Мифическое существо Злыдня

"Смилуйся, мать, посмотри, вон твой сын с куском хлеба и палкой бросил дом и идёт по катучим камням — куда глаза глядят, а злыдни — спутники горя, обвиваясь вокруг шеи, шепчут на уши: "Мы от тебя не отстанем!" A.M.Ремизов "К Морю-Океану" (208) В славянском фольклоре мелкие пакостные создания, по разным мифам обитающие в различных местах, например — в болоте (будучи помощниками болотника или кикиморы). Однако наиболее распространенный вариант — в избе в качестве духов, олицетворяющих недобрую судьбу. Злыдни "невидимо обитают в доме человека или сидят у него на плечах; это худые зверьки с облезшей шерстью, и живут они за печью." (58) В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона сказано: "Злыдни — у малоруссов демоническое существо, враждебное человеку, его недоля, бида. Злыдни отличаются от пассивной доли: последняя только не содействует благосостоянию человека, первые приносят ему несчастие. В некоторых местностях (Переяславский уезд) народ представляет себе злыдней в образе невидимых стариков-нищих: где они поселятся, там вечно будет бедность." (167) Также в этом словаре упоминается украинская сказка о злыднях, опубликованная в 4-ом номере "Этнографического Обозрения" за 1892 год: "Было два брата — один был бедный, другой богатый. Богатый женил сына, а бедного и не звал, а он сам пошел; богатый посадил его возле припечка; богачей он заливает водкою, пивом, а он (бедный) так прочее что есть; подпил, домой пошел, а идти лугами, место низкое, трясина. Идет с женой и поют; слышит три голоса и говорит жене: "что это такое? нас двое, а три голоса слышно". Он спросил: "кто ты такой?" и он (голос) отвечал: "мы твои Злыдни, того ты и бедный". Он тотчас увидал их, давай их колом бить; убил, отволок у трясину, то место загрузил и потом там заткнул кол. Вот через несколько времени стал он заживаться, поравнялся с тем уже богатым; тот богач спрашивает: "отчего ты так разбогател?" Чего да чего? — он и рассказал. Тот позавидовал; пошел на то место, где они (Злыдни) были погружены, вынул кол, и они повылазили — их было три; он от них идет — они за ним идут; он говорит: "идите к тому брату, у которого были", а они — "нет, мы теперь к нему не пойдем: он сильно бьется, мы пойдем к тебе". И пошел. И с тех пор, он стал таким бедным, каким был его брат. (Записано в Неклюдове, Корочанский уезд, Курской губернии от грамотного парубка малоросса Мирошниченка в 1892 г.)." Васильев М.К., Сумцов Н.Ф. Антропоморфические представления в верованиях украинского народа. II. "Этнографическое обозрение" — 1892, №4. (С.169) По белорусским поверьям "злыдні — малыя, гарбатыя, скурчаныя стварэнні* , у вялізных ботах і шапках; час ад часу яны нападаюць на пэўную хату, і тады там ужо нічога не вядзецца. Звычайна жывуць пад печчу, робяць адтуль выправы па ўсёй гаспадарцы і адбіраюць розныя набыткі. Заглядваюць у гаршкі з ядою і ў лепшую кашу падсыпаюць пяску, у самае тлустае* малако наліваюць вады, псуюць* у дзежцы хлеб, у курэй крадуць яйкі... Ва ўсім шкодзяць і перашкаджаюць, так, што хата, у якой яны пасяліліся, бяднее і галее. Часам яны ўзнікаюць без прычыны, іх можна таксама выклікаць, дзякуючы вялікаму жаданню разбагацець, празмернасці ў працы. Калі, напрыклад, хтосьці ў час яды працуе, можна з упэўненасцю сказаць, што злыдні нападуць на яго." (156) Злыдні етыя пахожы на дробных людзей. А якія яны ўрэдныя, дык і не раскажаш. Калі яны ў хаце завядуцца, то можаш па свету пайсці. Але ёсць спосаб выгнаць іх. Нада прыгатаваць смачную вячэру, такую, што ніколі і не варыла. Злыдні яе захочуць папробаваць, дык тады нада хуценька іх там закрыць і падалей завезці. Запісана ў 2006 годзе ў вёсцы Чамярня Веткаўскага р-на* студэнткай І.Шаўко ад Грамыка Марыі Піліпаўны, 1933 г.н. (505: с.162) Злыдні — то такія пачвары* , што покуль з жывёлы і людзей усё не высасуць, дык з двара не пойдуць. Малыя, голыя, худыя дзяды — то ета і ёсць злыдні. Яны па аднаму не лётаюць, а толькі стаяй цэлай. Калі ўчэпяцца за цябе, то пішы прапала. Яны спачатку ўсё хазяйства звядуць, а потым і здароўе выцягнуць. І вось папробуй ад іх адчапіцца. Запісана ў 2006 годзе ў вёсцы Шэйка Веткаўскага р-на студэнткай І.Шаўко ад Рослікавай Ніны Канстанцінаўны, 1930 г.н. (505: с.162) Быў у нас злыдзень, не любіў, калі Богу малілася. Вось баба жыла з дзедам і Богу малілася. Дзед лёг на краваць і забыўся. А баба моліцца: “Прачысці, Божанька, душы нашыя”. А пад акном голас чуваць: “Прачысцім, прачысцім, усё вычысцім”. Тут дзед пытае: “З кім гэта ты гамоніш?” А баба кажа: “З Богам”. А то пад вакном злыдзень быў. Уранні баба адправіла дзеда ў каморку — аж там ужо нічога не было. Злыдзень усё вычысціў. Запісана ў 2004 годзе ў вёсцы Стаўбун Веткаўскага р-на студэнткай Т.Казюкінай ад Зуевай Марыі Лаўрэнаўны, 1926 г.н. (505: с.162) Злыдні — гэта дрэнныя істоты* . Яны жывуць у хатах, і там ніколі нічога не вядзецца. Яны ў асноўным жывуць пад печчу. У лепшую чашку з вадой насыпаюць пяску, у самае тлустае малако наліваюць ваду, порцяць хлеб, у курэй крадуць яйкі. Заўсёды шкодзяць, а хата, у якой яны пасяліліся, бяднее, гаспадары хварэюць. У агародзе ніколі не дажджэшся добрага ўраджаю. Запісана ў 2004 годзе ў вёсцы Пабядзіцель Лоеўскага р-на* студэнткай В.Марчанка ад Гаўрыленка Тамары Мікалаеўны, 1927 г.н. (505: с.162) "Белорусская Злыдня представляется невидимой женщиной без языка, глаз и ушей, которая прежде была змеей. По поверьям от Недоли или злыдней избавиться очень трудно, но возможно. Для этого нужно хитростью заставить их залезть в мешок и бросить его в болото. Злыдней можно связать и оставить на дороге, и тогда они перейдут к тому, кто их освободит." (58)

Мифический бестиарий

Существа из мифов и легенд оживают в этой энциклопедии, в которую вошли значения не только мифических существ, но и существ из сказок, кинофильмов и книг. Информация собранная по крупицам интернет пользователями иногда смешит, но иногда и удивляет. Проведите немножко своего времени и познайте удивительный мир легенд и фентези, который будоражит воображение ни одного поколения.


Существа из мифов и легенд на букву А


Зверь
Агуане

Фэнтезийный персонаж
Азема

Зверь
Албысы

Фэнтезийный персонаж
Анаким

Мифическое существо
Ао

Мистическое чудовище
Арворх

Герой сказок
Архангелы

Мистическое чудовище
Ахти

Герой легенд
Абаасы

Чудище
Абаасылар

Герой легенд
Абааһы

Чудище
Абада

Монстр
Абанг Аку

Герой сказок
Абасы

Монстр
Аванк

Мифическое существо
Агиски

Фэнтезийный персонаж
Агрометы

Чудище
Алим

Мистическое чудовище
Абраксас

Герой сказок
Абрасакс

Мистическое чудовище
Авгур

Чудище
Агишки

Герой сказок
Агнявік

Мистическое чудовище
Агызмал

Чудище
Азы

Чудище
Алея

Фэнтезийный персонаж
Ангелы 

Монстр
Арейон

Герой легенд
Архонты

Мистическое чудовище
Аюстал

Мифическое существо
Абнауаю

Чудище
Азарлары

Мистическое чудовище
Альрауны

Мистическое чудовище
Анцыбал

Мистическое чудовище
Араш

Мистическое чудовище
Арслан

Мистическое чудовище
Атцыс

Герой легенд
Абуми-кути

Герой сказок
Аварга Мога

Чудище
Агач киши

Чудище
А Бао А Ку

Мистическое чудовище
А Бао Ку

Герой сказок
Агроти

Герой сказок
Агулшап

Герой сказок
Агх-иски

Мистическое чудовище
Агхары

Герой легенд
Адамовы дети

Мифическое существо
Аданы

Герой сказок
Адданк

Герой сказок
Аджина

Фэнтезийный персонаж
Адзуки-агэ

Фэнтезийный персонаж
Адзуки-арай

Фэнтезийный персонаж
Адзуки-сарасара

Фэнтезийный персонаж
Адзуки-тоги

Герой легенд
Адские псы

Герой легенд
Аждаha

Монстр
Аждарха

Мистическое чудовище
Аждархо́

Чудище
Ажыдаа́р

Фэнтезийный персонаж
Аздаха

Герой сказок
Аздяка́

Монстр
Азярніцы

Фэнтезийный персонаж
Аидахар

Мистическое чудовище
Аист

Фэнтезийный персонаж
Ай-хуа

Мифическое существо
Айдахар

Монстр
Айтвар

Мифическое существо
Айтварас

Герой сказок
Айцы

Мифическое существо
Акаана

Чудище
Акасита

Герой легенд
Акери

Мистическое чудовище
Акиянъ рыба

Мифическое существо
Аколностъ

Мистическое чудовище
Акрабуамелу

Мифическое существо
Акромантул

Мистическое чудовище
Акуй-Халава

Герой сказок
Акулобраз

Чудище
Ала

Фэнтезийный персонаж
Алан-мелекей

Чудище
Албаны

Монстр
Албасты

Фэнтезийный персонаж
Алекторъ дивий

Мистическое чудовище
Али

Герой сказок
Аллокамелус

Герой сказок
Альсеиды

Монстр
Алэл

Герой легенд
Антеро

Монстр
Албастый

Фэнтезийный персонаж
Алема

Герой сказок
Алерион

Мистическое чудовище
Аликанто

Герой легенд
Алканостъ

Мифическое существо
Алкион (Alkyon)

Мифическое существо
Алконос

Монстр
Алконост

Мистическое чудовище
Алконотъ

Герой сказок
Алкуностъ

Мифическое существо
Алцете

Герой легенд
Аль-заккуми

Герой сказок
Альвы

Фэнтезийный персонаж
Альгуль

Мистическое чудовище
Альконостъ

Герой сказок
Альфин

Мистическое чудовище
Ам-ам

Герой легенд
Ам-мит

Герой легенд
Ам-мут

Герой сказок
Амайурйук

Монстр
Амам

Герой легенд
Амамат

Герой легенд
Амару

Фэнтезийный персонаж
Амауталик

Мифическое существо
Амба́рный

Фэнтезийный персонаж
Амбарник

Мистическое чудовище
Амемит

Монстр
Амикири

Чудище
Амиктиры

Мистическое чудовище
Аммат

Герой сказок
Амт

Герой сказок
Амфиптерий

Монстр
Амэ-онна

Фэнтезийный персонаж
Ананси

Герой сказок
Анба́рный

Герой сказок
Ангеук

Герой легенд
Ангиак

Герой сказок
Ангьяк

Мистическое чудовище
Андрони

Зверь
Анзу

Монстр
Анзуд

Чудище
Аниото

Монстр
Анка

Герой сказок
Анкертольд

Герой сказок
Анку

Фэнтезийный персонаж
Анкы-келе

Чудище
Аннакуи

Фэнтезийный персонаж
Аннуна

Чудище
Аннунаки

Фэнтезийный персонаж
Анталоп

Герой сказок
Антапаты

Фэнтезийный персонаж
Антипко

Чудище
Антис

Герой сказок
Антоностъ

Чудище
Ануннаки

Герой сказок
Анцётка

Герой сказок
Анчут

Герой легенд
Анчутик

Герой сказок
Анчутка

Мистическое чудовище
Анщих Сисьва Пялт

Герой легенд
Аньсих Сисьва Пялт

Мистическое чудовище
Апíвень

Герой легенд
Апеп

Мифическое существо
Апис

Герой сказок
Апо́фис

Мистическое чудовище
Апоп

Герой сказок
Апсарас

Чудище
Апсары

Герой легенд
Аптах-Бага

Мистическое чудовище
Аразе

Монстр
Араитеуру

Монстр
Аралезы

Чудище
Аргос

Герой сказок
Аргус

Герой сказок
Аржавейнік

Монстр
Аржавень

Герой легенд
Арзюри

Герой легенд
Аримаспы

Чудище
Аримофеи

Герой сказок
Аримоѳеи

Герой легенд
Арсури

Мистическое чудовище
Артабатиты

Чудище
Артинетас

Герой сказок
Аруи ариси

Герой легенд
Арысь-поле

Мистическое чудовище
Асванг

Герой легенд
Асванга

Мистическое чудовище
Асетнік

Герой сказок
Асида

Монстр
Аскефруа

Фэнтезийный персонаж
Аспид

Герой сказок
Аспида

Фэнтезийный персонаж
Аспидоколеон

Мифическое существо
Аспидохелон

Мифическое существо
Аспидѣ хелонѣ

Мифическое существо
Аспик

Мифическое существо
Ассида

Зверь
Ассидам

Чудище
Астонiи

Герой легенд
Астромове

Монстр
Асуван

Мифическое существо
Аука

Герой сказок
Афанк

Фэнтезийный персонаж
Афедронои

Герой сказок
Африт

Мистическое чудовище
Ахерон

Зверь
Ахеронт

Герой сказок
Ахлис

Фэнтезийный персонаж
Ахоры

Мистическое чудовище
Ацаны

Чудище
Ачери

Чудище
Ачкийини

Фэнтезийный персонаж
Ачуч-Пачуч

Герой легенд
Аѳдроноi

Чудище
Адау

Мифическое существо
Алад

Герой легенд
Алпаб

Герой сказок
Аниука

Чудище
Араска

Герой легенд
Арсан-Дуолай

Герой сказок
Асраи

Монстр
Аями

Существа из мифов и легенд на букву Б


Мистическое чудовище
Бабай, Бабайка

Мифическое существо
Бакенеко

Мистическое чудовище
Белая Рука 

Фэнтезийный персонаж
Бен-Бен

Мистическое чудовище
Бродницы 

Герой сказок
Бучу*

Монстр
Бадњак

Герой сказок
Баг

Мистическое чудовище
Бакэмоно

Фэнтезийный персонаж
Белыедамы

Мистическое чудовище
Берегини

Чудище
Богинки

Монстр
Байцзэ

Фэнтезийный персонаж
Баюн-Кот

Мифическое существо
Бену

Герой сказок
Биль-Биль-Гое

Монстр
Боуги

Чудище
Бута*

Герой легенд
Бадняк

Зверь
Бісиці

Монстр
Бааби

Фэнтезийный персонаж
Баба

Мистическое чудовище
Бабай

Герой сказок
Бабайка

Мифическое существо
Бабан

Мистическое чудовище
Бабар

Герой легенд
Баби

Герой легенд
Бабок

Герой сказок
Бабр

Мифическое существо
Бага

Герой сказок
Багамут

Герой легенд
Баган

Монстр
Багеера

Мифическое существо
Багенге

Чудище
Багнік

Чудище
Багник

Чудище
Бадзюля

Чудище
Бадюля

Герой сказок
Баенник

Монстр
Баенный

Герой сказок
Базилиск

Герой сказок
Базилишек

Фэнтезийный персонаж
Байник

Мистическое чудовище
Байнушко

Фэнтезийный персонаж
Бакенэко

Мифическое существо
Баку

Мистическое чудовище
Бакэ-дзори

Герой сказок
Бакэдзори

Герой сказок
Баламутень

Мифическое существо
Баламутнік

Фэнтезийный персонаж
Баламуцень

Чудище
Балаур

Герой сказок
Балена

Мистическое чудовище
Бандиман

Герой легенд
Банийип

Мифическое существо
Банник

Чудище
Банной

Чудище
Банный

Мистическое чудовище
Банный пастырь

Мистическое чудовище
Банный хозяин

Герой сказок
Банши

Чудище
Банщик

Монстр
Баньши

Мифическое существо
Барабао

Фэнтезийный персонаж
Баранец

Фэнтезийный персонаж
Барбегази

Мистическое чудовище
Барбегазы

Герой сказок
Баргест

Монстр
Барнитлег

Монстр
Баст

Фэнтезийный персонаж
Бастет

Мистическое чудовище
Батюшка-Зима

Фэнтезийный персонаж
Баубо

Мистическое чудовище
Бебок

Герой легенд
Белая Баба

Чудище
Берендей

Мифическое существо
Бехолдеры

Монстр
Бахамут

Герой сказок
Башахаун

Чудище
Баянник

Мистическое чудовище
Бега

Мистическое чудовище
Бегемот

Герой легенд
Бегущий волком

Мифическое существо
Бедн-вара

Чудище
Бекке

Фэнтезийный персонаж
Беличий народ

Герой легенд
Беляки

Герой легенд
Бен варра

Герой легенд
Бен-Варри

Монстр
Беорнинги

Фэнтезийный персонаж
Беременность

Мифическое существо
Бескуд

Герой легенд
Бессонье

Герой сказок
Бии-няо

Герой сказок
Бииняо

Монстр
Бий-няо

Монстр
Бийняо

Герой сказок
Бильвизы

Зверь
Бинфэн

Монстр
Бирюк

Мифическое существо
Бичен

Мистическое чудовище
Бкабей

Чудище
Блажинь

Герой легенд
Бласна

Монстр
Блегмии

Герой сказок
Блегмы

Герой легенд
Блемии

Чудище
Блудички

Чудище
Бляго

Фэнтезийный персонаж
Бобо

Герой легенд
Бобок

Монстр
Бовешь

Зверь
Боган

Чудище
Боггарт

Монстр
Боги

Мифическое существо
Боглы

Герой сказок
Божонтка

Зверь
Бокан

Фэнтезийный персонаж
Боканон

Фэнтезийный персонаж
Боли-бошка

Герой легенд
Болла

Мистическое чудовище
Болотник

Герой сказок
Болотница

Фэнтезийный персонаж
Болотный дедко

Мифическое существо
Болотный леший

Монстр
Болотяник

Герой легенд
Болтрушайка

Монстр
Бомка

Мифическое существо
Бонакон

Герой легенд
Боннакон

Монстр
Бор

Зверь
Борамец

Герой сказок
Боранец

Монстр
Боровик

Герой легенд
Боровички

Мифическое существо
Боровой

Мифическое существо
Боровой человек

Фэнтезийный персонаж
Бородатые

Чудище
Бородачик

Чудище
Борэй

Герой легенд
Ботукан Совил

Фэнтезийный персонаж
Боухан

Чудище
Бохан

Чудище
Боцан

Герой легенд
Брауни

Мистическое чудовище
Бродяжки

Чудище
Брокса

Монстр
Броллахан

Монстр
Броша

Герой легенд
Бруколак

Чудище
Брукса

Мифическое существо
Бруни

Герой сказок
Бруха

Фэнтезийный персонаж
Брэг

Герой сказок
Бу-лао

Герой легенд
Бу́сеу́

Герой легенд
Бугган

Фэнтезийный персонаж
Бузинная госпожа

Герой сказок
Бузинная матушка

Мифическое существо
Бузинная Матушка

Мифическое существо
Бук

Мифическое существо
Бука

Чудище
Бука (Bwca)

