Мифическое существо Злыдня

"Смилуйся, мать, посмотри, вон твой сын с куском хлеба и палкой бросил дом и идёт по катучим камням — куда глаза глядят, а злыдни — спутники горя, обвиваясь вокруг шеи, шепчут на уши: "Мы от тебя не отстанем!" A.M.Ремизов "К Морю-Океану" (208) В славянском фольклоре мелкие пакостные создания, по разным мифам обитающие в различных местах, например — в болоте (будучи помощниками болотника или кикиморы). Однако наиболее распространенный вариант — в избе в качестве духов, олицетворяющих недобрую судьбу. Злыдни "невидимо обитают в доме человека или сидят у него на плечах; это худые зверьки с облезшей шерстью, и живут они за печью." (58) В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона сказано: "Злыдни — у малоруссов демоническое существо, враждебное человеку, его недоля, бида. Злыдни отличаются от пассивной доли: последняя только не содействует благосостоянию человека, первые приносят ему несчастие. В некоторых местностях (Переяславский уезд) народ представляет себе злыдней в образе невидимых стариков-нищих: где они поселятся, там вечно будет бедность." (167) Также в этом словаре упоминается украинская сказка о злыднях, опубликованная в 4-ом номере "Этнографического Обозрения" за 1892 год: "Было два брата — один был бедный, другой богатый. Богатый женил сына, а бедного и не звал, а он сам пошел; богатый посадил его возле припечка; богачей он заливает водкою, пивом, а он (бедный) так прочее что есть; подпил, домой пошел, а идти лугами, место низкое, трясина. Идет с женой и поют; слышит три голоса и говорит жене: "что это такое? нас двое, а три голоса слышно". Он спросил: "кто ты такой?" и он (голос) отвечал: "мы твои Злыдни, того ты и бедный". Он тотчас увидал их, давай их колом бить; убил, отволок у трясину, то место загрузил и потом там заткнул кол. Вот через несколько времени стал он заживаться, поравнялся с тем уже богатым; тот богач спрашивает: "отчего ты так разбогател?" Чего да чего? — он и рассказал. Тот позавидовал; пошел на то место, где они (Злыдни) были погружены, вынул кол, и они повылазили — их было три; он от них идет — они за ним идут; он говорит: "идите к тому брату, у которого были", а они — "нет, мы теперь к нему не пойдем: он сильно бьется, мы пойдем к тебе". И пошел. И с тех пор, он стал таким бедным, каким был его брат. (Записано в Неклюдове, Корочанский уезд, Курской губернии от грамотного парубка малоросса Мирошниченка в 1892 г.)." Васильев М.К., Сумцов Н.Ф. Антропоморфические представления в верованиях украинского народа. II. "Этнографическое обозрение" — 1892, №4. (С.169) По белорусским поверьям "злыдні — малыя, гарбатыя, скурчаныя стварэнні* , у вялізных ботах і шапках; час ад часу яны нападаюць на пэўную хату, і тады там ужо нічога не вядзецца. Звычайна жывуць пад печчу, робяць адтуль выправы па ўсёй гаспадарцы і адбіраюць розныя набыткі. Заглядваюць у гаршкі з ядою і ў лепшую кашу падсыпаюць пяску, у самае тлустае* малако наліваюць вады, псуюць* у дзежцы хлеб, у курэй крадуць яйкі... Ва ўсім шкодзяць і перашкаджаюць, так, што хата, у якой яны пасяліліся, бяднее і галее. Часам яны ўзнікаюць без прычыны, іх можна таксама выклікаць, дзякуючы вялікаму жаданню разбагацець, празмернасці ў працы. Калі, напрыклад, хтосьці ў час яды працуе, можна з упэўненасцю сказаць, што злыдні нападуць на яго." (156) Злыдні етыя пахожы на дробных людзей. А якія яны ўрэдныя, дык і не раскажаш. Калі яны ў хаце завядуцца, то можаш па свету пайсці. Але ёсць спосаб выгнаць іх. Нада прыгатаваць смачную вячэру, такую, што ніколі і не варыла. Злыдні яе захочуць папробаваць, дык тады нада хуценька іх там закрыць і падалей завезці. Запісана ў 2006 годзе ў вёсцы Чамярня Веткаўскага р-на* студэнткай І.Шаўко ад Грамыка Марыі Піліпаўны, 1933 г.н. (505: с.162) Злыдні — то такія пачвары* , што покуль з жывёлы і людзей усё не высасуць, дык з двара не пойдуць. Малыя, голыя, худыя дзяды — то ета і ёсць злыдні. Яны па аднаму не лётаюць, а толькі стаяй цэлай. Калі ўчэпяцца за цябе, то пішы прапала. Яны спачатку ўсё хазяйства звядуць, а потым і здароўе выцягнуць. І вось папробуй ад іх адчапіцца. Запісана ў 2006 годзе ў вёсцы Шэйка Веткаўскага р-на студэнткай І.Шаўко ад Рослікавай Ніны Канстанцінаўны, 1930 г.н. (505: с.162) Быў у нас злыдзень, не любіў, калі Богу малілася. Вось баба жыла з дзедам і Богу малілася. Дзед лёг на краваць і забыўся. А баба моліцца: “Прачысці, Божанька, душы нашыя”. А пад акном голас чуваць: “Прачысцім, прачысцім, усё вычысцім”. Тут дзед пытае: “З кім гэта ты гамоніш?” А баба кажа: “З Богам”. А то пад вакном злыдзень быў. Уранні баба адправіла дзеда ў каморку — аж там ужо нічога не было. Злыдзень усё вычысціў. Запісана ў 2004 годзе ў вёсцы Стаўбун Веткаўскага р-на студэнткай Т.Казюкінай ад Зуевай Марыі Лаўрэнаўны, 1926 г.н. (505: с.162) Злыдні — гэта дрэнныя істоты* . Яны жывуць у хатах, і там ніколі нічога не вядзецца. Яны ў асноўным жывуць пад печчу. У лепшую чашку з вадой насыпаюць пяску, у самае тлустае малако наліваюць ваду, порцяць хлеб, у курэй крадуць яйкі. Заўсёды шкодзяць, а хата, у якой яны пасяліліся, бяднее, гаспадары хварэюць. У агародзе ніколі не дажджэшся добрага ўраджаю. Запісана ў 2004 годзе ў вёсцы Пабядзіцель Лоеўскага р-на* студэнткай В.Марчанка ад Гаўрыленка Тамары Мікалаеўны, 1927 г.н. (505: с.162) "Белорусская Злыдня представляется невидимой женщиной без языка, глаз и ушей, которая прежде была змеей. По поверьям от Недоли или злыдней избавиться очень трудно, но возможно. Для этого нужно хитростью заставить их залезть в мешок и бросить его в болото. Злыдней можно связать и оставить на дороге, и тогда они перейдут к тому, кто их освободит." (58)

Мифический бестиарий

Существа из мифов и легенд оживают в этой энциклопедии, в которую вошли значения не только мифических существ, но и существ из сказок, кинофильмов и книг. Информация собранная по крупицам интернет пользователями иногда смешит, но иногда и удивляет. Проведите немножко своего времени и познайте удивительный мир легенд и фентези, который будоражит воображение ни одного поколения.


Существа из мифов и легенд на букву А


Герой легенд
Агуане

Мистическое чудовище
Азема

Монстр
Албысы

Герой легенд
Анаким

Зверь
Ао

Мистическое чудовище
Арворх

Монстр
Архангелы

Фэнтезийный персонаж
Ахти

Монстр
Абаасы

Герой сказок
Абаасылар

Мифическое существо
Абааһы

Герой легенд
Абада

Герой легенд
Абанг Аку

Герой сказок
Абасы

Фэнтезийный персонаж
Аванк

Мистическое чудовище
Агиски

Герой легенд
Агрометы

Фэнтезийный персонаж
Алим

Мистическое чудовище
Абраксас

Герой сказок
Абрасакс

Мистическое чудовище
Авгур

Фэнтезийный персонаж
Агишки

Монстр
Агнявік

Фэнтезийный персонаж
Агызмал

Герой сказок
Азы

Герой сказок
Алея

Герой легенд
Ангелы 

Фэнтезийный персонаж
Аптах-бага(двуглав.лягушка)

Чудище
Арейон

Зверь
Архонты

Монстр
Аюстал

Монстр
Абнауаю

Герой легенд
Азарлары

Фэнтезийный персонаж
Алан-мелекей(гиг.лягушка)

