистическое чудовище
Дамавуха

Мифическое существо
Дами

Чудище
Дампир

Герой легенд
Дандо и его псы

Фэнтезийный персонаж
Данпир

Мифическое существо
Дантеры

Мифическое существо
Данху

Монстр
Даолао

Фэнтезийный персонаж
Даппи

Мистическое чудовище
Даху

Зверь
Дахут

Мистическое чудовище
Двойник

Монстр
Дворовик

Мистическое чудовище
Дворовой

Чудище
Дворовый

Мистическое чудовище
Дева волн

Монстр
Девона

Фэнтезийный персонаж
Девона́

Монстр
Девы юные

Фэнтезийный персонаж
Девы-лебеди

Мистическое чудовище
Девятеро

Мистическое чудовище
Дегдер

Зверь
Дед

Мистическое чудовище
Дедко

Герой легенд
Дедко болотный

Мистическое чудовище
Дельфиния

Чудище
Дементор

Мифическое существо
Демон

Мистическое чудовище
Дерево Аль-вак

Герой сказок
Дерево вак-вак

Фэнтезийный персонаж
Дзяо Дзе

Монстр
Данни

Герой сказок
Диниши

Герой легенд
Доппельгангеры

Герой легенд
Дсонакавы

Герой сказок
Дыбджиты

Существа из мифов и легенд на букву Е


Мистическое чудовище
Еминеж

Монстр
Ебосан

Герой сказок
Евваркее

Герой легенд
Евник

Мистическое чудовище
Единорог

Фэнтезийный персонаж
Единорог-лев

Герой сказок
Ежеринис

Мифическое существо
Ен

Герой сказок
Ендарь

Монстр
Енпери́

Герой сказок
Епосъ

Чудище
Етун

Мистическое чудовище
Ефасыинати

Чудище
Ефимон

Мистическое чудовище
Ехидна

Зверь
Ехидны

Мистическое чудовище
Ехидный

Существа из мифов и легенд на букву Ё


Герой сказок
Ёбосан

Монстр
Ёкай

Фэнтезийный персонаж
Ёксёкю

Герой сказок
Ёндон

Герой сказок
Ёрмунганд

Фэнтезийный персонаж
Ёўнік

Существа из мифов и легенд на букву Ж


Мистическое чудовище
Жалезная баба

Монстр
Жаракака

Мистическое чудовище
Жеки

Мифическое существо
Жена ясеня

Фэнтезийный персонаж
Женщина с разрезанным ртом

Фэнтезийный персонаж
Жигана

Мистическое чудовище
Жигина

Монстр
Жиж

Мистическое чудовище
Жиро́вый

Мистическое чудовище
Жировик

Герой легенд
Жировой чёрт

Герой легенд
Житный дед

Фэнтезийный персонаж
Жуть

Герой легенд
Жыж

Фэнтезийный персонаж
Жыжаль

Чудище
Жыцень

Герой сказок
Жэрэтва

Герой легенд
Жабдар

Мистическое чудовище
Жэньюй

Существа из мифов и легенд на букву З


Мистическое чудовище
Зеленыедамы

Герой сказок
Золотая собака

Монстр
Зелигены

Монстр
Зыбочник

Герой сказок
Загрыбаст

Герой легенд
Зазовка

Мифическое существо
Зазоўка

Мистическое чудовище
Заккум

Мистическое чудовище
Зашики-онна

Мистическое чудовище
Зверь Крофенольф

Фэнтезийный персонаж
Змеевки

Монстр
Збуратор

Мифическое существо
Зверь-мираж

Мистическое чудовище
Зверь-путающий-следы

Чудище
Зеериттер

Герой сказок
Земляная кошка

Герой сказок
Зеп норашри

Фэнтезийный персонаж
Зилант

Герой легенд
Зириддар

Мистическое чудовище
Зитирон

Зверь
Зиф

Фэнтезийный персонаж
Зифиус

Монстр
Злиднi

Фэнтезийный персонаж
Злобоглазы

Чудище
Злыднi

Герой сказок
Злыдни

Мистическое чудовище
Злыдня

Чудище
Змеевна

Мифическое существо
Змей

Герой сказок
Змок

Чудище
Змяёўна

Герой легенд
Знiч

Фэнтезийный персонаж
Зніч

Фэнтезийный персонаж
Знич

Герой сказок
Зомби

Фэнтезийный персонаж
Зонтик-призрак

Герой легенд
Зу

Мистическое чудовище
Зюзик

Монстр
Зюзя

Мистическое чудовище
Землянаякошка

Существа из мифов и легенд на букву И


Мистическое чудовище
Ичетики

Монстр
Ину

Чудище
Ишхус

Мифическое существо
Идакансас

Герой сказок
Иттан-момэн

Фэнтезийный персонаж
Иббур

Фэнтезийный персонаж
Игкилики

Монстр
Иглогривы

Фэнтезийный персонаж
Игонг

Чудище
Игонь

Герой легенд
Игоша

Герой сказок
Идичу

Герой легенд
Иелчу

Герой легенд
Икирё

Герой сказок
Илофаи

Герой легенд
Илоѳаи

Зверь
Им-Дугуд

Мифическое существо
Имдугуд

Зверь
Имп

Монстр
Импундулу

Мифическое существо
Имуги

Чудище
Инапертва

Фэнтезийный персонаж
Индрик

Фэнтезийный персонаж
Инженеры

Герой сказок
Инкуб

Фэнтезийный персонаж
Инкубус

Герой сказок
Ино

Мистическое чудовище
Иног

Фэнтезийный персонаж
Инокефалы

Монстр
Иные (Others)

Герой легенд
Иныж

Монстр
Иопод

Чудище
Ипоталасы

Герой сказок
Иппотрилл

Герой легенд
Иратшо

Мифическое существо
Иратшоак

Герой легенд
Иричу

Фэнтезийный персонаж
Ирландский феникс

Герой сказок
Исоонна

Монстр
Испы

Герой сказок
Исхиапод

Мифическое существо
Итанеси

Монстр
Итримубе

Герой сказок
Ифрит

Герой легенд
Ихневмон

Герой легенд
Ихтиокентавры

Фэнтезийный персонаж
Ичöтик

Герой легенд
Ичетик

Герой легенд
Ишкус

Фэнтезийный персонаж
Иблис 

Мистическое чудовище
Исрафил

Существа из мифов и легенд на букву Й


Монстр
Йаконий

Герой сказок
Йара-ма-йа-вхо

Мистическое чудовище
Йейл

Фэнтезийный персонаж
Йель

Герой сказок
Йерфф

Мистическое чудовище
Йет-гончие

Фэнтезийный персонаж
Йети

Чудище
Йови

Герой легенд
Йок-йок

Герой легенд
Йольский кот

Мистическое чудовище
Йотуны

Существа из мифов и легенд на букву К


Монстр
Кампир

Мистическое чудовище
Керинейскаялань

Монстр
Кои

Герой легенд
Кори

Монстр
Кумара

Герой легенд
Кетгранд

Зверь
Кетус

Чудище
Кикимора

Мифическое существо
Кикимора болотная

Мистическое чудовище
Кикиморка

Зверь
Кикимра

Фэнтезийный персонаж
Кикирин

Монстр
Кикирн

Монстр
Киклопы

Мистическое чудовище
Киливфаки

Чудище
Килин

Чудище
Килиопаки

Герой сказок
Киллмулис

Чудище
Килмуллис

Чудище
Кильмулис

Герой сказок
Кимнары

Герой сказок
Кляки

Мифическое существо
Коатлантонан

Фэнтезийный персонаж
Коатликуэ

Мифическое существо
Кобольд

Герой легенд
Кобольт

Фэнтезийный персонаж
Козерог

Монстр
Козлолюди

Герой легенд
Козлоолень

Герой сказок
Козлорогий (Aigokeros)