Герой легенд
Бука́нка

Чудище
Бука́нко

Герой сказок
Бука́нушко

Фэнтезийный персонаж
Букан

Чудище
Буканай

Мистическое чудовище
Букарица

Герой легенд
Букачка

Фэнтезийный персонаж
Букусетка

Мифическое существо
Буллар

Герой легенд
Бунгиснгис

Монстр
Бундимун

Монстр
Буниюп

Зверь
Буньип

Герой легенд
Бурак

Чудище
Буривухи

Фэнтезийный персонаж
Буря-ветер

Фэнтезийный персонаж
Бусиэ

Чудище
Буско

Фэнтезийный персонаж
Бхутешвара

Чудище
Бхуты

Фэнтезийный персонаж
Бцентæ

Фэнтезийный персонаж
Бывшие

Мифическое существо
Бьякко

Герой сказок
БѢлена

Мифическое существо
Баггейн

Монстр
Батанушко

Чудище
Бенни

Герой сказок
Бесы

Герой легенд
Бурдо-вал

Существа из мифов и легенд на букву В


Герой сказок
Ванф

Герой сказок
Вилы

Монстр
Вуивр

Фэнтезийный персонаж
Вампал

Герой сказок
Васуки

Мистическое чудовище
Вирява

Фэнтезийный персонаж
Водяные

Герой легенд
Вытьянка

Фэнтезийный персонаж
Ванапаганы

Фэнтезийный персонаж
Вешица-сорока

Герой легенд
Воду

Герой легенд
Волот

Фэнтезийный персонаж
Відминник

Мифическое существо
Вій

Фэнтезийный персонаж
Вісуснік

Мифическое существо
Ва öш

Герой легенд
Ва-ош

Фэнтезийный персонаж
Вадзянiк

Фэнтезийный персонаж
Вадзяны

Герой сказок
Вазіла

Герой легенд
Вазила

Чудище
Вазимба

Герой легенд
Вака де лумбре

Монстр
Валасень

Мифическое существо
Валасяніца

Герой сказок
Вампировићим

Мистическое чудовище
Вамфир

Мистическое чудовище
Вамфири

Герой легенд
Ван Тянь Хоу

Чудище
Ванагандр

Мифическое существо
Вани

Фэнтезийный персонаж
Вапак

Мистическое чудовище
Варактил

Мистическое чудовище
Варгін

Герой сказок
Варги

Герой сказок
Варгин

Герой легенд
Варман тура

Герой сказок
Василиск

Фэнтезийный персонаж
Ваўкалак

Герой сказок
Ваўкалака

Фэнтезийный персонаж
Ваўкалека

Герой сказок
Вахоке-хоко

Фэнтезийный персонаж
Вахокохоко

Герой легенд
Вдова птица

Чудище
Вдодъ

Герой легенд
Вегетандры

Герой сказок
Вейла

Мифическое существо
Велiорыбъ

Герой легенд
Велбудопардусъ

Мистическое чудовище
Велерыбъ

Мистическое чудовище
Великаны

Фэнтезийный персонаж
Вемики

Монстр
Вендиго

Мифическое существо
Вепреслон

Чудище
Верберы

Герой легенд
Вербэры

Зверь
Вербэт

Монстр
Вергиены

Герой сказок
Веревочник

Монстр
Верераты

Герой сказок
Верерэты

Чудище
Веркабаны

Чудище
Веркрысы

Фэнтезийный персонаж
Веркэт

Герой легенд
Вернетопырь

Мифическое существо
Верфокс

Фэнтезийный персонаж
Веры

Мистическое чудовище
Веспертил

Чудище
Вешап

Чудище
Вещица

Герой легенд
Взрывопотам

Герой легенд
Ви́сусник

Чудище
Виверн

Мифическое существо
Виверна

Мифическое существо
Вигты

Монстр
Виелфрас

Герой сказок
Вий

Мистическое чудовище
Вила

Монстр
Вилкацис

Чудище
Вилктаки

Монстр
Виндиго

Герой сказок
Випунен

Фэнтезийный персонаж
Вирика

Герой сказок
Витар

Фэнтезийный персонаж
Витренник

Герой легенд
Вихованець

Герой легенд
Вишап

Зверь
Вкабей

Мистическое чудовище
Влемии

Герой легенд
Во дак наг гран

Герой сказок
Во-а

Герой легенд
Вова

Мистическое чудовище
Вовкулака

Герой легенд
Вовкун

Мистическое чудовище
Водная форма

Герой сказок
Водява

Фэнтезийный персонаж
Водяная невеста (Ջրահարս)

Монстр
Водяница

Чудище
Водяной

Фэнтезийный персонаж
Водяной попрыгун

Фэнтезийный персонаж
Волкодлаки

Чудище
Волокита

Чудище
Волосень

Мифическое существо
Волсь

Герой сказок
Вонгви

Монстр
Вопар

Герой сказок
Вопитар

Герой сказок
Ворги

Мистическое чудовище
Воуви

Мистическое чудовище
Вох

Мистическое чудовище
Всевидящий

Чудище
Встречник

Мистическое чудовище
Вуглускр

Фэнтезийный персонаж
Вужалка

Чудище
Вуки

Мистическое чудовище
Вулвер

Мистическое чудовище
Вултанка

Герой легенд
Вунтериха

Герой сказок
Вупар

Монстр
Вупыр

Монстр
Вурдалак

Герой сказок
Выскакунчик

Мистическое чудовище
Выскорь

Монстр
Выхованец

Чудище
Вампиры

Мистическое чудовище
Верлиока

Мистическое чудовище
Власти

Герой сказок
Волосатка

Существа из мифов и легенд на букву Г


Зверь
Гарпии

Герой легенд
Гиппокампы

Фэнтезийный персонаж
Гмуры

Герой сказок
Господства

Герой легенд
Гримтурсы

Фэнтезийный персонаж
Гаки

Герой сказок
Гирин

Чудище
Гомозули

Мифическое существо
Грант

Монстр
Грифы

Монстр
Гамсилг

Фэнтезийный персонаж
Гиады

Мистическое чудовище
Гаргульи

Мифическое существо
Грёза

Герой сказок
Гурии

Герой сказок
Гіпацэнтаўр

Герой сказок
Га́ла

Мистическое чудовище
Га́ллу

Герой сказок
Гавриилова Свора

Чудище
Гадюка

Мистическое чудовище
Гаёвки

Мистическое чудовище
Гаёвы дзед

Чудище
Гаёўкі

Чудище
Гайтраш

Фэнтезийный персонаж
Гаканчи

Мистическое чудовище
Гала

Герой сказок
Галипоте

Чудище
Галла

Герой сказок
Галлу

Мистическое чудовище
Гамадриады

Герой сказок
Гамаюн

Мистическое чудовище
Гамберу

Мистическое чудовище
Ганапати

Мистическое чудовище
Гандхарвы

Фэнтезийный персонаж
Ганеша

Чудище
Гараппа

Герой сказок
Гаргуйли

Мифическое существо
Гаргулец

Герой легенд
Гаргулии

Зверь
Гарм

Фэнтезийный персонаж
Гарпия

Мифическое существо
Гаруда

Фэнтезийный персонаж
Гарцуки

Монстр
Гаспадар

Герой сказок
Гати

Герой сказок
Гатоблеп

Монстр
Гатоблепа

Герой сказок
Гаюн

Герой легенд
Гвелвешапи

Герой легенд
Гвелешапи

Чудище
Гворны

Мистическое чудовище
Гекатонхейры

Мистическое чудовище
Генко

Мистическое чудовище
Герион

Герой сказок
Герионей

Герой сказок
Герионес

Мистическое чудовище
Гетулийский пёс

Герой сказок
Гианы

Монстр
Гиганты

Монстр
Гидра

Мифическое существо
Гидрипусс

Монстр
Гидроп

Фэнтезийный персонаж
Гидрус

Герой легенд
Гиенолаки

Фэнтезийный персонаж
Гилистери

Мифическое существо
Гилян

Герой сказок
Гимантоподы

Фэнтезийный персонаж
Гипоцентавр

Фэнтезийный персонаж
Гиппогриф

Монстр
Гиппокамп

Герой сказок
Гиппопод

Мифическое существо
Гиппоталасы

Герой легенд
Гиппоцентавр

Чудище
Гиппоцерв

Герой сказок
Гиртаблили

Фэнтезийный персонаж
Гитраш

Монстр
Гламмы

Фэнтезийный персонаж
Гламы

Фэнтезийный персонаж
Гликон

Чудище
Глог

Зверь
Глэйштн

Герой легенд
Гноллы

Мифическое существо
Гном, пожирающий детей

Фэнтезийный персонаж
Гномы

Мистическое чудовище
Гномы оврагов

Чудище
Гоблины

Герой сказок
Говорящий хорёк

Мифическое существо
Годжира

Фэнтезийный персонаж
Годзилла

Герой легенд
Годлинг

Герой легенд
Голем

Мистическое чудовище
Гончие холмов

Фэнтезийный персонаж
Гончие Чини

Мистическое чудовище
Горгоны

Монстр
Горгульи

Монстр
Горгулья

Мифическое существо
Горё

Фэнтезийный персонаж
Господин пустыни (كرگدن)

Мистическое чудовище
Госпожа отхожего места (伉三娘娘)

Фэнтезийный персонаж
Готоконэко

Герой легенд
Готоку-нэко

Фэнтезийный персонаж
Готокунэко

Фэнтезийный персонаж
Гравейр

Герой сказок
Граи

Герой сказок
Грайвер

Фэнтезийный персонаж
Грайи

Герой сказок
Грамкин

Мистическое чудовище
Грампкин

Герой легенд
Граулли

Монстр
Гремлин

Герой легенд
Гречуха

Герой легенд
Грила

Фэнтезийный персонаж
Грим

Герой сказок
Гримтурсены

Герой легенд
Гром-птицы

Мистическое чудовище
Громамонт

Герой сказок
Грондры

Герой легенд
Грохотанис

Зверь
Грюла

Мистическое чудовище
Гул

Герой легенд
Гуло

Герой сказок
Гулон

Монстр
Гуль

Чудище
Гульябани

Герой легенд
Гумберу

Мифическое существо
Гуменнiк

Чудище
Гуменник

Герой сказок
Гуменной хозяин

Зверь
Гураль

Мистическое чудовище
Гухьяки

Герой сказок
Гыргалица

Фэнтезийный персонаж
Гелиады

Мифическое существо
Глашаны

Герой сказок
Гомункулус

Чудище
Гремлины

Герой легенд
Грифон

Существа из мифов и легенд на букву Д


Герой легенд
Дайтьи

Герой легенд
Доброхот

Мифическое существо
Дракон

Герой сказок
Дух(духи)

Монстр
Дандан

Мистическое чудовище
Демоны Океании

Чудище
Див

Герой легенд
Долгопят

Мистическое чудовище
Дриада

Чудище
Дуэргар

Чудище
Дети леса

Мифическое существо
Джала-рупа

Фэнтезийный персонаж
Джарви

Мистическое чудовище
Джегджер

Мифическое существо
Джек Фрост

Мифическое существо
Джек-в-цепях

Герой легенд
Джеруч

Зверь
Джерфф

Герой сказок
Джехути

Фэнтезийный персонаж
Джил-Жженый-Хвост

Чудище
Джинн

Зверь
Джраарс

Мифическое существо
Дзасики-бокко (座敷ぼっこ)

Герой легенд
Дзасики-вараси

Мистическое чудовище
Дзасики-онна

Мистическое чудовище
Дзёро-гумо

Монстр
Дзи-Дзи

Монстр
Дзидзи

Герой сказок
Дзикининки

Мистическое чудовище
Дзиммэндзю

Зверь
Дзинко

Монстр
Дзоноква

Чудище
Ди́вы

Мистическое чудовище
Диббук

Мистическое чудовище
Дивана́

Монстр
Дийуана́

Герой сказок
Динни-Мара

Монстр
Дип

Мифическое существо
Диреах из Глен-Итива

Чудище
Диры

Фэнтезийный персонаж
Дисплейсер

Мистическое чудовище
Диуана́

Монстр
Доби

Фэнтезийный персонаж
Довшпрунг

Герой сказок
Долѣзря

Мистическое чудовище
Домаха

Мистическое чудовище
Домовая

Герой сказок
Домовиха

Чудище
Домовичка

Герой сказок
Домовой

Чудище
Доможил

Фэнтезийный персонаж
Доможириха

Чудище
Донестры

Зверь
Доплер

Мистическое чудовище
Допплер

Фэнтезийный персонаж
Доро-та-бо

Фэнтезийный персонаж
Драйдер

Мифическое существо
Дракайна

Герой легенд
Дракон Ла-Тринита

Герой сказок
Дракон со свечой

Монстр
Дракониды

Мистическое чудовище
Дракониха

Герой легенд
Драконица

Фэнтезийный персонаж
Дракус

Мистическое чудовище
Драсили

Мистическое чудовище
Драу

Мистическое чудовище
Драуг

Герой легенд
Драук

Чудище
Дриады

Герой сказок
Дров

Герой сказок
Дроу

Герой сказок
Дроук

Фэнтезийный персонаж
Дсоноква

Чудище
Дуана́

Монстр
Дубана́

Мистическое чудовище
Дубочуд

Монстр
Дувана́б

Герой легенд
Дуйнни Марри

Монстр
Думана́

Герой легенд
Дунтеры

Герой легенд
Дунья-мара

Мистическое чудовище
Дуэнде

Герой сказок
Дхампир

Герой сказок
Дыббук

Герой легенд
Дьутпа

Фэнтезийный персонаж
Дэвы

Зверь
Дюббук

Мистическое чудовище
Девятиглавцы

Фэнтезийный персонаж
Дзяды

Герой легенд
Диюпэрас

Монстр
Драки

Мистическое чудовище
Дубовики

Фэнтезийный персонаж
Дітко

Фэнтезийный персонаж
Да́йва

Герой легенд
Давалпа

Фэнтезийный персонаж
Даги

Фэнтезийный персонаж
Дагон

Мистическое чудовище
Даймадзин

Герой легенд
Дамавiчка

Герой легенд
Дамавуха

Мистическое чудовище
Дами

Мистическое чудовище
Дампир

Фэнтезийный персонаж
Дандо и его псы

Зверь
Данпир

Чудище
Дантеры

Фэнтезийный персонаж
Данху

Герой легенд
Даолао

Зверь
Даппи

Монстр
Даху

Фэнтезийный персонаж
Дахут

Чудище
Двойник

Фэнтезийный персонаж
Дворовик

Герой легенд
Дворовой

Монстр
Дворовый

Герой сказок
Дева волн

Мистическое чудовище
Девона

Фэнтезийный персонаж
Девона́

Монстр
Девы юные

Фэнтезийный персонаж
Девы-лебеди

Герой легенд
Девятеро

Герой сказок
Дегдер

Герой легенд
Дед

Монстр
Дедко

Фэнтезийный персонаж
Дедко болотный

Чудище
Дельфиния

Чудище
Дементор

Фэнтезийный персонаж
Демон

Мистическое чудовище
Дерево Аль-вак

Мистическое чудовище
Дерево вак-вак

Чудище
Дзяо Дзе

Чудище
Данни

Мифическое существо
Дженни Зелёные Зубы

Монстр
Диниши

Герой легенд
Дсонакавы

Монстр
Дыбджиты

Существа из мифов и легенд на букву Е


Монстр
Еминеж

Монстр
Ермунганд

Герой легенд
Ебосан

Герой сказок
Евваркее

Монстр
Евник

Герой сказок
Егорьева стая

Мистическое чудовище
Единорог

Монстр
Ежеринис

Мистическое чудовище
Ен

Мистическое чудовище
Ендарь

Зверь
Енпери́

Мифическое существо
Епосъ

Мистическое чудовище
Етун

Фэнтезийный персонаж
Ефимон

Чудище
Ехидна

Фэнтезийный персонаж
Ехидна стоглавая

Мифическое существо
Ехидны

Мифическое существо
Ехидный

Мифическое существо
Единорог китайский(Цилинь)