Фэнтезийный персонаж
Альрауны

Герой сказок
Анцыбал

Герой легенд
Араш

Фэнтезийный персонаж
Арслан

Монстр
Атцыс

Мистическое чудовище
Абуми-гути

Мифическое существо
Абуми-кути

Мистическое чудовище
Аврага Могой

Монстр
Агач киши

Герой сказок
А Бао А Ку

Герой сказок
А Бао Ку

Мистическое чудовище
Агроти

Герой сказок
Агулшап

Фэнтезийный персонаж
Агх-иски

Герой сказок
Агхары

Фэнтезийный персонаж
Агъач киши

Герой сказок
Адамовы дети

Монстр
Аданы

Фэнтезийный персонаж
Адданк

Герой сказок
Аджина

Герой сказок
Адзуки-сарасара

Мистическое чудовище
Адзуки-соги

Мифическое существо
Адзуки-тоги

Герой сказок
Адзуки-яроо

Зверь
Аждаha

Герой легенд
Аждарха

Фэнтезийный персонаж
Аждархо́

Чудище
Ажыдаа́р

Монстр
Аздаха

Фэнтезийный персонаж
Аздяка́

Герой легенд
Азярніцы

Зверь
Аидахар

Герой легенд
Аист

Мистическое чудовище
Ай-хуа

Фэнтезийный персонаж
Айдага́р

Зверь
Айдахар

Монстр
Айтвар

Мистическое чудовище
Айтварас

Герой легенд
Айцы

Мистическое чудовище
Айя-Напское чудовище

Мистическое чудовище
Акаана

Герой сказок
Акасита

Мистическое чудовище
Акери

Фэнтезийный персонаж
Акиянъ рыба

Герой легенд
Акрабуамелу

Фэнтезийный персонаж
Акромантул

Фэнтезийный персонаж
Акромантула

Мифическое существо
Акулобраз

Герой сказок
Ала

Мистическое чудовище
Алан-мелекей

Монстр
Албаны

Герой сказок
Албасты

Фэнтезийный персонаж
Алекторъ дивий

Монстр
Али

Фэнтезийный персонаж
Аллокамелус

Чудище
Алэл

Фэнтезийный персонаж
Антеро

Монстр
Албастый

Герой легенд
Алема

Зверь
Алерион

Мистическое чудовище
Аликанто

Чудище
Алканостъ

Фэнтезийный персонаж
Алконос

Мистическое чудовище
Алконост

Герой сказок
Алконотъ

Герой легенд
Алцете

Чудище
Альвы

Фэнтезийный персонаж
Альгуль

Зверь
Альфин

Фэнтезийный персонаж
Ам-ам

Зверь
Ам-мит

Герой сказок
Ам-мут

Герой легенд
Амайурйук

Мистическое чудовище
Амам

Монстр
Амамат

Чудище
Амару

Фэнтезийный персонаж
Амба́рный

Герой сказок
Амбарник

Чудище
Амемит

Монстр
Амикири

Герой сказок
Амиктиры

Мистическое чудовище
Аммат

Чудище
Амт

Мистическое чудовище
Амфисбена

Зверь
Амэ-онна

Монстр
Ананси

Фэнтезийный персонаж
Анба́рный

Герой сказок
Ангеук

Герой легенд
Ангиак

Зверь
Ангьяк

Герой легенд
Андрони

Герой легенд
Анзу

Мифическое существо
Анзуд

Мистическое чудовище
Аниото

Мистическое чудовище
Анка

Герой сказок
Анкертольд

Мистическое чудовище
Анку

Фэнтезийный персонаж
Анкы-келе

Фэнтезийный персонаж
Аннакуи

Фэнтезийный персонаж
Аннуна

Герой сказок
Аннунаки

Фэнтезийный персонаж
Анталоп

Монстр
Антапаты

Герой легенд
Антипко

Монстр
Антис

Чудище
Антоностъ

Герой легенд
Ануннаки

Мистическое чудовище
Анцётка

Мистическое чудовище
Анчут

Зверь
Анчутик

Мистическое чудовище
Анчутка

Фэнтезийный персонаж
Анщих Сисьва Пялт

Фэнтезийный персонаж
Апíвень

Герой сказок
Апеп

Герой легенд
Апис

Фэнтезийный персонаж
Апо́фис

Монстр
Апоп

Фэнтезийный персонаж
Апсарас

Монстр
Апсары

Герой сказок
Аптах-Бага

Мистическое чудовище
Аразе

Фэнтезийный персонаж
Араитеуру

Мистическое чудовище
Аралезы

Герой легенд
Аргос

Монстр
Аргус

Фэнтезийный персонаж
Аржавейнік

Фэнтезийный персонаж
Аржавенник

Герой легенд
Аржавень

Мифическое существо
Арзюри

Герой легенд
Аримаспы

Чудище
Аримофеи

Чудище
Аримоѳеи

Герой сказок
Арсури

Герой легенд
Артабатиты

Монстр
Артинетас

Герой сказок
Аруи ариси

Герой сказок
Асванг

Чудище
Асванга

Мистическое чудовище
Асетнік

Герой легенд
Асида

Чудище
Аскефруа

Герой легенд
Аспид

Монстр
Аспида

Фэнтезийный персонаж
Аспидоколеон

Мистическое чудовище
Аспидохелон

Мифическое существо
Аспик

Герой легенд
Ассида

Мистическое чудовище
Ассидам

Монстр
Астонiи

Фэнтезийный персонаж
Астромове

Мистическое чудовище
Асуван

Фэнтезийный персонаж
Атлантическая горбатая змея

Фэнтезийный персонаж
Аука

Мистическое чудовище
Афанк

Монстр
Афедронои

Чудище
Африт

Монстр
Ахерон

Герой легенд
Ахеронт

Фэнтезийный персонаж
Ахлис

Мистическое чудовище
Ахоры

Фэнтезийный персонаж
Ацаны

Мистическое чудовище
Ачери

Фэнтезийный персонаж
Ачкийини

Мистическое чудовище
Ачо́ч-Мачо́ч

Мистическое чудовище
Ачуч-Пачуч

Зверь
Аѳдроноi

Фэнтезийный персонаж
Адау

Герой сказок
Алад

Чудище
Алпаб

Фэнтезийный персонаж
Аниука

Монстр
Араска

Мистическое чудовище
Арсан-Дуолай

Монстр
Асраи

Фэнтезийный персонаж
Аями

Существа из мифов и легенд на букву Б


Герой легенд
Бабай, Бабайка

Мистическое чудовище
Бакенеко

Герой легенд
Белая Рука 

Герой легенд
Бен-Бен

Мистическое чудовище
Благийдвор

Герой сказок
Бродницы 

Мистическое чудовище
Бучу*

Зверь
Бадњак

Мистическое чудовище
Баг

Мистическое чудовище
Бакэмоно

Мистическое чудовище
Белыедамы

Фэнтезийный персонаж
Берегини

Мистическое чудовище
Богинки

Герой легенд
Бродячий огонёк

Герой легенд
Бааванши

Зверь
Байцзэ

Герой сказок
Баюн-Кот

Мистическое чудовище
Бену

Мистическое чудовище
Биль-Биль-Гое

Фэнтезийный персонаж
Боуги

Фэнтезийный персонаж
Бута*

Чудище
Бадняк

Герой сказок
Бісиці

Герой легенд
Бааби

Фэнтезийный персонаж
Баба

Мистическое чудовище
Бабай

Фэнтезийный персонаж
Бабайка

Герой сказок
Бабан

Мистическое чудовище
Бабар

Мистическое чудовище
Баби

Фэнтезийный персонаж
Бабок

Фэнтезийный персонаж
Бабр

Мистическое чудовище
Бага

Чудище
Багамут

Герой легенд
Баган

Герой сказок
Багеера

Мифическое существо
Багенге

Герой легенд
Багнік

Герой сказок
Багник

Мистическое чудовище
Бадзюля

Герой легенд
Бадюля

Чудище
Баенник

Герой сказок
Баенный

Фэнтезийный персонаж
Базилиск

Мифическое существо
Базилишек

Мистическое чудовище
Байник

Мистическое чудовище
Байнушко

Чудище
Бакенэко

Монстр
Баку

Мистическое чудовище
Бакэ-дзори

Фэнтезийный персонаж
Баламутень

Герой сказок
Баламутнік

Герой сказок
Балаур

Герой легенд
Балена

Чудище
Бандиман

Монстр
Банийип

Герой легенд
Банник

Герой сказок
Банной

Герой легенд
Банный

Мистическое чудовище
Банный хозяин

Фэнтезийный персонаж
Банши

Чудище
Банщик

Чудище
Баньши

Герой легенд
Барабао

Мифическое существо
Баранец

Мистическое чудовище
Барбегази

Герой сказок
Барбегазы

Герой легенд
Баргест

Чудище
Барздуки

Монстр
Барнитлег

Мистическое чудовище
Барстуки

Герой сказок
Баст

Монстр
Бастет

Мистическое чудовище
Батюшка-Зима

Герой легенд
Баубо

Монстр
Бебок

Герой сказок
Белая Баба

Фэнтезийный персонаж
Бехолдеры

Герой легенд
Бахамут

Фэнтезийный персонаж
Башаандере

Герой сказок
Башахаун

Герой легенд
Баянник

Фэнтезийный персонаж
Бега

Герой сказок
Бегемот

Фэнтезийный персонаж
Бегущий волком

Герой легенд
Бедн-вара

Фэнтезийный персонаж
Бекке

Герой легенд
Белые ходоки

Монстр
Беляки

Герой сказок
Бен варра

Герой легенд
Бен-Варри

Чудище
Беорнинги

Герой легенд
Беременность

Герой сказок
Бес банный

Зверь
Бескуд

Монстр
Бии-няо

Чудище
Бииняо

Герой легенд
Бий-няо

Герой легенд
Бийняо

Герой легенд
Бильвизы

Зверь
Бинфэн

Герой легенд
Бирюк

Герой легенд
Бичен

Герой сказок
Бкабей

Герой легенд
Блажинь

Мифическое существо
Бласна

Монстр
Блегмии

Мистическое чудовище
Блегмы

Чудище
Блемии

Мистическое чудовище
Блудички

Мистическое чудовище
Блуждающие огоньки

Фэнтезийный персонаж
Бляго

Герой сказок
Бобо

Монстр
Бобок

Монстр
Бовешь

Чудище
Боган

Герой сказок
Боггарт

Герой сказок
Боги

Герой сказок
Боглы

Фэнтезийный персонаж
Божонтка

Мистическое чудовище
Бокан

Фэнтезийный персонаж
Боканон

Фэнтезийный персонаж
Боли-бошка

Герой сказок
Болла

Мифическое существо
Болотница

Герой легенд
Болотный

Герой сказок
Болотный шут

Чудище
Болотяник

Герой сказок
Болтрушайка

Зверь
Бомка

Мистическое чудовище
Бонакон

Фэнтезийный персонаж
Боннакон

Герой легенд
Бор

Чудище
Борамец

Мифическое существо
Боранец

Герой сказок
Боровик

Герой сказок
Боровички

Монстр
Боровой

Мистическое чудовище
Боровой человек

Монстр
Бородатые

Монстр
Бородачик

Монстр
Борэй

Фэнтезийный персонаж
Ботукан Совил

Монстр
Боухан

Чудище
Бохан

Фэнтезийный персонаж
Боцан

Герой сказок
Брауни

Мистическое чудовище
Бродяжки

Фэнтезийный персонаж
Брокса

Герой сказок
Броша

Мифическое существо
Бруколак

Мистическое чудовище
Брукса

Герой легенд
Бруни

Мистическое чудовище
Бруха

Чудище
Брэг

Мистическое чудовище
Бу-лао

Герой сказок
Бу́сеу́

Мифическое существо
Бугган

Герой сказок
Бузинная Матушка

Зверь
Бук

Монстр
Бука

Герой сказок
Бука (Bwca)

Герой сказок
Бука́нка

Мистическое чудовище
Бука́нко

Герой легенд
Бука́нушко

Мифическое существо
Букан

Чудище
Буканай

Герой легенд
Букарица

Герой легенд
Букачка

Мифическое существо
Букентавр

Герой сказок
Букусетка

Фэнтезийный персонаж
Буллар

Герой сказок
Бундимун

Мистическое чудовище
Буниюп

Монстр
Буньип

Монстр
Бурак

Монстр
Буривухи

Герой легенд
Бусиэ

Зверь
Буско

Мифическое существо
Бхутешвара

Монстр
Бхуты

Фэнтезийный персонаж
Бцентæ

Монстр
Бывшие

Фэнтезийный персонаж
Бьякко

Фэнтезийный персонаж
БѢлена

Зверь
Баггейн

Герой сказок
Батанушко

Монстр
Бенни

Монстр
Бесы

Герой легенд
Бурдо-вал

Существа из мифов и легенд на букву В


Мистическое чудовище
Ванф

Фэнтезийный персонаж
Вилы

Монстр
Вуивр

Монстр
Вампал

Чудище
Васуки

Зверь
Вирява

Монстр
Водяные

Мифическое существо
Вытьянка

Фэнтезийный персонаж
Ванапаганы

Мистическое чудовище
Вешица-сорока

Герой сказок
Воду

Чудище
Волот

Мистическое чудовище
Відминник

Мистическое чудовище
Вій

Герой сказок
Вісуснік

Герой легенд
Ва öш

Мифическое существо
Ва-ош

Фэнтезийный персонаж
Вадзянiк

Мистическое чудовище
Вадзяны

Фэнтезийный персонаж
Вадзяны дзед

Монстр
Вазіла

Герой сказок
Вазила

Мистическое чудовище
Вазимба

Фэнтезийный персонаж
Валасень

Фэнтезийный персонаж
Валасяніца

Мифическое существо
Валькирии

Мистическое чудовище
Вампировићим

Мифическое существо
Вамфир

Герой легенд
Вамфири

Герой сказок
Ван Тянь Хоу

Герой легенд
Ванагандр

Фэнтезийный персонаж
Ванахальбы

Герой легенд
Вани

Чудище
Вапак

Герой сказок
Вапаӄамталха`н

Герой сказок
Варактил

Чудище
Варгін

Монстр
Варги

Монстр
Варгин

Герой сказок
Варман тура

Чудище
Василиск

Мистическое чудовище
Ваўкалака

Монстр
Ваўкалека

Герой сказок
Вдова птица

Герой легенд
Вдодъ

Фэнтезийный персонаж
Вегетандры

Фэнтезийный персонаж
Вейла

Герой легенд
Велбудорысь

Монстр
Велерыбъ

Монстр
Великаны

Герой легенд
Великие Гиббоны

Чудище
Вемики

Мифическое существо
Вендиго

Фэнтезийный персонаж
Вепреслон

Герой сказок
Верберы

Мистическое чудовище
Вербэры

Фэнтезийный персонаж
Вербэт

Мистическое чудовище
Вервольф

Чудище
Вергиены

Герой легенд
Верераты

Монстр
Верерэты

Фэнтезийный персонаж
Веркабаны

Чудище
Веркрысы

Фэнтезийный персонаж
Веркэт

Фэнтезийный персонаж
Верфокс

Зверь
Веры

Герой сказок
Веспертил

Мифическое существо
Вешап

Чудище
Вещица

Монстр
Виверн

Зверь
Виверна

Мистическое чудовище
Вигты

Герой легенд
Виелфрас

Мистическое чудовище
Вий

Чудище
Вила

Мистическое чудовище
Вилкацис

Фэнтезийный персонаж
Вилколаки

Герой сказок
Вилктаки

Мистическое чудовище
Виндиго

Монстр
Випунен

Монстр
Вирика

Мистическое чудовище
Витар

Герой легенд
Витренник

Фэнтезийный персонаж
Вихованець

Герой сказок
Вишап

Герой легенд
Вкабей

Герой легенд
Влемии

Мистическое чудовище
Во-а

Фэнтезийный персонаж
Вова

Герой легенд
Вовкулака

Герой сказок
Вовкун

Монстр
Водява

Мистическое чудовище
Водяница

Зверь
Водяной

Герой легенд
Водяной попрыгун

Мифическое существо
Возвращающийся

Фэнтезийный персонаж
Волколак

Герой легенд
Волосень

Чудище
Волсь

Мистическое чудовище
Вонгви

Мистическое чудовище
Вопар

Фэнтезийный персонаж
Вопитар

Зверь
Ворги

Герой сказок
Воуви

Фэнтезийный персонаж
Вох

Фэнтезийный персонаж
Всевидящий

Герой сказок
Встречник

Монстр
Вуглускр

Мифическое существо
Вужалка

Мистическое чудовище
Вуки

Фэнтезийный персонаж
Вулвер

Герой легенд
Вултанка

Герой сказок
Вунтериха

Герой сказок
Вупар

Герой легенд
Вупыр

Мистическое чудовище
Выскакунчик

Мистическое чудовище
Выскорь

Герой легенд
Выхованец

Зверь
Вампиры

Чудище
Верлиока

Герой сказок
Власти

Герой легенд
Волосатка

Мистическое чудовище
Вяльнясы

Существа из мифов и легенд на букву Г


Герой сказок
Гарпии

Чудище
Гмуры

Чудище
Гримтурсы

Монстр
Гаки

Зверь
Гирин

Фэнтезийный персонаж
Гомозули

Фэнтезийный персонаж
Грант

Мистическое чудовище
Грифы

Фэнтезийный персонаж
Гамсилг

Мистическое чудовище
Гиады

Герой сказок
Глейстиг

Чудище
Гаргульи

Монстр
Грёза

Герой сказок
Гурии

Мистическое чудовище
Гіпацэнтаўр

Фэнтезийный персонаж
Га́ла

Монстр
Га́ллу

Монстр
Гадюка

Мистическое чудовище
Гаёвки

Герой сказок
Гаёвы дзед

Фэнтезийный персонаж
Гаёўкі

Мифическое существо
Гайтраш

Зверь
Гаканчи

Герой сказок
Гала

Чудище
Галипоте

Фэнтезийный персонаж
Галла

Фэнтезийный персонаж
Галлу

Чудище
Гамаюн

Мистическое чудовище
Гамберу

Чудище
Ганапати

Чудище
Гандхарвы

Мистическое чудовище
Ганеша

Фэнтезийный персонаж
Гараппа

Мистическое чудовище
Гаргуйли

Герой легенд
Гаргулец

Фэнтезийный персонаж
Гаргулии

Герой легенд
Гарм

Фэнтезийный персонаж
Гарпия

Мистическое чудовище
Гаруда

Мистическое чудовище
Гарцуки

Герой сказок
Гаспадар

Монстр
Гати

Монстр
Гатоблеп

Мистическое чудовище
Гатоблепа

Чудище
Гаюн

Чудище
Гвелешапи

Чудище
Гворны

Зверь
Генко

Монстр
Герион

Мистическое чудовище
Герионей

Герой легенд
Герионес

Мифическое существо
Гетулийский пёс

Чудище
Гианы

Монстр
Гиганты

Герой сказок
Гидра

Мистическое чудовище
Гидрипусс

Монстр
Гидроп

Мистическое чудовище
Гидрус

Монстр
Гиенолаки

Мистическое чудовище
Гилистери

Чудище
Гилян

Мистическое чудовище
Гипоцентавр

Фэнтезийный персонаж
Гиппогриф

Фэнтезийный персонаж
Гиппокамп

Монстр
Гиппопод

Мистическое чудовище
Гиппоцерв

Герой сказок
Гитраш

Монстр
Гламмы

Герой сказок
Гламы

Зверь
Гликон

Мифическое существо
Глог

Чудище
Глэйштн

Мистическое чудовище
Гноллы

Фэнтезийный персонаж
Гномы

Герой сказок
Гоблины

Герой сказок
Говорящий хорёк

Мистическое чудовище
Годжира

Мистическое чудовище
Годзилла

Герой сказок
Годлинг

Мифическое существо
Годованець

Мистическое чудовище
Голем

Мифическое существо
Гончие Аннуна

Мистическое чудовище
Гончие Гавриила

Фэнтезийный персонаж
Гончие Йета

Герой сказок
Гончие холмов

Герой легенд
Гончие Чейни

Герой легенд
Гончие Чини

Чудище
Горгоны

Мистическое чудовище
Горгульи

Монстр
Горгулья

Мифическое существо
Горё

Фэнтезийный персонаж
Госпожа отхожего места (伉三娘娘)

Мифическое существо
Готоку-нэко

Мифическое существо
Гравейр

Герой легенд
Граи

Монстр
Грайвер

Монстр
Грайи

Герой сказок
Грамкин

Герой легенд
Грампкин

Герой легенд
Граулли

Фэнтезийный персонаж
Гремлин

Зверь
Гречуха

Мистическое чудовище
Грила

Герой легенд
Грим

Мистическое чудовище
Гримтурсены

Фэнтезийный персонаж
Гриндилоу

Чудище
Громамонт

Чудище
Грондры

Фэнтезийный персонаж
Грохотанис

Монстр
Грюла

Мистическое чудовище
Гул

Монстр
Гуло

Мистическое чудовище
Гулон

Монстр
Гуль

Мистическое чудовище
Гульябани

Фэнтезийный персонаж
Гумберу

Герой легенд
Гуменнiк

Герой сказок
Гуменник

Монстр
Гураль

Мифическое существо
Гуси з древа

Монстр
Гухьяки

Мистическое чудовище
Гыргалица

Фэнтезийный персонаж
Гюль-ябани

Мистическое чудовище
Гелиады

Герой легенд
Глашаны

Герой легенд
Гомункулус

Монстр
Гремлины

Герой сказок
Грифон

Существа из мифов и легенд на букву Д


Мистическое чудовище
Дайтьи

Герой сказок
Деманметдехаак

Мистическое чудовище
Дибен(птица)

Герой легенд
Доброхот

Зверь
Дракон

Фэнтезийный персонаж
Дух(духи)

Герой сказок
Дандан

Герой легенд
Демоны Океании

Монстр
Див

Монстр
Долгопят

Монстр
Дриада

Зверь
Дуэргар

Герой сказок
Дети леса

Герой легенд
Джарви

Герой сказок
Джек Фрост

Фэнтезийный персонаж
Джек-в-цепях

Фэнтезийный персонаж
Джеруч

Мистическое чудовище
Джерфф

Монстр
Джехути

Монстр
Джинн

Чудище
Джраарс

Мистическое чудовище
Дзасики-бокко (座敷ぼっこ)