Чудище
Козослонъ

Герой легенд
Кока

Мистическое чудовище
Коканко

Фэнтезийный персонаж
Колове́рши

Фэнтезийный персонаж
Коловёртыши

Чудище
Коловёрши

Мифическое существо
Колчис

Герой сказок
Комокол

Герой легенд
Комол

Герой сказок
Комонол

Герой легенд
Кон Аннон

Фэнтезийный персонаж
Кон-аяк

Мистическое чудовище
Конгамато

Мистическое чудовище
Конебык

Фэнтезийный персонаж
Конёк-Горбунок

Зверь
Копуваи

Мистическое чудовище
Копша

Герой легенд
Копытный волк

Мистическое чудовище
Коракс

Монстр
Коргоруши

Мистическое чудовище
Кори исмарис

Мифическое существо
Коричник

Монстр
Коркодил

Герой легенд
Кормокол

Фэнтезийный персонаж
Корнуэльские пикси

Герой легенд
Коробокуру

Герой сказок
Корокотта

Монстр
Кот Баюн

Фэнтезийный персонаж
Кот-расщепенец

Мистическое чудовище
Коул

Герой сказок
Кошкалачень

Герой сказок
Кошколаки

Герой сказок
Крaсный Гaлстучек

Монстр
Крабаллон

Монстр
Крак

Монстр
Кракен

Мистическое чудовище
Красный колпак

Герой легенд
Кролы

Герой легенд
Крыжацік

Мифическое существо
Крыжацик

Мистическое чудовище
Крыжовниковая бабка

Фэнтезийный персонаж
Крыжовничная женушка

Мистическое чудовище
Крыланы

Фэнтезийный персонаж
Крылатая Тень

Мистическое чудовище
Крылатые кони

Фэнтезийный персонаж
Крысолаки

Чудище
Крысолюды

Монстр
Ктулху

Монстр
Ку Ши

Герой легенд
Ку Шит

Герой легенд
Карбункул

Герой легенд
Катахан

Монстр
Керы

Фэнтезийный персонаж
Китоврас

Герой сказок
Коловертыши

Чудище
Корогуши*

Мистическое чудовище
Крапчик

Мистическое чудовище
Куанг-Ши

Герой сказок
Кумихо

Монстр
Кынсы

Герой легенд
Кентавроиды

Фэнтезийный персонаж
Кенты

Герой легенд
Кер-балык

Фэнтезийный персонаж
Кер-дьутпа

Мифическое существо
Керастъ

Чудище
Керасты

Герой легенд
Кербер

Мистическое чудовище
Кимпуруши

Герой сказок
Кинамонъ

Фэнтезийный персонаж
Кинг-Конг

Герой сказок
Киннамолг

Монстр
Киннары

Монстр
Кирин

Мифическое существо
Кит

Фэнтезийный персонаж
Китай-рыба

Фэнтезийный персонаж
Китра

Фэнтезийный персонаж
Китсюне

Монстр
Кицунэ

Мистическое чудовище
Клабаутерман

Чудище
Кладавік

Зверь
Кладнік

Монстр
Кладовик

Мифическое существо
Кладовник

Фэнтезийный персонаж
Кладовый

Герой легенд
Кларихун

Чудище
Клетник

Монстр
Клецьнік

Герой легенд
Клобук

Мистическое чудовище
Клурикон

Фэнтезийный персонаж
Криосфинкс

Фэнтезийный персонаж
Крод Мара

Мистическое чудовище
Ку-Ши

Герой сказок
Куа-фу

Монстр
Кужата

Герой легенд
Кузутик

Монстр
Куй

Фэнтезийный персонаж
Куйята

Мистическое чудовище
Куйяту

Монстр
Кук

Монстр
Кукимора

Фэнтезийный персонаж
Куко

Герой легенд
Кулверстукас

Герой сказок
Кулеша́та

Чудище
Кулеши

Мистическое чудовище
Кулшедра

Герой легенд
Кульпиян

Герой легенд
Культдыргыш

Монстр
Кумбаба

Монстр
Кумельган

Фэнтезийный персонаж
Кумо

Мистическое чудовище
Кумяльган

Герой легенд
Кун Аннун

Чудище
Купалка

Герой сказок
Купальскi дзядок

Герой легенд
Купальскiй дзѣдокъ

Герой сказок
Курангаитуку

Чудище
Кусарикку

Мифическое существо
Кутинья

Герой легенд
Кутиха

Чудище
Кутувр

Герой сказок
Каипора

Герой легенд
Карс

Монстр
Кентавры

Фэнтезийный персонаж
Кимапуруши

Чудище
Коблинаи

Герой сказок
Кони Диомеда

Монстр
Корриганы

Чудище
Краты

Монстр
Кутруб

Герой сказок
Кэпкуэны

Чудище
К'тулу

Герой легенд
Ка́кос

Герой легенд
Кабилл-Ушти

Мистическое чудовище
Кабиры

Герой сказок
Каботер

Фэнтезийный персонаж
Кабутерманнекин

Герой легенд
Кави́ры

Фэнтезийный персонаж
Кадехо

Мистическое чудовище
Кадук

Монстр
Кажан

Фэнтезийный персонаж
Кажаналак

Герой легенд
Кайбё

Мистическое чудовище
Кайдзю

Герой сказок
Как

Герой сказок
Кака

Монстр
Какий

Герой сказок
Какус

Мистическое чудовище
Каладрий

Чудище
Каладриус

Герой сказок
Калануро

Герой легенд
Калбей

Монстр
Калбиi

Герой легенд
Калеи

Герой сказок
Каленик

Мистическое чудовище
Кали-ахт

Герой легенд
Калликанцары

Мифическое существо
Калопус

Чудище
Калупалик

Чудище
Калюпалик

Чудище
Калян

Мистическое чудовище
Камелион

Монстр
Корио

Мистическое чудовище
Кутысь

Чудище
Камахуэто

Мистическое чудовище
Камелопард

Герой сказок
Камелопардалис

Чудище
Камикири

Фэнтезийный персонаж
Камэоса

Герой легенд
Кан-Кереде

Мистическое чудовище
Канбей

Герой легенд
Канима

Мифическое существо
Канцербер

Герой сказок
Канькач

Герой сказок
Каппа

Герой сказок
Караконджалы

Герой сказок
Караконджо

Чудище
Карастъ

Фэнтезийный персонаж
Карасу тэнгу

Чудище
Карина

Монстр
Каркаданн

Фэнтезийный персонаж
Каркаладил

Герой сказок
Карканья

Чудище
Карлики

Мифическое существо
Картазон

Монстр
Каса-бакэ

Мифическое существо
Каса-обакэ

Мистическое чудовище
Касабакэ

Мистическое чудовище
Каси

Монстр
Касны

Зверь
Касьян

Монстр
Катофлеб

Герой легенд
Каукас

Фэнтезийный персонаж
Каучпок

Мистическое чудовище
Кашкалачань

Герой сказок
Квемуль

Герой легенд
Квилборы

Чудище
Квильборы

Фэнтезийный персонаж
Квинотавр

Зверь
Кеаск

Фэнтезийный персонаж
Кейннары

Фэнтезийный персонаж
Кейсонг

Мифическое существо
Кейфонг

Фэнтезийный персонаж
Кекроп

Герой легенд
Кекропс

Монстр
Келпи

Герой сказок
Кельпи

Герой сказок
Кендеры

Герой легенд
Кучедра

Герой легенд
Кучивило

Мистическое чудовище
Кучисакэ-онна

Герой легенд
Кушисаке Онна

Мистическое чудовище
Кэлигрейхаунд

Герой сказок
Кэльпи

Мистическое чудовище
Кэпкуэн

Мистическое чудовище
Кэпкэуны

Фэнтезийный персонаж
Кейннари 

Фэнтезийный персонаж
Кикимора болотная 

Герой сказок
Клураканы

Герой легенд
Конаки Дзидзи

Фэнтезийный персонаж
Корреды

Фэнтезийный персонаж
Куафу

Герой сказок
Курша

Существа из мифов и легенд на букву Л


Герой сказок
Ламбтонский червь

Герой легенд
Летун(лятавец)

Зверь
Личжу

Герой сказок
Луговой

Герой легенд
Ламии

Фэнтезийный персонаж
Лидерк

Герой сказок
Линчетти

Герой сказок
Лубры

Фэнтезийный персонаж
Лярва

Чудище
Ла Йорона

Герой легенд
Ла Льорона

Монстр
Ладон

Герой легенд
Лазавік

Чудище
Лазави́к

Монстр
Лазеннік

Герой легенд
Лазнік

Чудище
Лама

Герой легенд
Ламассу

Герой сказок
Ламашту

Чудище
Ламия

Мистическое чудовище
Ламя

Герой сказок
Ланнан-ши

Герой сказок
Лантикусъ

Мистическое чудовище
Лантухи

Фэнтезийный персонаж
Лапитупы

Герой легенд
Латан

Монстр
Латану

Мистическое чудовище
Лауру

Монстр
Лафон

Мистическое чудовище
Лахама

Герой легенд
Лаюн

Монстр
Лающая

Монстр
Ле́шенка

Герой легенд
Лебединая шкура

Мистическое чудовище
Лебединые девы

Герой сказок
Левиафан

Герой сказок
Левиафанов сын

Чудище
Левияфа

Герой легенд
Левкокрота

Герой сказок
Левкрокота

Мифическое существо
Левкрота

Герой легенд
Ледащий

Мистическое чудовище
Ледяной Джек

Фэнтезийный персонаж
Ледяные ходоки

Фэнтезийный персонаж
Лемуры

Мифическое существо
Леонид

Мистическое чудовище
Лепрехун

Чудище
Лесавки

Фэнтезийный персонаж
Лесной дядя

Герой легенд
Лесовик

Мистическое чудовище
Лесовики

Чудище
Летавицы

Чудище
Леуманы

Мистическое чудовище
Лефон

Чудище
Лешак

Мифическое существо
Леший

Герой сказок
Леший болотный

Фэнтезийный персонаж
Ли́зень

Герой легенд
Лианнан-ши

Монстр
Ливьята́н

Фэнтезийный персонаж
Лизун

Чудище
Лилит

Зверь
Лимнады

Герой легенд
Лимониады

Герой легенд
Лин

Мистическое чудовище
Линан-Сидхе

Монстр
Лингбакр

Фэнтезийный персонаж
Линтывормъ

Герой легенд
Линь

Фэнтезийный персонаж
Лионтавр

Фэнтезийный персонаж
Лисун

Фэнтезийный персонаж
Лич

Герой легенд
Лламигин-и-дор

Мистическое чудовище
Лламхигин-и-дур

Герой сказок
Лобастый

Мифическое существо
Лобизоме

Чудище
Лобишон

Герой сказок
Логхир

Герой легенд
Лознік

Герой легенд
Лозовик

Монстр
Лопастый

Монстр
Лорелея

Мифическое существо
Лосиный Фроди

Чудище
Лоскотуха

Монстр
Лотан

Мифическое существо
Лошолич

Мистическое чудовище
Лу

Герой сказок
Лун

Герой легенд
Луска

Фэнтезийный персонаж
Львинокентавр

Мистическое чудовище
Лэмхайджин Вай Дувр

Мистическое чудовище
Люб

Мистическое чудовище
Люди, которые спят стоя

Мистическое чудовище
Люди, питающиеся солнцем

Герой легенд
Люди-аисты

Герой сказок
Люди-журавли

Фэнтезийный персонаж
Люди-леопарды

Герой сказок
Люди-львы

Герой сказок
Люди-скорпионы

Герой легенд
Лядашцік

Чудище
Лядащий

Чудище
Ламя 

Фэнтезийный персонаж
Лиетуонис

Чудище
Луаньняо*

Фэнтезийный персонаж
Лусуты

Существа из мифов и легенд на букву М


Мистическое чудовище
Морской бык

Фэнтезийный персонаж
Морской пегас

Герой легенд
Мотра

Монстр
Моряны

Фэнтезийный персонаж
Мудзина

Монстр
Муло

Зверь
Муруха

Монстр
Мушхуш

Зверь
Мявки

Герой сказок
Малити Халит

Зверь
Мандах

Герой легенд
Манья

Фэнтезийный персонаж
Мё-о

Чудище
Мынгуцзы

Чудище
Мот-мен

Чудище
Моховик

Мистическое чудовище
Мули

Чудище
Мумаки

Монстр
Мушрушу

Монстр
Мюлинг

Чудище
Мамай

Мифическое существо
Мандрагора

Чудище
Мариды

Монстр
Минокава

Герой сказок
Мундих

Монстр
Мяндаш

Монстр
Морана

Мистическое чудовище
Морена

Герой сказок
Морлоки

Фэнтезийный персонаж
Морские эфиопы

Фэнтезийный персонаж
Морской олень

Мистическое чудовище
Моряна

Монстр
Мотивация

Монстр
Мраволев

Фэнтезийный персонаж
Мулло

Мистическое чудовище
Муравьиный лев

Мистическое чудовище
Мушуссу

Мифическое существо
Мюру-Ха

Мифическое существо
Манеки-неко

Фэнтезийный персонаж
Мемозины

Зверь
Мойобу

Фэнтезийный персонаж
Мшанки

Фэнтезийный персонаж
Ма́ра

Мистическое чудовище
Маалусы

Мистическое чудовище
Маанвэки

Монстр
Маахисы

Фэнтезийный персонаж
Мавки

Монстр
Магнотавр

Герой сказок
Мадзутора

Мистическое чудовище
Маеро

Фэнтезийный персонаж
Маероеро

Фэнтезийный персонаж
Мажана

Чудище
Макалифон

Монстр
Макара

Чудище
Макли

Фэнтезийный персонаж
Мамуны

Монстр
Манагарм

Мистическое чудовище
Мандихоръ

Монстр
Мандихорь

Монстр
Мантикора

Герой легенд
Маньяк

Чудище
Маргульи

Герой сказок
Маргюг

Герой легенд
Марена

Чудище
Марид

Монстр
Марсок

Герой легенд
Масленичный Кот

Герой легенд
Матохи

Мистическое чудовище
Мать-рысь

Мистическое чудовище
Махаха

Герой сказок
Махуа

Монстр
Маэро

Герой легенд
Медведко

Монстр
Межевик

Герой сказок
Межевичок

Чудище
Мелиады

Герой сказок
Мелии

Фэнтезийный персонаж
Мелюзина

Герой сказок
Мендо

Фэнтезийный персонаж
Менехуны

Фэнтезийный персонаж
Мерионы

Чудище
Мерроу

Герой легенд
Мерцана

Чудище
Меша-адам

Мифическое существо
Мидгардсорм

Мистическое чудовище
Мидзутора

Монстр
Микэнэко

Мифическое существо
Мимик

Мифическое существо
Минотавр

Мифическое существо
Миравды

Зверь
Мираг

Зверь
Мирадж

Фэнтезийный персонаж
Мирмеколев

Фэнтезийный персонаж
Мирмиколеон

Фэнтезийный персонаж
Мичибичи

Фэнтезийный персонаж
Модзя

Фэнтезийный персонаж
Моколе

Герой сказок
Мокруха

Фэнтезийный персонаж
Мокумокурен

Мистическое чудовище
Молниеносный

Фэнтезийный персонаж
Монакьелли

Мифическое существо
Морской пёс

Зверь
Мосмен

Мистическое чудовище
Мохноноги

Герой сказок
Мулен

Зверь
Мулы

Герой легенд
Мушруш

Фэнтезийный персонаж
Мэрроу

Фэнтезийный персонаж
Мамдобхута

Зверь
Мангус

Герой легенд
Медуза

Герой сказок
Миньокао

Герой легенд
Мурианы

Существа из мифов и легенд на букву Н


Мистическое чудовище
Нагиня

Чудище
Намной

Чудище
Неко

Чудище
Нермпай

Герой легенд
Нидагрисур

Фэнтезийный персонаж
Никсы

Герой легенд
Нимфы

Зверь
Нисаг

Мистическое чудовище
Ноггл

Монстр
Нокеры

Герой легенд
Нувиша

Мистическое чудовище
Нха-а-тик

Герой сказок
Ньадьы Дьангха

Монстр
Няка

Герой сказок
Начала

Герой легенд
Небесная черепаха

Герой легенд
Нимфы 

Мистическое чудовище
Навной

Герой легенд
Найтака

Герой легенд
Нарипол

Мистическое чудовище
Небесная собака

Мистическое чудовище
Неистовая охота

Мистическое чудовище
Нелюб

Мифическое существо
Несси

Фэнтезийный персонаж
Ний

Чудище
Ниммэндзю

Фэнтезийный персонаж
Нинки-нанка

Фэнтезийный персонаж
Ног-птица

Герой легенд
Ногуй

Монстр
Нора нейр

Мистическое чудовище
Нуси

Герой сказок
Ньаадьы Дьянха

Чудище
Нэка

Герой легенд
Нахцерер

Мистическое чудовище
Неблагийдвор

Мифическое существо
Нифилимы

Герой легенд
Наги

Мистическое чудовище
Накер

Герой сказок
Нарифон

Мистическое чудовище
Невесты

Герой сказок
Нереиды

Мистическое чудовище
Нефилимы

Герой легенд
Никербрикеры

Герой сказок
Нимфа ясеня

Мифическое существо
Нинкинанка

Фэнтезийный персонаж
Ногай-птица

Герой легенд
Ноздророг

Чудище
Ночник

Герой легенд
Нуэ

Герой легенд
Ньады Дьянха

Монстр
Нэко

Монстр
Нявки

Фэнтезийный персонаж
Наги 

Зверь
Неак Та

Чудище
Нглылека

Фэнтезийный персонаж
Нора

Фэнтезийный персонаж
Наблюдатели

Мистическое чудовище
Назгулы

Мифическое существо
Намэ-онна

Герой сказок
Наяды

Фэнтезийный персонаж
Нежить

Герой легенд
Некомусуме

Мистическое чудовище
Несвезлох

Герой сказок
Нидхегг

Мифическое существо
Никштукас

Мифическое существо
Нингё

Мистическое чудовище
Ниссе

Чудище
Ногицунэ

Герой легенд
Нопэрапон

Фэнтезийный персонаж
Нурикабэ

Зверь
Нъогль

Герой легенд
Нэдзуми

Мистическое чудовище
Нэкомата

Чудище
Няўки

Герой легенд
Навьи

Мифическое существо
Наяда

Герой легенд
Ниши

Существа из мифов и легенд на букву О


Зверь
Обакэ

Мистическое чудовище
Опиникус

Герой легенд
Обмен

Герой сказок
Обруч-змей

Мистическое чудовище
Огневик

Мифическое существо
Огры

Мифическое существо
Одноногая

Чудище
Ойнополь

Мистическое чудовище
Ологхай

Монстр
Онг Кут

Мифическое существо
Онокентавр

Фэнтезийный персонаж
Ортрос

Фэнтезийный персонаж
Осетник

Фэнтезийный персонаж
Очеретянык

Мифическое существо
Обезьяны счастья

Герой сказок
Оуробор

Герой легенд
О-бакэ

Монстр
Обжора

Герой легенд
Оборотень

Мифическое существо
Овинник

Герой сказок
Огопого

Монстр
Одмінок

Герой легенд
Озерный демон

Фэнтезийный персонаж
Октопус

Герой легенд
Омутной

Мистическое чудовище
Они

Герой сказок
Онрё

Фэнтезийный персонаж
Ореады

Герой сказок
Орт

Герой легенд
Орфо

Герой легенд
Охагуро-Бэттари

Фэнтезийный персонаж
Огневушка-Поскакушка

Фэнтезийный персонаж
Ори

Мистическое чудовище
Обаке

Герой сказок
Облачное зеркало

Зверь
Обоуби

Герой сказок
Огрины

Монстр
Одминок

Мистическое чудовище
Оймяконское чудовище

Фэнтезийный персонаж
Онодрим

Герой сказок
Опивень

Монстр
Оржавиник

Зверь
Ортр

Фэнтезийный персонаж
Орфр

Мистическое чудовище
Олгой-хорхой

Фэнтезийный персонаж
Орк

Фэнтезийный персонаж
Обезьяно-тигро-змей (猿虎蛇)