Существа из мифов и легенд на букву Ё


Монстр
Ёбосан

Фэнтезийный персонаж
Ёкай

Герой легенд
Ёксёкю

Герой легенд
Ёндон

Фэнтезийный персонаж
Ёрмунганд

Монстр
Ёўнік

Существа из мифов и легенд на букву Ж


Мифическое существо
Жабалака

Фэнтезийный персонаж
Жаракака

Герой сказок
Жеки

Герой легенд
Железная баба

Мистическое чудовище
Женщина с побережья

Зверь
Жигана

Чудище
Жигина

Мифическое существо
Жиж

Герой легенд
Жиро́вый

Герой легенд
Жировик

Фэнтезийный персонаж
Жировой чёрт

Герой сказок
Житный дед

Герой легенд
Жуть

Фэнтезийный персонаж
Жыж

Монстр
Жыжаль

Мистическое чудовище
Жыцень

Герой сказок
Жэрэтва

Фэнтезийный персонаж
Жар-птица 

Монстр
Жабдар

Мистическое чудовище
Жэньюй

Существа из мифов и легенд на букву З


Фэнтезийный персонаж
Зеленыедамы

Герой сказок
Золотая собака

Герой сказок
Зелигены

Чудище
Зыбочник

Мистическое чудовище
Загрыбаст

Мифическое существо
Зазовка

Герой легенд
Зазоўка

Фэнтезийный персонаж
Заккум

Мифическое существо
Зашики-онна

Герой сказок
Зверь Крофенольф

Мистическое чудовище
Змеевки

Монстр
Збуратор

Фэнтезийный персонаж
Зверь-мираж

Герой сказок
Зеериттер

Мифическое существо
Земляная кошка

Мистическое чудовище
Зеп норашри

Герой сказок
Зилант

Мистическое чудовище
Зириддар

Монстр
Зитирон

Фэнтезийный персонаж
Зиф

Чудище
Зифиус

Герой легенд
Злиднi

Герой сказок
Злобоглазы

Фэнтезийный персонаж
Злыднi

Чудище
Злыдни

Зверь
Злыдня

Чудище
Змеевна

Мистическое чудовище
Змей

Герой сказок
Змок

Фэнтезийный персонаж
Змяёўна

Герой легенд
Знiч

Мистическое чудовище
Зніч

Фэнтезийный персонаж
Знич

Герой сказок
Зомби

Герой сказок
Зонтик-призрак

Фэнтезийный персонаж
Зу

Фэнтезийный персонаж
Зубная фея

Герой сказок
Зюзик

Монстр
Зюзя

Существа из мифов и легенд на букву И


Мистическое чудовище
Ичетики

Монстр
Ину

Герой легенд
Ишхус

Герой легенд
Идакансас

Герой сказок
Иттан-момэн

Чудище
Иббур

Герой легенд
Иглогривы

Мистическое чудовище
Игонг

Чудище
Игонь

Чудище
Игоша

Фэнтезийный персонаж
Идичу

Монстр
Иелчу

Мистическое чудовище
Иеракосфинкс

Монстр
Икирё

Монстр
Иллитиды

Герой сказок
Илофаи

Герой сказок
Илоѳаи

Герой сказок
Им-Дугуд

Герой легенд
Имдугуд

Мистическое чудовище
Имп

Герой легенд
Импундулу

Фэнтезийный персонаж
Имуги

Мифическое существо
Инапертва

Чудище
Индрик

Герой легенд
Инженеры

Герой сказок
Инкуб

Мистическое чудовище
Инкубус

Монстр
Ино

Чудище
Иног

Фэнтезийный персонаж
Инокефалы

Герой легенд
Иные (Others)

Герой сказок
Иныж

Герой легенд
Иопод

Герой легенд
Ипоталасы

Фэнтезийный персонаж
Иппотрилл

Герой сказок
Иратшо

Мистическое чудовище
Иратшоак

Фэнтезийный персонаж
Иричу

Герой сказок
Иркоцервус

Мистическое чудовище
Ирландский феникс

Монстр
Исоонна

Герой легенд
Испы

Герой легенд
Исхиапод

Мифическое существо
Итанеси

Герой легенд
Итримубе

Чудище
Ифрит

Герой легенд
Ихтиокентавры

Монстр
Ичöтик

Мистическое чудовище
Ичетик

Монстр
Ишкус

Герой сказок
Иблис 

Монстр
Исрафил

Существа из мифов и легенд на букву Й


Монстр
Йаконий

Монстр
Йейл

Мистическое чудовище
Йель

Герой легенд
Йерфф

Герой сказок
Йети

Монстр
Йови

Фэнтезийный персонаж
Йок-йок

Герой сказок
Йольский кот

Герой сказок
Йормунганд

Фэнтезийный персонаж
Йормунгандр

Герой сказок
Йотуны

Существа из мифов и легенд на букву К


Чудище
Кампир

Мистическое чудовище
Каса-но-Обакэ

Фэнтезийный персонаж
Кои

Мистическое чудовище
Кори

Мистическое чудовище
Кромионская свинья 

Мистическое чудовище
Кумара

Чудище
Кетгранд

Чудище
Кетус

Герой легенд
Кикимора

Герой сказок
Кикимора болотная

Мифическое существо
Кикиморка

Мистическое чудовище
Кикимра

Герой легенд
Кикирин

Герой легенд
Кикирн

Зверь
Киклопы

Герой сказок
Килин

Герой легенд
Килиопаки

Фэнтезийный персонаж
Киллмулис

Герой сказок
Килмуллис

Герой легенд
Кильмулис

Монстр
Кимнары

Чудище
Кляки

Мистическое чудовище
Коатлантонан

Герой легенд
Коатликуэ

Чудище
Кобольд

Герой сказок
Кобольт

Чудище
Козерог

Герой сказок
Козий вампир

Монстр
Козлолюди

Мистическое чудовище
Козлоолень

Фэнтезийный персонаж
Козлорогий (Aigokeros)

Герой легенд
Кока

Чудище
Коканко

Фэнтезийный персонаж
Коловёртыши

Фэнтезийный персонаж
Коловёрши

Монстр
Колчис

Фэнтезийный персонаж
Комокол

Герой сказок
Комол

Герой легенд
Комонол

Герой сказок
Кон Аннон

Фэнтезийный персонаж
Кон-аяк

Чудище
Конгамато

Монстр
Конебык

Герой легенд
Коневрусъ

Герой сказок
Конёк-Горбунок

Герой сказок
Копуваи

Зверь
Копша

Чудище
Коракс

Монстр
Коргоруши

Герой легенд
Кори исмарис

Герой легенд
Коркодил

Монстр
Кормокол

Фэнтезийный персонаж
Корнуоллский летун

Мистическое чудовище
Корнуэльские пикси

Герой сказок
Коровья смерть

Мистическое чудовище
Корокотта

Герой легенд
Космический жокей

Фэнтезийный персонаж
Кот Баюн

Мистическое чудовище
Кот-монстр

Герой сказок
Коул

Герой легенд
Кошкалачень

Чудище
Кошколаки

Чудище
Крабаллон

Мистическое чудовище
Крак

Герой легенд
Кракен

Герой легенд
Красный колпак

Фэнтезийный персонаж
Кролы

Мифическое существо
Крыжацік

Мифическое существо
Крыжацик

Фэнтезийный персонаж
Крыжовниха

Чудище
Крыланы

Герой сказок
Крылатая Тень

Герой легенд
Крылатые кони

Монстр
Крысолаки

Герой легенд
Крысолюды

Зверь
Ктулху

Монстр
Ку Ши

Герой легенд
Ку Шит

Герой легенд
Карбункул

Герой легенд
Катахан

Чудище
Керы

Чудище
Китоврас

Зверь
Крапчик

Монстр
Куанг-Ши

Герой сказок
Кумихо

Герой легенд
Кынсы

Герой легенд
Кентавротритоны

Зверь
Кенты

Герой легенд
Кер-балык

Герой легенд
Кер-дьутпа

Мифическое существо
Керастъ

Фэнтезийный персонаж
Керасты

Монстр
Кербер

Чудище
Кимпуруши

Мистическое чудовище
Кинамонъ

Герой легенд
Киннамолг

Герой легенд
Киннары

Герой легенд
Кинокефалы

Монстр
Кирин

Чудище
Кит

Фэнтезийный персонаж
Китай-рыба

Мистическое чудовище
Китайский лис

Герой сказок
Китра

Мифическое существо
Китсюне

Герой сказок
Кицка жонка

Мифическое существо
Кицунэ

Мифическое существо
Клабаутерман

Герой легенд
Кладавік

Мистическое чудовище
Кладнік

Мистическое чудовище
Кладовик

Герой легенд
Кладовник

Чудище
Кладовый

Монстр
Кларихун

Чудище
Клетник

Мистическое чудовище
Клецьнік

Герой сказок
Клобук

Мифическое существо
Клурикон

Герой легенд
Кровопросцы

Мистическое чудовище
Кроколеопотам

Мистическое чудовище
Ку-Ши

Мифическое существо
Куа-фу

Мистическое чудовище
Кужата

Чудище
Кузутик

Герой сказок
Куй

Чудище
Куйята

Монстр
Куйяту

Герой сказок
Кук

Мистическое чудовище
Кукимора

Зверь
Куко

Герой легенд
Кулверстукас

Герой легенд
Кулеша́та

Зверь
Кулеши

Герой сказок
Кулшедра

Мистическое чудовище
Кульдыргыш

Чудище
Кульпиян

Герой легенд
Культдыргыш

Мистическое чудовище
Кумбаба

Мифическое существо
Кумельган

Герой легенд
Кумихо (구미호)

Фэнтезийный персонаж
Кумо

Мифическое существо
Кумяльган

Чудище
Кун Аннун

Фэнтезийный персонаж
Купалка

Герой легенд
Курангаитуку

Чудище
Кусарикку

Монстр
Кутинья

Мистическое чудовище
Кутисакэ-онна

Зверь
Кутиха

Монстр
Кутувр

Герой легенд
Каипора

Мистическое чудовище
Карс

Фэнтезийный персонаж
Кентавры

Монстр
Коблинаи

Мифическое существо
Кони Диомеда

Чудище
Корриганы

Чудище
Краты

Герой легенд
Кудельница

Чудище
Кутруб

Монстр
Кэпкуэны

Герой легенд
К'тулу

Герой легенд
Ка́кос

Мифическое существо
Кабилл-Ушти

Чудище
Кабиры

Герой легенд
Каботер

Мистическое чудовище
Кабутерманнекин

Фэнтезийный персонаж
Кави́ры

Зверь
Кадехо

Чудище
Кадук

Герой сказок
Кажан

Монстр
Кажаналак

Зверь
Кайбё

Монстр
Кайдзю

Зверь
Как

Чудище
Кака

Фэнтезийный персонаж
Какий

Мистическое чудовище
Какус

Фэнтезийный персонаж
Каладрий

Мистическое чудовище
Калануро

Мифическое существо
Калбей

Фэнтезийный персонаж
Калбиi

Мифическое существо
Калеи

Герой сказок
Каленик

Монстр
Кали-ахт

Герой сказок
Калликантзарос

Мистическое чудовище
Калликанцары

Зверь
Калопус

Герой легенд
Калупалик

Мифическое существо
Калюп-алик

Герой легенд
Калюпалик

Зверь
Калян

Фэнтезийный персонаж
Камазотц

Герой сказок
Камауэто

Фэнтезийный персонаж
Камелион

Мифическое существо
Кангиксуармиукпак

Фэнтезийный персонаж
Корио

Фэнтезийный персонаж
Кутысь

Чудище
Камахуэто

Чудище
Камикири

Герой сказок
Камэоса

Герой легенд
Канбей

Герой легенд
Кандзаргас

Герой легенд
Канима

Чудище
Канцербер

Герой сказок
Канькач

Чудище
Каппа

Герой легенд
Каракаса-обаке

Герой сказок
Караконджалы

Фэнтезийный персонаж
Караконджулы

Чудище
Карастъ

Мистическое чудовище
Карасу тэнгу

Чудище
Карина

Фэнтезийный персонаж
Каркаданн

Герой сказок
Каркаладил

Мифическое существо
Карканья

Герой сказок
Карлики

Герой сказок
Карлики Менехуне

Монстр
Картазон

Чудище
Каса-бакэ

Мистическое чудовище
Каса-обакэ

Монстр
Касабакэ

Мистическое чудовище
Каси

Монстр
Касны

Мифическое существо
Касьян

Герой сказок
Катофлеб

Мистическое чудовище
Каукас

Зверь
Каучпок

Герой легенд
Кашкалачань

Герой сказок
Квемуль

Мифическое существо
Квилборы

Герой сказок
Квильборы

Мифическое существо
Квиттеры

Монстр
Квинотавр

Фэнтезийный персонаж
Кеаск

Мифическое существо
Кейсонг

Чудище
Кейфонг

Герой сказок
Кекроп

Герой сказок
Кекропс

Монстр
Келпи

Фэнтезийный персонаж
Кельпи

Герой легенд
Кендеры

Герой сказок
Кучедра

Чудище
Кучивило

Мистическое чудовище
Кушисаке Онна

Мифическое существо
Кэлигрейхаунд

Герой легенд
Кэльпи

Монстр
Кэпкуэн

Монстр
Кэпкэуны

Мистическое чудовище
Кадильница

Мифическое существо
Карлики-цверги

Монстр
Кейннари 

Герой легенд
Клураканы

Герой сказок
Конаки Дзидзи

Чудище
Корреды

Герой сказок
Красныешапки

Герой сказок
Куафу

Герой легенд
Курша

Существа из мифов и легенд на букву Л


Монстр
Личжу

Фэнтезийный персонаж
Луговой

Мифическое существо
Ламии

Монстр
Лидерк

Мистическое чудовище
Лобасты(злыерусалки) 

Фэнтезийный персонаж
Лунный заяц

Мистическое чудовище
Лернейскаягидра

Герой легенд
Линчетти

Фэнтезийный персонаж
Лубры

Герой сказок
Лярва

Фэнтезийный персонаж
Ла Льорона

Герой сказок
Ладон

Герой сказок
Лазавік

Герой легенд
Лазави́к

Мистическое чудовище
Лазеннік

Фэнтезийный персонаж
Лазнік

Чудище
Лама

Герой легенд
Ламассу

Герой легенд
Ламашту

Мифическое существо
Ламия

Мистическое чудовище
Ламя

Монстр
Ланнан-ши

Герой легенд
Лантикусъ

Зверь
Лантухи

Монстр
Лапитупы

Фэнтезийный персонаж
Латан

Герой сказок
Латану

Герой сказок
Лауру

Чудище
Лафон

Чудище
Лахама

Мистическое чудовище
Лаюн

Мистическое чудовище
Лающая

Чудище
Ле́шенка

Мифическое существо
Лебедечеловек

Мистическое чудовище
Лебединая шкура

Фэнтезийный персонаж
Лебединые девы

Мистическое чудовище
Левиафан

Фэнтезийный персонаж
Левиафанов сын

Мифическое существо
Левияфа

Герой сказок
Левкрокота

Мифическое существо
Левкрота

Фэнтезийный персонаж
Ледащий

Герой сказок
Ледяные ходоки

Фэнтезийный персонаж
Лемуры

Монстр
Леонид

Мистическое чудовище
Леонтокентавр

Герой легенд
Лепрекон

Фэнтезийный персонаж
Лепрехун

Чудище
Лесавки

Герой легенд
Лесной дядя

Зверь
Лесовик

Герой сказок
Лесовики

Герой легенд
Летавицы

Мистическое чудовище
Летучемыший крысопаук

Фэнтезийный персонаж
Леуманы

Герой легенд
Лефон

Герой сказок
Лешак

Мистическое чудовище
Леший

Герой сказок
Леший болотный

Герой легенд
Ли́зень

Мифическое существо
Ливьята́н

Чудище
Лизун

Чудище
Ликантроп

Чудище
Лилит

Монстр
Лимнады

Чудище
Лимониады

Герой легенд
Лин

Мистическое чудовище
Линан-Сидхе

Чудище
Лингбакр

Чудище
Линдворм

Мистическое чудовище
Линтывормъ

Мифическое существо
Линь

Мистическое чудовище
Лионтавр

Герой сказок
Лисун

Чудище
Лич

Фэнтезийный персонаж
Лобастый

Мистическое чудовище
Лобизоме

Мистическое чудовище
Лобишон

Зверь
Логхир

Герой сказок
Лознік

Мифическое существо
Лозовик

Мифическое существо
Лопастый

Мистическое чудовище
Лорелея

Фэнтезийный персонаж
Лосиный Фроди

Герой легенд
Лоскотниці

Мифическое существо
Лоскотуха

Мифическое существо
Лотан

Герой легенд
Лошолич

Герой легенд
Лу

Мистическое чудовище
Луговичок

Мифическое существо
Лун

Герой легенд
Лунный пес

Монстр
Луска

Мифическое существо
Львинокентавр

Мистическое чудовище
Люб

Фэнтезийный персонаж
Люди, которые спят стоя

Мифическое существо
Люди, питающиеся солнцем

Герой легенд
Люди-аисты

Мистическое чудовище
Люди-журавли

Герой легенд
Люди-леопарды

Мифическое существо
Люди-львы

Фэнтезийный персонаж
Люди-мухоморы

Герой сказок
Лядащий

Монстр
Ламя 

Герой сказок
Лиетуонис

Мистическое чудовище
Луаньняо*

Монстр
Лусуты

Существа из мифов и легенд на букву М


Герой легенд
Морской пегас

Мистическое чудовище
Мотра

Мифическое существо
Моряны

Фэнтезийный персонаж
Мудзина

Герой сказок
Муло

Монстр
Муруха

Мистическое чудовище
Мушхуш

Мифическое существо
Мявки

Мистическое чудовище
Малити Халит

Зверь
Мандах

Фэнтезийный персонаж
Манья

Герой сказок
Мё-о

Фэнтезийный персонаж
Могол(птица)