Мифическое существо
Дзи-Дзи

Фэнтезийный персонаж
Дзи-дзи-бон-да

Фэнтезийный персонаж
Дзидзи

Герой легенд
Дзикининки

Герой легенд
Дзиммэндзю

Герой сказок
Дзинко

Мистическое чудовище
Дзоноква

Фэнтезийный персонаж
Ди́вы

Монстр
Диббук

Мистическое чудовище
Дивана́

Герой легенд
Дийуана́

Мистическое чудовище
Динни-Мара

Мистическое чудовище
Дип

Герой сказок
Диры

Мистическое чудовище
Дисплейсер

Фэнтезийный персонаж
Диуана́

Монстр
Доби

Фэнтезийный персонаж
Довшпрунг

Фэнтезийный персонаж
Долѣзря

Чудище
Домаха

Зверь
Домовая

Герой сказок
Домовилиха

Фэнтезийный персонаж
Домовиха

Герой легенд
Домовичка

Мистическое чудовище
Домовой

Герой легенд
Домовуха

Чудище
Доможил

Герой легенд
Донестры

Мифическое существо
Доплер

Герой сказок
Допплер

Чудище
Доро-та-бо

Мистическое чудовище
Драйдер

Чудище
Дракайна

Герой сказок
Дракон Ла-Тринита

Герой легенд
Дракон со свечой

Герой легенд
Дракониха

Монстр
Драконица

Фэнтезийный персонаж
Дракус

Чудище
Драсили

Фэнтезийный персонаж
Драу

Герой легенд
Драуг

Герой легенд
Драук

Герой легенд
Дриады

Герой легенд
Дров

Фэнтезийный персонаж
Дроу

Чудище
Дроук

Фэнтезийный персонаж
Дсоноква

Мистическое чудовище
Дуана́

Герой сказок
Дубана́

Мистическое чудовище
Дубочуд

Герой сказок
Дувана́б

Мистическое чудовище
Дуйнни Марри

Герой сказок
Думана́

Мифическое существо
Дунтеры

Мистическое чудовище
Дуэнде

Герой сказок
Дхампир

Монстр
Дыббук

Монстр
Дьутпа

Фэнтезийный персонаж
Дьявольские псы Данди

Монстр
Дэвы

Герой легенд
Дюббук

Герой сказок
Девятиглавцы

Герой сказок
Дзяды

Чудище
Диюпэрас

Герой легенд
Драки

Чудище
Дітко

Чудище
Да́йва

Фэнтезийный персонаж
Давалпа

Герой легенд
Даги

Мистическое чудовище
Дагон

Герой легенд
Даймадзин

Герой сказок
Дамавiчка

Чудище
Дамавуха

Мифическое существо
Дами

Чудище
Дампир

Фэнтезийный персонаж
Дандо и его псы

Мифическое существо
Данпир

Герой сказок
Дантеры

Монстр
Данху

Чудище
Даолао

Монстр
Даппи

Герой сказок
Дартмурская свора

Герой сказок
Даху

Герой легенд
Дахут

Герой легенд
Двойник

Мистическое чудовище
Дворовик

Фэнтезийный персонаж
Дева волн

Мистическое чудовище
Девона

Мистическое чудовище
Девона́

Мистическое чудовище
Девы юные

Фэнтезийный персонаж
Девы-лебеди

Монстр
Девятеро

Герой сказок
Дегдер

Монстр
Дед

Мистическое чудовище
Дедко

Герой легенд
Дедушко овинный

Герой сказок
Дельфиния

Чудище
Дементор

Герой сказок
Демон

Герой легенд
Дерево Аль-вак

Фэнтезийный персонаж
Дерево вак-вак

Зверь
Дзяо Дзе

Монстр
Данни

Мистическое чудовище
Дженни Зелёные Зубы

Герой легенд
Диниши

Мистическое чудовище
Доппельгангеры

Герой сказок
Дсонакавы

Герой сказок
Дыбджиты

Существа из мифов и легенд на букву Е


Мистическое чудовище
Еминеж

Фэнтезийный персонаж
Ермунганд

Герой легенд
Ебосан

Герой легенд
Евваркее

Фэнтезийный персонаж
Евник

Монстр
Единорог

Мистическое чудовище
Ежеринис

Чудище
Ен

Герой легенд
Ендарь

Герой сказок
Енпери́

Герой сказок
Епосъ

Герой легенд
Етун

Фэнтезийный персонаж
Ефасыинати

Герой легенд
Ефимон

Мифическое существо
Ехидна

Мифическое существо
Ехидны

Монстр
Ехидный

Существа из мифов и легенд на букву Ё


Герой сказок
Ёбосан

Мифическое существо
Ёкай

Герой легенд
Ёксёкю

Герой легенд
Ёндон

Чудище
Ёрмунганд

Герой легенд
Ёўнік

Существа из мифов и легенд на букву Ж


Герой легенд
Жители холмов

Чудище
Жабалака

Герой легенд
Жаракака

Чудище
Жеки

Фэнтезийный персонаж
Железная баба

Мистическое чудовище
Жигана

Фэнтезийный персонаж
Жигина

Мистическое чудовище
Жиж

Мистическое чудовище
Жировик

Герой легенд
Жировой чёрт

Герой сказок
Житный дед

Монстр
Жуть

Монстр
Жыж

Герой легенд
Жыжаль

Фэнтезийный персонаж
Жыцень

Монстр
Жэрэтва

Фэнтезийный персонаж
Жабдар

Фэнтезийный персонаж
Жэньюй

Существа из мифов и легенд на букву З


Фэнтезийный персонаж
Зелигены

Фэнтезийный персонаж
Зыбочник

Герой легенд
Загрыбаст

Фэнтезийный персонаж
Зазовка

Чудище
Зазоўка

Герой сказок
Заккум

Герой легенд
Зашики-онна

Герой легенд
Змеевки

Монстр
Збуратор

Герой легенд
Зверь Рыкающий

Мистическое чудовище
Зеериттер

Герой сказок
Зилант

Мистическое чудовище
Зириддар

Фэнтезийный персонаж
Зитирон

Зверь
Зиф

Герой сказок
Зифиус

Герой сказок
Злиднi

Герой сказок
Злобоглазы

Герой легенд
Злыднi

Герой легенд
Злыдни

Монстр
Злыдня

Зверь
Змеевна

Зверь
Змей

Мифическое существо
Змок

Мифическое существо
Змяёўна

Чудище
Знiч

Зверь
Зніч

Чудище
Знич

Фэнтезийный персонаж
Зомби

Мистическое чудовище
Зу

Фэнтезийный персонаж
Зубная фея

Герой сказок
Зюзик

Мистическое чудовище
Зюзя

Фэнтезийный персонаж
Землянаякошка

Существа из мифов и легенд на букву И


Мифическое существо
Индрик зверь

Фэнтезийный персонаж
Ичетики

Монстр
Ину

Монстр
Ишхус

Фэнтезийный персонаж
Идакансас

Чудище
Иббур

Герой легенд
Игкилики

Монстр
Иглогривы

Фэнтезийный персонаж
Игонг

Герой сказок
Игонь

Мифическое существо
Игоша

Герой легенд
Идичу

Монстр
Иелчу

Фэнтезийный персонаж
Иеракосфинкс

Монстр
Икирё

Мифическое существо
Иллитиды

Чудище
Илофаи

Монстр
Илоѳаи

Монстр
Им-Дугуд

Герой сказок
Имдугуд

Герой легенд
Имп

Чудище
Импундулу

Мифическое существо
Имуги

Герой сказок
Инапертва

Мистическое чудовище
Индрик

Мифическое существо
Инеистые великаны

Герой легенд
Инженеры

Герой легенд
Инкуб

Чудище
Инкубус

Герой сказок
Ино

Монстр
Иног

Фэнтезийный персонаж
Инокефалы

Чудище
Иные (Others)

Герой легенд
Иныж

Зверь
Иопод

Герой легенд
Ипоталасы

Герой легенд
Иппотрилл

Герой сказок
Иратшо

Фэнтезийный персонаж
Иратшоак

Мифическое существо
Иричу

Герой легенд
Иркоцервус

Фэнтезийный персонаж
Ирландский феникс

Мифическое существо
Исоонна

Мистическое чудовище
Испы

Герой сказок
Исхиапод

Герой легенд
Итанеси

Мистическое чудовище
Итримубе

Фэнтезийный персонаж
Ифрит

Герой сказок
Ихневмон

Мистическое чудовище
Ихтиокентавры

Мистическое чудовище
Ичöтик

Чудище
Ичетик

Герой легенд
Ишкус

Мифическое существо
Иблис 

Фэнтезийный персонаж
Исрафил

Существа из мифов и легенд на букву Й


Герой сказок
Йаконий

Мистическое чудовище
Йара-ма-йа-вхо

Герой легенд
Йейл

Монстр
Йель

Мистическое чудовище
Йерфф

Герой сказок
Йети

Чудище
Йови

Монстр
Йок-йок

Фэнтезийный персонаж
Йольский кот

Фэнтезийный персонаж
Йормунгандр

Герой сказок
Йотуны

Существа из мифов и легенд на букву К


Фэнтезийный персонаж
Кампир

Герой сказок
Каса-но-Обакэ

Фэнтезийный персонаж
Керинейскаялань

Фэнтезийный персонаж
Китайскийлис

Фэнтезийный персонаж
Кои

Монстр
Кори

Герой сказок
Кумара

Мифическое существо
Куцодаймоны

Фэнтезийный персонаж
Кетус

Герой сказок
Кикимора болотная

Мистическое чудовище
Кикиморка

Чудище
Кикимра

Герой легенд
Кикирин

Мифическое существо
Кикирн

Фэнтезийный персонаж
Киклопы

Монстр
Киливфаки

Монстр
Килин

Мистическое чудовище
Киллмулис

Герой сказок
Килмуллис

Герой легенд
Кильмулис

Чудище
Кимнары

Чудище
Кляки

Чудище
Коатликуэ

Чудище
Кобольд

Монстр
Кобольт

Монстр
Козерог

Фэнтезийный персонаж
Козий вампир

Монстр
Козлолюди

Герой сказок
Козлоолень

Монстр
Козослонъ

Мифическое существо
Кока

Фэнтезийный персонаж
Коканко

Мистическое чудовище
Колове́рши

Герой сказок
Коловёртыши

Мифическое существо
Коловёрши

Чудище
Колчис

Мифическое существо
Кольцо-змея

Мифическое существо
Комокол

Монстр
Комол

Чудище
Комонол

Герой легенд
Кон Аннон

Герой сказок
Кон-аяк

Чудище
Конгамато

Фэнтезийный персонаж
Конебык

Монстр
Коневрусъ

Фэнтезийный персонаж
Конёк-Горбунок

Фэнтезийный персонаж
Копуваи

Герой сказок
Копша

Герой легенд
Копытный волк

Мистическое чудовище
Коракс

Фэнтезийный персонаж
Кори исмарис

Герой сказок
Коричник

Монстр
Коркодил

Чудище
Кормокол

Мифическое существо
Корнуоллский летун

Фэнтезийный персонаж
Корнуэльские пикси

Мифическое существо
Коробокуру

Фэнтезийный персонаж
Корокотта

Фэнтезийный персонаж
Космический жокей

Монстр
Кот Баюн

Герой сказок
Кот-расщепенец

Монстр
Коул

Мистическое чудовище
Кошка, способная менять облик

Фэнтезийный персонаж
Кошкалачень

Монстр
Кошколаки

Фэнтезийный персонаж
Крaсный Гaлстучек

Герой легенд
Крабаллон

Чудище
Крак

Мистическое чудовище
Кракен

Герой сказок
Красношапы

Мистическое чудовище
Красные шапки

Мифическое существо
Красный человек (человечек)

Монстр
Кролы

Мифическое существо
Круглоглазые

Мифическое существо
Крыжацик

Фэнтезийный персонаж
Крыжовничная женушка

Фэнтезийный персонаж
Крыланы

Герой легенд
Крылатая Тень

Монстр
Крысолюды

Чудище
Ктулху

Фэнтезийный персонаж
Ку Ши

Чудище
Ку Шит

Монстр
Карбункул

Чудище
Катахан

Герой легенд
Керы

Монстр
Китоврас

Герой легенд
Корогуши*

Герой сказок
Крапчик

Зверь
Куанг-Ши

Фэнтезийный персонаж
Кумихо

Фэнтезийный персонаж
Кынсы

Мифическое существо
Кентавроиды

Чудище
Кенты

Мистическое чудовище
Кер-дьутпа

Фэнтезийный персонаж
Керастъ

Чудище
Керасты

Мифическое существо
Кербер

Герой легенд
Кимпуруши

Герой сказок
Кинамонъ

Герой легенд
Кинг-Конг

Герой легенд
Киннамолг

Мистическое чудовище
Киннары

Герой сказок
Кинокефалы

Герой легенд
Кирин

Фэнтезийный персонаж
Кит

Герой легенд
Китайский лис

Герой сказок
Китра

Мистическое чудовище
Китсюне

Мистическое чудовище
Кицка жонка

Чудище
Кицунэ

Фэнтезийный персонаж
Кладавік

Монстр
Кладнік

Герой сказок
Кладовник

Чудище
Кладовый

Герой сказок
Кларихун

Мистическое чудовище
Клетник

Чудище
Клецьнік

Мистическое чудовище
Клобук

Мистическое чудовище
Клурикон

Фэнтезийный персонаж
Криосфинкс

Фэнтезийный персонаж
Кровопросцы

Герой легенд
Крод Мара

Герой сказок
Кроколеопотам

Герой легенд
Ку-Ши

Мистическое чудовище
Куа-фу

Мистическое чудовище
Кужата

Зверь
Кузутик

Фэнтезийный персонаж
Куй

Фэнтезийный персонаж
Куйята

Чудище
Куйяту

Чудище
Кук

Чудище
Кукимора

Чудище
Куко

Герой легенд
Кулверстукас

Фэнтезийный персонаж
Кулеша́та

Фэнтезийный персонаж
Кулеши

Герой легенд
Кулшедра

Фэнтезийный персонаж
Кульдыргыш

Герой легенд
Кульпиян

Фэнтезийный персонаж
Культдыргыш

Монстр
Кумбаба

Герой сказок
Кумельган

Монстр
Кумо

Герой легенд
Кумяльган

Мистическое чудовище
Кун Аннуйн

Герой сказок
Кун Аннун

Мистическое чудовище
Купалка

Герой сказок
Купальскi дзядок

Фэнтезийный персонаж
Купальский дедок

Мистическое чудовище
Курангаитуку

Чудище
Кусарикку

Фэнтезийный персонаж
Кутинья

Мистическое чудовище
Кутисакэ-онна

Герой сказок
Кутиха

Монстр
Кутувр

Мистическое чудовище
Каипора

Герой сказок
Карс

Герой легенд
Кентавры

Герой легенд
Кимапуруши

Чудище
Коблинаи

Герой сказок
Кони Диомеда

Чудище
Корриганы

Герой сказок
Краты

Герой легенд
Кутруб

Фэнтезийный персонаж
Кэпкуэны

Мифическое существо
К'тулу

Мистическое чудовище
Ка́кос

Герой сказок
Кабилл-Ушти

Герой легенд
Кабиры

Фэнтезийный персонаж
Каботер

Фэнтезийный персонаж
Кабутерманнекин

Герой сказок
Кави́ры

Монстр
Кадехо

Герой легенд
Кадук

Мифическое существо
Кажан

Фэнтезийный персонаж
Кажаналак

Герой сказок
Каиш-баджак

Монстр
Кайбё

Зверь
Кайдзю

Мистическое чудовище
Как

Мистическое чудовище
Кака

Герой сказок
Какий

Чудище
Какус

Герой легенд
Каладрий

Чудище
Каладриус

Монстр
Калануро

Чудище
Калбей

Монстр
Калбиi

Зверь
Калеи

Фэнтезийный персонаж
Каленик

Мистическое чудовище
Кали-ахт

Мистическое чудовище
Калликантзарос

Фэнтезийный персонаж
Калликанцары

Фэнтезийный персонаж
Калопалинг

Зверь
Калопус

Чудище
Калупалик

Герой легенд
Калюп-алик

Монстр
Калюпалик

Мистическое чудовище
Калян

Фэнтезийный персонаж
Камазотц

Монстр
Камауэто

Мифическое существо
Камелион

Герой легенд
Кангиксуармиукпак

Мистическое чудовище
Корио

Мистическое чудовище
Кутысь

Герой легенд
Камахуэто

Герой сказок
Камелопардалис

Герой сказок
Камикири

Герой сказок
Камэоса

Монстр
Канбей

Мистическое чудовище
Канима

Герой легенд
Канцербер

Мистическое чудовище
Канькач

Чудище
Каппа

Мистическое чудовище
Каракаса-обаке

Мифическое существо
Караконджалы

Мистическое чудовище
Караконджулы

Фэнтезийный персонаж
Карастъ

Герой сказок
Карина

Герой легенд
Каркаданн

Герой легенд
Каркаладил

Герой легенд
Карканья

Зверь
Карлики

Мифическое существо
Карлики Менехуне

Фэнтезийный персонаж
Картазон

Мифическое существо
Каса-бакэ

Герой легенд
Каса-обакэ

Герой сказок
Касабакэ

Мистическое чудовище
Каси

Мистическое чудовище
Касны

Герой сказок
Касьян

Мистическое чудовище
Катоблепас

Чудище
Катофлеб

Фэнтезийный персонаж
Каукас

Чудище
Каучпок

Мистическое чудовище
Кашкалачань

Герой сказок
Квемуль

Герой сказок
Квилборы

Фэнтезийный персонаж
Квильборы

Герой легенд
Квиттеры

Фэнтезийный персонаж
Квинотавр

Монстр
Кеаск

Мистическое чудовище
Кеврококрот

Герой сказок
Кейннары

Герой сказок
Кейсонг

Мистическое чудовище
Кейфонг

Чудище
Кекроп

Зверь
Кекропс

Мистическое чудовище
Келпи

Мифическое существо
Кельпи

Чудище
Кендеры

Герой сказок
Куцодаймон

Мистическое чудовище
Кучедра

Фэнтезийный персонаж
Кучивило

Герой легенд
Кучисакэ-онна

Мистическое чудовище
Кэлигрейхаунд

Чудище
Кэльпи

Герой легенд
Кэпкуэн

Мифическое существо
Кэпкэуны

Герой сказок
Кейннари 

Герой сказок
Конаки Дзидзи

Чудище
Корреды

Мифическое существо
Красныешапки

Мистическое чудовище
Куафу

Фэнтезийный персонаж
Курша

Существа из мифов и легенд на букву Л


Герой легенд
Ламбтонский червь

Герой легенд
Летун(лятавец)