Герой сказок
Обменыш

Монстр
Обуры

Чудище
Одміна

Фэнтезийный персонаж
Озерницы

Чудище
Оксоку

Зверь
Омутник

Фэнтезийный персонаж
Ондина

Мифическое существо
Оноскелис

Монстр
Оплетай

Монстр
Ормен

Монстр
Орф

Фэнтезийный персонаж
Осетный

Чудище
Очокочи

Зверь
Одрадек

Герой сказок
Орестиады

Существа из мифов и легенд на букву П


Монстр
Паветнiк

Монстр
Пак

Монстр
Пандоре

Герой сказок
Парстуки

Фэнтезийный персонаж
Панталопс

Чудище
Панѳиръ

Монстр
Патасола

Мистическое чудовище
Пеликан

Мифическое существо
Переворачиватель пингвинов

Монстр
Перовепри

Герой сказок
Пигси

Мифическое существо
Пинкит

Герой легенд
Пицен

Мифическое существо
Плетущая Сети

Мифическое существо
Поглотительница смерти

Герой сказок
Подорожный шмыг

Фэнтезийный персонаж
Пожирательница

Фэнтезийный персонаж
Попелюха

Герой легенд
Поронец

Фэнтезийный персонаж
Предвестники беды

Герой сказок
Протей

Герой сказок
Псы Аннуна

Герой сказок
Птица-слон

Герой легенд
Полкан

Мифическое существо
Приведения(призраки)

Монстр
Пазузу

Мистическое чудовище
Пакепакеха

Фэнтезийный персонаж
Панопт

Мистическое чудовище
Пантера

Герой сказок
Пардусы

Мистическое чудовище
Паскунджи

Чудище
Пе́ри

Мистическое чудовище
Пенанггалан

Мистическое чудовище
Перитии

Мистическое чудовище
Пиатэк

Мистическое чудовище
Пикси

Герой сказок
Писки

Герой легенд
Пичан

Мистическое чудовище
Поветник

Герой легенд
Подкидыш

Герой легенд
Покотн

Герой сказок
Ползучий водяной

Мистическое чудовище
Полумужчина

Герой легенд
Попунаць

Мистическое чудовище
Почти человек

Герой легенд
Прибожек

Фэнтезийный персонаж
Просечный шагамо

Герой легенд
Прысыпуш

Фэнтезийный персонаж
Псы Дэнди

Мистическое чудовище
Пу-ляо

Мистическое чудовище
Пукиене

Монстр
Пукис

Герой легенд
Пулао

Мистическое чудовище
Пульгасари

Фэнтезийный персонаж
Пульп

Монстр
Пуннiк

Зверь
Пунник

Мистическое чудовище
Пустодомка

Монстр
Путиене

Герой сказок
Путис

Герой сказок
Пушчавік

Чудище
Пущевик

Мифическое существо
Пэ́ри

Мифическое существо
Пэк

Мифическое существо
Пярэварацень

Монстр
Паня

Мистическое чудовище
Перитон

Фэнтезийный персонаж
Полудница

Фэнтезийный персонаж
Птица Кахка

Зверь
Паваро

Фэнтезийный персонаж
Паирика

Герой легенд
Пандарены

Мистическое чудовище
Панотии

Чудище
Панъфиръ

Герой легенд
Пари

Герой сказок
Пастырь банный

Герой сказок
Пегас

Мифическое существо
Первач-псы

Фэнтезийный персонаж
Пиау-ли

Мистическое чудовище
Пифон

Герой сказок
Плакальщица

Фэнтезийный персонаж
Поганцы

Герой легенд
Подменыш

Фэнтезийный персонаж
Пожиратель(-ница) сердец

Фэнтезийный персонаж
Полевик

Монстр
Полипус

Мистическое чудовище
Полуночная хозяйка

Герой сказок
Понтианак

Чудище
Порескоро

Фэнтезийный персонаж
Поющие песнь земли

Мифическое существо
Призраки Кольца

Фэнтезийный персонаж
Протеи

Герой легенд
Псиллы

Фэнтезийный персонаж
Птица Рок

Мистическое чудовище
Пенчапенчи

Мистическое чудовище
Пи

Мистическое чудовище
Престолы

Герой сказок
Пагги

Чудище
Пакваджи

Фэнтезийный персонаж
Панды

Мифическое существо
Панте ́

Фэнтезийный персонаж
Парандр

Чудище
Пелли

Мистическое чудовище
Пери

Мистическое чудовище
Пестрый змей

Мифическое существо
Пизги

Монстр
Писвусъын

Зверь
Пици́н

Герой легенд
Подземные

Мифическое существо
Подовинник

Мифическое существо
Полевой

Герой легенд
Полуденица

Чудище
Полуночь

Фэнтезийный персонаж
Попобава

Мистическое чудовище
Поури

Монстр
Преты

Фэнтезийный персонаж
Присы́пуш

Герой легенд
Прыгун в воду

Фэнтезийный персонаж
Псы Габриэля

Герой сказок
Пе-нангглан

Чудище
Петни

Монстр
Понё

Фэнтезийный персонаж
Пхи

Существа из мифов и легенд на букву Р


Фэнтезийный персонаж
Россомаха

Зверь
Рохмань

Мистическое чудовище
Ругару

Мистическое чудовище
Русалки

Герой легенд
Рыгач

Монстр
Ремора

Герой легенд
Рудзу

Герой легенд
Равк

Фэнтезийный персонаж
Рагана

Герой сказок
Раздражар

Фэнтезийный персонаж
Ракушечник

Герой легенд
Ракушник

Фэнтезийный персонаж
Ракшасы

Фэнтезийный персонаж
Раткины

Мистическое чудовище
Рахманы

Монстр
Ревенант

Чудище
Рейко

Монстр
Рефаимы

Герой легенд
Ржаная тетка

Мистическое чудовище
Ржаные тетушки

Мистическое чудовище
Роан

Чудище
Рокеи

Фэнтезийный персонаж
Рокуроккуби

Герой сказок
Рокурокуби

Герой легенд
Ромпо

Монстр
Роперайт

Мифическое существо
Роперит

Чудище
Роперите

Монстр
Росомаха

Монстр
Рохманы

Герой легенд
Русалка (Mermaid)

Фэнтезийный персонаж
Рыбокентавры

Монстр
Рефаим

Герой легенд
Русалки, русалии

Мифическое существо
Рапаиты

Монстр
Рарашек

Мифическое существо
Роук

Герой сказок
Рощевик

Мифическое существо
Руна

Герой легенд
Русумака

Монстр
Рыпач

Герой легенд
Рабикан

Герой легенд
Рудры

Монстр
Расамака

Герой сказок
Рохдулай

Мифическое существо
Рунгис

Фэнтезийный персонаж
Рух

Фэнтезийный персонаж
Роаны

Мифическое существо
Рухх(птица)

Существа из мифов и легенд на букву С


Герой легенд
Саг

Герой сказок
Санмэ-Ядзура

Мифическое существо
Сатиры

Фэнтезийный персонаж
Светлолики

Фэнтезийный персонаж
Свитезянки

Фэнтезийный персонаж
Се Чжи

Монстр
Селки

Герой легенд
Сёрё

Монстр
Сикомэ

Герой легенд
Сильфиды

Зверь
Симуран

Герой легенд
Сипактли

Монстр
Сирин

Чудище
Сируш

Чудище
Скарбнік

Герой легенд
Скекла

Герой сказок
Скиопод

Герой сказок
Скоге

Фэнтезийный персонаж
Скорроу

Герой сказок
Скруллы

Фэнтезийный персонаж
Слоа

Мифическое существо
Смок

Герой легенд
Снерги

Монстр
Спи

Герой сказок
Старик-Зима

Мифическое существо
Степовой

Зверь
Стрижак

Мистическое чудовище
Струфион

Фэнтезийный персонаж
Стукачи

Мистическое чудовище
Су́хос

Чудище
Суседко

Мистическое чудовище
Сфинкс

Монстр
Сы-ню

Монстр
Сюллюкюн

Чудище
Сиды

Герой легенд
Сальванелли

Монстр
Серафимы

Мифическое существо
Скесса

Герой сказок
Сháofēng (嘲風)

Фэнтезийный персонаж
Сатико

Чудище
Сванхамр

Герой сказок
Свинорылы

Монстр
Селк

Герой сказок
Серваны

Чудище
Сильваны

Мистическое чудовище
Синсин

Герой сказок
Сирена-змея

Чудище
Сиртя

Мистическое чудовище
Скавены (Skaven)

Фэнтезийный персонаж
Сквонк

Мифическое существо
Скилла

Мистическое чудовище
Сколь

Мистическое чудовище
Скру́тек

Мифическое существо
Слейпнир

Герой сказок
Слуах

Чудище
Снарк

Мистическое чудовище
Стеллио

Мифическое существо
Стоговой и Стожиха

Фэнтезийный персонаж
Стриго́й

Монстр
Стуканцы

Мистическое чудовище
Сучуна (Сучунаа)

Герой легенд
Сциталис

Чудище
Саратан

Герой легенд
Силены

Герой сказок
Скоп(птица)

Монстр
Сульде

Зверь
Сагари

Монстр
Сарамейя

Герой легенд
Сачико

Герой легенд
Свинолаки

Мистическое чудовище
Свитязянки

Герой сказок
Себек

Монстр
Селчи

Чудище
Серпопард

Герой сказок
Сикэнкэн

Монстр
Сильфы

Герой легенд
Симург

Мистическое чудовище
Сирё

Фэнтезийный персонаж
Сиррух

Фэнтезийный персонаж
Сихиртя

Герой легенд
Скарбник

Герой сказок
Скёль

Мистическое чудовище
Скириты

Монстр
Сколль

Герой легенд
Скрайкер

Зверь
Скрытый

Мистическое чудовище
Смокъ

Фэнтезийный персонаж
Снолигостер

Герой легенд
Собаки холмов

Монстр
Сокнопаис

Герой сказок
Спригган

Фэнтезийный персонаж
Стокимы

Мистическое чудовище
Стржига

Герой сказок
Струки

Монстр
Стрыга

Мистическое чудовище
Стурсенский монстр

Фэнтезийный персонаж
Суккуб

Монстр
Сухуб

Мифическое существо
Сциапод

Чудище
Сяоянмин

Монстр
Сабдыки

Мифическое существо
Секигами

Герой сказок
Сирены

Мистическое чудовище
Стемфалийские(птицы)