Герой легенд
Мынгуцзы

Мистическое чудовище
Морской лев

Фэнтезийный персонаж
Мот-мен

Герой сказок
Моховик

Мистическое чудовище
Мули

Чудище
Мумаки

Герой сказок
Мушрушу

Герой легенд
Мюлинг

Фэнтезийный персонаж
Мамай

Герой легенд
Мандрагора

Зверь
Мариды

Чудище
Минокава

Фэнтезийный персонаж
Мундих

Монстр
Мяндаш

Монстр
Морана

Герой легенд
Морена

Зверь
Морлоки

Мистическое чудовище
Морские эфиопы

Герой легенд
Морской олень

Мистическое чудовище
Моряна

Герой легенд
Мотивация

Герой сказок
Мраволев

Фэнтезийный персонаж
Мулло

Мифическое существо
Муравьиный лев

Зверь
Мушуссу

Фэнтезийный персонаж
Мюру-Ха

Герой легенд
Мамон(мамуна)

Мистическое чудовище
Мемозины

Герой легенд
Мойобу

Мистическое чудовище
Мшанки

Герой сказок
Ма́ра

Мифическое существо
Маалусы

Мистическое чудовище
Мааналайсы

Чудище
Маанвэки

Монстр
Маахисы

Чудище
Мавки

Мистическое чудовище
Мадзутора

Монстр
Маеро

Монстр
Маероеро

Монстр
Мажана

Монстр
Макалифон

Чудище
Макара

Мистическое чудовище
Макли

Чудище
Мала’как

Монстр
Мамуны

Чудище
Манагарм

Чудище
Мандихоръ

Герой легенд
Мандихорь

Мистическое чудовище
Мантикора

Чудище
Маньяк

Мистическое чудовище
Маргульи

Мистическое чудовище
Маргюг

Чудище
Марена

Мистическое чудовище
Марид

Фэнтезийный персонаж
Маркополи

Фэнтезийный персонаж
Марсок

Фэнтезийный персонаж
Масленичный Кот

Зверь
Матохи

Чудище
Мать-рысь

Герой легенд
Махаха

Фэнтезийный персонаж
Махуа

Чудище
Маэро

Герой легенд
Мећедовић

Герой легенд
Медведи-оборотни

Фэнтезийный персонаж
Медведко

Мистическое чудовище
Межевик

Герой легенд
Межевичок

Фэнтезийный персонаж
Мелиады

Чудище
Мелии

Герой легенд
Мелюзина

Монстр
Мендо

Герой легенд
Менехуны

Герой сказок
Мерионы

Герой сказок
Мерроу

Мифическое существо
Мерцана

Герой легенд
Меша-адам

Чудище
Мидзутора

Фэнтезийный персонаж
Микэнэко

Чудище
Мимик

Герой легенд
Минотавр

Мистическое чудовище
Миравды

Мифическое существо
Мираг

Герой легенд
Мирадж

Герой сказок
Мирмеколев

Мистическое чудовище
Мирмиколеон

Фэнтезийный персонаж
Мичибичи

Мифическое существо
Модзя

Чудище
Моколе

Монстр
Мокруха

Мифическое существо
Монакьелли

Фэнтезийный персонаж
Морской кентавр

Чудище
Мосмен

Мистическое чудовище
Мохноноги

Чудище
Мулен

Чудище
Мулы

Герой легенд
Мушруш

Зверь
Мэрроу

Герой легенд
Мангус

Мифическое существо
Медуза

Мифическое существо
Миньокао

Зверь
Мурианы

Существа из мифов и легенд на букву Н


Герой легенд
Нагиня

Монстр
Намной

Мистическое чудовище
Неко

Фэнтезийный персонаж
Нермпай

Герой легенд
Нидагрисур

Фэнтезийный персонаж
Никсы

Герой легенд
Нимфы

Монстр
Нисаг

Герой легенд
Ноггл

Чудище
Нокеры

Герой сказок
Нувиша

Чудище
Нха-а-тик

Фэнтезийный персонаж
Ньадьы Дьангха

Мифическое существо
Нэко-мусумэ

Мифическое существо
Няка

Герой сказок
Начала

Герой легенд
Небесная черепаха

Герой легенд
Нимфы 

Чудище
Навной

Фэнтезийный персонаж
Найтака

Чудище
Нарипол

Мифическое существо
Неистовая охота

Монстр
Нелюб

Монстр
Несси

Герой сказок
Ний

Фэнтезийный персонаж
Ниммэндзю

Герой легенд
Нинки-нанка

Монстр
Ног-птица

Монстр
Ногуй

Монстр
Нора нейр

Фэнтезийный персонаж
Нуси

Монстр
Нэка

Фэнтезийный персонаж
Нэкомусумэ

Герой легенд
Нахцерер

Мистическое чудовище
Неблагийдвор

Фэнтезийный персонаж
Нифилимы

Мистическое чудовище
Наги

Герой сказок
Накер

Герой сказок
Нарифон

Герой сказок
Невесты

Мистическое чудовище
Неистовый гон

Фэнтезийный персонаж
Нереиды

Фэнтезийный персонаж
Нефилимы

Герой сказок
Нимфа ясеня

Герой сказок
Нинкинанка

Фэнтезийный персонаж
Ноздророг

Мифическое существо
Ночник

Фэнтезийный персонаж
Нуэ

Фэнтезийный персонаж
Ньады Дьянха

Герой сказок
Нэко

Чудище
Нявки

Чудище
Наги 

Мистическое чудовище
Неак Та

Мифическое существо
Нглылека

Зверь
Нора

Герой сказок
Наблюдатели

Чудище
Назгулы

Герой сказок
Намэ-онна

Герой легенд
Наяды

Мистическое чудовище
Нежить

Чудище
Нидхегг

Чудище
Никштукас

Фэнтезийный персонаж
Нингё

Мистическое чудовище
Ниссе

Герой легенд
Ногицунэ

Мифическое существо
Нопэрапон

Герой легенд
Нъогль

Герой легенд
Нэдзуми

Монстр
Нэкомата

Мистическое чудовище
Няўки

Герой сказок
Навьи

Монстр
Наяда

Герой сказок
Ниши

Существа из мифов и легенд на букву О


Зверь
Обакэ

Мистическое чудовище
Опиникус

Герой легенд
Обмен

Монстр
Огневик

Монстр
Огры

Монстр
Ологхай

Мистическое чудовище
Онг Кут

Мистическое чудовище
Онокентавр

Герой легенд
Ориогорухо

Герой сказок
Ортрос

Монстр
Осетник

Мистическое чудовище
Очеретянык

Мистическое чудовище
Обезьяны счастья

Мифическое существо
Оуробор

Мистическое чудовище
О-бакэ

Герой сказок
Обжора

Герой легенд
Оборотень

Чудище
Овинник

Мифическое существо
Огопого

Монстр
Одмінок

Фэнтезийный персонаж
Октопус

Чудище
Омутной

Монстр
Они

Чудище
Онрё

Мифическое существо
Ореады

Фэнтезийный персонаж
Орт

Герой сказок
Орфо

Мифическое существо
Охагуро-Бэттари

Герой сказок
Ошымос чуд

Фэнтезийный персонаж
Огневушка-Поскакушка

Герой легенд
Ори

Зверь
Обаке

Герой сказок
Облачное зеркало

Герой сказок
Обоуби

Фэнтезийный персонаж
Овражные гномы

Фэнтезийный персонаж
Огрины

Герой сказок
Одминок

Мифическое существо
Оймяконское чудовище

Чудище
Олифанты

Герой сказок
Онодрим

Герой сказок
Опивень

Монстр
Оржавиник

Монстр
Ортр

Герой сказок
Орфр

Герой сказок
Очеретяник

Герой сказок
Орк

Мифическое существо
Обезьяно-тигро-змей (猿虎蛇)

Герой легенд
Обменыш

Фэнтезийный персонаж
Обуры

Мифическое существо
Огненный краб

Герой легенд
Одміна

Монстр
Озерницы

Фэнтезийный персонаж
Оксоку

Герой сказок
Омутник

Герой сказок
Ондина

Герой легенд
Оноскелис

Чудище
Оплетай

Фэнтезийный персонаж
Ормен

Герой сказок
Орф

Чудище
Осетный

Мифическое существо
Очокочи

Мистическое чудовище
Одрадек

Герой легенд
Орестиады

Существа из мифов и легенд на букву П


Фэнтезийный персонаж
Паветнiк

Герой легенд
Пак

Мистическое чудовище
Пандоре

Мистическое чудовище
Панѳиръ

Чудище
Патасола

Монстр
Пеликан

Герой сказок
Перовепри

Фэнтезийный персонаж
Пигси

Монстр
Пинкит

Монстр
Пицен

Мифическое существо
Плетущая Сети

Герой легенд
Пожиратель носков

Мифическое существо
Полевичок

Мистическое чудовище
Полуночник и полуночница

Мифическое существо
Попелюха

Герой сказок
Поронец

Герой легенд
Предвестники беды

Мистическое чудовище
Прилепление

Зверь
Протей

Мифическое существо
Птица-слон

Фэнтезийный персонаж
Перелистник

Фэнтезийный персонаж
Полкан

Фэнтезийный персонаж
Пазузу

Герой сказок
Пакепакеха

Герой сказок
Панопт

Фэнтезийный персонаж
Пантера

Мистическое чудовище
Пардусы

Фэнтезийный персонаж
Паскунджи

Монстр
Пе́ри

Герой легенд
Перитии

Мистическое чудовище
Пиатэк

Герой сказок
Пикси

Чудище
Писки

Фэнтезийный персонаж
Пичан

Фэнтезийный персонаж
Поветник

Герой сказок
Подкидыш

Герой легенд
Покотн

Герой сказок
Полумужчина

Фэнтезийный персонаж
Попунаць

Мистическое чудовище
Почти человек

Герой сказок
Прибожек

Мистическое чудовище
Просечный шагамо

Монстр
Прысыпуш

Герой легенд
Псы Дэнди

Герой сказок
Пу-ляо

Фэнтезийный персонаж
Пукиене

Герой легенд
Пукис

Монстр
Пулао

Мистическое чудовище
Пульгасари

Герой легенд
Пульп

Монстр
Пуннiк

Фэнтезийный персонаж
Пунник

Герой легенд
Пустодомка

Герой легенд
Путиене

Герой сказок
Путис

Герой сказок
Пущевик

Чудище
Пэ́ри

Мистическое чудовище
Пэк

Мифическое существо
Пярэварацень

Герой сказок
Паня

Чудище
Перитон

Герой легенд
Полудница

Герой легенд
Птица Кахка

Мистическое чудовище
Паваро

Монстр
Паирика

Зверь
Панотии

Герой сказок
Панъфиръ

Мифическое существо
Пари

Герой сказок
Пастырь банный

Герой легенд
Пегас

Мифическое существо
Перитоны

Герой легенд
Пиау-ли

Герой сказок
Пикси-Жеребчик

Мистическое чудовище
Пифон

Герой легенд
Плакальщица

Мистическое чудовище
Поганцы

Мистическое чудовище
Подовинный

Фэнтезийный персонаж
Пожиратель мертвых

Фэнтезийный персонаж
Пожиратель(-ница) сердец

Герой легенд
Полевик

Фэнтезийный персонаж
Полипус

Мифическое существо
Понтианак

Монстр
Порескоро

Мистическое чудовище
Поющие песнь земли

Герой легенд
Протеи

Фэнтезийный персонаж
Псиллы

Герой сказок
Птица Рок

Мистическое чудовище
Пенчапенчи

Зверь
Пи

Герой легенд
Престолы

Фэнтезийный персонаж
Пагги

Мистическое чудовище
Пакваджи

Мистическое чудовище
Панды

Чудище
Панте ́

Фэнтезийный персонаж
Парандр

Мифическое существо
Пасечник

Герой легенд
Патупаиарехе

Чудище
Пелли

Фэнтезийный персонаж
Пери

Мистическое чудовище
Пестрый змей

Герой сказок
Пизги

Герой сказок
Писвусъын

Фэнтезийный персонаж
Пици́н

Мифическое существо
Повелитель полчищ

Фэнтезийный персонаж
Подземные

Мистическое чудовище
Подовинник

Мистическое чудовище
Пожиратель (饕餮)

Герой сказок
Пожиратель снов

Зверь
Полевой

Фэнтезийный персонаж
Полуденица

Фэнтезийный персонаж
Полуночь

Мистическое чудовище
Попобава

Мистическое чудовище
Поури

Чудище
Преты

Чудище
Присы́пуш

Герой сказок
Прыгун в воду

Герой сказок
Псы Габриэля

Мифическое существо
Птицы грома

Герой сказок
Пе-нангглан

Чудище
Петни

Зверь
Понё

Герой легенд
Пхи

Существа из мифов и легенд на букву Р


Чудище
Россомаха

Мифическое существо
Рохмань

Герой сказок
Ругару

Герой легенд
Русалки

Монстр
Рыгач

Зверь
Ремора

Монстр
Рудзу

Фэнтезийный персонаж
Равк

Герой легенд
Рагана

Герой легенд
Раздражар

Герой сказок
Ракушечник

Фэнтезийный персонаж
Ракушник

Герой легенд
Ракшасы

Мифическое существо
Расамаха

Мистическое чудовище
Раткины

Фэнтезийный персонаж
Рахманы

Чудище
Ревенант

Зверь
Рейко

Герой легенд
Рефаимы

Герой сказок
Ржаная тетка

Фэнтезийный персонаж
Ржаные тетушки

Фэнтезийный персонаж
Роан

Герой легенд
Роггенмеме

Монстр
Рокеи

Мифическое существо
Рокуро-куби

Герой легенд
Рокуроккуби

Герой легенд
Рокурокуби

Фэнтезийный персонаж
Ромпо

Монстр
Роперайт

Герой сказок
Роперит

Герой сказок
Роперите

Мифическое существо
Росомаха

Фэнтезийный персонаж
Рохманы

Мистическое чудовище
Ру́дзу Ру́нгитис

Мистическое чудовище
Рыбокентавры

Герой сказок
Рефаим

Герой легенд
Русалки, русалии

Монстр
Рапаиты

Чудище
Рарашек

Мифическое существо
Роук

Мистическое чудовище
Рощевик

Зверь
Руна

Монстр
Русумака

Зверь
Рыпач

Чудище
Рабикан

Зверь
Рудры

Фэнтезийный персонаж
Расамака

Мистическое чудовище
Рохдулай

Мистическое чудовище
Рощевый дед

Мифическое существо
Рунгис

Монстр
Рух

Чудище
Роаны

Мистическое чудовище
Рухх(птица)

Существа из мифов и легенд на букву С


Мистическое чудовище
Созерцатели

Зверь
Саг

Герой легенд
Санмэ-Ядзура

Мистическое чудовище
Сатиры

Герой легенд
Светлолики

Мифическое существо
Свитезянки

Чудище
Се Чжи

Монстр
Селки

Мифическое существо
Сёрё

Фэнтезийный персонаж
Сикомэ

Герой сказок
Сильфиды

Зверь
Симуран

Мистическое чудовище
Сипактли

Мистическое чудовище
Сирин

Мистическое чудовище
Сируш

Чудище
Скекла

Герой сказок
Скиопод

Герой сказок
Скоге

Герой сказок
Скорроу

Фэнтезийный персонаж
Скруллы

Фэнтезийный персонаж
Слоа

Герой сказок
Смок

Чудище
Снерги

Мистическое чудовище
Собаки из холмов

Герой сказок
Спи

Мифическое существо
Старик-Зима

Монстр
Степовой

Фэнтезийный персонаж
Стожихонька

Герой легенд
Странные звери

Герой легенд
Стрижак

Фэнтезийный персонаж
Струфион

Чудище
Стукачи

Герой сказок
Су́хос

Мифическое существо
Суседко

Герой легенд
Сфинкс

Герой сказок
Сы-ню

Чудище
Сюллюкюн

Герой сказок
Сиды

Мифическое существо
Сальванелли

Герой сказок
Серафимы

Чудище
Скесса

Герой сказок
Стратим(птица)

Герой сказок
Сháofēng (嘲風)

Монстр
Сатико

Герой сказок
Сванхамр

Фэнтезийный персонаж
Свинорылы

Фэнтезийный персонаж
Свора Дандо

Мистическое чудовище
Селк

Мистическое чудовище
Серваны

Мистическое чудовище
Сильваны

Герой легенд
Синсин

Фэнтезийный персонаж
Сирена-змея

Фэнтезийный персонаж
Сиртя

Фэнтезийный персонаж
Скавены (Skaven)