Мистическое чудовище
Личжу

Мистическое чудовище
Луговой

Герой легенд
Ламии

Чудище
Лидерк

Фэнтезийный персонаж
Лунный заяц

Мифическое существо
Лернейскаягидра

Мистическое чудовище
Лубры

Мифическое существо
Лярва

Чудище
Ла Йорона

Герой легенд
Лабынкырский чёрт

Фэнтезийный персонаж
Ладон

Чудище
Лазавік

Герой сказок
Лазави́к

Герой легенд
Лазеннік

Зверь
Лазнік

Монстр
Лама

Зверь
Ламассу

Герой сказок
Ламашту

Монстр
Ламия

Монстр
Ламя

Чудище
Ланнан-ши

Монстр
Лантикусъ

Фэнтезийный персонаж
Лантухи

Герой легенд
Лапитупы

Мистическое чудовище
Латан

Монстр
Латану

Чудище
Лауру

Герой сказок
Лафон

Герой сказок
Лахама

Фэнтезийный персонаж
Лаюн

Фэнтезийный персонаж
Лающая

Мифическое существо
Ле́шенка

Герой сказок
Лебединая шкура

Мистическое чудовище
Лебединые девы

Мифическое существо
Левиафан

Герой сказок
Левиафанов сын

Герой легенд
Левияфа

Фэнтезийный персонаж
Левкокрота

Герой сказок
Левкрота

Фэнтезийный персонаж
Ледащий

Герой легенд
Ледяной Джек

Чудище
Лемуры

Герой легенд
Леонид

Герой сказок
Леонтокентавр

Герой сказок
Лепрекон

Чудище
Лепрехун

Фэнтезийный персонаж
Лесавки

Герой сказок
Лесной дядя

Герой легенд
Лесовик

Монстр
Лесовики

Герой легенд
Летавицы

Мифическое существо
Летучемыший крысопаук

Мистическое чудовище
Леуманы

Мистическое чудовище
Лефон

Мистическое чудовище
Лешак

Чудище
Леший

Фэнтезийный персонаж
Леший болотный

Мистическое чудовище
Ли́зень

Герой легенд
Лианнан-ши

Фэнтезийный персонаж
Ливьята́н

Герой легенд
Лизун

Мистическое чудовище
Ликантроп

Чудище
Лилит

Монстр
Лимнады

Герой легенд
Лимониады

Мистическое чудовище
Лин

Герой легенд
Лингбакр

Монстр
Линдворм

Герой легенд
Линь

Мистическое чудовище
Лионтавр

Фэнтезийный персонаж
Лисун

Герой сказок
Лич

Фэнтезийный персонаж
Лламхигин-и-дур

Монстр
Лобастый

Мистическое чудовище
Лобизоме

Чудище
Лобишон

Монстр
Логхир

Мифическое существо
Лознік

Герой сказок
Лозовик

Герой сказок
Лопастый

Чудище
Лорелея

Герой легенд
Лосиный Фроди

Мистическое чудовище
Лоскотуха

Мистическое чудовище
Лотан

Чудище
Лошолич

Герой легенд
Лу

Герой легенд
Луговичок

Герой сказок
Лун

Мифическое существо
Лунный пес

Герой легенд
Луска

Фэнтезийный персонаж
Львинокентавр

Фэнтезийный персонаж
Люб

Фэнтезийный персонаж
Люди, питающиеся солнцем

Фэнтезийный персонаж
Люди-аисты

Мистическое чудовище
Люди-журавли

Мистическое чудовище
Люди-львы

Герой сказок
Люди-скорпионы

Монстр
Лядашцік

Монстр
Лядащий

Мистическое чудовище
Ламя 

Герой легенд
Лиетуонис

Герой сказок
Луаньняо*

Герой сказок
Лусуты

Существа из мифов и легенд на букву М


Герой сказок
Морской пегас

Зверь
Мотра

Герой легенд
Моряны

Фэнтезийный персонаж
Мудзина

Мистическое чудовище
Муло

Герой сказок
Муруха

Герой сказок
Мушхуш

Герой сказок
Мявки

Мифическое существо
Малити Халит

Мифическое существо
Мандах

Мистическое чудовище
Манья

Чудище
Мё-о

Герой легенд
Могол(птица)

Фэнтезийный персонаж
Мынгуцзы

Герой сказок
Морской рыцарь

Герой легенд
Мот-мен

Чудище
Моховик

Герой сказок
Мули

Герой сказок
Мумаки

Монстр
Мушрушу

Мистическое чудовище
Мюлинг

Монстр
Мамай

Герой сказок
Мандрагора

Мистическое чудовище
Мариды

Монстр
Минокава

Герой сказок
Мундих

Мифическое существо
Мяндаш

Герой сказок
Моначьелло

Фэнтезийный персонаж
Морана

Чудище
Морена

Монстр
Морлоки

Мистическое чудовище
Морская дева

Мистическое чудовище
Морские эфиопы

Герой легенд
Морской олень

Монстр
Моряна

Чудище
Мотивация

Фэнтезийный персонаж
Мраволев

Чудище
Мулло

Фэнтезийный персонаж
Муравьиный лев

Фэнтезийный персонаж
Мушуссу

Герой сказок
Мюру-Ха

Фэнтезийный персонаж
Мамон(мамуна)

Фэнтезийный персонаж
Манеки-неко

Чудище
Мемозины

Герой сказок
Мойобу

Герой легенд
Мшанки

Чудище
Ма́ра

Зверь
Маалусы

Герой сказок
Мааналайсы

Герой сказок
Маанвэки

Монстр
Маахисы

Мифическое существо
Мавки

Герой легенд
Магнотавр

Герой сказок
Мадзутора

Чудище
Маеро

Герой легенд
Маероеро

Мистическое чудовище
Мажана

Фэнтезийный персонаж
Майдын массалык улеси

Мистическое чудовище
Майдың массалық үлесі

Герой легенд
Макалипорн

Фэнтезийный персонаж
Макалифон

Фэнтезийный персонаж
Макара

Герой легенд
Макли

Монстр
Мамуны

Герой сказок
Манагарм

Фэнтезийный персонаж
Мандихоръ

Герой сказок
Мандихорь

Фэнтезийный персонаж
Мантикора

Герой легенд
Маньяк

Мистическое чудовище
Маргульи

Фэнтезийный персонаж
Маргюг

Зверь
Марена

Зверь
Марид

Мистическое чудовище
Маркополи

Зверь
Марсок

Мифическое существо
Масленичный Кот

Фэнтезийный персонаж
Матохи

Герой сказок
Мать-рысь

Фэнтезийный персонаж
Махаха

Монстр
Махуа

Фэнтезийный персонаж
Маэро

Герой сказок
Мећедовић

Фэнтезийный персонаж
Медведи-оборотни

Герой легенд
Медведко

Мистическое чудовище
Межевик

Мистическое чудовище
Межевичок

Герой сказок
Мелиады

Мистическое чудовище
Мелии

Чудище
Мелюзина

Чудище
Мендо

Герой сказок
Мерионы

Монстр
Мерроу

Герой легенд
Мерцана

Монстр
Меша-адам

Герой легенд
Мидгардсорм

Чудище
Мидзутора

Герой сказок
Микэнэко

Мистическое чудовище
Мимик

Герой легенд
Минотавр

Фэнтезийный персонаж
Миравды

Герой легенд
Мираг

Зверь
Мирадж

Мистическое чудовище
Мирмеколев

Герой легенд
Мирмиколеон

Чудище
Модзя

Герой сказок
Моколе

Зверь
Мокруха

Герой легенд
Мокумокурен

Фэнтезийный персонаж
Молниеносный

Фэнтезийный персонаж
Монакьелли

Мистическое чудовище
Морской пёс

Герой легенд
Мосмен

Герой легенд
Мохноноги

Мистическое чудовище
Мулен

Чудище
Мулы

Чудище
Мушруш

Герой легенд
Мэрроу

Герой сказок
Мамдобхута

Монстр
Мангус

Герой легенд
Медуза

Фэнтезийный персонаж
Миньокао

Фэнтезийный персонаж
Мурианы

Существа из мифов и легенд на букву Н


Чудище
Нагиня

Мифическое существо
Намной

Герой сказок
Наша змеиная мать

Мифическое существо
Недоступный глазу

Герой сказок
Неко

Герой легенд
Нермпай

Зверь
Никсы

Фэнтезийный персонаж
Нимфы

Мистическое чудовище
Нисаг

Монстр
Ноггл

Герой легенд
Нокеры

Герой легенд
Нувиша

Фэнтезийный персонаж
Нха-а-тик

Мистическое чудовище
Нэко-мусумэ

Чудище
Няка

Мистическое чудовище
Начала

Фэнтезийный персонаж
Небесная черепаха

Монстр
Нимфы 

Герой сказок
Навной

Монстр
Найтака

Мистическое чудовище
Нарипол

Герой легенд
Неистовая охота

Чудище
Нелюб

Мистическое чудовище
Несси

Мифическое существо
Ний

Мистическое чудовище
Ниммэндзю

Мифическое существо
Нинки-нанка

Герой сказок
Ног-птица

Герой сказок
Ногуй

Монстр
Нуси

Фэнтезийный персонаж
Ньаадьы Дьянха

Монстр
Нэка

Мифическое существо
Нэкомусумэ

Мистическое чудовище
Нахцерер

Герой легенд
Неблагийдвор

Герой сказок
Нифилимы

Герой сказок
Наги

Мифическое существо
Накер

Герой сказок
Нарифон

Монстр
Невесты

Монстр
Нереиды

Мистическое чудовище
Нефилимы

Фэнтезийный персонаж
Никербрикеры

Герой легенд
Нинкинанка

Герой легенд
Ногай-птица

Монстр
Ноздророг

Монстр
Ночник

Фэнтезийный персонаж
Нуэ

Фэнтезийный персонаж
Нэко

Герой сказок
Нявки

Мистическое чудовище
Наги 

Фэнтезийный персонаж
Неак Та

Чудище
Нглылека

Фэнтезийный персонаж
Нора

Чудище
Назгулы

Герой сказок
Намэ-онна

Монстр
Наяды

Монстр
Нежить

Мифическое существо
Некомусуме

Фэнтезийный персонаж
Нидхегг

Мифическое существо
Никштукас

Фэнтезийный персонаж
Нингё

Герой сказок
Ниссе

Мифическое существо
Ногицунэ

Мистическое чудовище
Нопэрапон

Монстр
Нурикабэ

Герой сказок
Нъогль

Герой сказок
Нэдзуми

Монстр
Нэкомата

Мистическое чудовище
Няўки

Мифическое существо
Навьи

Фэнтезийный персонаж
Наяда

Герой сказок
Ниши

Существа из мифов и легенд на букву О


Фэнтезийный персонаж
Обакэ

Фэнтезийный персонаж
Опиникус

Чудище
Обмен

Герой сказок
Обруч-змей

Герой легенд
Огневик

Герой сказок
Огры

Герой сказок
Одноногая

Мистическое чудовище
Ойнополь

Чудище
Ологхай

Мистическое чудовище
Онг Кут

Монстр
Ортрос

Герой сказок
Осетник

Герой сказок
Очеретянык

Герой сказок
Оуробор

Монстр
О-бакэ

Фэнтезийный персонаж
Обжора

Чудище
Оборотень

Монстр
Овинник

Чудище
Огопого

Мистическое чудовище
Одмінок

Фэнтезийный персонаж
Озерный демон

Мистическое чудовище
Октопус

Герой сказок
Омутной

Фэнтезийный персонаж
Они

Чудище
Онрё

Мистическое чудовище
Ореады

Фэнтезийный персонаж
Орт

Монстр
Орфо

Герой сказок
Охагуро-Бэттари

Герой легенд
Ори

Зверь
Обаке

Фэнтезийный персонаж
Облачное зеркало

Мистическое чудовище
Обоуби

Мистическое чудовище
Огрины

Мистическое чудовище
Одминок

Мистическое чудовище
Олифанты

Монстр
Онодрим

Герой легенд
Опивень

Фэнтезийный персонаж
Оржавиник

Герой сказок
Ортр

Зверь
Орфр

Герой легенд
Очеретяник

Герой сказок
Олгой-хорхой

Зверь
Орк

Мистическое чудовище
Обменыш

Чудище
Обуры

Монстр
Одміна

Герой сказок
Оксоку

Фэнтезийный персонаж
Омутник

Герой легенд
Ондина

Фэнтезийный персонаж
Оноскелис

Фэнтезийный персонаж
Оплетай

Монстр
Ормен

Герой сказок
Орф

Фэнтезийный персонаж
Осетный

Мифическое существо
Очокочи

Зверь
Одрадек

Существа из мифов и легенд на букву П


Мифическое существо
Паветнiк

Фэнтезийный персонаж
Пак

Фэнтезийный персонаж
Пандоре

Монстр
Панѳиръ

Фэнтезийный персонаж
Патасола

Мифическое существо
Пеликан

Фэнтезийный персонаж
Переворачиватель пингвинов

Мифическое существо
Перовепри

Фэнтезийный персонаж
Пигси

Герой сказок
Пинкит

Монстр
Пицен

Мистическое чудовище
Плетущая Сети

Мифическое существо
Подниматель пингвинов

Герой легенд
Пожиратель носков

Герой легенд
Пожирательница

Фэнтезийный персонаж
Полевичок

Герой сказок
Полтергейст

Мистическое чудовище
Попелюха

Герой легенд
Поронец

Герой легенд
Предвестники беды

Мистическое чудовище
Прилепление

Фэнтезийный персонаж
Протей

Фэнтезийный персонаж
Псы Аннуна

Мистическое чудовище
Птица-слон

Фэнтезийный персонаж
Полкан

Чудище
Пазузу

Мифическое существо
Пакепакеха

Чудище
Панопт

Чудище
Пантера

Герой легенд
Пардусы

Фэнтезийный персонаж
Паскунджи

Чудище
Пе́ри

Мистическое чудовище
Перитии

Фэнтезийный персонаж
Пиатэк

Герой легенд
Пикси

Герой сказок
Писки

Чудище
Пичан

Мифическое существо
Поветник

Герой легенд
Подкидыш

Герой легенд
Покотн

Герой легенд
Ползучий водяной

Мистическое чудовище
Полумужчина

Мистическое чудовище
Полуношница Анна Ивановна

Герой легенд
Почти человек

Герой легенд
Прибожек

Чудище
Прысыпуш

Герой легенд
Псы Дэнди

Чудище
Пу-ляо

Монстр
Пукиене

Фэнтезийный персонаж
Пукис

Герой сказок
Пулао

Герой легенд
Пульгасари

Монстр
Пульп

Мистическое чудовище
Пуннiк

Фэнтезийный персонаж
Пунник

Мистическое чудовище
Пургул-хан

Мистическое чудовище
Пурпурная дева (紫姑)