Мистическое чудовище
Сагет

Мистическое чудовище
Саруторахэби

Герой сказок
Світязянкі

Монстр
Свинолюды

Фэнтезийный персонаж
Свора Аннуна

Чудище
Сёдзё

Мистическое чудовище
Семаргл

Монстр
Сечжи

Монстр
Силува

Чудище
Симаргл

Мистическое чудовище
Синие шапки

Чудище
Сирена

Монстр
Сирруш

Фэнтезийный персонаж
Сияющий

Монстр
Сквадер

Герой легенд
Скиапод

Чудище
Скитал

Мистическое чудовище
Скржитек

Фэнтезийный персонаж
Скулящие на небесах

Герой легенд
Слуа

Герой сказок
Смотрящий вниз

Монстр
Собек

Фэнтезийный персонаж
Соплохвост

Фэнтезийный персонаж
Ставры и Гавры

Мистическое чудовище
Стаўры і Гаўры

Фэнтезийный персонаж
Стоглавая ехидна

Герой легенд
Сторукие

Мистическое чудовище
Стрига

Герой сказок
Струсы

Монстр
Стрыжак

Монстр
Стурсы

Фэнтезийный персонаж
Суккубус

Мистическое чудовище
Сухубус

Зверь
Сцилла

Мистическое чудовище
Сьвіцязянкі

Мистическое чудовище
Сятихоко

Герой легенд
Сару

Чудище
Силы

Фэнтезийный персонаж
Спригганы

Мистическое чудовище
Сэнмурв

Существа из мифов и легенд на букву Т


Фэнтезийный персонаж
Тимиморё

Чудище
Табуннік

Чудище
Таласым

Герой сказок
Таоте

Мистическое чудовище
Тарраска

Чудище
Твари

Монстр
Тененог

Мифическое существо
Техути

Фэнтезийный персонаж
Тит-рыба

Герой легенд
Толпар

Мистическое чудовище
Тотетсу

Чудище
Трау

Чудище
Тритон

Монстр
Тулпар

Мистическое чудовище
Тут

Герой сказок
Талос

Фэнтезийный персонаж
Тенгиры

Чудище
Топотун

Мифическое существо
Тутыр

Мистическое чудовище
Табу́нник

Мистическое чудовище
Таласъм

Монстр
Тао-Тие

Чудище
Таурт

Мистическое чудовище
Темные эльфы

Чудище
Теут

Фэнтезийный персонаж
Тухиранги

Фэнтезийный персонаж
Тиколош

Монстр
Тифон

Герой сказок
Токолош

Чудище
Тот

Монстр
Трасго

Герой легенд
Трёхногая лошадь

Герой сказок
Трогодиты

Герой легенд
Туба

Чудище
Турсы

Чудище
Туут

Герой сказок
Тяньгоу

Герой сказок
Тарамы

Монстр
Тилвиттег

Мистическое чудовище
Тролль

Мистическое чудовище
Тэрэны

Герой сказок
Тараск

Фэнтезийный персонаж
Тварьцы

Фэнтезийный персонаж
Тенко

Герой легенд
Тиамат

Герой легенд
Тиритчик

Герой легенд
Тибицена

Мистическое чудовище
Титаны

Мистическое чудовище
Тодорцы

Фэнтезийный персонаж
Томте

Мистическое чудовище
Тоут

Фэнтезийный персонаж
Трауко

Герой легенд
Троглодит

Зверь
Труст

Фэнтезийный персонаж
Тунда

Мистическое чудовище
Тутос

Герой легенд
Тхэджагви

Герой легенд
Тадебцо*

Чудище
Таркшья

Герой легенд
Тиштар

Герой сказок
Тунситунь

Мистическое чудовище
Тавролак

Фэнтезийный персонаж
Тануки

Герой сказок
Тараска

Мистическое чудовище
Татцельвурм

Герой легенд
Тейфельфиш

Герой сказок
Тестраль

Герой легенд
Тиан Лю

Герой сказок
Тоенайар

Мифическое существо
Тикбаланг

Герой сказок
Титиры

Герой сказок
Тоенаяр

Мистическое чудовище
Трагелаф

Мифическое существо
Тресго

Герой сказок
Тсукумо-гами

Фэнтезийный персонаж
Туреху

Герой легенд
Туту

Чудище
Тэнгу

Монстр
Таранд

Фэнтезийный персонаж
Тиминталы

Мистическое чудовище
Трясовицы

Существа из мифов и легенд на букву У


Фэнтезийный персонаж
Уайверн

Монстр
Угаллу

Фэнтезийный персонаж
Узлем

Герой сказок
Укрут

Чудище
Унгайкё

Зверь
Ундина

Мистическое чудовище
Упыри

Фэнтезийный персонаж
Урмалиллу

Чудище
Урсолаки

Фэнтезийный персонаж
Утуму

Герой легенд
Ульвэй

Мифическое существо
Убыр, увыр

Герой легенд
Ужалка

Мифическое существо
Укабарэнайрэй

Герой легенд
Умкову

Герой легенд
Уроборос

Герой легенд
Утукку

Герой легенд
Умрун

Фэнтезийный персонаж
Уаллепен

Герой сказок
Удод

Зверь
Уиндиго

Фэнтезийный персонаж
Улайри

Мистическое чудовище
Унгамбикула

Фэнтезийный персонаж
Ундине

Зверь
Упьержи

Герой легенд
Урмалуллу

Мистическое чудовище
Урхины

Монстр
Ухалица

Герой легенд
Убыры

Монстр
Убумэ

Герой легенд
Уер

Мистическое чудовище
Уишт-гончие

Герой легенд
Улу-арджан

Герой легенд
Унголиант

Монстр
Упир

Чудище
Уридимму

Герой легенд
Урман иясе

Герой сказок
Утбурд

Мифическое существо
Ушедшие

Мистическое чудовище
Убор

Мистическое чудовище
Уриск

Существа из мифов и легенд на букву Ф


Монстр
Файнодери

Герой легенд
Фастикалон

Мифическое существо
Фафни

Мистическое чудовище
Федал

Зверь
Фера

Фэнтезийный персонаж
Фестралы

Герой легенд
Финтиплюх

Монстр
Фуа

Мистическое чудовище
Фэйи

Герой сказок
Фараонка

Чудище
Фраваши

Чудище
Фавны

Мистическое чудовище
Фасолемойка (小豆洗い)

Фэнтезийный персонаж
Фату-Лива

Зверь
Фахин

Чудище
Фенрир

Фэнтезийный персонаж
Ферришин

Мистическое чудовище
Финодири

Герой сказок
Фойник (Φοϊνιξ)

Зверь
Фоха

Мистическое чудовище
Фуфу

Герой легенд
Фэнхуан

Мистическое чудовище
Феи

Чудище
Фафнир

Фэнтезийный персонаж
Фейри

Герой легенд
Феридж акра`а

Герой легенд
Фиджел

Мифическое существо
Финфолк

Мистическое чудовище
Фоллохайды

Чудище
Фуна-юрэй

Монстр
Фэйн

Герой сказок
Фавн

Чудище
Фенхуан

Герой сказок
Фанани

Мифическое существо
Фаститоколон

Чудище
Фахан

Герой сказок
Феникс

Фэнтезийный персонаж
Ферра

Фэнтезийный персонаж
Фильрас

Герой легенд
Фо-а

Зверь
Фурии

Герой сказок
Фэнси

Существа из мифов и легенд на букву Х


Герой сказок
Хіхітун

Герой сказок
Хан Кереде

Монстр
Хапун

Монстр
Хати

Герой сказок
Хафгуфа

Фэнтезийный персонаж
Хваты

Монстр
Хепера

Герой сказок
Хлеўнік

Мистическое чудовище
Хованец

Герой легенд
Хозяин банный

Чудище
Хримтурсы

Чудище
Хуб

Монстр
Хуканчи

Мифическое существо
Хуньдунь

Фэнтезийный персонаж
Хъандзӕргӕс

Мистическое чудовище
Хюльдра

Мифическое существо
Хогмены

Чудище
Хала

Мифическое существо
Хапер

Монстр
Харфуты

Монстр
Хатнiчак

Монстр
Хваны

Мифическое существо
Хентил

Герой сказок
Хёсубэ

Герой легенд
Химера

Фэнтезийный персонаж
Хлевник

Герой легенд
Хобгоблин

Монстр
Хозяин

Герой сказок
Хохлик

Герой легенд
Хска

Герой сказок
Худое пальтишко

Монстр
Хумбаба

Герой легенд
Хургины

Герой легенд
Хэчи

Герой легенд
Херувимы

Мифическое существо
Холмовики (жителихолмов)

Герой сказок
Хаечи

Фэнтезийный персонаж
Ханако-сан

Герой сказок
Харадр

Фэнтезийный персонаж
Хатнiй дiдко

Мифическое существо
Хашховыло

Мистическое чудовище
Хвостатый

Мифическое существо
Хепра

Мифическое существо
Хихитун

Монстр
Хляўнік

Фэнтезийный персонаж
Хованець

Фэнтезийный персонаж
Хонэ-онна

Мистическое чудовище
Хродвитнир

Монстр
Хувава

Мистическое чудовище
Хули-джинг

Чудище
Хуньтунь

Мистическое чудовище
Хьэщхьэвылъэ

Монстр
Хобии

Герой легенд
Хаммари

Фэнтезийный персонаж
Хайнатум

Монстр
Хантай

Зверь
Харибда

Монстр
Хатнiк

Мистическое чудовище
Хаэчи

Чудище
Хепри

Монстр
Хили

Мифическое существо
Хле́вник

Чудище
Хоббиты

Мистическое чудовище
Ходаг

Чудище
Хоу

Мифическое существо
Хугаг

Мистическое чудовище
Хульдра

Монстр
Хуорны

Мистическое чудовище
Хэнгэёкай

Герой сказок
Хитоцумэ Кодзо

Герой легенд
Хухлик

Существа из мифов и легенд на букву Ц


Фэнтезийный персонаж
Центикор

Чудище
Цета

Фэнтезийный персонаж
Цзы-Гу

Мистическое чудовище
Циклопы

Мистическое чудовище
Цукумогами

Монстр
Ци-линь

Монстр
Цементавр

Мистическое чудовище
Цеста

Монстр
Цзин-Ю

Мифическое существо
Цзяго

Фэнтезийный персонаж
Цмок

Фэнтезийный персонаж
ЦѢту

Герой легенд
Цуру

Фэнтезийный персонаж
Царь водяной

Зверь
Цетна

Зверь
Цзю-ню

Герой легенд
Цилинь

Герой легенд
Цурара-онна

Фэнтезийный персонаж
Циклоп 

Мифическое существо
Царь-птица

Герой сказок
Цербер

Монстр
Цетус

Монстр
Цзюэюань

Фэнтезийный персонаж
Цитирон

Герой сказок
Цюню

Чудище
Цзюи-лин

Существа из мифов и легенд на букву Ч


Герой легенд
Чагрин

Зверь
Чарана

Чудище
Чертовка

Монстр
Чжаофэн

Чудище
Чжуинь

Герой легенд
Чивэнь

Монстр
Чорт

Герой легенд
Чупакабра

Мифическое существо
Чучуня

Герой сказок
Чорачанни

Мифическое существо
Чаофенг

Фэнтезийный персонаж
Чернобурка

Монстр
Черти

Мистическое чудовище
Чжу-ню

Герой легенд
Чжуполун

Мистическое чудовище
Чончон

Чудище
Чугайстер

Герой легенд
Чудь

Мистическое чудовище
Чучуна

Монстр
Чурила

Герой легенд
Чанъин

Мифическое существо
Чебурашка

Герой легенд
Чжи-вэнь

Мифическое существо
Чжулун

Чудище
Читаури

Герой легенд
Чугайстрин

Фэнтезийный персонаж
Чупакабрас

Фэнтезийный персонаж
Чхоллима

Монстр
Чоно-волк

Монстр
Чусрым

Мистическое чудовище
Чао-фэн

Герой сказок
Человек-моль

Герой легенд
Чёрт

Монстр
Чёчёккэ

Чудище
Чжу

Мистическое чудовище
Чмок

Монстр
Чубакка

Мистическое чудовище
Чугайстырь

Монстр
Чусин

Мистическое чудовище
Чур

Существа из мифов и легенд на букву Ш


Чудище
Шалена

Герой сказок
Шейдим

Фэнтезийный персонаж
Шелоба

Чудище
Шиликуны

Герой легенд
Шиши́мора

Фэнтезийный персонаж
Шишица

Мифическое существо
Шолышны

Фэнтезийный персонаж
Штойзоррейшты

Герой легенд
Шулмусы

Мифическое существо
Шурали

Мистическое чудовище
Шэлки

Фэнтезийный персонаж
Шайтан

Зверь
Шогготы

Герой легенд
Шакко

Мифическое существо
Шаркань

Фэнтезийный персонаж
Шелоб

Герой легенд
Ши-лин

Мифическое существо
Шиш

Мистическое чудовище
Шишиха

Герой сказок
Шляпа-из-обрезков

Фэнтезийный персонаж
Шуликуны

Чудище
Шурале

Фэнтезийный персонаж
Шэду

Мистическое чудовище
Шүрәле

Герой легенд
Шанкчанни

Герой сказок
Шондоката

Чудище
Шамир

Монстр
Шелки

Монстр
Шилин

Монстр
Шишига

Мистическое чудовище
Шошычиха

Монстр
Шулюкуны

Зверь
Шюрали́

Фэнтезийный персонаж
Шеша

Чудище
Шаи

Чудище
Шанту

Монстр
Шелликот

Герой сказок
Шерстопалы

Герой сказок
Шилиханы

Герой легенд
Шишитиха

Фэнтезийный персонаж
Шликуны

Чудище
Шпротва

Чудище
Штрига

Чудище
Шунгалвис

Герой сказок
Шутовка

Мистическое чудовище
Шямга

Чудище
Шулмы

Существа из мифов и легенд на букву Щ


Фэнтезийный персонаж
Щекотун

Герой сказок
Щуральд

Существа из мифов и легенд на букву Ы


Мифическое существо
Ырка

Монстр
Ыр

Монстр
Ыро

Мистическое чудовище
Ыхкилики

Существа из мифов и легенд на букву Э


Мистическое чудовище
Эвайпанома

Герой легенд
Эждерха́

Фэнтезийный персонаж
Элурантропы

Монстр
Эмпуса

Мистическое чудовище
Энфийлд

Мистическое чудовище
Эри́нии

Монстр
Эрциния

Мистическое чудовище
Эвмениды

Мифическое существо
Эршу

Герой легенд
Эал

Герой сказок
Эжде́р

Герой легенд
Элйуоньэй гөдэ

Герой сказок
Эмпуза

Герой легенд
Энудр

Мистическое чудовище
Эрдлюитлы

Монстр
Эрихфоний

Мистическое чудовище
Эе

Мистическое чудовище
Эктозавр

Фэнтезийный персонаж
Эвоки

Мистическое чудовище
Эксихейры

Мистическое чудовище
Эль Джассаса

Монстр
Энкантадо

Герой легенд
Энфилд

Мифическое существо
Эринии

Мистическое чудовище
Эх-Уишге

Мистическое чудовище
Эльфы(альвы)