Чудище
Сквонк

Чудище
Скилла

Герой сказок
Сколь

Герой легенд
Скру́тек

Чудище
Слейпнир

Фэнтезийный персонаж
Слуах

Фэнтезийный персонаж
Снарк

Мифическое существо
Собаки Дьявола

Герой легенд
Создатели (Engineers)

Фэнтезийный персонаж
Сохач-путаник

Герой легенд
Стеллио

Герой сказок
Стоговой и Стожиха

Чудище
Стриго́й

Мистическое чудовище
Стуканцы

Мифическое существо
Стуршёудьюрет

Фэнтезийный персонаж
Сусе́дка

Мистическое чудовище
Сциталис

Мистическое чудовище
Саратан

Герой сказок
Силены

Герой легенд
Сульде

Мистическое чудовище
Сагари

Фэнтезийный персонаж
Сарамейя

Зверь
Сачико

Герой легенд
Свинолаки

Мистическое чудовище
Себек

Чудище
Селчи

Мифическое существо
Серпопард

Монстр
Сикэнкэн

Мифическое существо
Сильфы

Чудище
Симург

Зверь
Сирё

Чудище
Сиррух

Монстр
Сихиртя

Фэнтезийный персонаж
Скарбник

Мистическое чудовище
Скёль

Герой сказок
Скириты

Мистическое чудовище
Сколль

Мифическое существо
Скрытый

Мистическое чудовище
Смокъ

Герой сказок
Снолигостер

Мистическое чудовище
Собаки холмов

Фэнтезийный персонаж
Спригган

Герой легенд
Старуха-бузина

Мифическое существо
Стокимы

Герой легенд
Стржига

Чудище
Струки

Монстр
Стрыга

Чудище
Суккуб

Монстр
Сухуб

Чудище
Сциапод

Фэнтезийный персонаж
Сяоянмин

Чудище
Сабдыки

Монстр
Секигами

Монстр
Сирены

Монстр
Сагет

Герой сказок
Саруторахэби

Герой сказок
Свинолюды

Герой сказок
Сёдзё

Фэнтезийный персонаж
Семаргл

Мистическое чудовище
Сечжи

Монстр
Силува

Монстр
Симаргл

Мифическое существо
Синие шапки

Фэнтезийный персонаж
Сирена

Мистическое чудовище
Сирруш

Зверь
Сияющий

Фэнтезийный персонаж
Сквадер

Герой легенд
Скиапод

Монстр
Скитал

Фэнтезийный персонаж
Сколопендра

Герой легенд
Слуа

Монстр
Собек

Герой легенд
Соплохвост

Мифическое существо
Ставры и Гавры

Мистическое чудовище
Сторукие

Герой легенд
Стрига

Чудище
Струсы

Мифическое существо
Стрыжак

Монстр
Стурсы

Чудище
Суккубус

Мистическое чудовище
Сухубус

Чудище
Сцилла

Мифическое существо
Сьвіцязянкі

Чудище
Сятихоко

Мифическое существо
Сару

Фэнтезийный персонаж
Силы

Фэнтезийный персонаж
Сэнмурв

Существа из мифов и легенд на букву Т


Чудище
Тимиморё

Герой сказок
Табуннік

Мистическое чудовище
Таласым

Мистическое чудовище
Таоте

Мифическое существо
Тарраска

Фэнтезийный персонаж
Твари

Герой легенд
Тененог

Мистическое чудовище
Техути

Фэнтезийный персонаж
Тит-рыба

Мистическое чудовище
Тламхиген-и-дурр

Зверь
Толпар

Монстр
Тотетсу

Мифическое существо
Трау

Монстр
Тритон

Монстр
Тулпар

Мистическое чудовище
Тут

Герой сказок
Тхеуранги

Мистическое чудовище
Талос

Герой легенд
Тенгиры

Герой легенд
Топотун

Монстр
Тутыр

Фэнтезийный персонаж
Табу́нник

Герой сказок
Таласъм

Монстр
Тао-Тие

Мифическое существо
Тарки (зеленые люди Марса)

Герой сказок
Таурт

Герой легенд
Темные эльфы

Монстр
Теут

Мистическое чудовище
Тигр геральдический

Мифическое существо
Тухиранги

Монстр
Тиколош

Герой сказок
Тифон

Мистическое чудовище
Токолош

Фэнтезийный персонаж
Тот

Мистическое чудовище
Трасго

Герой легенд
Трёхногая лошадь

Фэнтезийный персонаж
Трогодиты

Монстр
Туба

Фэнтезийный персонаж
Турсы

Мистическое чудовище
Туут

Фэнтезийный персонаж
Тяньгоу

Мистическое чудовище
Тарамы

Фэнтезийный персонаж
Тилвиттег

Зверь
Тролль

Чудище
Тэрэны

Фэнтезийный персонаж
Тавроиды

Мистическое чудовище
Тамамо-но Маэ

Чудище
Тараск

Мистическое чудовище
Татарский овен

Монстр
Тварьцы

Герой легенд
Тенко

Герой легенд
Тиамат

Чудище
Тиритчик

Мифическое существо
Тибицена

Монстр
Титаны

Герой сказок
Тодорцы

Чудище
Томте

Монстр
Тоут

Мифическое существо
Трауко

Фэнтезийный персонаж
Троглодит

Монстр
Труст

Мистическое чудовище
Тунда

Чудище
Тутос

Монстр
Тхэджагви

Чудище
Тадебцо*

Чудище
Таркшья

Монстр
Тиштар

Герой сказок
Тунситунь

Мистическое чудовище
Тавролак

Герой легенд
Тануки

Герой сказок
Тараска

Фэнтезийный персонаж
Татцельвурм

Герой легенд
Тейфельфиш

Мифическое существо
Тестраль

Чудище
Тиан Лю

Монстр
Тоенайар

Чудище
Тикбаланг

Фэнтезийный персонаж
Титиры

Фэнтезийный персонаж
Тоенаяр

Мистическое чудовище
Тормунганд

Мистическое чудовище
Трагелаф

Зверь
Тресго

Мистическое чудовище
Тсукумо-гами

Мистическое чудовище
Туреху

Фэнтезийный персонаж
Туту

Фэнтезийный персонаж
Тэнгу

Чудище
Таранд

Герой сказок
Тиминталы

Существа из мифов и легенд на букву У


Герой легенд
Уайверн

Фэнтезийный персонаж
Угаллу

Мистическое чудовище
Узлем

Герой сказок
Укрут

Монстр
Унгайкё

Герой легенд
Ундина

Герой сказок
Упыри

Герой сказок
Урмалиллу

Герой легенд
Урсолаки

Герой сказок
Утуму

Герой сказок
Ульвэй

Фэнтезийный персонаж
Убыр, увыр

Фэнтезийный персонаж
Ужалка

Фэнтезийный персонаж
Укабарэнайрэй

Фэнтезийный персонаж
Умкову

Фэнтезийный персонаж
Унголианта

Герой сказок
Упсон шрихас

Фэнтезийный персонаж
Урма́н иясе́

Мистическое чудовище
Уроборос

Мистическое чудовище
Утукку

Чудище
Умрун

Чудище
Уаллепен

Мифическое существо
Удод

Герой легенд
Уиндиго

Мифическое существо
Улайри

Мифическое существо
Ундине

Мифическое существо
Упьержи

Монстр
Урмалуллу

Герой легенд
Урхины

Герой сказок
Ухалица

Зверь
Убыры

Фэнтезийный персонаж
Убумэ

Герой легенд
Уер

Герой легенд
Улу-арджан

Монстр
Унголиант

Монстр
Упир

Чудище
Уридимму

Чудище
Утбурд

Герой сказок
Ушедшие

Фэнтезийный персонаж
Убор

Чудище
Уриск

Существа из мифов и легенд на букву Ф


Герой легенд
Файнодери

Фэнтезийный персонаж
Фастикалон

Мифическое существо
Фафни

Чудище
Федал

Чудище
Фера

Фэнтезийный персонаж
Финтиплюх

Фэнтезийный персонаж
Фойникс (Φοϊνιξ)

Чудище
Фуа

Зверь
Фэйи

Монстр
Фараонка

Монстр
Фраваши

Фэнтезийный персонаж
Фавны

Мистическое чудовище
Фату-Лива

Фэнтезийный персонаж
Фахин

Мифическое существо
Фенрир

Монстр
Ферришин

Герой сказок
Финодири

Герой легенд
Фойник (Φοϊνιξ)

Монстр
Фоха

Зверь
Фуфу

Мифическое существо
Фэнхуан

Мифическое существо
Феи

Герой легенд
Фанампитулуху

Герой сказок
Фаститокалон

Фэнтезийный персонаж
Фафнир

Монстр
Фейри

Герой легенд
Феридж акра`а

Монстр
Фиджел

Монстр
Финфолк

Мистическое чудовище
Фоллохайды

Герой сказок
Фуна-юрэй

Мифическое существо
Фэйн

Фэнтезийный персонаж
Фавн

Чудище
Фенхуан

Герой сказок
Фанани

Мистическое чудовище
Фахан

Мистическое чудовище
Феникс

Монстр
Ферра

Мифическое существо
Фильрас

Зверь
Фо-а

Герой сказок
Фурии

Мистическое чудовище
Фэнси

Существа из мифов и легенд на букву Х


Чудище
Хедли Кау

Герой легенд
Хіхітун

Герой сказок
Хапун

Монстр
Хати

Фэнтезийный персонаж
Хафгуфа

Фэнтезийный персонаж
Хваты

Герой сказок
Хепера

Фэнтезийный персонаж
Хиваи-абере

Герой сказок
Хинки-Панк

Мистическое чудовище
Хлеўнік

Монстр
Хованец

Монстр
Хримтурсы

Герой сказок
Хуб

Монстр
Хуканчи

Монстр
Хуньдунь

Мистическое чудовище
Хъандзӕргӕс

Герой сказок
Хюльдра

Фэнтезийный персонаж
Хогмены

Монстр
Хала

Фэнтезийный персонаж
Хапер

Зверь
Харфуты

Чудище
Хатнiчак

Герой сказок
Хваны

Зверь
Хентил

Фэнтезийный персонаж
Хёсубэ

Мифическое существо
Химера

Мистическое чудовище
Хлевник

Мистическое чудовище
Хобгоблин

Монстр
Хозяин

Монстр
Хохлик

Герой легенд
Хска

Зверь
Хумбаба

Фэнтезийный персонаж
Хургины

Монстр
Хэчи

Мистическое чудовище
Холмовики (жителихолмов)

Фэнтезийный персонаж
Хаечи

Мистическое чудовище
Харадр

Мистическое чудовище
Хатнiй дiдко

Мистическое чудовище
Хашховыло

Мифическое существо
Хвостатый

Чудище
Хепра

Фэнтезийный персонаж
Хихитун

Монстр
Хляўнік

Герой сказок
Хованець

Чудище
Хонэ-онна

Герой сказок
Хувава

Мифическое существо
Хули-джинг

Чудище
Хуньтунь

Герой сказок
Хьэщхьэвылъэ

Мифическое существо
Хобии

Чудище
Хаммари

Фэнтезийный персонаж
Хайнатум

Чудище
Хантай

Чудище
Харибда

Герой сказок
Хатнiк

Чудище
Хаэчи

Мистическое чудовище
Хвоститокалон

Мифическое существо
Хепри

Зверь
Хили

Фэнтезийный персонаж
Хле́вник

Фэнтезийный персонаж
Хоббиты

Герой легенд
Ходаг

Фэнтезийный персонаж
Хоу

Герой легенд
Хугаг

Герой легенд
Хульдра

Монстр
Хуорны

Герой сказок
Хэнгэёкай

Герой легенд
Хитоцумэ Кодзо

Монстр
Хухлик

Существа из мифов и легенд на букву Ц


Фэнтезийный персонаж
Цета

Герой сказок
Цзы-Гу

Чудище
Циклопы

Чудище
Ци-линь

Мистическое чудовище
Цементавр

Герой сказок
Цеста

Мистическое чудовище
Цзин-Ю

Герой сказок
Цзяго

Чудище
Цмок

Мистическое чудовище
ЦѢту

Чудище
Цуру

Герой легенд
Царь водяной

Фэнтезийный персонаж
Центиманы

Фэнтезийный персонаж
Цетна

Чудище
Цзю-ню

Фэнтезийный персонаж
Цилинь

Мистическое чудовище
Циклоп 

Герой сказок
Царь-птица

Фэнтезийный персонаж
Цербер

Монстр
Цетус

Фэнтезийный персонаж
Цзюэюань

Герой сказок
Цитирон

Мифическое существо
Цюню

Зверь
Цзюи-лин

Существа из мифов и легенд на букву Ч


Мифическое существо
Чагрин

Герой сказок
Чарана

Мистическое чудовище
Чернозубка (お歯黒べったり)

Фэнтезийный персонаж
Чертовка

Фэнтезийный персонаж
Чжаофэн

Мифическое существо
Чжуинь

Монстр
Чивэнь

Фэнтезийный персонаж
Чорт

Чудище
Чугайстр

Герой сказок
Чучуня

Чудище
Чорачанни

Монстр
Чаофенг

Герой легенд
Человек-мотылёк

Фэнтезийный персонаж
Чернобурка

Герой легенд
Черти

Мистическое чудовище
Чеширский кот

Монстр
Чжу-ню

Мистическое чудовище
Чжуполун

Мистическое чудовище
Чончон

Мистическое чудовище
Чугайстер

Фэнтезийный персонаж
Чудь

Монстр
Чучуна

Чудище
Чурила

Монстр
Чанъин

Мифическое существо
Чебурашка

Мифическое существо
Человек-сова из Мавнана

Фэнтезийный персонаж
Чжи-вэнь

Мистическое чудовище
Чжулун

Фэнтезийный персонаж
Читаури

Мистическое чудовище
Что за люди

Монстр
Чоно-волк

Фэнтезийный персонаж
Чусрым

Мистическое чудовище
Чао-фэн

Герой легенд
Чёрт

Мистическое чудовище
Чёчёккэ

Герой легенд
Чжу

Мистическое чудовище
Чжун-вэнь

Фэнтезийный персонаж
Чмок

Фэнтезийный персонаж
Чубакка

Фэнтезийный персонаж
Чусин

Фэнтезийный персонаж
Чур

Существа из мифов и легенд на букву Ш


Монстр
Шалена

Монстр
Шейдим

Монстр
Шелоба

Чудище
Шиликуны

Мистическое чудовище
Шиши́мора

Монстр
Шишица

Фэнтезийный персонаж
Шолышны

Герой сказок
Штойзоррейшты

Фэнтезийный персонаж
Шулмусы

Герой легенд
Шурали

Монстр
Шэлки

Мифическое существо
Шайтан

Монстр
Шогготы

Мистическое чудовище
Шакко

Мифическое существо
Шаркань

Герой сказок
Шелоб

Чудище
Ши-лин

Герой сказок
Шиш

Герой легенд
Шишиха

Герой сказок
Шляпа-из-обрезков

Мистическое чудовище
Штойзволы

Фэнтезийный персонаж
Шуликуны

Мистическое чудовище
Шурале

Фэнтезийный персонаж
Шэду

Герой сказок
Шүрәле

Чудище
Шанкчанни

Мистическое чудовище
Шондоката

Герой легенд
Шамир

Фэнтезийный персонаж
Шелки

Герой легенд
Шепсес анх

Герой сказок
Шилин

Герой сказок
Шишига

Герой сказок
Шишичиха

Герой сказок
Шошычиха

Герой сказок
Шулюкуны

Мифическое существо
Шюрали́

Герой сказок
Шеша

Герой сказок
Шабари Удумбала

Герой легенд
Шаи

Монстр
Шанту

Мистическое чудовище
Шелликот

Герой легенд
Шерстопалы

Мистическое чудовище
Шилиханы

Мистическое чудовище
Шишитиха

Мистическое чудовище
Шликуны

Мистическое чудовище
Шпротва

Фэнтезийный персонаж
Штрига

Чудище
Шунгалвис

Герой сказок
Шутовка

Чудище
Шямга

Мистическое чудовище
Шулмы

Существа из мифов и легенд на букву Щ


Мистическое чудовище
Щекотун

Мифическое существо
Щиточерепаха

Фэнтезийный персонаж
Щуральд

Существа из мифов и легенд на букву Ы


Мистическое чудовище
Ырка

Герой легенд
Ыр

Мистическое чудовище
Ыро

Монстр
Ыхкилики

Существа из мифов и легенд на букву Э


Фэнтезийный персонаж
Эвайпанома

Мифическое существо
Эждерха́

Фэнтезийный персонаж
Элурантропы

Фэнтезийный персонаж
Эмпуса

Фэнтезийный персонаж
Энфийлд

Мифическое существо
Эри́нии

Герой легенд
Эрциния

Монстр
Эвмениды

Фэнтезийный персонаж
Эршу

Герой легенд
Эал

Монстр
Эжде́р

Монстр
Эмпуза

Чудище
Энудр

Мистическое чудовище
Эрдлюитлы

Герой легенд
Эрихфоний

Монстр
Эе

Чудище
Эктозавр

Чудище
Эвоки

Монстр
Эксихейры

Герой сказок
Эль Джассаса

Герой легенд
Энкантадо

Мифическое существо
Энфилд

Герой сказок
Эринии

Герой сказок
Эх-Уишге

Герой легенд
Эльфы(альвы)

Мифическое существо
Эврином

Мифическое существо
Элементаль

Мифическое существо
Энты

Герой легенд
Эпифаги

Мистическое чудовище
Эрихтоний

Чудище
Эх-Ушге

Существа из мифов и легенд на букву Ю


Мифическое существо
Ювха

Мифическое существо
Юки-нёбо

Фэнтезийный персонаж
Юные девы

Мистическое чудовище
Юварки

Фэнтезийный персонаж
Юки-дзёро

Фэнтезийный персонаж
Юки-химэ

Герой сказок
Юмэкуи

Герой легенд
Юха

Мифическое существо
Юки-анэ

Герой сказок
Юки-онаго

Герой сказок
Юкимба

Фэнтезийный персонаж
Юрэй

Монстр
Юки-бамба

Герой сказок
Юки-онна

Мистическое чудовище
Ютулы

Фэнтезийный персонаж
Юэту

Существа из мифов и легенд на букву A


Мифическое существо
A-nun-na-ku

Монстр
Abang Aku

Чудище
Abraxas

Фэнтезийный персонаж
Achoych-Pachoych

Герой сказок
Afanc

Герой сказок
Ahemait

Мистическое чудовище
Al-mi'raj

Чудище
Alérion

Монстр
Alghul

Фэнтезийный персонаж
Alsea

Герой сказок
Am-heh

Герой легенд
Amajurjuk

Монстр
Ame-onna

Чудище
Amfivena

Герой сказок
Ammut

Мистическое чудовище
Amphithere

Фэнтезийный персонаж
Ananse

Мистическое чудовище
Anioto

Герой легенд
A Bao A Qu

Чудище
Abada

Чудище
Abrasax

Мистическое чудовище
Achlis

Мистическое чудовище
Aethiopes maritimi

Герой сказок
Agnus scythicus

Герой сказок
Al-Burāq (البُراق‎‎)

Фэнтезийный персонаж
Alerion

Монстр
Alfar

Герой сказок
Alphyn

Герой сказок
Alv

Чудище
Amajorssuk

Мифическое существо
Amayuquq

Герой легенд
Amfipterus

Мистическое чудовище
Ammit

Чудище
Amphitere

Фэнтезийный персонаж
Anancyi

Мифическое существо
Angiak

Мистическое чудовище
A-nuna

Фэнтезийный персонаж
Abph моhа

Герой легенд
Abumi-guchi (鐙口)

Герой легенд
Acromantul

Герой сказок
Agh-iski

Мистическое чудовище
Ahkiyyini

Фэнтезийный персонаж
Aitwar

Чудище
Ala

Фэнтезийный персонаж
Alerione

Чудище
Alicanto

Монстр
Alseid

Герой легенд
Am-mit

Герой легенд
Amam

Зверь
Amemet

Чудище
Amikiri

Монстр
Amphiptere

Мистическое чудовище
Ananansa

Чудище
Anansi

Герой легенд
Anker-trold.