Герой легенд
Пустодомка

Чудище
Путиене

Монстр
Путис

Герой сказок
Пушчавік

Фэнтезийный персонаж
Пущевик

Монстр
Пэ́ри

Герой легенд
Пэк

Фэнтезийный персонаж
Пярэварацень

Фэнтезийный персонаж
Паня

Мистическое чудовище
Перитон

Герой легенд
Полудница

Герой сказок
Птица Кахка

Мифическое существо
Паваро

Мистическое чудовище
Паирика

Герой легенд
Пандарены

Мистическое чудовище
Панотии

Мистическое чудовище
Панъфиръ

Герой легенд
Пари

Мифическое существо
Пастырь банный

Фэнтезийный персонаж
Пегас

Фэнтезийный персонаж
Перитоны

Монстр
Пиау-ли

Фэнтезийный персонаж
Пифон

Чудище
Поганцы

Фэнтезийный персонаж
Подменыш

Мистическое чудовище
Подовинный

Мистическое чудовище
Пожиратель мертвых

Герой сказок
Полевик

Монстр
Полипус

Мифическое существо
Полуночная хозяйка

Чудище
Понтианак

Герой сказок
Порескоро

Мифическое существо
Протеи

Чудище
Псиллы

Фэнтезийный персонаж
Птица Рок

Герой легенд
Пенчапенчи

Мистическое чудовище
Пи

Чудище
Престолы

Монстр
Пагги

Герой легенд
Пакваджи

Герой сказок
Панды

Мистическое чудовище
Панте ́

Герой сказок
Парандр

Герой сказок
Пасечник

Герой легенд
Патупаиарехе

Герой сказок
Пелли

Монстр
Пери

Герой сказок
Пизги

Мифическое существо
Писвусъын

Мифическое существо
Пици́н

Герой легенд
Пожиратель снов

Чудище
Полевой

Герой сказок
Полуденица

Фэнтезийный персонаж
Полуночь

Мистическое чудовище
Попобава

Монстр
Поури

Фэнтезийный персонаж
Преты

Монстр
Присы́пуш

Мистическое чудовище
Псы Габриэля

Фэнтезийный персонаж
Птицы грома

Герой сказок
Пе-нангглан

Монстр
Петни

Фэнтезийный персонаж
Понё

Фэнтезийный персонаж
Пхи

Существа из мифов и легенд на букву Р


Чудище
Россомаха

Монстр
Рохмань

Чудище
Ругару

Герой легенд
Русалки

Герой легенд
Рыгач

Фэнтезийный персонаж
Ремора

Герой сказок
Рудзу

Герой легенд
Равк

Монстр
Рагана

Герой сказок
Раздражар

Герой легенд
Ракушечник

Герой легенд
Ракушник

Зверь
Ракшасы

Мистическое чудовище
Расамаха

Фэнтезийный персонаж
Раткины

Зверь
Рахманы

Фэнтезийный персонаж
Ревенант

Фэнтезийный персонаж
Рейко

Фэнтезийный персонаж
Рефаимы

Мистическое чудовище
Ржаная тетка

Мистическое чудовище
Роан

Мистическое чудовище
Роггенмеме

Зверь
Рокеи

Фэнтезийный персонаж
Рокуро-куби

Герой легенд
Рокуроккуби

Фэнтезийный персонаж
Рокурокуби

Зверь
Ромпо

Герой легенд
Роперайт

Герой легенд
Роперит

Герой сказок
Роперите

Мистическое чудовище
Рохманы

Мистическое чудовище
Русалка (Mermaid)

Герой легенд
Рефаим

Монстр
Рапаиты

Зверь
Рарашек

Герой сказок
Роук

Герой легенд
Рощевик

Герой легенд
Руна

Монстр
Русумака

Монстр
Рыпач

Герой легенд
Рабикан

Герой легенд
Рудры

Мифическое существо
Расамака

Фэнтезийный персонаж
Рохдулай

Мистическое чудовище
Рунгис

Чудище
Рух

Монстр
Роаны

Фэнтезийный персонаж
Рухх(птица)

Существа из мифов и легенд на букву С


Монстр
Саг

Монстр
Сатиры

Фэнтезийный персонаж
Светлолики

Фэнтезийный персонаж
Се Чжи

Мистическое чудовище
Селки

Фэнтезийный персонаж
Сёрё

Мифическое существо
Сикомэ

Герой сказок
Сильфиды

Мифическое существо
Симуран

Чудище
Сипактли

Монстр
Сирин

Мистическое чудовище
Сируш

Монстр
Скарбнік

Мистическое чудовище
Скекла

Монстр
Скиопод

Чудище
Скоге

Мифическое существо
Скорроу

Чудище
Скруллы

Фэнтезийный персонаж
Слоа

Герой сказок
Смок

Герой легенд
Снерги

Фэнтезийный персонаж
Собаки из холмов

Мистическое чудовище
Спи

Фэнтезийный персонаж
Степовой

Мифическое существо
Странные звери

Мифическое существо
Стрижак

Монстр
Струфион

Мифическое существо
Стукачи

Герой легенд
Су́хос

Мистическое чудовище
Суседко

Герой сказок
Сфинкс

Герой сказок
Сы-ню

Монстр
Сюллюкюн

Мистическое чудовище
Сиды

Герой легенд
Серафимы

Герой сказок
Скесса

Мистическое чудовище
Стратим(птица)

Мифическое существо
Сháofēng (嘲風)

Мистическое чудовище
Саламандра

Зверь
Сатико

Герой сказок
Сванхамр

Фэнтезийный персонаж
Свинорылы

Мифическое существо
Свора Дандо

Чудище
Селк

Герой сказок
Серваны

Герой легенд
Сильваны

Зверь
Синсин

Герой сказок
Сирена-змея

Мифическое существо
Сиртя

Мистическое чудовище
Скавены (Skaven)

Герой сказок
Сквонк

Герой легенд
Скилла

Чудище
Сколь

Герой легенд
Скру́тек

Мифическое существо
Слейпнир

Герой легенд
Слуах

Герой сказок
Снарк

Фэнтезийный персонаж
Собаки Дьявола

Фэнтезийный персонаж
Создатели (Engineers)

Чудище
Стеллио

Герой сказок
Стоговой и Стожиха

Фэнтезийный персонаж
Стриго́й

Фэнтезийный персонаж
Стуканцы

Фэнтезийный персонаж
Стуршёудьюрет

Чудище
Сусе́дка

Фэнтезийный персонаж
Сучуна (Сучунаа)

Монстр
Сциталис

Герой легенд
Саратан

Монстр
Силены

Монстр
Сульде

Фэнтезийный персонаж
Сагари

Герой легенд
Сарамейя

Зверь
Сачико

Чудище
Свинолаки

Герой легенд
Свитязянки

Мистическое чудовище
Себек

Мифическое существо
Селчи

Герой сказок
Серпопард

Мифическое существо
Сикэнкэн

Герой сказок
Сильфы

Чудище
Симург

Герой сказок
Сирё

Фэнтезийный персонаж
Сиррух

Герой легенд
Сихиртя

Чудище
Скарбник

Зверь
Скёль

Герой сказок
Скириты

Герой легенд
Сколль

Фэнтезийный персонаж
Скрайкер

Фэнтезийный персонаж
Скрытый

Герой сказок
Слоноликий

Герой легенд
Смокъ

Мистическое чудовище
Снолигостер

Мифическое существо
Спригган

Фэнтезийный персонаж
Старуха-бузина

Монстр
Стокимы

Чудище
Стржига

Чудище
Струки

Герой сказок
Стрыга

Мистическое чудовище
Суккуб

Монстр
Сухуб

Зверь
Сциапод

Фэнтезийный персонаж
Сын Левиафана

Мистическое чудовище
Сяоянмин

Монстр
Сабдыки

Мифическое существо
Секигами

Монстр
Сирены

Фэнтезийный персонаж
Сагет

Мистическое чудовище
Саруторахэби

Мифическое существо
Світязянкі

Фэнтезийный персонаж
Свинолюды

Мифическое существо
Свора Аннуна

Мифическое существо
Сёдзё

Фэнтезийный персонаж
Семаргл

Герой сказок
Сечжи

Чудище
Силува

Чудище
Симаргл

Герой легенд
Синие шапки

Герой легенд
Сирена

Монстр
Сирруш

Фэнтезийный персонаж
Сияющий

Фэнтезийный персонаж
Сквадер

Монстр
Скиапод

Чудище
Скитал

Мистическое чудовище
Скржитек

Мистическое чудовище
Скулящие на небесах

Герой сказок
Слуа

Герой легенд
Собаки Дандо

Монстр
Собек

Герой сказок
Ставры и Гавры

Герой легенд
Стаўры і Гаўры

Мистическое чудовище
Сторукие

Чудище
Стрига

Фэнтезийный персонаж
Струсы

Мифическое существо
Стрыжак

Чудище
Стурсы

Мифическое существо
Сухубус

Герой сказок
Сцилла

Фэнтезийный персонаж
Сьвіцязянкі

Монстр
Сятихоко

Фэнтезийный персонаж
Сару

Зверь
Силы

Герой легенд
Спригганы

Герой легенд
Сэнмурв

Существа из мифов и легенд на букву Т


Чудище
Тимиморё

Чудище
Табуннік

Мистическое чудовище
Таласым

Герой сказок
Таоте

Герой сказок
Тарраска

Фэнтезийный персонаж
Твари

Герой легенд
Тененог

Герой сказок
Техути

Герой сказок
Тит-рыба

Фэнтезийный персонаж
Толпар

Зверь
Тотетсу

Мистическое чудовище
Трау

Герой сказок
Тритон

Чудище
Тулпар

Герой сказок
Тут

Герой легенд
Тхеуранги

Мифическое существо
Талос

Герой легенд
Тенгиры

Герой сказок
Топотун

Чудище
Тутыр

Герой легенд
Таласъм

Мистическое чудовище
Тао-Тие

Фэнтезийный персонаж
Тарки (зеленые люди Марса)

Герой сказок
Таурт

Герой сказок
Темные эльфы

Чудище
Теут

Мистическое чудовище
Тигр геральдический

Мистическое чудовище
Тухиранги

Фэнтезийный персонаж
Тиколош

Монстр
Тифон

Мистическое чудовище
Токолош

Монстр
Тот

Мифическое существо
Трасго

Герой сказок
Туба

Герой сказок
Турсы

Герой легенд
Туут

Герой легенд
Тяньгоу

Герой легенд
Тарамы

Чудище
Тилвиттег

Чудище
Тролль

Фэнтезийный персонаж
Тэрэны

Герой сказок
Тавроиды

Герой легенд
Тамамо-но Маэ

Монстр
Тараск

Фэнтезийный персонаж
Татарский овен

Герой легенд
Тварьцы

Монстр
Тенко

Чудище
Тиамат

Мистическое чудовище
Тиритчик

Мистическое чудовище
Тибицена

Мифическое существо
Титаны

Монстр
Тодорцы

Мистическое чудовище
Томте

Фэнтезийный персонаж
Тоут

Зверь
Трауко

Герой легенд
Троглодит

Герой легенд
Труст

Фэнтезийный персонаж
Тунда

Чудище
Тутос

Фэнтезийный персонаж
Тхэджагви

Мифическое существо
Тадебцо*

Монстр
Таркшья

Монстр
Тиштар

Герой сказок
Тунситунь

Герой сказок
Тавролак

Герой сказок
Тануки

Мистическое чудовище
Тараска

Мистическое чудовище
Татцельвурм

Мистическое чудовище
Тейфельфиш

Мифическое существо
Тестраль

Герой легенд
Тиан Лю

Монстр
Тоенайар

Чудище
Тикбаланг

Чудище
Титиры

Герой легенд
Тоенаяр

Фэнтезийный персонаж
Трагелаф

Герой легенд
Тресго

Мистическое чудовище
Троглодиты

Мистическое чудовище
Тсукумо-гами

Мистическое чудовище
Туреху

Мистическое чудовище
Туту

Мистическое чудовище
Тэнгу

Чудище
Таранд

Мистическое чудовище
Тиминталы

Монстр
Трясовицы

Существа из мифов и легенд на букву У


Герой легенд
Уайверн

Мифическое существо
Угаллу

Зверь
Узлем

Герой сказок
Укрут

Мифическое существо
Унгайкё

Мистическое чудовище
Ундина

Фэнтезийный персонаж
Упыри

Фэнтезийный персонаж
Урмалиллу

Зверь
Утуму

Фэнтезийный персонаж
Ульвэй

Герой легенд
Убыр, увыр

Монстр
Ужалка

Фэнтезийный персонаж
Укабарэнайрэй

Зверь
Умкову

Мистическое чудовище
Урма́н иясе́

Герой сказок
Уроборос

Фэнтезийный персонаж
Утукку

Мифическое существо
Умрун

Герой легенд
Уаллепен

Герой легенд
Удод

Монстр
Уиндиго

Фэнтезийный персонаж
Улайри

Герой легенд
Унгамбикула

Зверь
Ундине

Чудище
Упьержи

Чудище
Урмалуллу

Чудище
Урхины

Мистическое чудовище
Ухалица

Герой сказок
Убыры

Герой легенд
Убумэ

Монстр
Уер

Герой легенд
Уишт-гончие

Герой легенд
Улу-арджан

Мистическое чудовище
Унголиант

Герой сказок
Упир

Монстр
Уридимму

Мистическое чудовище
Урман иясе

Герой легенд
Утбурд

Герой сказок
Ушедшие

Герой сказок
Убор

Чудище
Уриск

Существа из мифов и легенд на букву Ф


Герой сказок
Файнодери

Герой сказок
Фафни

Герой сказок
Федал

Зверь
Фера

Мистическое чудовище
Фестралы

Мифическое существо
Финтиплюх

Чудище
Фуа

Монстр
Фэйи

Мифическое существо
Фараонка

Мистическое чудовище
Фраваши

Зверь
Фавны

Фэнтезийный персонаж
Фасолемойка (小豆洗い)