Герой сказок
Эврином

Монстр
Энты

Фэнтезийный персонаж
Эпифаги

Монстр
Эрихтоний

Герой легенд
Эх-Ушге

Фэнтезийный персонаж
Эйнхерии

Существа из мифов и легенд на букву Ю


Зверь
Ювха

Мистическое чудовище
Юки-нёбо

Мистическое чудовище
Юкибадзё

Фэнтезийный персонаж
Юные девы

Фэнтезийный персонаж
Юварки

Чудище
Юки-дзёро

Мистическое чудовище
Юки-химэ

Чудище
Юмэкуи

Герой сказок
Юха

Герой сказок
Юки-анэ

Мистическое чудовище
Юки-онаго

Монстр
Юкимба

Герой легенд
Юрэй

Мистическое чудовище
Юки-бамба

Зверь
Юки-онна

Герой легенд
Ютулы

Герой сказок
Юэту

Существа из мифов и легенд на букву A


Чудище
A-nun-na-ku

Фэнтезийный персонаж
Abang Aku

Фэнтезийный персонаж
Abraxas

Мифическое существо
Achoych-Pachoych

Фэнтезийный персонаж
Afanc

Монстр
Ahemait

Монстр
Al-mi'raj

Герой легенд
Alérion

Герой легенд
Alghul

Монстр
Alsea

Герой сказок
Am-heh

Герой легенд
Amajurjuk

Чудище
Ame-onna

Мистическое чудовище
Amfivena

Монстр
Ammut

Фэнтезийный персонаж
Amphithere

Чудище
Ananse

Герой легенд
Anioto

Зверь
A Bao A Qu

Мистическое чудовище
Abada

Зверь
Abrasax

Фэнтезийный персонаж
Achlis

Монстр
Aethiopes maritimi

Чудище
Agnus scythicus

Фэнтезийный персонаж
Alerion

Мистическое чудовище
Alfar

Чудище
Alphyn

Герой сказок
Alv

Чудище
Amajorssuk

Герой сказок
Amayuquq

Мифическое существо
Amfipterus

Монстр
Ammit

Мистическое чудовище
Amphitere

Мистическое чудовище
Anancyi

Мистическое чудовище
Angiak

Чудище
A-nuna

Чудище
Abph моhа

Мифическое существо
Abumi-guchi (鐙口)

Мистическое чудовище
Acromantul

Герой легенд
Agh-iski

Чудище
Ahkiyyini

Монстр
Aitwar

Зверь
Ala

Герой легенд
Alerione

Монстр
Alicanto

Фэнтезийный персонаж
Alseid

Чудище
Am-mit

Чудище
Amam

Фэнтезийный персонаж
Amemet

Мифическое существо
Amikiri

Герой сказок
Amphiptere

Мистическое чудовище
Ananansa

Мифическое существо
Anansi

Герой сказок
Anker-trold.

Монстр
A Bao A Koo

Фэнтезийный персонаж
A-nuna-ke-ne

Фэнтезийный персонаж
Abracax

Монстр
Acheri

Фэнтезийный персонаж
Acromantula

Герой легенд
Aghar Dwarves

Монстр
Aigokeros

Герой сказок
Aka-shita (赤舌)

Монстр
Alce

Фэнтезийный персонаж
Allocamelus

Чудище
Amajaruk

Герой легенд
Amautalik

Герой легенд
Amfiptere

Мифическое существо
Ammet

Герой сказок
Amphisbaena

Фэнтезийный персонаж
Anancy

Герой легенд
Anansiil

Герой легенд
Ankoù

Герой легенд
Annancy

Герой легенд
Anphivena

Чудище
Antiplos

Фэнтезийный персонаж
Antlion

Фэнтезийный персонаж
Antolops

Фэнтезийный персонаж
Anyoto

Герой легенд
Apis

Герой сказок
Apsaras (अप्सरस्)

Монстр
Aqrabu

Герой сказок
Aqrabuamelu

Монстр
Aqrb ['qrb]

Фэнтезийный персонаж
Araiteuru

Герой легенд
Aralez

Чудище
Arase

Герой сказок
Arçura

Чудище
Arimaspi

Фэнтезийный персонаж
Arrachd

Чудище
Artabatitae

Герой легенд
Artibatirae

Фэнтезийный персонаж
Askafroe

Герой легенд
Askefroa

Герой легенд
Asp

Фэнтезийный персонаж
Aspedocalane

Фэнтезийный персонаж
Aspic

Герой легенд
Aspid

Фэнтезийный персонаж
Aspide

Мистическое чудовище
Aspido testudo

Чудище
Aspidochelone

Мистическое чудовище
Aspis

Зверь
Aspis chelone

Монстр
Assida

Герой легенд
Assidam

Герой легенд
Asuwang

Мистическое чудовище
Aswang

Мифическое существо
Augerey

Монстр
Aughisky

Зверь
Aunt Nancy

Мистическое чудовище
Auroborus

Монстр
Autolops

Герой сказок
Avank

Фэнтезийный персонаж
Ayia Napa sea monster

Монстр
Ayiyi

Герой сказок
Azuki-togi

Монстр
Aрçури

Существа из мифов и легенд на букву B


Чудище
B'anansi

Фэнтезийный персонаж
B'hemot

Герой сказок
Baast

Герой сказок
Baba

Герой сказок
Babaí

Фэнтезийный персонаж
Babi

Монстр
Babok

Мифическое существо
Badnjak

Зверь
Bagenge

Монстр
Bahamut

Фэнтезийный персонаж
Bahamūt (بهموت)

Фэнтезийный персонаж
Bahīmūth (بهيموث)

Герой легенд
Bakeneko (化け猫)

Мистическое чудовище
Bakezōri (化け草履)

Герой легенд
Baku (獏 или 貘)

Герой сказок
Balaena

Мистическое чудовище
Balain

Герой сказок
Balainne

Чудище
Balaur

Мистическое чудовище
Balayn

Чудище
Balene

Фэнтезийный персонаж
Bannik

Монстр
Banshee

Мистическое чудовище
Barbegazi

Монстр
Bargest

Фэнтезийный персонаж
Barghest

Монстр
Bargtjest

Мистическое чудовище
Barking Beast

Мистическое чудовище
Barnacle-geese

Герой легенд
Barruguet Ibicenco

Зверь
Barstukai

Герой легенд
Barzdukai

Монстр
Basajaun

Мифическое существо
Basajaunak

Фэнтезийный персонаж
Basandere

Мистическое чудовище
Basilisk

Герой легенд
Bast

Герой легенд
Bastet

Мистическое чудовище
Bastis

Мистическое чудовище
Bat-Rat-Spider

Мистическое чудовище
Bauchan

Монстр
Baxajaun

Монстр
Bazyliszek

Герой легенд
Bean Sí

Чудище
Bean Sídhe

Чудище
Beast Glatisant

Зверь
Bebok

Монстр
Behemot

Мистическое чудовище
Behemoth

Герой сказок
Beholder

Герой сказок
Belewitte

Мистическое чудовище
Ben-Varrey

Мистическое чудовище
Beornings

Монстр
Bhutas

Чудище
Biinjao

Герой сказок
Biinyao

Чудище
Bilwis

Чудище
Bilwiß

Монстр
Bilwiz

Фэнтезийный персонаж
Binfen

Мифическое существо
Biyiniao

Герой легенд
Black Riders

Монстр
Blajini

Герой легенд
Blast-ended skrewts

Герой легенд
Blemmye

Герой сказок
Blemmyes

Герой легенд
Blemue

Герой сказок
Bludičky

Фэнтезийный персонаж
Bluecap

Герой легенд
Bồ lao

Герой легенд
Bo-guest

Герой легенд
Bobo

Мистическое чудовище
Bobok

Мистическое чудовище
Bòcan

Мистическое чудовище
Bodachan Sabhail

Чудище
Bogans

Мифическое существо
Bogey-beast

Герой легенд
Boggans

Герой сказок
Boggart

Мистическое чудовище
Boggle

Фэнтезийный персонаж
Bogill

Герой сказок
Bogle

Фэнтезийный персонаж
Bogy

Герой сказок
Bolla

Герой сказок
Bonasus

Чудище
Bonnacon

Мистическое чудовище
Bookworm, .303

Монстр
Bōrei (亡霊)

Герой сказок
Botchling

Монстр
Bouda

Герой легенд
Bożątka

Чудище
Brag

Герой легенд
Brollachan

Герой сказок
Broonie

Монстр
Broucolaque

Мистическое чудовище
Brownie

Мистическое чудовище
Brucolakas

Герой легенд
Bruesche

Фэнтезийный персонаж
Bruja

Зверь
Brukołak

Мистическое чудовище
Bruxsa

Герой легенд
Bucca

Монстр
Bucentaur

Монстр
Bucentauro

Герой сказок
Bucentaurus

Мифическое существо
Buckawn

Монстр
Buggane

Чудище
Bultungin

Чудище
Bundimun

Мифическое существо
Bungisngis

Чудище
Bunyip

Зверь
Buraq

Герой легенд
Bwca

Герой легенд
Bəhēmôth (בהמות)

Существа из мифов и легенд на букву C


Чудище
Cervus marinus

Чудище
Chamoi

Герой легенд
Cheper

Мистическое чудовище
Chitauri

Герой сказок
Chowany

Зверь
Cicaniae

Мистическое чудовище
Cluricaun

Мистическое чудовище
Coine

Чудище
Cornish Pixie

Мистическое чудовище
Craneman

Герой легенд
Cthulhu

Герой сказок
Cuchivilu

Чудище
Cветочер

Мифическое существо
Capricorn

Чудище
Catoblepa

Герой сказок
Catoblepas

Герой легенд
Ceasg

Фэнтезийный персонаж
Celestial-Dog

Мифическое существо
Centauroid

Герой сказок
Centicore

Монстр
Centimani

Монстр
Cerastes

Мифическое существо
Cerberus

Мистическое чудовище
Cethe

Мифическое существо
Cheshire Cat

Герой легенд
Chimera

Фэнтезийный персонаж
Chīwěn (螭吻)

Мифическое существо
Chonchón

Герой легенд
Chupacabras

Герой сказок
Cinnamulgus

Герой сказок
Cmentarz

Мистическое чудовище
Compé Anansi

Фэнтезийный персонаж
Corsia

Фэнтезийный персонаж
Crodh Mara

Герой легенд
Cù Sìth

Герой легенд
Cynocephalus

Чудище
Cete

Фэнтезийный персонаж
Changeling

Монстр
Chepri

Герой легенд
Chimaera

Мистическое чудовище
Chīwěi (鸱尾)

Фэнтезийный персонаж
Chonchon

Мифическое существо
Chu'i srin

Герой сказок
Cinnamologus

Фэнтезийный персонаж
Clurichaun

Герой сказок
Colt-pixy

Герой легенд
Corocotta

Герой сказок
Criosphinx

Фэнтезийный персонаж
Cú Sídhe

Чудище
Cwn Annwn

Монстр
Cabyll-Ushtey

Чудище
Cacus

Мифическое существо
Caladrius

Мистическое чудовище
Calopus

Мифическое существо
Calygreyhound

Монстр
Camahueto

Герой легенд
Camazotz

Герой сказок
Camelion

Герой сказок
Camelopard

Монстр
Camelopardalus

Мистическое чудовище
Camelopardus

Чудище
Canis getulis

Герой сказок
Canis hades

Фэнтезийный персонаж
Căpcăun

Чудище
Cěrt

Герой сказок
Cetus

Фэнтезийный персонаж
Cheney's Hounds

Зверь
Chia-kuo

Фэнтезийный персонаж
Chochlik

Герой сказок
Chowaniec

Герой легенд
Church Grim

Мистическое чудовище
Cinomolgus

Чудище
Coatlicue

Герой сказок
Cornish Owlman

Чудище
Covie

Мифическое существо
Crt

Чудище
Cuchivilo

Герой сказок
Czart

Существа из мифов и легенд на букву D


Монстр
Dairi

Зверь
Davāl-pā(i)

Фэнтезийный персонаж
Devorador de las Sombras

Фэнтезийный персонаж
Dhampyr

Фэнтезийный персонаж
Direach Ghlinn Eitidh

Фэнтезийный персонаж
Djehuti

Герой легенд
Dockalfar

Герой сказок
Doppelgänger

Герой сказок
Draw

Фэнтезийный персонаж
Dryádes

Чудище
Dunters

Герой сказок
Dzee-dzee-bon-da

Фэнтезийный персонаж
Dahu

Чудище
Dando and his Dogs

Монстр
Deva (देव)

Герой сказок
Dhampir

Мистическое чудовище
Dip

Мифическое существо
Dithreach

Монстр
Djinni

Герой сказок
Donnervogel

Герой сказок
Draconians

Зверь
Drow

Мифическое существо
Dugs

Герой сказок
Dybbuk (דִּבּוּק)

Герой сказок
Dzunukwa

Герой сказок
Daēva

Мифическое существо
Dampeer

Мистическое чудовище
Dementor

Чудище
Dhamphir

Зверь
Dhegdheer

Мифическое существо
Dinny-Mara

Монстр
Displacer Beast

Мистическое чудовище
Djinn (جن)