Фэнтезийный персонаж
A Bao A Koo

Мистическое чудовище
A-nuna-ke-ne

Мистическое чудовище
Abracax

Герой сказок
Acheri

Мифическое существо
Acromantula

Мифическое существо
Aghar Dwarves

Чудище
Aigokeros

Герой легенд
Aka-shita (赤舌)

Чудище
Alce

Герой легенд
Allocamelus

Герой сказок
Amajaruk

Монстр
Amautalik

Мифическое существо
Amfiptere

Мистическое чудовище
Ammet

Монстр
Amphisbaena

Герой сказок
Anancy

Мифическое существо
Anansiil

Чудище
Ankoù

Монстр
Annancy

Герой сказок
Anphivena

Зверь
Antiplos

Герой сказок
Antlion

Мифическое существо
Antolops

Монстр
Anyoto

Зверь
Apis

Мистическое чудовище
Apsaras (अप्सरस्)

Мистическое чудовище
Aqrabu

Герой легенд
Aqrabuamelu

Мифическое существо
Aqrb ['qrb]

Зверь
Araiteuru

Монстр
Aralez

Монстр
Arase

Мистическое чудовище
Arçura

Мистическое чудовище
Arimaspi

Мифическое существо
Arrachd

Герой сказок
Artabatitae

Мистическое чудовище
Artibatirae

Герой легенд
Askafroe

Зверь
Askefroa

Мистическое чудовище
Asp

Чудище
Aspedocalane

Зверь
Aspic

Герой легенд
Aspid

Герой легенд
Aspide

Фэнтезийный персонаж
Aspido testudo

Герой легенд
Aspidochelone

Герой легенд
Aspis

Мистическое чудовище
Aspis chelone

Фэнтезийный персонаж
Assida

Зверь
Assidam

Герой сказок
Asuwang

Чудище
Aswang

Монстр
Augerey

Герой сказок
Aughisky

Чудище
Aunt Nancy

Чудище
Auroborus

Фэнтезийный персонаж
Autolops

Фэнтезийный персонаж
Avank

Зверь
Ayiyi

Герой сказок
Azuki-togi

Герой сказок
Aрçури

Существа из мифов и легенд на букву B


Мифическое существо
B'anansi

Чудище
B'hemot

Герой легенд
Baast

Герой легенд
Baba

Чудище
Babaí

Герой легенд
Babi

Фэнтезийный персонаж
Babok

Чудище
Badnjak

Герой легенд
Bagenge

Мистическое чудовище
Bahamut

Мифическое существо
Bakezōri (化け草履)

Герой сказок
Baku (獏 или 貘)

Монстр
Balaena

Монстр
Balain

Герой легенд
Balainne

Мифическое существо
Balaur

Чудище
Balayn

Чудище
Balene

Монстр
Bannik

Фэнтезийный персонаж
Banshee

Фэнтезийный персонаж
Barbegazi

Герой легенд
Bargest

Зверь
Barghest

Чудище
Bargtjest

Монстр
Barking Beast

Зверь
Barnacle-geese

Чудище
Barruguet Ibicenco

Монстр
Barstukai

Монстр
Barzdukai

Герой легенд
Basajaun

Мистическое чудовище
Basajaunak

Герой легенд
Basandere

Герой сказок
Basilisk

Мистическое чудовище
Bast

Герой легенд
Bastet

Чудище
Bastis

Чудище
Bat-Rat-Spider

Мистическое чудовище
Bauchan

Мистическое чудовище
Baxajaun

Зверь
Bazyliszek

Фэнтезийный персонаж
Bean Sí

Зверь
Bean Sídhe

Чудище
Beast Glatisant

Зверь
Bebok

Герой легенд
Behemot

Герой легенд
Behemoth

Чудище
Beholder

Герой сказок
Belewitte

Мистическое чудовище
Ben-Varrey

Герой сказок
Beornings

Чудище
Bhutas

Монстр
Biinjao

Мистическое чудовище
Biinyao

Фэнтезийный персонаж
Bilwis

Герой легенд
Bilwiß

Чудище
Bilwiz

Мистическое чудовище
Binfen

Мистическое чудовище
Bipedester delusissimus

Мистическое чудовище
Biyiniao

Герой легенд
Black Riders

Фэнтезийный персонаж
Blajini

Мистическое чудовище
Blast-ended skrewts

Монстр
Blemmye

Герой легенд
Blemmyes

Зверь
Blemue

Чудище
Bludičky

Чудище
Bluecap

Герой легенд
Bồ lao

Чудище
Bo-guest

Чудище
Bobo

Фэнтезийный персонаж
Bobok

Герой сказок
Bòcan

Фэнтезийный персонаж
Bodachan Sabhail

Мистическое чудовище
Bogans

Зверь
Bogey-beast

Мистическое чудовище
Boggans

Герой легенд
Boggart

Чудище
Boggle

Зверь
Bogill

Фэнтезийный персонаж
Bogle

Зверь
Bogy

Герой сказок
Bolla

Монстр
Bonasus

Чудище
Bonnacon

Зверь
Bookworm, .303

Чудище
Bōrei (亡霊)

Зверь
Botchling

Мистическое чудовище
Bouda

Мистическое чудовище
Bożątka

Мистическое чудовище
Brag

Мифическое существо
Brollachan

Зверь
Broonie

Зверь
Broucolaque

Чудище
Brownie

Фэнтезийный персонаж
Brucolakas

Герой сказок
Bruesche

Герой легенд
Bruja

Фэнтезийный персонаж
Brukołak

Герой сказок
Bruxsa

Монстр
Bucca

Монстр
Bucentaur

Зверь
Bucentauro

Фэнтезийный персонаж
Bucentaurus

Чудище
Buckawn

Герой сказок
Buggane

Чудище
Bultungin

Мистическое чудовище
Bundimun

Мистическое чудовище
Bungisngis

Монстр
Bunyip

Мистическое чудовище
Buraq

Чудище
Bwca

Герой сказок
Bəhēmôth (בהמות)

Существа из мифов и легенд на букву C


Герой сказок
Cervus marinus

Монстр
Chamoi

Герой легенд
Cheper

Мистическое чудовище
Children of the Forest

Фэнтезийный персонаж
Chitauri

Фэнтезийный персонаж
Chollima (천리마)

Герой легенд
Chowany

Мистическое чудовище
Cicaniae

Зверь
Cluricaun

Чудище
Coine

Герой легенд
Cornish Pixie

Герой сказок
Craneman

Герой сказок
Cthulhu

Фэнтезийный персонаж
Cuchivilu

Мистическое чудовище
Cветочер

Герой легенд
Capricorn

Мистическое чудовище
Catoblepa

Фэнтезийный персонаж
Catoblepas

Герой легенд
Ceasg

Герой легенд
Celestial-Dog

Мистическое чудовище
Centauroid

Чудище
Centicore

Герой сказок
Centimani

Чудище
Cerastes

Монстр
Cerberus

Чудище
Cethe

Монстр
Cheshire Cat

Герой сказок
Chimera

Мифическое существо
Chīwěn (螭吻)

Герой сказок
Chonchón

Мистическое чудовище
Chupacabras

Зверь
Cinnamulgus

Герой легенд
Cmentarz

Фэнтезийный персонаж
Compé Anansi

Герой легенд
Corsia

Монстр
Crodh Mara

Чудище
Cù Sìth

Герой сказок
Cynocephalus

Герой легенд
Cete

Чудище
Changeling

Чудище
Chepri

Монстр
Chimaera

Герой сказок
Chīwěi (鸱尾)

Герой сказок
Chonchon

Фэнтезийный персонаж
Chu'i srin

Фэнтезийный персонаж
Cinnamologus

Герой сказок
Clurichaun

Мифическое существо
Colt-pixy

Фэнтезийный персонаж
Corocotta

Зверь
Criosphinx

Монстр
Cú Sídhe

Герой сказок
Cwn Annwn

Мистическое чудовище
Cabyll-Ushtey

Чудище
Cacus

Мистическое чудовище
Caladrius

Чудище
Calopus

Мистическое чудовище
Calygreyhound

Фэнтезийный персонаж
Camahueto

Мистическое чудовище
Camazotz

Мистическое чудовище
Camelion

Чудище
Camelopard

Герой легенд
Camelopardalus

Мифическое существо
Camelopardus

Мифическое существо
Canis getulis

Чудище
Canis hades

Мифическое существо
Căpcăun

Фэнтезийный персонаж
Cěrt

Герой сказок
Cetus

Монстр
Cheney's Hounds

Герой сказок
Chia-kuo

Мистическое чудовище
Chimimōryō (魑魅魍魎)

Герой сказок
Chochlik

Фэнтезийный персонаж
Chowaniec

Фэнтезийный персонаж
Church Grim

Герой сказок
Cinomolgus

Герой легенд
Coatlicue

Монстр
Cornish Owlman

Фэнтезийный персонаж
Covie

Герой сказок
Crt

Зверь
Cuchivilo

Мифическое существо
Czart

Существа из мифов и легенд на букву D


Монстр
Dairi

Мистическое чудовище
Davāl-pā(i)

Фэнтезийный персонаж
Devorador de las Sombras

Фэнтезийный персонаж
Dhampyr

Герой легенд
Direach Ghlinn Eitidh

Чудище
Djehuti

Чудище
Dockalfar

Фэнтезийный персонаж
Doppelgänger

Мифическое существо
Draw

Монстр
Dryádes

Мистическое чудовище
Dunters

Мистическое чудовище
Dzee-dzee-bon-da

Герой сказок
Dahu

Чудище
Dando and his Dogs

Фэнтезийный персонаж
Deva (देव)

Мифическое существо
Dhampir

Чудище
Dip

Герой сказок
Dithreach

Чудище
Djinni

Герой легенд
Donnervogel

Мистическое чудовище
Draconians

Мистическое чудовище
Drow

Чудище
Dugs

Монстр
Dzunukwa

Герой легенд
Daēva

Мифическое существо
Dampeer

Чудище
Dementor

Герой легенд
Dhamphir

Монстр
Dhegdheer

Монстр
Dinny-Mara

Мистическое чудовище
Displacer Beast

Зверь
Djinn (جن)

Чудище
Donestres

Фэнтезийный персонаж
Dorsohastatus caudirotula

Зверь
Drider

Фэнтезийный персонаж
Duende

Герой сказок
Duppy

Герой сказок
Dzhadadzhiya

Герой легенд
Dahus rupicapra vacca montanus

Мистическое чудовище
Dandy dogs

Герой сказок
Devil's Dandy Dogs

Герой легенд
Dhampire

Мистическое чудовище
Dibbuk

Монстр
Dirae

Герой легенд
Djehouti

Герой сказок
Dobie

Зверь
Dooinney Marrey

Фэнтезийный персонаж
Drakaina

Монстр
Drutten

Фэнтезийный персонаж
Dunpeal

Чудище
Dyehuthy

Монстр
Dzunuḵ̓wa

Существа из мифов и легенд на букву E


Монстр
Each Uisge

Мистическое чудовище
Efreeti

Фэнтезийный персонаж
Ela

Монстр
Elv

Монстр
Empusa

Мистическое чудовище
Engineers

Фэнтезийный персонаж
Epiphagi

Монстр
Erdluitle

Зверь
Eurynomos

Герой сказок
Ežerinis

Герой легенд
Eater of Socks

Мифическое существо
Ekkillik

Фэнтезийный персонаж
Elder Mother

Герой легенд
Empousai

Герой сказок
Empuоsai

Чудище
Ents

Фэнтезийный персонаж
Epopus

Фэнтезийный персонаж
Eschenfrua

Герой сказок
Ewoks

Герой легенд
Eale

Герой легенд
Elad

Герой легенд
Erumpent

Чудище
Ewaiponoma

Мистическое чудовище
Empousa

Фэнтезийный персонаж
Empusae

Чудище
Enhydros

Фэнтезийный персонаж
Epiphagus

Мистическое чудовище
Ech-Ooshkya

Чудище
El Cadejo

Монстр
Elg-Fróði

Мифическое существо
Empuosa

Фэнтезийный персонаж
Enfield

Герой легенд
Epifugos

Мистическое чудовище
Ercinia

Мистическое чудовище
Euronymous

Фэнтезийный персонаж
Ežeriniai

Существа из мифов и легенд на букву F


Герой сказок
Faery

Чудище
Father Winter

Мифическое существо
Fenrisúlfr

Монстр
Fetch

Мифическое существо
Fachen

Герой легенд
Fairy

Герой легенд
Fee

Монстр
Fenoderee

Чудище
Ferrishin

Чудище
Finfolk

Зверь
Fafnir

Герой сказок
Fideal

Монстр
Fachan

Чудище
Fatu-Liva

Мистическое чудовище
Fenmine

Монстр
Ferrish

Герой сказок
Faerie

Монстр
Fallohides

Герой сказок
Felynx arbordiffisus

Мистическое чудовище
Fenrir

Чудище
Ferrishyn

Зверь
Finnfolk

Герой легенд
Finoderi

Мистическое чудовище
Fire Crab

Монстр
Formicaleon

Герой легенд
Formicaleun

Мистическое чудовище
Fuath

Герой легенд
Fuathan

Мифическое существо
Fufu

Герой легенд
Furiae

Существа из мифов и легенд на букву G


Монстр
Getulian dog

Чудище
Ghoul

Герой сказок
Ghul

Зверь
Gigantes

Фэнтезийный персонаж
Girtablilu

Мифическое существо
Glashtyn

Герой легенд
Glumms

Чудище
Glums

Фэнтезийный персонаж
Glycon

Мифическое существо
Gnoll

Зверь
Goat-stag

Герой сказок
Goblins

Герой сказок
Godling

Зверь
Godzilla

Монстр
Gojira (ゴジラ)

Герой сказок
Goose-headed Man

Герой сказок
Gooseberry Wife

Монстр
Gorgolica

Мифическое существо
Gotokoneko

Монстр
Gotoku-neko

Фэнтезийный персонаж
Gotokuneko

Герой сказок
Goubelin

Мистическое чудовище
Graouilly

Мифическое существо
Graouli

Чудище
Graoully

Герой легенд
Graully

Чудище
Graveir

Чудище
Grgalica

Фэнтезийный персонаж
Grgolica

Зверь
Grim

Фэнтезийный персонаж
Grindylow

Монстр
Grondr

Чудище
Grumpkin

Герой сказок
Grundylow

Чудище
Grýla

Герой легенд
Guacanchas

Зверь
Gualipote

Чудище
Guallepen

Мистическое чудовище
Gud-alim

Фэнтезийный персонаж
Gudalim

Чудище
Gully Dwarves

Герой сказок
Gumberoo

Чудище
Gurahl

Герой легенд
Guytrash

Мистическое чудовище
Gvelašap (გველაშაპი)

Фэнтезийный персонаж
Gwoemul (괴물)

Герой сказок
Gyl Burnt-Tayl

Монстр
Gytrash

Чудище
Gaardbuk

Мистическое чудовище
Gabriel hounds

Мистическое чудовище
Gabriel rachets

Монстр
Galipote

Герой легенд
Gallû

Герой сказок
Gaṇapati (गणपति)