Чудище
Фату-Лива

Мифическое существо
Фахин

Чудище
Фенрир

Герой легенд
Ферришин

Мистическое чудовище
Финодири

Фэнтезийный персонаж
Фоха

Чудище
Фуфу

Герой сказок
Фэнхуан

Мистическое чудовище
Феи

Мистическое чудовище
Фанампитулуху

Мистическое чудовище
Фаститокалон

Герой легенд
Фафнир

Мистическое чудовище
Фейри

Герой легенд
Фиджел

Чудище
Финфолк

Мистическое чудовище
Фуна-юрэй

Монстр
Фэйн

Чудище
Фавн

Чудище
Фенхуан

Монстр
Фанани

Мистическое чудовище
Фахан

Фэнтезийный персонаж
Феникс

Герой легенд
Ферра

Чудище
Фильрас

Чудище
Фо-а

Фэнтезийный персонаж
Формикалеон

Фэнтезийный персонаж
Фурии

Мистическое чудовище
Фэнси

Существа из мифов и легенд на букву Х


Мистическое чудовище
Хедли Кау

Мистическое чудовище
Хіхітун

Мифическое существо
Хан Кереде

Монстр
Хапун

Герой сказок
Хати

Герой легенд
Хафгуфа

Чудище
Хваты

Мифическое существо
Хепера

Мифическое существо
Хлеўнік

Фэнтезийный персонаж
Хованец

Герой сказок
Хримтурсы

Монстр
Хуб

Чудище
Хуканчи

Мистическое чудовище
Хуньдунь

Монстр
Хюльдра

Герой сказок
Хогмены

Герой легенд
Хала

Монстр
Хапер

Мифическое существо
Харфуты

Герой легенд
Хатнiчак

Зверь
Хваны

Монстр
Хентил

Зверь
Хёсубэ

Герой сказок
Химера

Мистическое чудовище
Хлевник

Монстр
Хобгоблин

Чудище
Хозяин

Герой легенд
Хохлик

Герой сказок
Хска

Фэнтезийный персонаж
Худое пальтишко

Мифическое существо
Хумбаба

Монстр
Хургины

Монстр
Хэчи

Фэнтезийный персонаж
Херувимы

Мистическое чудовище
Хаечи

Герой легенд
Харадр

Герой легенд
Хатнiй дiдко

Фэнтезийный персонаж
Хашховыло

Мистическое чудовище
Хвостатый

Монстр
Хепра

Мистическое чудовище
Хиеракосфинкс

Мистическое чудовище
Хихитун

Мистическое чудовище
Хляўнік

Герой легенд
Хованець

Фэнтезийный персонаж
Хонэ-онна

Фэнтезийный персонаж
Хродвитнир

Герой легенд
Хувава

Герой легенд
Хули-джинг

Герой сказок
Хуньтунь

Герой сказок
Хьэщхьэвылъэ

Фэнтезийный персонаж
Хобии

Фэнтезийный персонаж
Хаммари

Герой легенд
Хайнатум

Зверь
Хантай

Зверь
Харибда

Мистическое чудовище
Хатнiк

Фэнтезийный персонаж
Хаэчи

Герой сказок
Хвоститокалон

Фэнтезийный персонаж
Хепри

Чудище
Хили

Герой легенд
Хле́вник

Мистическое чудовище
Хоббиты

Мистическое чудовище
Ходаг

Монстр
Хоу

Чудище
Хугаг

Монстр
Хульдра

Герой легенд
Хуорны

Мистическое чудовище
Хэнгэёкай

Мистическое чудовище
Хитоцумэ Кодзо

Фэнтезийный персонаж
Хухлик

Существа из мифов и легенд на букву Ц


Герой сказок
Центикор

Герой легенд
Цета

Фэнтезийный персонаж
Цзы-Гу

Зверь
Циклопы

Монстр
Ци-линь

Монстр
Цементавр

Монстр
Цеста

Герой сказок
Цзин-Ю

Герой легенд
Цзяго

Фэнтезийный персонаж
Цмок

Монстр
ЦѢту

Монстр
Цуру

Герой сказок
Центиманы

Мистическое чудовище
Цетна

Фэнтезийный персонаж
Цзю-ню

Герой легенд
Цилинь

Фэнтезийный персонаж
Цурара-онна

Мистическое чудовище
Циклоп 

Мистическое чудовище
Царь-птица

Фэнтезийный персонаж
Цербер

Мифическое существо
Цетус

Герой легенд
Цитирон

Герой сказок
Цюню

Зверь
Цзюи-лин

Существа из мифов и легенд на букву Ч


Чудище
Чагрин

Мистическое чудовище
Чарана

Фэнтезийный персонаж
Человек-сова

Мистическое чудовище
Чертовка

Чудище
Чжаофэн

Монстр
Чжуинь

Чудище
Чивэнь

Мистическое чудовище
Чорт

Чудище
Чупакабра

Герой сказок
Чучуня

Мифическое существо
Чорачанни

Чудище
Чаофенг

Герой легенд
Чернобурка

Чудище
Черти

Герой сказок
Чжу-ню

Фэнтезийный персонаж
Чжуполун

Монстр
Чончон

Монстр
Чугайстер

Чудище
Чудь

Фэнтезийный персонаж
Чучуна

Герой сказок
Чурила

Фэнтезийный персонаж
Чанъин

Монстр
Чебурашка

Мистическое чудовище
Чжи-вэнь

Мифическое существо
Чжулун

Мистическое чудовище
Читаури

Мифическое существо
Чугайстрин

Герой легенд
Чупакабрас

Мистическое чудовище
Чхоллима

Мистическое чудовище
Чоно-волк

Мифическое существо
Чусрым

Герой легенд
Чао-фэн

Чудище
Чёрт

Фэнтезийный персонаж
Чёчёккэ

Чудище
Чжу

Герой легенд
Чжун-вэнь

Зверь
Чмок

Мифическое существо
Чубакка

Мистическое чудовище
Чугайстырь

Чудище
Чусин

Герой сказок
Чур

Существа из мифов и легенд на букву Ш


Мифическое существо
Шалена

Мистическое чудовище
Шейдим

Герой легенд
Шелоба

Фэнтезийный персонаж
Шиликуны

Чудище
Шиши́мора

Чудище
Шишица

Зверь
Шолышны

Фэнтезийный персонаж
Штойзоррейшты

Герой легенд
Шулмусы

Герой легенд
Шурали

Мистическое чудовище
Шэлки

Герой легенд
Шайтан

Чудище
Шогготы

Монстр
Шакко

Мистическое чудовище
Шаркань

Зверь
Шелоб

Фэнтезийный персонаж
Ши-лин

Фэнтезийный персонаж
Шиш

Монстр
Шишиха

Герой сказок
Штойзволы

Мистическое чудовище
Шуликуны

Мистическое чудовище
Шурале

Герой легенд
Шэду

Зверь
Шүрәле

Герой легенд
Шанкчанни

Фэнтезийный персонаж
Шондоката

Герой легенд
Шамир

Чудище
Шелки

Герой сказок
Шилин

Чудище
Шишига

Монстр
Шишичиха

Чудище
Шошычиха

Мистическое чудовище
Шулюкуны

Мифическое существо
Шюрали́

Мистическое чудовище
Шеша

Мифическое существо
Шабари Удумбала

Чудище
Шаи

Герой легенд
Шанту

Фэнтезийный персонаж
Шелликот

Мистическое чудовище
Шилиханы

Чудище
Шишитиха

Фэнтезийный персонаж
Шликуны

Герой сказок
Шпротва

Монстр
Штрига

Мистическое чудовище
Шунгалвис

Фэнтезийный персонаж
Шутовка

Фэнтезийный персонаж
Шямга

Герой сказок
Шулмы

Существа из мифов и легенд на букву Щ


Мифическое существо
Щекотун

Фэнтезийный персонаж
Щиточерепаха

Чудище
Щуральд

Существа из мифов и легенд на букву Ы


Монстр
Ырка

Чудище
Ыр

Герой сказок
Ыро

Герой легенд
Ыхкилики

Существа из мифов и легенд на букву Э


Фэнтезийный персонаж
Эждерха́

Мифическое существо
Эмпуса

Чудище
Энфийлд

Мистическое чудовище
Эри́нии

Герой сказок
Эрциния

Герой легенд
Эвмениды

Монстр
Эршу

Герой сказок
Эал

Мистическое чудовище
Эжде́р

Мифическое существо
Элйуоньэй гөдэ

Мифическое существо
Эмпуза

Зверь
Энудр

Герой легенд
Эрдлюитлы

Мистическое чудовище
Эрихфоний

Мифическое существо
Эе

Герой сказок
Эктозавр

Фэнтезийный персонаж
Эвоки

Монстр
Эксихейры

Мистическое чудовище
Эль Джассаса

Фэнтезийный персонаж
Энкантадо

Монстр
Энфилд

Мистическое чудовище
Эринии

Герой сказок
Эх-Уишге

Герой легенд
Эльфы(альвы)

Мистическое чудовище
Эврином

Герой сказок
Элементаль

Мифическое существо
Эльфы Корнуэльские

Герой сказок
Энты

Чудище
Эпифаги

Мистическое чудовище
Эрихтоний

Фэнтезийный персонаж
Эх-Ушге

Чудище
Эйнхерии

Существа из мифов и легенд на букву Ю


Герой сказок
Ювха

Чудище
Юки-нёбо

Мифическое существо
Юкибадзё

Монстр
Юные девы

Герой сказок
Юварки

Чудище
Юки-дзёро

Герой легенд
Юки-химэ

Мистическое чудовище
Юмэкуи

Чудище
Юха

Герой сказок
Юки-анэ

Фэнтезийный персонаж
Юки-онаго

Монстр
Юкимба

Чудище
Юрэй

Чудище
Юки-бамба

Герой легенд
Юки-онна

Мистическое чудовище
Юкифури-баба

Герой легенд
Ютулы

Монстр
Юэту

Существа из мифов и легенд на букву A


Чудище
A-nun-na-ku

Фэнтезийный персонаж
Abang Aku

Фэнтезийный персонаж
Abraxas

Герой сказок
Achoych-Pachoych

Герой легенд
Afanc

Чудище
Ahemait

Мистическое чудовище
Al-mi'raj

Зверь
Alérion

Герой легенд
Alghul

Мистическое чудовище
Alsea

Герой легенд
Am-heh

Мифическое существо
Amajurjuk

Мистическое чудовище
Ame-onna

Герой легенд
Amfivena

Чудище
Ammut

Чудище
Amphithere

Фэнтезийный персонаж
Ananse

Мистическое чудовище
Anioto

Мистическое чудовище
A Bao A Qu

Фэнтезийный персонаж
Abada

Мифическое существо
Abrasax

Чудище
Achlis

Чудище
Aethiopes maritimi

Герой сказок
Agnus scythicus

Герой легенд
Al-Burāq (البُراق‎‎)

Герой сказок
Alerion

Мистическое чудовище
Alfar

Мистическое чудовище
Alphyn

Мистическое чудовище
Alv

Чудище
Amajorssuk

Герой сказок
Amayuquq

Фэнтезийный персонаж
Amfipterus

Фэнтезийный персонаж
Ammit

Герой легенд
Amphitere

Монстр
Anancyi

Зверь
Angiak

Герой легенд
A-nuna

Мифическое существо
Abph моhа

Мистическое чудовище
Abumi-guchi (鐙口)

Герой легенд
Acromantul

Герой легенд
Agh-iski

Чудище
Ahkiyyini

Монстр
Aitwar

Мистическое чудовище
Ala

Чудище
Alerione

Мистическое чудовище
Alicanto

Герой сказок
Alseid

Герой сказок
Am-mit

Герой сказок
Amam

Мистическое чудовище
Amemet

Мистическое чудовище
Amikiri

Герой легенд
Amphiptere

Герой легенд
Ananansa

Фэнтезийный персонаж
Anansi

Чудище
Anker-trold.

Монстр
A Bao A Koo

Мистическое чудовище
A-nuna-ke-ne

Чудище
Abracax

Фэнтезийный персонаж
Acheri

Монстр
Acromantula

Чудище
Aghar Dwarves

Мифическое существо
Aigokeros

Монстр
Aka-shita (赤舌)

Фэнтезийный персонаж
Alce

Герой легенд
Allocamelus

Зверь
Amajaruk

Чудище
Amautalik

Мифическое существо
Amfiptere

Мистическое чудовище
Ammet

Фэнтезийный персонаж
Amphisbaena

Чудище
Anancy

Герой легенд
Anansiil

Монстр
Ankoù

Мистическое чудовище
Annancy

Фэнтезийный персонаж
Anphivena

Герой легенд
Antiplos

Мистическое чудовище
Antlion

Герой сказок
Antolops

Мифическое существо
Anyoto

Герой сказок
Apis

Мистическое чудовище
Apsaras (अप्सरस्)

Герой сказок
Aqrabu

Герой сказок
Aqrabuamelu

Монстр
Aqrb ['qrb]

Монстр
Araiteuru

Мистическое чудовище
Aralez

Фэнтезийный персонаж
Arase

Герой легенд
Arçura

Монстр
Arimaspi

Мистическое чудовище
Arrachd

Мистическое чудовище
Artabatitae

Фэнтезийный персонаж
Artibatirae

Зверь
Askafroe

Мистическое чудовище
Askefroa

Фэнтезийный персонаж
Asp

Чудище
Aspedocalane

Герой легенд
Aspic

Герой легенд
Aspid

Герой легенд
Aspide

Герой легенд
Aspido testudo

Монстр
Aspidochelone

Герой сказок
Aspis

Чудище
Aspis chelone

Чудище
Assida

Зверь
Assidam

Зверь
Asuwang

Герой легенд
Aswang

Мифическое существо
Augerey

Чудище
Aughisky

Чудище
Aunt Nancy

Зверь
Auroborus

Герой легенд
Autolops

Мистическое чудовище
Avank

Монстр
Ayiyi

Мифическое существо
Azuki-arai (あずきあらい)

Мистическое чудовище
Azuki-togi

Герой сказок
Aрçури

Существа из мифов и легенд на букву B


Герой легенд
B'anansi

Фэнтезийный персонаж
B'hemot

Мистическое чудовище
Baast

Зверь
Baba

Фэнтезийный персонаж
Babaí

Фэнтезийный персонаж
Babi

Герой сказок
Babok

Мистическое чудовище
Badnjak

Герой легенд
Bagenge

Чудище
Bahamut

Фэнтезийный персонаж
Bahīmūth (بهيموث)

Герой сказок
Bakeneko (化け猫)

Мифическое существо
Bakezōri (化け草履)

Фэнтезийный персонаж
Baku (獏 или 貘)

Мифическое существо
Balaena

Герой легенд
Balain

Фэнтезийный персонаж
Balainne

Мифическое существо
Balaur

Зверь
Balayn

Герой легенд
Balene

Чудище
Bannik

Герой легенд
Banshee

Герой сказок
Barbegazi

Чудище
Bargest

Герой сказок
Barghest

Монстр
Bargtjest

Герой сказок
Barking Beast

Фэнтезийный персонаж
Barnacle-geese

Мистическое чудовище
Barruguet Ibicenco

Герой легенд
Barstukai

Чудище
Barzdukai

Зверь
Basajaun

Монстр
Basajaunak

Мистическое чудовище
Basandere

Фэнтезийный персонаж
Basilisk

Фэнтезийный персонаж
Bast

Монстр
Bastet

Мистическое чудовище
Bastis

Герой легенд
Bat-Rat-Spider

Мифическое существо
Bauchan

Мистическое чудовище
Baxajaun

Зверь
Bazyliszek

Мифическое существо
Bean Sí

Мистическое чудовище
Bean Sídhe

Фэнтезийный персонаж
Beast Glatisant

Герой легенд
Bebok

Монстр
Behemot

Монстр
Behemoth

Монстр
Beholder

Герой легенд
Belewitte

Мифическое существо
Ben-Varrey

Чудище
Beornings

Герой сказок
Bhutas

Зверь
Biinjao

Монстр
Biinyao

Чудище
Bilwis

Мистическое чудовище
Bilwiß

Герой легенд
Bilwiz

Мистическое чудовище
Binfen

Герой легенд
Biyiniao

Чудище
Black Riders

Чудище
Blajini

Фэнтезийный персонаж
Blast-ended skrewts

Зверь
Blemmye

Герой сказок
Blemmyes

Мистическое чудовище
Blemue

Мистическое чудовище
Bludičky

Фэнтезийный персонаж
Bluecap

Мистическое чудовище
Bồ lao

Монстр
Bo-guest

Фэнтезийный персонаж
Bobo

Монстр
Bobok

Герой легенд
Bòcan

Герой легенд
Bodachan Sabhail

Мифическое существо
Bogans

Чудище
Bogey-beast

Мистическое чудовище
Boggans

Чудище
Boggart

Герой сказок
Boggle

Монстр
Bogill

Герой сказок
Bogle

Зверь
Bogy

Герой легенд
Bolla

Монстр
Bonasus

Фэнтезийный персонаж
Bonnacon

Монстр
Bookworm, .303

Чудище
Bōrei (亡霊)