Герой легенд
Donestres

Фэнтезийный персонаж
Dorsohastatus caudirotula

Герой сказок
Drider

Зверь
Duende

Чудище
Duppy

Зверь
Dzhadadzhiya

Герой легенд
Dahus rupicapra vacca montanus

Мистическое чудовище
Dandy dogs

Герой легенд
Devil's Dandy Dogs

Герой легенд
Dhampire

Герой легенд
Dibbuk

Герой сказок
Dirae

Мистическое чудовище
Djehouti

Монстр
Dobie

Мистическое чудовище
Dooinney Marrey

Зверь
Drakaina

Чудище
Drutten

Мифическое существо
Dunpeal

Монстр
Dyehuthy

Монстр
Dzunuḵ̓wa

Существа из мифов и легенд на букву E


Мистическое чудовище
Each Uisge

Монстр
Efreeti

Зверь
Ela

Чудище
Elv

Мистическое чудовище
Empusa

Герой легенд
Engineers

Зверь
Epiphagi

Зверь
Erdluitle

Фэнтезийный персонаж
Eurynomos

Герой легенд
Ežerinis

Чудище
Eater of Socks

Монстр
Ekkillik

Герой сказок
Elder Mother

Герой легенд
Empousai

Монстр
Empuоsai

Чудище
Ents

Герой легенд
Epopus

Зверь
Eschenfrua

Монстр
Ewoks

Чудище
Eale

Мифическое существо
Elad

Мистическое чудовище
Erumpent

Фэнтезийный персонаж
Ewaiponoma

Мистическое чудовище
Empousa

Герой сказок
Empusae

Монстр
Enhydros

Мистическое чудовище
Epiphagus

Герой легенд
Ech-Ooshkya

Мифическое существо
El Cadejo

Герой легенд
Elg-Fróði

Герой сказок
Empuosa

Монстр
Enfield

Мифическое существо
Epifugos

Герой легенд
Ercinia

Чудище
Euronymous

Мистическое чудовище
Ežeriniai

Существа из мифов и легенд на букву F


Мистическое чудовище
Faery

Герой сказок
Father Winter

Фэнтезийный персонаж
Fenghuang (鳳凰)

Фэнтезийный персонаж
Fenrisúlfr

Герой легенд
Fetch

Герой легенд
Fachen

Монстр
Fairy

Монстр
Fee

Монстр
Fenoderee

Монстр
Ferrishin

Мифическое существо
Finfolk

Монстр
Fafnir

Мистическое чудовище
Fideal

Монстр
Fachan

Мифическое существо
Fatu-Liva

Фэнтезийный персонаж
Fenmine

Чудище
Ferrish

Герой сказок
Faerie

Герой сказок
Fallohides

Мистическое чудовище
Felynx arbordiffisus

Мистическое чудовище
Fenrir

Герой легенд
Ferrishyn

Фэнтезийный персонаж
Finnfolk

Чудище
Finoderi

Герой сказок
Fire Crab

Фэнтезийный персонаж
Formicaleon

Герой легенд
Formicaleun

Герой сказок
Fuath

Монстр
Fuathan

Зверь
Fufu

Мистическое чудовище
Furiae

Существа из мифов и легенд на букву G


Фэнтезийный персонаж
Getulian dog

Зверь
Ghoul

Фэнтезийный персонаж
Ghul

Мистическое чудовище
Gigantes

Герой легенд
Girtablilu

Зверь
Glashtyn

Мистическое чудовище
Gloucester sea serpent

Герой сказок
Glumms

Монстр
Glums

Герой легенд
Glycon

Герой легенд
Gnoll

Монстр
Goat-stag

Фэнтезийный персонаж
Goblins

Герой легенд
Godling

Монстр
Godzilla

Герой легенд
Gojira (ゴジラ)

Мистическое чудовище
Goose-headed Man

Фэнтезийный персонаж
Gooseberry Wife

Мистическое чудовище
Gorgolica

Мифическое существо
Gotokoneko

Герой сказок
Gotoku-neko

Мифическое существо
Gotokuneko

Фэнтезийный персонаж
Goubelin

Фэнтезийный персонаж
Graouilly

Чудище
Graouli

Мистическое чудовище
Graoully

Герой сказок
Graully

Мифическое существо
Graveir

Герой легенд
Great Gibbons of Shu

Герой сказок
Green children of Woolpit

Герой легенд
Grgalica

Мистическое чудовище
Grgolica

Фэнтезийный персонаж
Grim

Герой сказок
Grindylow

Герой легенд
Grondr

Чудище
Grumpkin

Чудище
Grundylow

Герой легенд
Grýla

Герой сказок
Guacanchas

Герой сказок
Gualipote

Монстр
Guallepen

Зверь
Gud-alim

Герой сказок
Gudalim

Мистическое чудовище
Guhyaka (गुह्यक)

Герой сказок
Gully Dwarves

Мистическое чудовище
Gumberoo

Чудище
Gurahl

Герой легенд
Guytrash

Фэнтезийный персонаж
Gvelašap (გველაშაპი)

Фэнтезийный персонаж
Gwoemul (괴물)

Монстр
Gyl Burnt-Tayl

Герой сказок
Gytrash

Чудище
Gaardbuk

Монстр
Gabriel hounds

Фэнтезийный персонаж
Gabriel rachets

Герой легенд
Galipote

Герой легенд
Gallû

Мифическое существо
Gaṇapati (गणपति)

Герой легенд
Garappa

Герой легенд
Gardvord

Мистическое чудовище
Gargouille

Монстр
Gargoyle

Фэнтезийный персонаж
Gargulec

Герой легенд
Garmr

Зверь
Genko

Чудище
Geryon

Герой легенд
Gêryôn

Фэнтезийный персонаж
Geryones

Мистическое чудовище
Gêryonês

Фэнтезийный персонаж
Geryoneus

Фэнтезийный персонаж
Gêryoneus

Зверь
Gestümmelter

Существа из мифов и легенд на букву H


Фэнтезийный персонаж
Haechi

Мистическое чудовище
Haetae

Герой сказок
Hafgufa

Мифическое существо
Hafgufu

Мистическое чудовище
Haitai

Фэнтезийный персонаж
Hamadryádes

Мистическое чудовище
Hanako-san (花子さん)

Монстр
Hanansi

Герой легенд
Hone-onna (骨女)

Чудище
Honocrotalus

Мистическое чудовище
Hoop-snake

Мифическое существо
Hoopoe

Монстр
Horse-stag

Зверь
Horven

Герой сказок
Horyádes

Мифическое существо
Hǒu (犼)

Герой сказок
Hounds of the hill

Фэнтезийный персонаж
Hrímthurs

Мистическое чудовище
Hróðvitnir

Герой сказок
Hróðvitnisson

Мистическое чудовище
Huallepen

Мифическое существо
Huargo

Герой легенд
Hugag

Монстр
Huldra

Монстр
Humbaba

Чудище
Humei

Герой сказок
Hun-tun

Герой легенд
Hundun

Мистическое чудовище
Hùndùn (混沌)

Фэнтезийный персонаж
Huorns

Герой легенд
Hupe

Герой легенд
Hupelot

Чудище
Huppe

Мистическое чудовище
Hupupa

Мифическое существо
Hydra

Фэнтезийный персонаж
Hydrops

Монстр
Hydrus

Фэнтезийный персонаж
Hyenodlaci

Чудище
Hyldemoer

Чудище
Hyousube

Мифическое существо
Høyneker pingviner

Герой сказок
Hapi

Герой сказок
Hapi-ankh

Монстр
Hapis

Фэнтезийный персонаж
Harfoots

Мифическое существо
Harpia

Герой легенд
Hati

Герой легенд
Haugbo

Герой сказок
Haugebonde

Герой легенд
Havgumsen

Чудище
Havguva

Мифическое существо
Havstramben

Монстр
Headley Kow

Герой легенд
Heath Hounds

Мистическое чудовище
Hecatonchires

Герой сказок
Hekatoncheiro

Чудище
Hellhound

Герой сказок
Hercynia

Мистическое чудовище
Hieracosphinx

Монстр
Hili

Чудище
Himantopodes

Чудище
Hinky-Punk

Зверь
Hippalectryon

Мистическое чудовище
Hippalektruõn

Мифическое существо
Hippalektryon

Герой легенд
Hippocamp

Зверь
Hippocampus

Герой легенд
Hippocentaurus

Монстр
Hippocervus

Герой сказок
Hippogryf

Монстр
Hippopodes

Чудище
Hippotalus

Мистическое чудовище
Hircocervus

Зверь
Hobbits

Герой легенд
Hobgoblin

Фэнтезийный персонаж
Hodag

Чудище
Hodowany

Мистическое чудовище
Hommes-léopards

Существа из мифов и легенд на букву I


Мистическое чудовище
Ichthyocentaurs

Чудище
Ieltxu

Мистическое чудовище
Ihtiriekko

Мистическое чудовище
Illithid

Фэнтезийный персонаж
Ilythiiri

Мистическое чудовище
Imoogi

Монстр
Imp

Герой легенд
Inapertwa

Монстр
Incubus

Мистическое чудовище
Iopodes

Мифическое существо
Iotunn

Герой легенд
Ippopodes

Герой сказок
Iratxo

Фэнтезийный персонаж
Iratxoak

Зверь
Iritxu

Зверь
Irmunganðr

Существа из мифов и легенд на букву J


Мифическое существо
Jacio

Зверь
Jack Frost

Мистическое чудовище
Jack-in-Iron

Герой легенд
Jaculique Volantes

Герой легенд
Jaculor

Фэнтезийный персонаж
Jaculus

Герой легенд
Jag mort

Мистическое чудовище
Jall

Чудище
Jaracaca

Фэнтезийный персонаж
Jarvey

Герой легенд
Jasconius

Герой сказок
Jätti

Мистическое чудовище
Javinė

Герой сказок
Jeeryuch

Герой сказок
Jentil

Зверь
Jentilak

Герой легенд
Jerff

Герой легенд
Jiā guó (猳國)

Монстр
Jinko

Герой легенд
Jinmenju

Монстр
Jobberknoll

Чудище
Jokul Frosti

Монстр
Jólakötturinn

Фэнтезийный персонаж
Jorō-gumo

Герой сказок
Jrahars

Мистическое чудовище
Jucanchas

Герой сказок
Jué yuán (玃猿)

Мистическое чудовище
Jungfraunadler

Существа из мифов и легенд на букву K


Чудище
Kraken

Монстр
Kraken octopus

Герой легенд
Kraxen

Мистическое чудовище
Kua Fu (夸父)

Зверь
Kuçedra

Герой сказок
Kui (夔)

Мистическое чудовище
Kujata

Монстр
Kujuta

Герой легенд
Kukas

Герой легенд
Kûko

Фэнтезийный персонаж
Kul'pijan

Фэнтезийный персонаж
Kulshedra

Чудище
Kurangai Tuku

Монстр
Kurangaituku

Мистическое чудовище
Kusarikku

Мистическое чудовище
Kuyūthā (كيوثاء)

Герой сказок
Kweku Anansi

Монстр
Kyrkogrim

Чудище
Kłobuk

Мистическое чудовище
Kumiho (구미호)

Мистическое чудовище
Kangiqsuarmiuqpak

Фэнтезийный персонаж
Kabouter

Мифическое существо
Kaboutermannekin

Фэнтезийный персонаж
Kacou Ananzè

Монстр
Kaibyō (怪猫)

Фэнтезийный персонаж
Kaibyou

Монстр
Kaijū (怪獣)

Зверь
Kal'an

Чудище
Kal'enik

Герой легенд
Kalopaling

Мистическое чудовище
Kameosa (瓶長、甕長, かめおさ)

Герой легенд
Kami-­kiri

Мифическое существо
Kanima

Герой легенд
Kappa (河童)

Чудище
Karakasa Kozō

Чудище
Karkadann

Чудище
Kasha (火車)

Монстр
Katoblepon

Зверь
Katobleps

Герой легенд
Kaukai

Герой сказок
Kaukas

Чудище
Kaukuczei

Чудище
Kaukuczus

Мистическое чудовище
Kaukutis

Герой легенд
Kaukyczei

Чудище
Kelpie

Герой легенд
Ketos

Фэнтезийный персонаж
Keythong

Фэнтезийный персонаж
Kheper

Монстр
Khepera

Чудище
Khimaira

Мистическое чудовище
Kiligivak

Чудище
Kiḷigvak

Чудище
Killmoulis

Герой легенд
Kilmulis

Чудище
Kimnarās

Чудище
Kimpurusha

Монстр
King Kong

Чудище
Kiri-puwhero

Герой сказок
Kitsune (狐)

Герой сказок
Kjata

Герой сказок
Klabater

Мифическое существо
Klabaternik

Мифическое существо
Klabautermann

Монстр
Klurikaun

Мистическое чудовище
Knackers

Мистическое чудовище
Knockers

Фэнтезийный персонаж
Knucker

Фэнтезийный персонаж
Kobold

Зверь
Kompa Nanzi

Мифическое существо
Kongamato

Герой легенд
Koon anoon

Монстр
Kopakona

Фэнтезийный персонаж
Korobokuru (コロボックル)

Герой легенд
Koryo

Мистическое чудовище
Koul

Чудище
Kołbuk

Герой легенд
Krabben

Существа из мифов и легенд на букву L


Зверь
L'erdluitle

Герой легенд
La Carcagne

Герой сказок
La Dama Duende

Мистическое чудовище
La Llorona

Герой сказок
Lamashtu

Герой легенд
Lamasjtoe

Монстр
Leanan sídhe

Фэнтезийный персонаж
Leannan sìth

Герой легенд
Little Old Man of The Barn

Чудище
Lacovie

Зверь
Lamia

Монстр
Lampijerović

Герой легенд
Langsuyar

Фэнтезийный персонаж
Leipreachán

Фэнтезийный персонаж
Leprechaun

Герой легенд
Leprocaun

Герой сказок
Leucocrotta

Чудище
Lhiannan shee

Герой легенд
Li vẫn

Монстр
Licbat

Чудище
Liosalfar

Чудище
Leopard-men

Мистическое чудовище
Lich

Монстр
Lilith

Герой легенд
Liwyātn (לִוְיָתָן‎)