Мистическое чудовище
Gandharva (गन्धर्व)

Мифическое существо
Gaṇeśa (गणेश)

Фэнтезийный персонаж
Garappa

Мистическое чудовище
Gardvord

Монстр
Gargouille

Фэнтезийный персонаж
Gargoyle

Зверь
Gargulec

Монстр
Garmr

Герой сказок
Garuḍa (गरुड)

Герой легенд
Genko

Фэнтезийный персонаж
Geryon

Мистическое чудовище
Gêryôn

Фэнтезийный персонаж
Geryones

Фэнтезийный персонаж
Gêryonês

Герой сказок
Geryoneus

Монстр
Gêryoneus

Фэнтезийный персонаж
Gestümmelter

Существа из мифов и легенд на букву H


Зверь
Haechi

Зверь
Haetae

Герой сказок
Hafgufa

Мифическое существо
Hafgufu

Фэнтезийный персонаж
Haitai

Чудище
Hamadryádes

Герой сказок
Hanako-san (花子さん)

Герой легенд
Hanansi

Герой легенд
Hone-onna (骨女)

Монстр
Honocrotalus

Чудище
Hoop-snake

Мистическое чудовище
Hoopoe

Фэнтезийный персонаж
Horse-stag

Монстр
Horven

Фэнтезийный персонаж
Horyádes

Мифическое существо
Hǒu (犼)

Мистическое чудовище
Hounds of the hill

Чудище
Hrímthurs

Герой легенд
Hróðvitnir

Чудище
Hróðvitnisson

Мифическое существо
Huallepen

Герой сказок
Huargo

Чудище
Hugag

Герой сказок
Huldra

Герой сказок
Humbaba

Герой легенд
Humei

Монстр
Hun-tun

Герой легенд
Hundun

Чудище
Hùndùn (混沌)

Герой легенд
Huorns

Фэнтезийный персонаж
Hupe

Фэнтезийный персонаж
Hupelot

Зверь
Huppe

Герой легенд
Hupupa

Монстр
Hydra

Мифическое существо
Hydrops

Мифическое существо
Hydrus

Чудище
Hyenodlaci

Чудище
Hyldemoer

Мистическое чудовище
Hyousube

Герой сказок
Høyneker pingviner

Герой легенд
Hapi

Фэнтезийный персонаж
Hapi-ankh

Герой легенд
Hapis

Зверь
Harfoots

Чудище
Harpia

Герой сказок
Hati

Фэнтезийный персонаж
Haugbo

Герой легенд
Haugebonde

Мистическое чудовище
Havgumsen

Чудище
Havguva

Фэнтезийный персонаж
Havstramben

Мистическое чудовище
Headley Kow

Чудище
Heath Hounds

Монстр
Hecatonchires

Зверь
Hekatoncheiro

Монстр
Hellhound

Герой легенд
Hercynia

Фэнтезийный персонаж
Hieracosphinx

Мистическое чудовище
Hili

Мифическое существо
Himantopodes

Мифическое существо
Hinky-Punk

Герой легенд
Hippalectryon

Герой легенд
Hippalektruõn

Зверь
Hippalektryon

Герой легенд
Hippocamp

Чудище
Hippocampus

Монстр
Hippocentaurus

Зверь
Hippocervus

Монстр
Hippogryf

Чудище
Hippopodes

Монстр
Hippotalus

Зверь
Hircocervus

Чудище
Hobbits

Герой легенд
Hobgoblin

Фэнтезийный персонаж
Hodag

Мифическое существо
Hodowany

Мистическое чудовище
Hommes-léopards

Существа из мифов и легенд на букву I


Фэнтезийный персонаж
Ichthyocentaurs

Чудище
Ieltxu

Фэнтезийный персонаж
Ihtiriekko

Чудище
Illithid

Фэнтезийный персонаж
Ilythiiri

Фэнтезийный персонаж
Imoogi

Герой сказок
Imp

Мистическое чудовище
Inapertwa

Мистическое чудовище
Incubus

Мистическое чудовище
Iopodes

Фэнтезийный персонаж
Iotunn

Мистическое чудовище
Ippopodes

Герой сказок
Iratxo

Герой легенд
Iratxoak

Зверь
Iritxu

Мистическое чудовище
Irmunganðr

Существа из мифов и легенд на букву J


Зверь
Jacio

Мистическое чудовище
Jack Frost

Мифическое существо
Jack-in-Iron

Герой сказок
Jaculique Volantes

Монстр
Jaculor

Монстр
Jaculus

Мифическое существо
Jag mort

Герой сказок
Jall

Монстр
Jaracaca

Герой сказок
Jarvey

Мистическое чудовище
Jasconius

Монстр
Jätti

Монстр
Javinė

Фэнтезийный персонаж
Jeeryuch

Герой сказок
Jentil

Фэнтезийный персонаж
Jentilak

Чудище
Jerff

Монстр
Jiā guó (猳國)

Монстр
Jinko

Герой сказок
Jinmenju

Мистическое чудовище
Jobberknoll

Герой сказок
Jokul Frosti

Чудище
Jólakötturinn

Мифическое существо
Jorō-gumo

Герой сказок
Jrahars

Мистическое чудовище
Jucanchas

Мистическое чудовище
Jué yuán (玃猿)

Мистическое чудовище
Jungfraunadler

Существа из мифов и легенд на букву K


Чудище
Kraken

Фэнтезийный персонаж
Kraken octopus

Фэнтезийный персонаж
Kraxen

Монстр
Kua Fu (夸父)

Чудище
Kuçedra

Мифическое существо
Kuchisake-onna (口裂け女)

Герой сказок
Kui (夔)

Монстр
Kujata

Мистическое чудовище
Kujuta

Чудище
Kukas

Чудище
Kûko

Герой легенд
Kul'pijan

Мистическое чудовище
Kulshedra

Зверь
Kurangai Tuku

Мистическое чудовище
Kurangaituku

Мистическое чудовище
Kusarikku

Герой легенд
Kuyūthā (كيوثاء)

Герой сказок
Kweku Anansi

Мистическое чудовище
Kỳ lân (기린 или 전설)

Мистическое чудовище
Kyrkogrim

Мистическое чудовище
Kłobuk

Герой сказок
Kumiho (구미호)

Монстр
Kangiqsuarmiuqpak

Герой сказок
Kabouter

Монстр
Kaboutermannekin

Монстр
Kacou Ananzè

Герой сказок
Kaibyō (怪猫)

Мифическое существо
Kaibyou

Фэнтезийный персонаж
Kaijū (怪獣)

Мистическое чудовище
Kal'an

Герой легенд
Kal'enik

Зверь
Kalopaling

Фэнтезийный персонаж
Kami-­kiri

Монстр
Kanima

Герой легенд
Kappa (河童)

Зверь
Karakasa Kozō

Монстр
Karkadann

Мистическое чудовище
Kasha (火車)

Зверь
Katoblepon

Зверь
Katobleps

Монстр
Kaukai

Мифическое существо
Kaukas

Фэнтезийный персонаж
Kaukuczei

Герой легенд
Kaukuczus

Зверь
Kaukutis

Монстр
Kaukyczei

Герой легенд
Kelpie

Герой сказок
Ketos

Фэнтезийный персонаж
Keythong

Герой сказок
Kheper

Мистическое чудовище
Khepera

Фэнтезийный персонаж
Khimaira

Фэнтезийный персонаж
Kiligivak

Герой легенд
Kiḷigvak

Монстр
Killmoulis

Герой сказок
Kilmulis

Герой легенд
Kimnarās

Герой сказок
Kimpurusha

Мистическое чудовище
King Kong

Герой легенд
Kiri-puwhero

Фэнтезийный персонаж
Kitsune (狐)

Мистическое чудовище
Kjata

Герой легенд
Klabater

Чудище
Klabaternik

Мифическое существо
Klabautermann

Чудище
Klurikaun

Герой сказок
Knackers

Фэнтезийный персонаж
Knockers

Монстр
Knucker

Монстр
Kobold

Монстр
Kompa Nanzi

Фэнтезийный персонаж
Kongamato

Монстр
Koon anoon

Герой сказок
Kopakona

Герой легенд
Korobokuru (コロボックル)

Герой легенд
Koryo

Герой сказок
Koul

Герой сказок
Kołbuk

Герой легенд
Krabben

Существа из мифов и легенд на букву L


Чудище
L'erdluitle

Монстр
La Carcagne

Чудище
La Dama Duende

Герой легенд
La Llorona

Чудище
Lamashtu

Монстр
Lamasjtoe

Герой сказок
Leanan sídhe

Зверь
Leannan sìth

Мистическое чудовище
Little Old Man of The Barn

Герой легенд
Lacovie

Фэнтезийный персонаж
Lamia

Фэнтезийный персонаж
Lampijerović

Монстр
Langsuyar

Герой легенд
Leipreachán

Фэнтезийный персонаж
Leprechaun

Мистическое чудовище
Leprocaun

Герой сказок
Leucocrotta

Герой легенд
Lhiannan shee

Мистическое чудовище
Li vẫn

Герой легенд
Licbat

Фэнтезийный персонаж
Liosalfar

Фэнтезийный персонаж
Leopard-men

Чудище
Lich

Зверь
Lilith

Герой сказок
Llamhigyn Y Dwr

Монстр
Lobisomem

Герой сказок
Loch Ness Monster

Герой легенд
Lóng (龍)

Герой сказок
Long-bubby Susan

Фэнтезийный персонаж
Loup-garou

Зверь
Lurachmain

Герой легенд
Lurgadhan

Чудище
Lurican

Чудище
Luu

Чудище
Lyngbakr

Существа из мифов и легенд на букву M


Зверь
Maighdean mhara

Монстр
Margoyles

Герой сказок
Mǎ huà (馬化)

Мистическое чудовище
Maahinen

Мистическое чудовище
Maahiset

Монстр
Maanalais

Зверь
Maero

Чудище
Mahaha

Чудище
Mahum

Монстр
Majki

Герой легенд
Makaliphon

Монстр
Makaliporn

Мистическое чудовище
Makara (मकर)

Чудище
Makkaliphala

Мифическое существо
Mala'kak

Герой легенд
Mamuchi

Монстр
Managarm

Мистическое чудовище
Managarmr

Мистическое чудовище
Mantichora

Герой сказок
Margyge

Мистическое чудовище
Márgygr

Герой сказок
Marsok

Мистическое чудовище
Marzana

Фэнтезийный персонаж
Matianak

Зверь
Mawki

Мифическое существо
Megalogaster repercussus

Чудище
Meliae

Чудище
Melusina

Мистическое чудовище
Melusine

Фэнтезийный персонаж
Menehune

Монстр
Merrows

Герой сказок
Michi Peshu

Монстр
Michibichi

Мистическое чудовище
Mikeneko (三毛猫)

Мистическое чудовище
Mimicke

Мифическое существо
Mirmicioleon

Фэнтезийный персонаж
Mishi Peshu

Герой сказок
Mishibizhii

Монстр
Mishibizhiw

Монстр
Mishipashoo

Фэнтезийный персонаж
Missipeshieuw

Мистическое чудовище
Missipeshu

Монстр
Mitiling

Монстр
Miðgarðsormr

Чудище
Mojya (亡者)

Фэнтезийный персонаж
Mokolé

Фэнтезийный персонаж
Monaciello

Герой легенд
Monoceros

Монстр
Morena

Монстр
Morkopolus

Фэнтезийный персонаж
Morlocks

Чудище
Mothman

Чудище
Mothra

Герой легенд
Muli

Монстр
Mullo

Монстр
Mulo

Герой сказок
Mûmak

Герой сказок
Mûmakil

Чудище
Munaciello

Монстр
Mundus gubernavi

Мистическое чудовище
Murd-Huacha

Монстр
Mushrushu

Монстр
Myling

Мифическое существо
Myrmecoleon

Существа из мифов и легенд на букву N


Герой легенд
Naga (नाग)

Герой сказок
Nagin

Мистическое чудовище
Naginis

Герой сказок
Nagis

Мифическое существо
Name-onna (嘗女)

Герой легенд
Nansi

Чудище
Nareepol

Фэнтезийный персонаж
Nariphon

Мистическое чудовище
Nawki

Герой сказок
Nayar

Монстр
Nazgul

Герой легенд
Nazgûl

Зверь
Neekerbreekers

Герой легенд
Nejki

Герой легенд
Neko (猫)

Герой легенд
Neko-musume

Герой сказок
Nekomusume (猫娘)

Герой сказок
Nessie

Герой сказок
Nezumi

Фэнтезийный персонаж
Ni agrisur

Фэнтезийный персонаж
Niedźwiedziołak

Мистическое чудовище
Nigle

Фэнтезийный персонаж
Nikker

Фэнтезийный персонаж
Nillekma

Чудище
Ningyo (人魚)

Зверь
Ninki Nanka

Герой легенд
Niseag

Монстр
Nisitae

Чудище
Nisse

Герой сказок
Nixen

Зверь
Niðagrísur

Зверь
Níðhöggr

Зверь
Njogel

Зверь
Njogli

Герой легенд
Njuggel

Мистическое чудовище
Noggle

Герой сказок
Nogitsune

Герой легенд
Noppera-bō (のっぺら坊)

Герой сказок
Nora Nair

Мистическое чудовище
Nue (鵺)

Чудище
Nuggle

Монстр
Numakulla

Мистическое чудовище
Numbakulla

Герой легенд
Nurikabe (ぬりかべ)

Чудище
Nykštukai

Зверь
Nykštukas

Герой сказок
Nymph

Фэнтезийный персонаж
Nymphae

Мифическое существо
N’ha-a-tik

Существа из мифов и легенд на букву O


Мистическое чудовище
Obake

Герой легенд
Oger

Герой сказок
Ogopogo

Чудище
Ogr

Герой легенд
Ogre

Чудище
Ogro

Чудище
Ogryn

Чудище
Ohaguro-bettari

Мистическое чудовище
Oinopôlê

Герой легенд
Oinopwlh

Монстр
Ol Mahum

Фэнтезийный персонаж
Old Girl

Зверь
Old Lady

Герой легенд
Old Man Winter

Герой легенд
Oliphaunts

Герой сказок
Olog-Hai

Чудище
Oni (鬼)

Монстр
Onocentaur

Чудище
Onocentaurus

Фэнтезийный персонаж
Onodrim

Герой сказок
Onokôlê

Зверь
Onokwlh

Монстр
Onoscentaurus

Герой сказок
Onoskelis

Мифическое существо
Onryō (怨霊)

Мифическое существо
Oo-er

Фэнтезийный персонаж
Opinicus

Зверь
Orco

Монстр
Origoruso

Мистическое чудовище
Oriogoruho

Монстр
Oroborus

Чудище
Ostrice

Мистическое чудовище
Ostrich

Мистическое чудовище
Oureboros

Чудище
Ouroboros

Герой легенд
Owlman

Герой сказок
Owlman of Mawnan

Существа из мифов и легенд на букву P


Чудище
Pakepakehā

Мифическое существо
Panoptus

Чудище
Panthera

Герой легенд
Parandrus

Фэнтезийный персонаж
Pari (پری)

Фэнтезийный персонаж
Patasola

Монстр
Patupaiarehe

Мистическое чудовище
Peallaidh

Герой легенд
Peg Leg Jack

Монстр
Pêgasos

Герой легенд
Pegasus

Мистическое чудовище
Pelican

Мистическое чудовище
Pelicanus

Фэнтезийный персонаж
Penangallan

Герой сказок
Penanggalan

Герой сказок
Peritio

Мифическое существо
Peritius

Монстр
Peryton

Фэнтезийный персонаж
Phane

Зверь
Piarevaracien

Герой сказок
Piatek (Փիաթեկ)

Чудище
Pigsie

Чудище
Pilot (Der Pilot)

Фэнтезийный персонаж
Piskie

Герой легенд
Pixie

Герой сказок
Pixy

Герой легенд
Planta Tartarica Barometz

Герой сказок
Plwacz

Герой легенд
Poltergeist

Монстр
Pontianak

Зверь
Popobawa

Герой легенд
Poreskoro

Чудище
Poroniec

Герой легенд
Powries

Фэнтезийный персонаж
Požeminukai

Фэнтезийный персонаж
Pretas

Мифическое существо
Psylli

Герой сказок
Puckwudgie

Монстр
Pūķis

Монстр
Pūkys

Фэнтезийный персонаж
Púláo (蒲牢)

Чудище
Pyučs

Чудище
Pyukulis

Существа из мифов и легенд на букву Q


Монстр
Qallupilluit

Зверь
Qallupilluk

Мистическое чудовище
Qalupalik

Фэнтезийный персонаж
Qílín (麒麟)

Чудище
Qiqirin

Мистическое чудовище
Qiqirn

Мистическое чудовище
Qiúniú (囚牛)

Чудище
Qora

Фэнтезийный персонаж
Qori ismaris

Герой сказок
Questing Beast

Монстр
Quillboars

Герой сказок
Quinotaur

Фэнтезийный персонаж
Qulyabani

Существа из мифов и легенд на букву R


Фэнтезийный персонаж
Rakshasa

Герой легенд
Rakshosh

Монстр
Rapae

Мифическое существо
Ratkin

Монстр
Ratoncito Pérez

Герой легенд
Re'em

Фэнтезийный персонаж
Rĕāīm

Мистическое чудовище
Redcaps

Фэнтезийный персонаж
Regulus

Чудище
Reiko

Чудище
Revenant

Монстр
Rhinoceros

Герой сказок
Rhynchoropus flagelliformis

Мистическое чудовище
Rime Thurs

Герой легенд
Ringwraith

Фэнтезийный персонаж
Roane

Чудище
Roanes

Фэнтезийный персонаж
Roggenmuhme

Герой легенд
Rohmani

Герой сказок
Rokuro-Kubi

Мифическое существо
Rokurokkubi

Зверь
Rokurokubi

Чудище
Rolling Calf

Фэнтезийный персонаж
Rompo

Монстр
Ròn

Мифическое существо
Roperite

Фэнтезийный персонаж
Rougarou

Мистическое чудовище
Roux-Ga-Roux

Герой легенд
Rp'm

Чудище
Rp'um

Мифическое существо
Rugaroo

Герой сказок
Rugaru

Мифическое существо
Runa

Монстр
Rzygacz

Существа из мифов и легенд на букву S


Герой легенд
Sachiko

Герой легенд
Sagari (さがり)