Герой сказок
Botchling

Мифическое существо
Bouda

Мистическое чудовище
Bożątka

Чудище
Brag

Фэнтезийный персонаж
Brollachan

Зверь
Broonie

Мифическое существо
Broucolaque

Герой легенд
Brownie

Фэнтезийный персонаж
Brucolakas

Мистическое чудовище
Bruesche

Герой сказок
Bruja

Фэнтезийный персонаж
Brukołak

Мистическое чудовище
Bruxsa

Фэнтезийный персонаж
Bucca

Фэнтезийный персонаж
Bucentaur

Мифическое существо
Bucentauro

Герой легенд
Bucentaurus

Герой легенд
Buckawn

Чудище
Buggane

Мифическое существо
Bultungin

Чудище
Bundimun

Герой легенд
Bungisngis

Монстр
Bunyip

Мистическое чудовище
Buraq

Фэнтезийный персонаж
Bwca

Герой сказок
Bəhēmôth (בהמות)

Существа из мифов и легенд на букву C


Фэнтезийный персонаж
Cervus marinus

Герой сказок
Chamoi

Монстр
Cheper

Монстр
Chitauri

Зверь
Chowany

Монстр
Cicaniae

Фэнтезийный персонаж
Cluricaun

Фэнтезийный персонаж
Coine

Фэнтезийный персонаж
Cornish Pixie

Чудище
Craneman

Мистическое чудовище
Cthulhu

Фэнтезийный персонаж
Cuchivilu

Фэнтезийный персонаж
Cветочер

Монстр
Capricorn

Чудище
Catoblepa

Герой сказок
Catoblepas

Мистическое чудовище
Ceasg

Герой легенд
Celestial-Dog

Фэнтезийный персонаж
Centauroid

Мистическое чудовище
Centicore

Герой легенд
Centimani

Мистическое чудовище
Cerastes

Герой легенд
Cerberus

Герой сказок
Cethe

Фэнтезийный персонаж
Cheshire Cat

Мистическое чудовище
Chimera

Герой легенд
Chīwěn (螭吻)

Герой сказок
Chonchón

Зверь
Chupacabras

Герой легенд
Cinnamulgus

Мистическое чудовище
Cmentarz

Зверь
Compé Anansi

Герой сказок
Corsia

Монстр
Crodh Mara

Монстр
Cù Sìth

Монстр
Cynocephalus

Герой легенд
Cete

Фэнтезийный персонаж
Changeling

Чудище
Chepri

Чудище
Chimaera

Мистическое чудовище
Chīwěi (鸱尾)

Мистическое чудовище
Chonchon

Чудище
Chu'i srin

Герой легенд
Cinnamologus

Фэнтезийный персонаж
Clurichaun

Чудище
Colt-pixy

Фэнтезийный персонаж
Corocotta

Мистическое чудовище
Criosphinx

Мистическое чудовище
Cú Sídhe

Мистическое чудовище
Cwn Annwn

Герой сказок
Cabyll-Ushtey

Фэнтезийный персонаж
Cacus

Мистическое чудовище
Caladrius

Чудище
Calopus

Монстр
Calygreyhound

Мистическое чудовище
Camahueto

Зверь
Camazotz

Герой сказок
Camelion

Зверь
Camelopard

Герой сказок
Camelopardalus

Фэнтезийный персонаж
Camelopardus

Мистическое чудовище
Canis getulis

Мистическое чудовище
Canis hades

Герой легенд
Căpcăun

Фэнтезийный персонаж
Cěrt

Герой легенд
Cetus

Монстр
Cheney's Hounds

Герой легенд
Chia-kuo

Герой легенд
Chimimōryō (魑魅魍魎)

Герой сказок
Chochlik

Герой легенд
Chowaniec

Мифическое существо
Church Grim

Монстр
Cinomolgus

Герой легенд
Coatlicue

Мистическое чудовище
Cornish Owlman

Чудище
Covie

Монстр
Crt

Герой легенд
Cuchivilo

Монстр
Czart

Существа из мифов и легенд на букву D


Фэнтезийный персонаж
Dairi

Чудище
Davāl-pā(i)

Мистическое чудовище
Dhampyr

Герой легенд
Direach Ghlinn Eitidh

Фэнтезийный персонаж
Djehuti

Чудище
Dockalfar

Герой сказок
Doppelgänger

Монстр
Draw

Герой сказок
Dryádes

Герой легенд
Dunters

Фэнтезийный персонаж
Dzee-dzee-bon-da

Герой легенд
Dahu

Герой сказок
Dando and his Dogs

Чудище
Deva (देव)

Монстр
Dhampir

Фэнтезийный персонаж
Dip

Фэнтезийный персонаж
Dithreach

Фэнтезийный персонаж
Djinni

Герой сказок
Donnervogel

Монстр
Draconians

Герой сказок
Drow

Герой легенд
Dugs

Зверь
Dzunukwa

Фэнтезийный персонаж
Daēva

Герой легенд
Dampeer

Мистическое чудовище
Dementor

Чудище
Dhamphir

Чудище
Dhegdheer

Монстр
Dinny-Mara

Фэнтезийный персонаж
Displacer Beast

Монстр
Djinn (جن)

Фэнтезийный персонаж
Donestres

Герой легенд
Dorsohastatus caudirotula

Герой сказок
Drider

Мистическое чудовище
Duende

Мистическое чудовище
Duppy

Фэнтезийный персонаж
Dzhadadzhiya

Мистическое чудовище
Dandy dogs

Монстр
Devil's Dandy Dogs

Мистическое чудовище
Dhampire

Герой сказок
Dibbuk

Чудище
Dirae

Монстр
Djehouti

Герой сказок
Dobie

Чудище
Dooinney Marrey

Чудище
Drakaina

Монстр
Drutten

Фэнтезийный персонаж
Dunpeal

Герой сказок
Dyehuthy

Герой легенд
Dzunuḵ̓wa

Существа из мифов и легенд на букву E


Герой сказок
Each Uisge

Герой сказок
Efreeti

Герой сказок
Ela

Герой сказок
Elv

Герой сказок
Empusa

Герой легенд
Engineers

Герой сказок
Epiphagi

Мистическое чудовище
Erdluitle

Чудище
Eurynomos

Фэнтезийный персонаж
Ežerinis

Монстр
Eater of Socks

Мистическое чудовище
Ekkillik

Чудище
Elder Mother

Герой легенд
Empousai

Мистическое чудовище
Empuоsai

Монстр
Ents

Зверь
Epopus

Фэнтезийный персонаж
Eschenfrua

Герой сказок
Ewoks

Герой легенд
Eale

Герой легенд
Elad

Фэнтезийный персонаж
Erumpent

Монстр
Ewaiponoma

Герой сказок
Empousa

Мифическое существо
Empusae

Фэнтезийный персонаж
Enhydros

Фэнтезийный персонаж
Epiphagus

Фэнтезийный персонаж
Ech-Ooshkya

Мифическое существо
El Cadejo

Мистическое чудовище
Elg-Fróði

Мифическое существо
Empuosa

Чудище
Enfield

Герой легенд
Epifugos

Мифическое существо
Ercinia

Чудище
Euronymous

Герой легенд
Ežeriniai

Существа из мифов и легенд на букву F


Герой легенд
Faery

Монстр
Father Winter

Чудище
Fenrisúlfr

Фэнтезийный персонаж
Fetch

Монстр
Fachen

Герой легенд
Fairy

Герой сказок
Fee

Чудище
Fenoderee

Чудище
Ferrishin

Зверь
Finfolk

Герой сказок
Fafnir

Мифическое существо
Fideal

Мистическое чудовище
Fachan

Мистическое чудовище
Fatu-Liva

Герой легенд
Fenmine

Чудище
Ferrish

Герой сказок
Faerie

Мифическое существо
Fallohides

Герой сказок
Fenrir

Герой сказок
Ferrishyn

Чудище
Finnfolk

Чудище
Finoderi

Мистическое чудовище
Fire Crab

Герой легенд
Formicaleon

Герой легенд
Formicaleun

Монстр
Fuath

Монстр
Fuathan

Монстр
Fufu

Мистическое чудовище
Furiae

Существа из мифов и легенд на букву G


Чудище
Getulian dog

Мистическое чудовище
Ghoul

Герой сказок
Ghul

Герой сказок
Gigantes

Монстр
Girtablilu

Чудище
Glashtyn

Фэнтезийный персонаж
Glumms

Мифическое существо
Glums

Фэнтезийный персонаж
Glycon

Герой легенд
Gnoll

Герой легенд
Goat-stag

Чудище
Goblins

Герой сказок
Godling

Герой легенд
Godzilla

Герой легенд
Gojira (ゴジラ)

Чудище
Goose-headed Man

Фэнтезийный персонаж
Gooseberry Wife

Герой легенд
Gorgolica

Герой сказок
Gotokoneko

Фэнтезийный персонаж
Gotoku-neko

Монстр
Gotokuneko

Фэнтезийный персонаж
Goubelin

Герой сказок
Graouilly

Монстр
Graouli

Зверь
Graoully

Чудище
Graully

Чудище
Graveir

Мистическое чудовище
Great Gibbons of Shu

Мистическое чудовище
Green children of Woolpit

Мистическое чудовище
Grgalica

Герой сказок
Grgolica

Мистическое чудовище
Grim

Монстр
Grindylow

Мистическое чудовище
Grondr

Фэнтезийный персонаж
Grumpkin

Герой сказок
Grundylow

Чудище
Grýla

Чудище
Guacanchas

Фэнтезийный персонаж
Gualipote

Мифическое существо
Guallepen

Мистическое чудовище
Gud-alim

Зверь
Gudalim

Фэнтезийный персонаж
Gully Dwarves

Герой легенд
Gumberoo

Мистическое чудовище
Gurahl

Мистическое чудовище
Guytrash

Мистическое чудовище
Gvelašap (გველაშაპი)

Герой сказок
Gwoemul (괴물)

Монстр
Gyl Burnt-Tayl

Герой сказок
Gytrash

Чудище
Gaardbuk

Зверь
Gabriel hounds

Мистическое чудовище
Gabriel rachets

Зверь
Galipote

Зверь
Gallû

Герой легенд
Gaṇeśa (गणेश)

Мистическое чудовище
Garappa

Чудище
Gardvord

Зверь
Gargouille

Фэнтезийный персонаж
Gargoyle

Фэнтезийный персонаж
Gargulec

Чудище
Garmr

Герой легенд
Garuḍa (गरुड)

Герой сказок
Genko

Фэнтезийный персонаж
Geryon

Мифическое существо
Gêryôn

Фэнтезийный персонаж
Geryones

Герой сказок
Gêryonês

Герой сказок
Geryoneus

Фэнтезийный персонаж
Gêryoneus

Герой легенд
Gestümmelter

Существа из мифов и легенд на букву H


Монстр
Haechi

Мифическое существо
Haetae

Мистическое чудовище
Hafgufa

Герой легенд
Hafgufu

Монстр
Haitai

Герой сказок
Hamadryádes

Фэнтезийный персонаж
Hanako-san (花子さん)

Чудище
Hanansi

Мистическое чудовище
Hone-onna (骨女)

Зверь
Honocrotalus

Мистическое чудовище
Hoop-snake

Монстр
Hoopoe

Монстр
Horse-stag

Герой сказок
Horven

Фэнтезийный персонаж
Horyádes

Монстр
Hǒu (犼)

Герой легенд
Hounds of the hill

Мифическое существо
Hrímthurs

Чудище
Hróðvitnir

Чудище
Hróðvitnisson

Монстр
Huallepen

Чудище
Huargo

Мистическое чудовище
Hugag

Чудище
Huldra

Мистическое чудовище
Humbaba

Мистическое чудовище
Humei

Мифическое существо
Hun-tun

Чудище
Hundun

Мистическое чудовище
Hùndùn (混沌)

Фэнтезийный персонаж
Huorns

Мифическое существо
Hupe

Мифическое существо
Hupelot

Чудище
Huppe

Фэнтезийный персонаж
Hupupa

Герой легенд
Hydra

Герой сказок
Hydrops

Герой легенд
Hydrus

Монстр
Hyenodlaci

Герой сказок
Hyldemoer

Мистическое чудовище
Hyōsube (兵主部)

Герой сказок
Hyousube

Фэнтезийный персонаж
Høyneker pingviner

Мифическое существо
Hapi

Фэнтезийный персонаж
Hapi-ankh

Монстр
Hapis

Мистическое чудовище
Harfoots

Чудище
Harpia

Фэнтезийный персонаж
Hati

Герой легенд
Haugbo

Герой легенд
Haugebonde

Монстр
Havgumsen

Монстр
Havguva

Герой легенд
Havstramben

Герой сказок
Headley Kow

Фэнтезийный персонаж
Heath Hounds

Мифическое существо
Hecatonchires

Герой легенд
Hekatoncheiro

Монстр
Hellhound

Монстр
Hercynia

Герой сказок
Hieracosphinx

Чудище
Hili

Фэнтезийный персонаж
Himantopodes

Герой сказок
Hinky-Punk

Монстр
Hippalectryon

Зверь
Hippalektruõn

Монстр
Hippalektryon

Чудище
Hippocamp

Герой сказок
Hippocampus

Монстр
Hippocentaurus

Герой сказок
Hippocervus

Монстр
Hippogryf

Монстр
Hippopodes

Чудище
Hippotalus

Монстр
Hircocervus

Чудище
Hobbits

Фэнтезийный персонаж
Hobgoblin

Мифическое существо
Hodag

Монстр
Hodowany

Герой легенд
Hommes-léopards

Существа из мифов и легенд на букву I


Герой легенд
Ibbur (עיבור)

Фэнтезийный персонаж
Ichthyocentaurs

Герой легенд
Ieltxu

Монстр
Ihtiriekko

Мистическое чудовище
Illithid

Герой сказок
Ilythiiri

Мистическое чудовище
Imoogi

Мистическое чудовище
Imp

Мифическое существо
Inapertwa

Монстр
Incubus

Чудище
Iopodes

Фэнтезийный персонаж
Iotunn

Герой легенд
Ippopodes

Зверь
Iratxo

Герой сказок
Iratxoak

Герой легенд
Iritxu

Зверь
Irmunganðr

Существа из мифов и легенд на букву J


Монстр
Jacio

Герой сказок
Jack Frost

Герой сказок
Jack-in-Iron

Мистическое чудовище
Jaculique Volantes

Мистическое чудовище
Jaculor

Мистическое чудовище
Jaculus

Мистическое чудовище
Jag mort

Зверь
Jall

Герой легенд
Jaracaca

Мистическое чудовище
Jarvey

Герой легенд
Jasconius

Фэнтезийный персонаж
Jätti

Мистическое чудовище
Javinė

Герой сказок
Jeeryuch

Герой сказок
Jentil

Мистическое чудовище
Jentilak

Мистическое чудовище
Jerff

Мифическое существо
Jiā guó (猳國)

Чудище
Jinko

Монстр
Jinmenju

Чудище
Jobberknoll

Зверь
Jokul Frosti

Герой легенд
Jólakötturinn

Фэнтезийный персонаж
Jorō-gumo

Герой легенд
Jrahars

Герой легенд
Jucanchas

Мифическое существо
Jué yuán (玃猿)