Фэнтезийный персонаж
Llamhigyn Y Dwr

Герой сказок
Lobisomem

Монстр
Loch Ness Monster

Мифическое существо
Lóng (龍)

Герой сказок
Long-bubby Susan

Фэнтезийный персонаж
Loup-garou

Фэнтезийный персонаж
Lurachmain

Зверь
Lurgadhan

Герой сказок
Lurican

Монстр
Luu

Герой сказок
Lyngbakr

Существа из мифов и легенд на букву M


Монстр
Maighdean mhara

Герой легенд
Margoyles

Герой сказок
Mǎ huà (馬化)

Чудище
Maahinen

Чудище
Maahiset

Чудище
Maanalais

Мистическое чудовище
Maero

Герой легенд
Mahaha

Герой сказок
Mahahaa (ᒪᕼᐊᕼᐋ)

Мистическое чудовище
Mahum

Мистическое чудовище
Maighdean na tuinne

Мистическое чудовище
Majki

Герой сказок
Makaliphon

Чудище
Makaliporn

Герой легенд
Makara (मकर)

Герой легенд
Makkaliphala

Монстр
Mala'kak

Герой легенд
Mamuchi

Герой легенд
Managarm

Герой сказок
Managarmr

Монстр
Mantichora

Чудище
Margyge

Монстр
Márgygr

Герой легенд
Marsok

Мифическое существо
Marzana

Фэнтезийный персонаж
Matianak

Чудище
Mawki

Фэнтезийный персонаж
Megalogaster repercussus

Чудище
Meliae

Герой легенд
Melusina

Фэнтезийный персонаж
Melusine

Чудище
Menehune

Монстр
Merrows

Монстр
Michi Peshu

Чудище
Michibichi

Фэнтезийный персонаж
Microcosmus marinus

Герой легенд
Mikeneko (三毛猫)

Мифическое существо
Mimicke

Фэнтезийный персонаж
Mirmicioleon

Герой сказок
Mishi Peshu

Герой легенд
Mishibizhii

Чудище
Mishibizhiw

Чудище
Mishipashoo

Фэнтезийный персонаж
Missipeshieuw

Монстр
Missipeshu

Фэнтезийный персонаж
Mitiling

Герой сказок
Miðgarðsormr

Герой сказок
Mojya (亡者)

Зверь
Mokolé

Мифическое существо
Monaciello

Зверь
Monoceros

Чудище
Morena

Фэнтезийный персонаж
Morkopolus

Герой сказок
Morlocks

Мифическое существо
Mosura (モスラ)

Монстр
Mothman

Мистическое чудовище
Mothra

Герой сказок
Muli

Герой сказок
Mullo

Фэнтезийный персонаж
Mulo

Герой сказок
Mûmak

Мифическое существо
Mûmakil

Зверь
Munaciello

Мистическое чудовище
Mundus gubernavi

Зверь
Murd-Huacha

Мистическое чудовище
Mushrushu

Мистическое чудовище
Myling

Фэнтезийный персонаж
Myrmecoleon

Существа из мифов и легенд на букву N


Герой легенд
Naga (नाग)

Чудище
Nagin

Мистическое чудовище
Naginis

Фэнтезийный персонаж
Nagis

Монстр
Name-onna (嘗女)

Фэнтезийный персонаж
Nansi

Герой сказок
Nareepol

Чудище
Nariphon

Зверь
Nawki

Зверь
Nayar

Герой сказок
Nazgul

Чудище
Nazgûl

Фэнтезийный персонаж
Neekerbreekers

Монстр
Nejki

Монстр
Neko (猫)

Фэнтезийный персонаж
Neko-musume

Мистическое чудовище
Nessie

Фэнтезийный персонаж
Nezumi

Герой легенд
Ni agrisur

Герой сказок
Niedźwiedziołak

Чудище
Nigle

Фэнтезийный персонаж
Nikker

Фэнтезийный персонаж
Nillekma

Мистическое чудовище
Ningyo (人魚)

Мистическое чудовище
Ninki Nanka

Зверь
Niseag

Герой сказок
Nisitae

Зверь
Nisse

Мифическое существо
Nixen

Монстр
Niðagrísur

Монстр
Níðhöggr

Герой легенд
Njogel

Чудище
Njogli

Зверь
Njuggel

Герой сказок
Noggle

Герой легенд
Nogitsune

Фэнтезийный персонаж
Noppera-bō (のっぺら坊)

Герой легенд
Nora Nair

Мистическое чудовище
Nue (鵺)

Герой легенд
Nuggle

Чудище
Numakulla

Монстр
Numbakulla

Мистическое чудовище
Nuppeppō (ぬっぺふほふ)

Герой легенд
Nykštukai

Чудище
Nykštukas

Мистическое чудовище
Nymph

Монстр
Nymphae

Мистическое чудовище
N’ha-a-tik

Существа из мифов и легенд на букву O


Фэнтезийный персонаж
Obake

Герой сказок
Ocho-Kochi (ოჩოკოჩი)

Герой легенд
Oger

Герой сказок
Ogopogo

Мистическое чудовище
Ogr

Герой сказок
Ogre

Герой легенд
Ogro

Чудище
Ogryn

Монстр
Ohaguro-bettari

Монстр
Oinopôlê

Герой легенд
Oinopwlh

Герой легенд
Ol Mahum

Мистическое чудовище
Old Girl

Чудище
Old Lady

Фэнтезийный персонаж
Old Man Winter

Фэнтезийный персонаж
Oliphaunts

Монстр
Olog-Hai

Мифическое существо
Oni (鬼)

Фэнтезийный персонаж
Onocentaur

Чудище
Onocentaurus

Герой легенд
Onodrim

Герой сказок
Onokôlê

Зверь
Onokwlh

Герой легенд
Onoscentaurus

Герой легенд
Onoskelis

Герой сказок
Onryō (怨霊)

Фэнтезийный персонаж
Oo-er

Герой легенд
Opinicus

Чудище
Orco

Мистическое чудовище
Origoruso

Мифическое существо
Oriogoruho

Герой легенд
Oroborus

Мифическое существо
Ostrice

Зверь
Ostrich

Герой сказок
Oureboros

Зверь
Ouroboros

Герой легенд
Owlman

Существа из мифов и легенд на букву P


Фэнтезийный персонаж
Pakepakehā

Чудище
Panoptus

Герой легенд
Panthera

Герой сказок
Parandrus

Герой легенд
Pari (پری)

Герой сказок
Patasola

Монстр
Patupaiarehe

Герой легенд
Peallaidh

Мистическое чудовище
Peg Leg Jack

Чудище
Pêgasos

Чудище
Pegasus

Герой сказок
Pelican

Монстр
Pelicanus

Мистическое чудовище
Penangallan

Мистическое чудовище
Penanggalan

Мистическое чудовище
Peritio

Чудище
Peritius

Герой легенд
Peryton

Монстр
Phane

Фэнтезийный персонаж
Piarevaracien

Чудище
Pigsie

Мистическое чудовище
Pilot (Der Pilot)

Мифическое существо
Piskie

Герой сказок
Pixie

Герой сказок
Pixy

Монстр
Plwacz

Герой сказок
Poltergeist

Монстр
Pontianak

Мифическое существо
Popobawa

Зверь
Poreskoro

Фэнтезийный персонаж
Poroniec

Фэнтезийный персонаж
Powries

Мистическое чудовище
Požeminukai

Монстр
Pretas

Фэнтезийный персонаж
Pseudoequus nasiretinaculi

Чудище
Psylli

Герой легенд
Puckwudgie

Мистическое чудовище
Pūķis

Герой сказок
Pūkys

Герой легенд
Púláo (蒲牢)

Мифическое существо
Pyučs

Мифическое существо
Pyukulis

Существа из мифов и легенд на букву Q


Герой легенд
Qallupilluit

Герой сказок
Qallupilluk

Мифическое существо
Qalupalik

Монстр
Qílín (麒麟)

Герой сказок
Qiqirin

Герой сказок
Qiqirn

Мистическое чудовище
Qiúniú (囚牛)

Мистическое чудовище
Qora

Мистическое чудовище
Qori ismaris

Фэнтезийный персонаж
Questing Beast

Монстр
Quillboars

Герой сказок
Quinotaur

Чудище
Qulyabani

Существа из мифов и легенд на букву R


Герой легенд
Rākṣas (राक्षस)

Чудище
Rakshasa

Мистическое чудовище
Rakshosh

Монстр
Rapae

Мистическое чудовище
Ratkin

Мифическое существо
Ratoncito Pérez

Монстр
Re'em

Монстр
Rĕāīm

Герой сказок
Redcaps

Чудище
Regulus

Зверь
Reiko

Герой легенд
Revenant

Зверь
Rhinoceros

Герой сказок
Rhynchoropus flagelliformis

Герой легенд
Rime Thurs

Мистическое чудовище
Ringwraith

Чудище
Roane

Герой сказок
Roanes

Зверь
Roggenmuhme

Мистическое чудовище
Rohmani

Монстр
Rokuro-Kubi

Монстр
Rokurokkubi

Мистическое чудовище
Rokurokubi

Чудище
Rolling Calf

Зверь
Rompo

Мистическое чудовище
Ròn

Зверь
Roperite

Герой легенд
Rougarou

Чудище
Roux-Ga-Roux

Мистическое чудовище
Rp'm

Монстр
Rp'um

Мифическое существо
Rugaroo

Чудище
Rugaru

Мистическое чудовище
Runa

Фэнтезийный персонаж
Rzygacz

Существа из мифов и легенд на букву S


Мифическое существо
Sachiko

Герой легенд
Sagari (さがり)

Мистическое чудовище
Salamander

Чудище
Salamandra

Монстр
Sarkany

Фэнтезийный персонаж
Sarquindi

Мистическое чудовище
Saru Tora Hebi

Монстр
Sarutorahebi

Монстр
Scarrow

Фэнтезийный персонаж
Scenopode

Герой сказок
Sciritae

Герой сказок
Scitalis

Фэнтезийный персонаж
Scolopendra cetacea

Чудище
Scriker

Мистическое чудовище
Scylla

Фэнтезийный персонаж
Scytale

Фэнтезийный персонаж
Sea-Lion

Мистическое чудовище
Selchies

Монстр
Selkies

Мифическое существо
Serpopard

Чудище
Shachihoko (鯱)

Мифическое существо
Shedu

Мифическое существо
Shellycoat

Чудище
Shelob

Мистическое чудовище
Shikome (黄泉醜女)

Чудище
Shiryō (死霊)

Мистическое чудовище
Shōjō

Герой сказок
Shōryō (精霊)

Фэнтезийный персонаж
Shrake

Герой сказок
Shtojzorreshta

Чудище
Shtojzovalle

Герой сказок
Shtozote

Чудище
Shtriga

Герой сказок
Sibhreach

Монстр
Sídhe

Зверь
Silkies

Герой легенд
Simplicissimus

Фэнтезийный персонаж
Sirena

Чудище
Sirenes

Герой сказок
Sirrush

Зверь
Sjopeltin

Герой сказок
Sjupilti

Монстр
Skalli

Монстр
Skarbnik

Монстр
Skaven

Герой легенд
Skiopod

Чудище
Skiopodas

Герой легенд
Skjöll

Герой сказок
Skoll

Чудище
Sköll

Фэнтезийный персонаж
Skriker

Герой сказок
Skrulls

Монстр
Skvader

Чудище
Skøll

Фэнтезийный персонаж
Sleipnir

Зверь
Sluagh

Герой легенд
Smok

Герой сказок
Smůk

Герой легенд
Snark

Мифическое существо
Snergs

Фэнтезийный персонаж
Snoligoster

Герой сказок
Soe-horven

Монстр
Space Jockey

Зверь
Sphinx

Фэнтезийный персонаж
Splinter-cat

Мистическое чудовище
Spopodes

Герой сказок
Spriggan

Герой легенд
Squonk

Монстр
Stellio

Фэнтезийный персонаж
Stollenwurm

Мифическое существо
Stoors

Фэнтезийный персонаж
Stormbird

Мифическое существо
Storsjöodjuret

Герой легенд
Strandvaskare

Зверь
Strandvasker

Герой сказок
Strigoi

Монстр
Struthiocamelon

Зверь
Struthopodes

Мистическое чудовище
Strutio

Мистическое чудовище
Strzyga

Герой сказок
Stymphalídes órnithes

Зверь
Succubus

Чудище
Suhurmas

Фэнтезийный персонаж
Svartalfar

Герой легенд
Swanhamr

Мистическое чудовище
Swanmaidens

Зверь
Swanman

Чудище
Sylphs

Существа из мифов и легенд на букву T


Чудище
Taotie

Фэнтезийный персонаж
Tarandrus

Зверь
Tarasque

Чудище
Tarrasque

Герой легенд
Tatzelwurm

Герой легенд
Taur

Герой сказок
Te Whanau O Rangi

Фэнтезийный персонаж
Tehut

Мифическое существо
Tengu (天狗)