Герой легенд
Sagittarius Bucentaurus

Мистическое чудовище
Salamander

Герой легенд
Salamandra

Чудище
Sarkany

Фэнтезийный персонаж
Sarquindi

Герой сказок
Saru Tora Hebi

Зверь
Sarutorahebi

Монстр
Scarrow

Фэнтезийный персонаж
Scenopode

Чудище
Sciritae

Мистическое чудовище
Scitalis

Мистическое чудовище
Scoliophis stianticus

Фэнтезийный персонаж
Scolopendra cetacea

Герой легенд
Scriker

Чудище
Scylla

Монстр
Scytale

Герой сказок
Sea-Lion

Чудище
Selchies

Герой сказок
Selkies

Монстр
Serpopard

Мистическое чудовище
Shachihoko (鯱)

Мистическое чудовище
Shedu

Герой сказок
Shellycoat

Чудище
Shelob

Мистическое чудовище
Shikome (黄泉醜女)

Мистическое чудовище
Shiryō (死霊)

Мифическое существо
Shōjō

Чудище
Shōryō (精霊)

Герой легенд
Shrake

Монстр
Shtojzorreshta

Фэнтезийный персонаж
Shtojzovalle

Зверь
Shtozote

Герой сказок
Shtriga

Монстр
Sibhreach

Фэнтезийный персонаж
Sídhe

Герой сказок
Silkies

Мистическое чудовище
Simiidiabolus hibernicus horribillis

Герой сказок
Simplicissimus

Монстр
Sirena

Мистическое чудовище
Sirenes

Герой сказок
Sirrush

Герой сказок
Sjopeltin

Мистическое чудовище
Sjupilti

Герой легенд
Skalli

Зверь
Skarbnik

Герой сказок
Skaven

Фэнтезийный персонаж
Skiopod

Фэнтезийный персонаж
Skiopodas

Герой легенд
Skjöll

Чудище
Skoll

Зверь
Sköll

Монстр
Skriker

Зверь
Skrulls

Герой сказок
Skvader

Фэнтезийный персонаж
Skøll

Герой сказок
Sleipnir

Герой сказок
Sluagh

Герой легенд
Smok

Монстр
Smůk

Монстр
Snark

Мифическое существо
Snergs

Мистическое чудовище
Snoligoster

Герой легенд
Soe-horven

Герой сказок
Space Jockey

Фэнтезийный персонаж
Sphinx

Герой легенд
Splinter-cat

Мистическое чудовище
Spopodes

Герой легенд
Spriggan

Монстр
Squonk

Герой легенд
Stellio

Зверь
Stollenwurm

Мистическое чудовище
Stoors

Герой легенд
Stormbird

Монстр
Storsjöodjuret

Фэнтезийный персонаж
Strandvaskare

Мистическое чудовище
Strandvasker

Фэнтезийный персонаж
Strigoi

Монстр
Struthiocamelon

Чудище
Struthopodes

Герой сказок
Strutio

Герой легенд
Strzyga

Чудище
Succubus

Мифическое существо
Suhurmas

Фэнтезийный персонаж
Svartalfar

Монстр
Swanhamr

Чудище
Swanmaidens

Герой легенд
Swanman

Фэнтезийный персонаж
Sylphs

Существа из мифов и легенд на букву T


Герой сказок
Tanuki (狸 или たぬき)

Фэнтезийный персонаж
Taotie

Чудище
Tarandrus

Герой сказок
Tarasque

Герой сказок
Tarrasque

Герой легенд
Tatzelwurm

Зверь
Taur

Мистическое чудовище
Te Whanau O Rangi

Герой сказок
Tehut

Мистическое чудовище
Tengu (天狗)

Зверь
Tenko

Герой легенд
Teong-wei

Герой легенд
Tharks

Фэнтезийный персонаж
Thea

Зверь
Theow

Мифическое существо
Thep Norasri

Фэнтезийный персонаж
Thestral

Герой сказок
Thos

Чудище
Thot

Мифическое существо
Thoth

Фэнтезийный персонаж
Three-foot Horse

Фэнтезийный персонаж
Thrummy-Cap

Герой легенд
Thunderbird

Монстр
Tian Lu (天禄)

Чудище
Tiangou (天狗)

Зверь
Tibicenas

Герой легенд
Tigbalan

Герой легенд
Tigbalang

Чудище
Tikbalan

Герой сказок
Tikoloshe

Герой легенд
Tiqqitchit

Зверь
Tiritchiq

Фэнтезийный персонаж
Tithoes

Мифическое существо
To Filiko Teras

Мистическое чудовище
Toenayar

Герой сказок
Tokoloshe

Герой легенд
Tommyknockers

Фэнтезийный персонаж
Tomte

Герой сказок
Tooth fairy

Монстр
Topple

Чудище
Tote-Road Shagamaw

Герой легенд
Toutetsu

Чудище
Tragelaph

Герой легенд
Tragelaphus

Зверь
Trào phong

Мистическое чудовище
Trasgo

Герой легенд
Trasgu

Герой сказок
Trasno

Мифическое существо
Trauko

Герой сказок
Treants

Герой легенд
Treefolk

Фэнтезийный персонаж
Troglodyte

Фэнтезийный персонаж
Trogodytae

Монстр
Trow

Герой сказок
Tsonokwa

Герой легенд
Tsonoqua

Фэнтезийный персонаж
Tsukumogami (付喪神)

Фэнтезийный персонаж
Tsurara-onna (氷柱)

Монстр
Tù ngưu

Герой сказок
Tulao (徒劳)

Чудище
Tunda

Монстр
Tunkall

Герой легенд
Tūrehu

Мистическое чудовище
Tutu

Мифическое существо
Tyger

Герой легенд
Typhaon

Зверь
Typhöeus

Герой сказок
Typhon

Зверь
T'ao T'ieh

Герой сказок
Tamamo-no-Mae

Мифическое существо
Tangi

Чудище
Tangie

Существа из мифов и легенд на букву U


Чудище
Ubasti

Герой легенд
Ubume

Мифическое существо
Ugallu

Зверь
Uldra

Мифическое существо
Undead

Зверь
Undine

Чудище
Undine Dejwe

Герой легенд
Ungaikyou (雲外鏡)

Герой сказок
Ungoliant

Монстр
Unicorn-lion

Мифическое существо
Unicornis

Фэнтезийный персонаж
Uperice

Мифическое существо
Upierzyca

Чудище
Upior

Герой сказок
Upir

Мистическое чудовище
Upsorn Srihas

Герой сказок
Upupa

Монстр
Urchins

Мистическое чудовище
Uridimmu

Герой сказок
Urmahlillu

Герой легенд
Urmahlullu

Мифическое существо
Urman iäse

Фэнтезийный персонаж
Uroboros

Мифическое существо
Uru-kehu

Чудище
Utböling

Мифическое существо
Utburd

Герой сказок
Utkasting

Мистическое чудовище
Utrzymywany

Герой легенд
Útumu

Существа из мифов и легенд на букву V


Фэнтезийный персонаж
Va әs̷

Чудище
Vaca de lumbre

Монстр
Valkyrja

Герой сказок
Vam-Fear-Eee

Монстр
Vampijerović

Чудище
Vampirar

Монстр
Vampirdzhiya

Герой сказок
Vampirić

Герой сказок
Vampirović

Герой легенд
Vánagandr

Герой сказок
Varactyl

Чудище
Varg

Мифическое существо
Vargr

Мифическое существо
Vaŭkałak

Монстр
Versipellis

Мистическое чудовище
Vešapi (ვეშაპი)

Герой легенд
Vielfraß

Фэнтезийный персонаж
Vilkacis

Герой легенд
Vilkãtas

Фэнтезийный персонаж
Vilkatis

Чудище
Vilktakis

Фэнтезийный персонаж
Vipera

Герой легенд
Višap (վիշապ)

Чудище
Vodni mož

Фэнтезийный персонаж
Vough

Мистическое чудовище
Vugluscris

Монстр
Vоdník

Существа из мифов и легенд на букву W


Монстр
Wahokohoko

Монстр
Wamphyri

Монстр
Wandynnije

Мистическое чудовище
Wàng tiān hǒu (望天吼)

Герой сказок
Waq-waq tree

Мифическое существо
Warg

Монстр
Wargin

Герой легенд
Water-Leaper

Монстр
Water-owl

Чудище
Wearg

Зверь
Wearh

Зверь
Wechselbalg

Чудище
Weeping Woman

Герой легенд
Wemic

Зверь
Wendigo

Мистическое чудовище
Werebat

Мистическое чудовище
Werebears

Зверь
Wereboar

Мифическое существо
Werefox

Герой сказок
Werehyenas

Фэнтезийный персонаж
Wererat

Герой сказок
Werewolf

Герой сказок
White Walkers

Мистическое чудовище
Whooping boy

Мистическое чудовище
Will O'The Wisp

Чудище
Willepen

Герой легенд
Windigo

Герой легенд
Winged Horses

Мистическое чудовище
Wish Hounds

Герой сказок
Wisht Hounds

Мистическое чудовище
Wodny muž

Мистическое чудовище
Wódnykus

Герой сказок
Wookiee

Мифическое существо
Wuesting Beast

Фэнтезийный персонаж
Wychowywany

Фэнтезийный персонаж
Wyvern

Существа из мифов и легенд на букву X


Чудище
Xaynwada

Чудище
Xhinde

Чудище
Xiaoyang People

Чудище
Xiaoyangmin

Герой сказок
Xiezhi

Мистическое чудовище
Xièzhì (獬豸)

Мифическое существо
Xingxing (狌狌)

Чудище
Xάρυβδις

Существа из мифов и легенд на букву Y


Герой легенд
Ya-Te-Veo

Мистическое чудовище
Yakan

Мистическое чудовище
Yakṣas

Чудище
Yale

Герой сказок
Yalomishte

Мистическое чудовище
Yamawarawa

Герой сказок
Yamawaro

Мистическое чудовище
Yanari

Герой легенд
Yara-ma-yha-who

Герой сказок
Yarımtıq

Мистическое чудовище
Yázì (睚眦)

Мифическое существо
Yeth Hounds

Монстр
Yeti

Монстр
Yllerion

Чудище
Yobo-san

Герой сказок
Yobosan

Мистическое чудовище
Yōkai (妖怪)

Герой легенд
Youwarkee

Фэнтезийный персонаж
Yppopodes

Герой легенд
Yppotryll

Монстр
Yuki-hime (雪姫)

Герой сказок
Yuki-nyōbō (雪女房)

Фэнтезийный персонаж
Yuki-onna (雪女)

Фэнтезийный персонаж
Yukibajo (雪バジョ)

Мифическое существо
Yukifuri-baba (雪降り婆)

Герой легенд
Yukinba (雪ンバ)

Чудище
Yumekui

Чудище
Yūrei (幽霊)

Существа из мифов и легенд на букву À


Фэнтезийный персонаж
Àlf-ur

Существа из мифов и легенд на букву Á


Чудище
Áitvaras

Мифическое существо
Áitivaras

Герой сказок
Átvars

Существа из мифов и легенд на букву Ä


Фэнтезийный персонаж
Älv

Существа из мифов и легенд на букву É


Зверь
Éitvaras

Существа из мифов и легенд на букву Ø


Герой сказок
Øксøку

Существа из мифов и легенд на букву Ú


Мистическое чудовище
Úlairi

Существа из мифов и легенд на букву Þ


Герой легенд
Þursar

Существа из мифов и легенд на букву İ


Чудище
İćętîk

Существа из мифов и легенд на букву Ł


Мифическое существо
Łaziebnik

Фэнтезийный персонаж
Łaźnik

Существа из мифов и легенд на букву Ś


Монстр
Świtezianki

Существа из мифов и легенд на букву Ş


Чудище
Şüräle

Герой сказок
Şürele

Существа из мифов и легенд на букву Š


Чудище
Šêdu

Зверь
Šmok

Мистическое чудовище
Štriga

Зверь
Šungalviai

Фэнтезийный персонаж
Šungalvis

Существа из мифов и легенд на букву Ż


Монстр
Żmirłacz

Герой сказок
Żnicz

Существа из мифов и легенд на букву Ά


Фэнтезийный персонаж
Άβράξας

Герой легенд
Άργος

Мифическое существо
Άβρασάξ

Существа из мифов и легенд на букву Έ


Герой легенд
Ένυδροσ

Герой сказок
Έξιχειρες

Существа из мифов и легенд на букву Ύ


Монстр
Ύδρα

Существа из мифов и легенд на букву Α


Зверь
Αχέρων

Фэнтезийный персонаж
Αριμασπος

Герой сказок
Αburγu Moγai

Фэнтезийный персонаж
Ασπιδοχελώνη

Герой легенд
Αρπυιαι

Существа из мифов и легенд на букву Β


Герой сказок
Βασιλισκος

Чудище
Βλεμμυες

Чудище
Βαυϐώ

Существа из мифов и легенд на букву Γ


Герой легенд
Γηρυών

Чудище
Γλυκών

Чудище
Γηρυονης

Чудище
Γηρυονευς

Герой легенд
Γραῖαι

Существа из мифов и легенд на букву Δ


Герой легенд
Δελφυνη

Герой сказок
Δράκαινα

Зверь
Δαίμων

Мифическое существо
Δρυάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ε


Монстр
Εμπουσα

Фэнтезийный персонаж
Ευρυνομος

Мистическое чудовище
Εκατόγχειρες

Герой легенд
Εριχθόνιος

Существа из мифов и легенд на букву Θ


Монстр
Θόουτ

Монстр
Θώθ

Существа из мифов и легенд на букву Κ


Герой легенд
Καταβλεπων

Герой сказок
Κῆτος

Герой легенд
Κάβειροι

Мистическое чудовище
Κέκροψ

Чудище
Κύκλωπες

Герой легенд
Καλικάντζαροι

Монстр
Κέρβερος

Зверь
Κακός

Фэнтезийный персонаж
Κεραστης

Существа из мифов и легенд на букву Λ


Мистическое чудовище
Λάμια

Герой сказок
Λαδων

Чудище
Λιμνάδες

Существа из мифов и легенд на букву Μ


Монстр
Μελίαι

Фэнтезийный персонаж
Μινωταυρος

Монстр
Μελιάδες

Герой сказок
Μουόχερως

Существа из мифов и легенд на букву Ν


Герой сказок
Ναϊάδες

Зверь
Νύμφες

Герой сказок
Ναΐδες

Герой легенд
Νηρηίδες

Фэнтезийный персонаж
Νηϊάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ο


Фэнтезийный персонаж
Ορθος

Герой сказок
Οὐροβόρος

Фэнтезийный персонаж
Ορθρος

Существа из мифов и легенд на букву Π


Чудище
Πανθηρ

Герой сказок
Πύθων

Чудище
Περίτιος

Монстр
Πρωτεύς

Чудище
Πήγασος

Существа из мифов и легенд на букву Σ


Мифическое существо
Σκιραται

Монстр
Σρινύες

Мистическое чудовище
Σάτυροι

Фэнтезийный персонаж
Σκολοπινδρα

Фэнтезийный персонаж
Στυμφαλίδες Όρνιθες

Монстр
Σομπέκ

Герой легенд
Σειρῆνες

Мифическое существо
Σκύλλα

Существа из мифов и легенд на букву Τ


Чудище
Τιτάνες

Фэнтезийный персонаж
Τυφών

Мистическое чудовище
Τράγέλαφος

Мистическое чудовище
Τάρανδρος

Герой легенд
Τρωγοδύται

Фэнтезийный персонаж
Τάρανδος

Монстр
Τρίτων

Существа из мифов и легенд на букву Υ


Герой легенд
Υλλοσ

Существа из мифов и легенд на букву Φ


Зверь
Φοϊνιξ

Зверь
Φάλαινα

Фэнтезийный персонаж
Φώκια

Существа из мифов и легенд на букву Χ


Мистическое чудовище
Χίμαιρα

Существа из мифов и легенд на букву Ψ


Герой сказок
Ψύιισλ

Существа из мифов и легенд на букву Ӡ


Фэнтезийный персонаж
Ӡіӡі

Существа из мифов и легенд на букву Ӧ


Существа из мифов и легенд на букву Ա


Фэнтезийный персонаж
Աչուչ-Փաչուչ

Существа из мифов и легенд на букву Հ


Зверь
Հսկա

Существа из мифов и легенд на букву Յ


Герой сказок
Յարալեզ

Существа из мифов и легенд на букву Ḏ


Герой сказок
Ḏiḥautī

Монстр
Ḏḥwty

Существа из мифов и легенд на букву Ἀ


Герой легенд
Ἀλσηΐδες

Существа из мифов и легенд на букву ἵ
Сервисная информация

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100bigmir)net TOP 100Рейтинг@Mail.ruРейтинг@Mail.ru

При использовании материалов сайта ссылка обязательна

Kamail ® 2009 - 2020 г.
ver. 1.05.1374+