Герой легенд
Tenko

Герой легенд
Teong-wei

Чудище
Tharks

Фэнтезийный персонаж
Thea

Герой легенд
Theow

Фэнтезийный персонаж
Thep Norasri

Чудище
Thestral

Герой легенд
Thos

Мистическое чудовище
Thot

Монстр
Thoth

Мифическое существо
Three-foot Horse

Герой легенд
Thrummy-Cap

Монстр
Thunderbird

Мистическое чудовище
Tian Lu (天禄)

Чудище
Tiangou (天狗)

Герой легенд
Tibicenas

Герой легенд
Tigbalan

Чудище
Tigbalang

Зверь
Tikbalan

Монстр
Tikoloshe

Чудище
Tiqqitchit

Монстр
Tiritchiq

Чудище
Tithoes

Чудище
To Filiko Teras

Мифическое существо
Toenayar

Герой сказок
Tokoloshe

Фэнтезийный персонаж
Tommyknockers

Мистическое чудовище
Tomte

Мистическое чудовище
Tooth fairy

Мифическое существо
Topple

Монстр
Tote-Road Shagamaw

Монстр
Toutetsu

Чудище
Tragelaph

Фэнтезийный персонаж
Tragelaphus

Мистическое чудовище
Trào phong

Герой сказок
Trasgo

Чудище
Trasgu

Монстр
Trasno

Герой легенд
Trauko

Мистическое чудовище
Treants

Чудище
Treefolk

Герой сказок
Troglodyte

Фэнтезийный персонаж
Trogodytae

Мистическое чудовище
Trow

Герой сказок
Tsonokwa

Монстр
Tsonoqua

Мистическое чудовище
Tù ngưu

Герой легенд
Tulao (徒劳)

Герой сказок
Tunda

Монстр
Tunkall

Мистическое чудовище
Tūrehu

Зверь
Tutu

Фэнтезийный персонаж
Tyger

Монстр
Typhaon

Герой легенд
Typhöeus

Фэнтезийный персонаж
Typhon

Мистическое чудовище
T'ao T'ieh

Мистическое чудовище
Tamamo-no-Mae

Фэнтезийный персонаж
Tangi

Фэнтезийный персонаж
Tangie

Существа из мифов и легенд на букву U


Герой легенд
Ubasti

Мифическое существо
Ubume

Герой легенд
Ugallu

Мистическое чудовище
Uldra

Мистическое чудовище
Undead

Монстр
Undine

Чудище
Undine Dejwe

Мистическое чудовище
Ungaikyou (雲外鏡)

Фэнтезийный персонаж
Ungoliant

Монстр
Unicorn-lion

Чудище
Unicornis

Фэнтезийный персонаж
Uperice

Фэнтезийный персонаж
Upierzyca

Герой сказок
Upior

Монстр
Upir

Чудище
Upsorn Srihas

Фэнтезийный персонаж
Upupa

Мистическое чудовище
Urchins

Монстр
Uridimmu

Фэнтезийный персонаж
Urmahlillu

Мистическое чудовище
Urmahlullu

Герой легенд
Urman iäse

Фэнтезийный персонаж
Uroboros

Мистическое чудовище
Uru-kehu

Герой легенд
Utböling

Мистическое чудовище
Utburd

Монстр
Utkasting

Мистическое чудовище
Utrzymywany

Монстр
Útumu

Существа из мифов и легенд на букву V


Герой легенд
Va әs̷

Мифическое существо
Vaca de lumbre

Мистическое чудовище
Valkyrja

Фэнтезийный персонаж
Vam-Fear-Eee

Мифическое существо
Vampijerović

Герой сказок
Vampirar

Чудище
Vampirdzhiya

Герой легенд
Vampirić

Фэнтезийный персонаж
Vampirović

Чудище
Vánagandr

Монстр
Varactyl

Мистическое чудовище
Varg

Мистическое чудовище
Vargr

Герой легенд
Vaŭkałak

Зверь
Versipellis

Герой сказок
Vešapi (ვეშაპი)

Герой легенд
Vielfraß

Зверь
Vilkacis

Монстр
Vilkãtas

Мифическое существо
Vilkatis

Зверь
Vilktakis

Зверь
Vipera

Монстр
Vodni mož

Чудище
Vough

Мистическое чудовище
Vugluscris

Герой легенд
Vоdník

Существа из мифов и легенд на букву W


Зверь
Wahokohoko

Мистическое чудовище
Wamphyri

Чудище
Wandynnije

Мистическое чудовище
Waq-waq tree

Монстр
Warg

Герой сказок
Wargin

Мистическое чудовище
Water-Leaper

Герой сказок
Water-owl

Фэнтезийный персонаж
Wearg

Монстр
Wearh

Мистическое чудовище
Wechselbalg

Монстр
Weeping Woman

Герой легенд
Wemic

Фэнтезийный персонаж
Wendigo

Мистическое чудовище
Werebat

Чудище
Werebears

Монстр
Wereboar

Герой сказок
Werefox

Чудище
Werehyenas

Мистическое чудовище
Wererat

Мистическое чудовище
Werewolf

Герой легенд
White Walkers

Фэнтезийный персонаж
Whooping boy

Герой сказок
Will O'The Wisp

Герой легенд
Willepen

Монстр
Windigo

Чудище
Winged Horses

Мистическое чудовище
Wish Hounds

Мистическое чудовище
Wisht Hounds

Герой легенд
Wodny muž

Монстр
Wódnykus

Чудище
Wookiee

Монстр
Wuesting Beast

Зверь
Wychowywany

Мистическое чудовище
Wyvern

Существа из мифов и легенд на букву X


Герой сказок
Xaynwada

Монстр
Xhinde

Монстр
Xiaoyang People

Герой легенд
Xiaoyangmin

Герой легенд
Xiezhi

Монстр
Xièzhì (獬豸)

Монстр
Xingxing (狌狌)

Герой сказок
Xάρυβδις

Существа из мифов и легенд на букву Y


Мифическое существо
Ya-Te-Veo

Фэнтезийный персонаж
Yakan

Чудище
Yakṣas

Чудище
Yale

Чудище
Yalomishte

Фэнтезийный персонаж
Yamaoroshi (山颪 или やまおろし)

Чудище
Yamawarawa

Мистическое чудовище
Yamawaro

Монстр
Yanari

Фэнтезийный персонаж
Yara-ma-yha-who

Фэнтезийный персонаж
Yarımtıq

Герой легенд
Yázì (睚眦)

Монстр
Yeth Hounds

Фэнтезийный персонаж
Yeti

Мифическое существо
Yllerion

Чудище
Yobo-san

Монстр
Yobosan

Герой легенд
Yōkai (妖怪)

Мифическое существо
Youwarkee

Чудище
Yppopodes

Герой сказок
Yppotryll

Фэнтезийный персонаж
Yuki-ane (雪姉サ)

Мистическое чудовище
Yuki-hime (雪姫)

Монстр
Yuki-onna (雪女)

Фэнтезийный персонаж
Yukibajo (雪バジョ)

Герой легенд
Yukifuri-baba (雪降り婆)

Фэнтезийный персонаж
Yukinba (雪ンバ)

Монстр
Yumekui

Зверь
Yūrei (幽霊)

Существа из мифов и легенд на букву À


Монстр
Àlf-ur

Существа из мифов и легенд на букву Á


Чудище
Áitvaras

Монстр
Áitivaras

Герой сказок
Átvars

Существа из мифов и легенд на букву Ä


Чудище
Älv

Существа из мифов и легенд на букву É


Герой легенд
Éitvaras

Существа из мифов и легенд на букву Ø


Мистическое чудовище
Øксøку

Существа из мифов и легенд на букву Ú


Герой сказок
Úlairi

Существа из мифов и легенд на букву Þ


Фэнтезийный персонаж
Þursar

Существа из мифов и легенд на букву İ


Монстр
İćętîk

Существа из мифов и легенд на букву Ł


Чудище
Łaziebnik

Герой легенд
Łaźnik

Существа из мифов и легенд на букву Ś


Герой легенд
Świtezianki

Существа из мифов и легенд на букву Ş


Герой легенд
Şüräle

Герой сказок
Şürele

Существа из мифов и легенд на букву Š


Фэнтезийный персонаж
Šêdu

Фэнтезийный персонаж
Šmok

Монстр
Štriga

Мистическое чудовище
Šungalviai

Чудище
Šungalvis

Существа из мифов и легенд на букву Ż


Мифическое существо
Żmirłacz

Зверь
Żnicz

Существа из мифов и легенд на букву Ά


Чудище
Άβράξας

Зверь
Άργος

Герой сказок
Άβρασάξ

Существа из мифов и легенд на букву Έ


Фэнтезийный персонаж
Ένυδροσ

Герой сказок
Έξιχειρες

Существа из мифов и легенд на букву Ύ


Мистическое чудовище
Ύδρα

Существа из мифов и легенд на букву Α


Зверь
Αχέρων

Герой легенд
Αριμασπος

Фэнтезийный персонаж
Αburγu Moγai

Мистическое чудовище
Αμαδρυάδες

Мифическое существо
Ασπιδοχελώνη

Герой легенд
Αρπυιαι

Существа из мифов и легенд на букву Β


Мифическое существо
Βλεμμυες

Герой сказок
Βαυϐώ

Существа из мифов и легенд на букву Γ


Герой сказок
Γηρυών

Герой сказок
Γλυκών

Монстр
Γηρυονευς

Герой сказок
Γραῖαι

Существа из мифов и легенд на букву Δ


Монстр
Δελφυνη

Мистическое чудовище
Δράκαινα

Мистическое чудовище
Δαίμων

Чудище
Δρυάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ε


Чудище
Εμπουσα

Мистическое чудовище
Ευρυνομος

Существа из мифов и легенд на букву Θ


Мифическое существо
Θόουτ

Герой сказок
Θώθ

Существа из мифов и легенд на букву Κ


Герой легенд
Καταβλεπων

Мистическое чудовище
Κῆτος

Мифическое существо
Κάβειροι

Монстр
Κέκροψ

Фэнтезийный персонаж
Κύκλωπες

Герой сказок
Καλικάντζαροι

Монстр
Κέρβερος

Монстр
Κακός

Герой сказок
Κεραστης

Герой легенд
Κυνοκεφάλοι

Существа из мифов и легенд на букву Λ


Монстр
Λάμια

Герой сказок
Λειμενίδες

Мистическое чудовище
Λαδων

Фэнтезийный персонаж
Λιμνάδες

Существа из мифов и легенд на букву Μ


Мистическое чудовище
Μελίαι

Герой сказок
Μελιάδες

Мифическое существо
Μυρμηκολέων

Герой сказок
Μουόχερως

Существа из мифов и легенд на букву Ν


Герой легенд
Ναϊάδες

Монстр
Νύμφες

Монстр
Ναΐδες

Чудище
Νηρηίδες

Чудище
Νηϊάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ο


Герой сказок
Ορθος

Герой легенд
Οὐροβόρος

Мистическое чудовище
Ορθρος

Существа из мифов и легенд на букву Π


Мистическое чудовище
Πανθηρ

Фэнтезийный персонаж
Πύθων

Фэнтезийный персонаж
Πρωτεύς

Фэнтезийный персонаж
Πήγασος

Существа из мифов и легенд на букву Σ


Фэнтезийный персонаж
Σκιραται

Мифическое существо
Σρινύες

Монстр
Σάτυροι

Фэнтезийный персонаж
Σκολοπινδρα

Мифическое существо
Σκιαποδες

Герой сказок
Σομπέκ

Фэнтезийный персонаж
Σειρῆνες

Мистическое чудовище
Σκύλλα

Существа из мифов и легенд на букву Τ


Зверь
Τιτάνες

Мифическое существо
Τυφών

Герой сказок
Τράγέλαφος

Герой легенд
Τάρανδρος

Мистическое чудовище
Τρωγοδύται

Герой легенд
Τάρανδος

Мистическое чудовище
Τρίτων

Существа из мифов и легенд на букву Υ


Герой сказок
Υλλοσ

Существа из мифов и легенд на букву Φ


Герой сказок
Φοϊνιξ

Фэнтезийный персонаж
Φτερωτά άλογα

Герой сказок
Φάλαινα

Монстр
Φώκια

Существа из мифов и легенд на букву Χ


Мифическое существо
Χίμαιρα

Существа из мифов и легенд на букву Ψ


Фэнтезийный персонаж
Ψύιισλ

Существа из мифов и легенд на букву Ӡ


Мифическое существо
Ӡіӡі

Существа из мифов и легенд на букву Ӧ


Фэнтезийный персонаж
Ӧшымӧс чуд

Существа из мифов и легенд на букву Ա


Существа из мифов и легенд на букву Հ


Фэнтезийный персонаж
Հսկա

Существа из мифов и легенд на букву Յ


Герой легенд
Յարալեզ

Существа из мифов и легенд на букву Ḏ


Мифическое существо
Ḏiḥautī

Мифическое существо
Ḏḥwty

Существа из мифов и легенд на букву Ἀ


Монстр
Ἀλσηΐδες

Существа из мифов и легенд на букву ἵ


Фэнтезийный персонаж
ἵπποκαμποςСервисная информация

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100bigmir)net TOP 100Рейтинг@Mail.ruРейтинг@Mail.ru

При использовании материалов сайта ссылка обязательна

Kamail ® 2009 - 2020 г.
ver. 1.05.1374+