Чудище
Jungfraunadler

Существа из мифов и легенд на букву K


Герой сказок
Kraken

Мифическое существо
Kraken octopus

Монстр
Kraxen

Герой легенд
Kua Fu (夸父)

Фэнтезийный персонаж
Kuçedra

Герой легенд
Kuchisake-onna (口裂け女)

Мифическое существо
Kui (夔)

Монстр
Kujata

Мистическое чудовище
Kujuta

Зверь
Kukas

Мистическое чудовище
Kûko

Монстр
Kul'pijan

Монстр
Kulshedra

Монстр
Kurangai Tuku

Зверь
Kurangaituku

Мифическое существо
Kusarikku

Фэнтезийный персонаж
Kuyūthā (كيوثاء)

Чудище
Kweku Anansi

Герой легенд
Kyrkogrim

Герой сказок
Kłobuk

Герой сказок
Kumiho (구미호)

Чудище
Kangiqsuarmiuqpak

Герой сказок
Kabouter

Герой сказок
Kaboutermannekin

Герой легенд
Kacou Ananzè

Герой сказок
Kaibyō (怪猫)

Герой легенд
Kaibyou

Чудище
Kaijū (怪獣)

Герой сказок
Kal'an

Мифическое существо
Kal'enik

Герой легенд
Kalopaling

Мистическое чудовище
Kameosa (瓶長、甕長, かめおさ)

Фэнтезийный персонаж
Kami-­kiri

Фэнтезийный персонаж
Kanima

Монстр
Kappa (河童)

Герой сказок
Karakasa Kozō

Мистическое чудовище
Karkadann

Мифическое существо
Kasha (火車)

Чудище
Katoblepon

Чудище
Katobleps

Герой легенд
Kaukai

Герой легенд
Kaukas

Герой легенд
Kaukuczei

Зверь
Kaukuczus

Чудище
Kaukutis

Фэнтезийный персонаж
Kaukyczei

Фэнтезийный персонаж
Kelpie

Мистическое чудовище
Ketos

Герой сказок
Keythong

Герой легенд
Kheper

Фэнтезийный персонаж
Khepera

Фэнтезийный персонаж
Khimaira

Зверь
Kiligivak

Мифическое существо
Kiḷigvak

Фэнтезийный персонаж
Killmoulis

Чудище
Kilmulis

Зверь
Kimnarās

Чудище
Kimpurusha

Зверь
King Kong

Мистическое чудовище
Kingu Kongu (キングコング)

Герой сказок
Kiri-puwhero

Герой легенд
Kitsune (狐)

Герой сказок
Kjata

Монстр
Klabater

Монстр
Klabaternik

Герой сказок
Klabautermann

Фэнтезийный персонаж
Klurikaun

Мистическое чудовище
Knackers

Герой легенд
Knockers

Чудище
Knucker

Герой сказок
Kobold

Мистическое чудовище
Kompa Nanzi

Мистическое чудовище
Kongamato

Фэнтезийный персонаж
Koon anoon

Герой легенд
Kopakona

Мифическое существо
Korobokuru (コロボックル)

Герой сказок
Koryo

Герой легенд
Koul

Герой сказок
Kołbuk

Монстр
Krabben

Существа из мифов и легенд на букву L


Мистическое чудовище
L'erdluitle

Фэнтезийный персонаж
La Carcagne

Мистическое чудовище
La Dama Duende

Мистическое чудовище
La Llorona

Герой легенд
Lacrima corpus dissolvens

Мистическое чудовище
Lamashtu

Фэнтезийный персонаж
Lamasjtoe

Монстр
Leanan sídhe

Монстр
Leannan sìth

Мистическое чудовище
Lacovie

Чудище
Lamia

Мифическое существо
Lampijerović

Зверь
Langsuyar

Мифическое существо
Leipreachán

Монстр
Leprechaun

Герой сказок
Leprocaun

Герой легенд
Leucocrotta

Герой легенд
Lhiannan shee

Фэнтезийный персонаж
Li vẫn

Фэнтезийный персонаж
Licbat

Герой легенд
Liosalfar

Герой сказок
Leopard-men

Фэнтезийный персонаж
Lich

Монстр
Lilith

Мифическое существо
Liwyātn (לִוְיָתָן‎)

Герой легенд
Llamhigyn Y Dwr

Мифическое существо
Lobisomem

Монстр
Loch Ness Monster

Мистическое чудовище
Lóng (龍)

Герой сказок
Long-bubby Susan

Монстр
Loup-garou

Зверь
Lurachmain

Чудище
Lurgadhan

Герой сказок
Lurican

Фэнтезийный персонаж
Luu

Зверь
Lyngbakr

Существа из мифов и легенд на букву M


Герой легенд
Maighdean mhara

Монстр
Margoyles

Фэнтезийный персонаж
Mǎ huà (馬化)

Чудище
Maahinen

Герой сказок
Maahiset

Чудище
Maanalais

Монстр
Maero

Фэнтезийный персонаж
Mahaha

Мистическое чудовище
Mahum

Мистическое чудовище
Maighdean na tuinne

Герой сказок
Majki

Мифическое существо
Makaliphon

Герой легенд
Makaliporn

Мистическое чудовище
Makara (मकर)

Герой сказок
Makkaliphala

Мистическое чудовище
Mala'kak

Фэнтезийный персонаж
Mamuchi

Герой сказок
Managarm

Мифическое существо
Managarmr

Мистическое чудовище
Mantichora

Мистическое чудовище
Margyge

Мистическое чудовище
Márgygr

Зверь
Marsok

Зверь
Marzana

Мистическое чудовище
Matianak

Фэнтезийный персонаж
Mawki

Зверь
Meliae

Фэнтезийный персонаж
Melusina

Монстр
Melusine

Чудище
Menehune

Герой легенд
Merrows

Фэнтезийный персонаж
Michi Peshu

Герой легенд
Michibichi

Мистическое чудовище
Microcosmus marinus

Герой легенд
Mikeneko (三毛猫)

Герой легенд
Mimicke

Мифическое существо
Mirmicioleon

Герой сказок
Mishi Peshu

Фэнтезийный персонаж
Mishibizhii

Фэнтезийный персонаж
Mishibizhiw

Герой сказок
Mishipashoo

Чудище
Missipeshieuw

Чудище
Missipeshu

Зверь
Mitiling

Мистическое чудовище
Miðgarðsormr

Фэнтезийный персонаж
Mojya (亡者)

Зверь
Mokolé

Мистическое чудовище
Mokumokuren (目目連)

Зверь
Monaciello

Фэнтезийный персонаж
Monoceros

Герой сказок
Morena

Герой легенд
Morkopolus

Герой сказок
Morlocks

Чудище
Mosura (モスラ)

Фэнтезийный персонаж
Mothman

Зверь
Mothra

Мистическое чудовище
Muli

Монстр
Mullo

Герой легенд
Mulo

Герой легенд
Mûmak

Мистическое чудовище
Mûmakil

Зверь
Munaciello

Фэнтезийный персонаж
Mundus gubernavi

Монстр
Murd-Huacha

Монстр
Mushrushu

Герой легенд
Myling

Фэнтезийный персонаж
Myrmecoleon

Существа из мифов и легенд на букву N


Фэнтезийный персонаж
Naga (नाग)

Монстр
Nagin

Зверь
Naginis

Чудище
Nagis

Мистическое чудовище
Name-onna (嘗女)

Мистическое чудовище
Nansi

Герой сказок
Nareepol

Фэнтезийный персонаж
Nariphon

Герой сказок
Nawki

Мистическое чудовище
Nayar

Мифическое существо
Nazgul

Монстр
Nazgûl

Мифическое существо
Neekerbreekers

Мифическое существо
Nejki

Мистическое чудовище
Neko (猫)

Герой сказок
Neko-musume

Герой легенд
Nekomata (猫又 или 猫股)

Герой сказок
Nessie

Мистическое чудовище
Nezumi

Фэнтезийный персонаж
Ni agrisur

Чудище
Niedźwiedziołak

Мистическое чудовище
Nigle

Фэнтезийный персонаж
Nikker

Зверь
Nillekma

Фэнтезийный персонаж
Ningyo (人魚)

Герой легенд
Ninki Nanka

Мистическое чудовище
Niseag

Зверь
Nisitae

Монстр
Nisse

Мистическое чудовище
Nixen

Герой легенд
Niðagrísur

Фэнтезийный персонаж
Níðhöggr

Зверь
Njogel

Герой сказок
Njogli

Герой легенд
Njuggel

Герой сказок
Noggle

Герой легенд
Nogitsune

Мистическое чудовище
Noppera-bō (のっぺら坊)

Герой сказок
Nora Nair

Монстр
Nue (鵺)

Мифическое существо
Nuggle

Чудище
Numakulla

Чудище
Numbakulla

Фэнтезийный персонаж
Nuppeppō (ぬっぺふほふ)

Фэнтезийный персонаж
Nykštukai

Монстр
Nykštukas

Герой легенд
Nymph

Герой легенд
Nymphae

Герой сказок
N’ha-a-tik

Существа из мифов и легенд на букву O


Герой сказок
Obake

Мифическое существо
Oger

Герой легенд
Ogopogo

Монстр
Ogr

Мифическое существо
Ogre

Герой сказок
Ogro

Герой сказок
Ogryn

Чудище
Ohaguro-bettari

Монстр
Oinopôlê

Герой легенд
Oinopwlh

Монстр
Ol Mahum

Зверь
Old Girl

Мифическое существо
Old Lady

Фэнтезийный персонаж
Old Man Winter

Чудище
Oliphaunts

Зверь
Olog-Hai

Герой легенд
Oni (鬼)

Монстр
Onocentaur

Чудище
Onocentaurus

Мистическое чудовище
Onodrim

Мистическое чудовище
Onokôlê

Монстр
Onokwlh

Зверь
Onoscentaurus

Мифическое существо
Onoskelis

Монстр
Onryō (怨霊)

Фэнтезийный персонаж
Oo-er

Герой сказок
Opinicus

Зверь
Orco

Герой сказок
Origoruso

Мистическое чудовище
Oriogoruho

Чудище
Oroborus

Фэнтезийный персонаж
Ostrice

Герой сказок
Ostrich

Мифическое существо
Oureboros

Фэнтезийный персонаж
Ouroboros

Герой сказок
Owlman

Монстр
Owlman of Mawnan

Существа из мифов и легенд на букву P


Зверь
Pakepakehā

Монстр
Panoptus

Монстр
Panthera

Зверь
Parandrus

Чудище
Pari (پری)

Герой сказок
Patasola

Герой легенд
Patupaiarehe

Монстр
Peallaidh

Герой легенд
Peg Leg Jack

Герой легенд
Pêgasos

Мистическое чудовище
Pegasus

Мифическое существо
Pelican

Герой легенд
Pelicanus

Фэнтезийный персонаж
Penangallan

Мифическое существо
Penanggalan

Мистическое чудовище
Peritio

Монстр
Peritius

Герой легенд
Peryton

Монстр
Phane

Герой легенд
Piarevaracien

Фэнтезийный персонаж
Pigsie

Герой сказок
Pilot (Der Pilot)

Мистическое чудовище
Piskie

Герой сказок
Pixie

Зверь
Pixy

Чудище
Plwacz

Герой сказок
Poltergeist

Герой сказок
Pontianak

Монстр
Popobawa

Фэнтезийный персонаж
Poreskoro

Мистическое чудовище
Poroniec

Фэнтезийный персонаж
Powries

Мистическое чудовище
Požeminukai

Фэнтезийный персонаж
Pretas

Герой легенд
Pseudoequus nasiretinaculi

Монстр
Psylli

Герой легенд
Puckwudgie

Мистическое чудовище
Pūķis

Зверь
Pūkys

Герой легенд
Púláo (蒲牢)

Чудище
Pyučs

Герой легенд
Pyukulis

Существа из мифов и легенд на букву Q


Зверь
Qallupilluit

Мифическое существо
Qallupilluk

Мистическое чудовище
Qalupalik

Герой легенд
Qílín (麒麟)

Чудище
Qiqirin

Герой сказок
Qiqirn

Фэнтезийный персонаж
Qiúniú (囚牛)

Мистическое чудовище
Qora

Фэнтезийный персонаж
Qori ismaris

Мистическое чудовище
Questing Beast

Монстр
Quillboars

Зверь
Quinotaur

Мистическое чудовище
Qulyabani

Существа из мифов и легенд на букву R


Мифическое существо
Rākṣas (राक्षस)

Монстр
Rakshasa

Монстр
Rakshosh

Монстр
Rapae

Чудище
Ratkin

Фэнтезийный персонаж
Ratoncito Pérez

Фэнтезийный персонаж
Re'em

Герой легенд
Rĕāīm

Монстр
Redcaps

Герой легенд
Regulus

Герой легенд
Reiko

Мифическое существо
Revenant

Мистическое чудовище
Rhinoceros

Мифическое существо
Rhynchoropus flagelliformis

Чудище
Rime Thurs

Герой сказок
Ringwraith

Монстр
Roane

Мифическое существо
Roanes

Фэнтезийный персонаж
Roggenmuhme

Герой сказок
Rohmani

Герой легенд
Rokuro-Kubi

Монстр
Rokurokkubi

Мистическое чудовище
Rokurokubi

Герой легенд
Rolling Calf

Герой сказок
Rompo

Чудище
Ròn

Герой сказок
Roperite

Монстр
Rougarou

Зверь
Roux-Ga-Roux

Герой сказок
Rp'm

Мистическое чудовище
Rp'um

Монстр
Rugaroo

Монстр
Rugaru

Герой сказок
Runa

Мифическое существо
Rzygacz

Существа из мифов и легенд на букву S


Монстр
Sachiko

Герой легенд
Sagari (さがり)

Мифическое существо
Sagittarius Bucentaurus

Чудище
Salamander

Монстр
Salamandra

Зверь
Sarkany

Герой легенд
Sarquindi

Мистическое чудовище
Saru Tora Hebi

Герой легенд
Sarutorahebi

Чудище
Scarrow

Герой сказок
Scenopode

Мистическое чудовище
Sciritae

Герой сказок
Scitalis

Мифическое существо
Scolopendra cetacea

Фэнтезийный персонаж
Scriker

Зверь
Scylla

Герой легенд
Scytale

Чудище
Sea-Lion

Герой легенд
Selchies

Мифическое существо
Selkies

Герой легенд
Serpopard

Герой сказок
Shachihoko (鯱)

Фэнтезийный персонаж
Shedu

Мистическое чудовище
Shellycoat

Чудище
Shelob

Мистическое чудовище
Shikenken (シッケンケン)

Мистическое чудовище
Shiryō (死霊)

Герой сказок
Shōjō

Монстр
Shōryō (精霊)

Герой сказок
Shrake

Монстр
Shtojzorreshta

Чудище
Shtojzovalle

Мистическое чудовище
Shtozote

Фэнтезийный персонаж
Shtriga

Герой легенд
Sibhreach

Фэнтезийный персонаж
Sídhe

Чудище
Silkies

Чудище
Simplicissimus

Герой сказок
Sirena

Герой легенд
Sirenes

Мифическое существо
Sirrush

Мистическое чудовище
Sjopeltin

Чудище
Sjupilti

Мистическое чудовище
Skalli

Чудище
Skarbnik

Фэнтезийный персонаж
Skaven

Чудище
Skiopod

Фэнтезийный персонаж
Skiopodas

Фэнтезийный персонаж
Skjöll

Фэнтезийный персонаж
Skoll

Фэнтезийный персонаж
Sköll

Герой легенд
Skriker

Чудище
Skrulls

Фэнтезийный персонаж
Skvader

Чудище
Skøll

Монстр
Sleipnir

Чудище
Sluagh

Мистическое чудовище
Smok

Чудище
Smůk

Герой легенд
Snark

Мистическое чудовище
Snergs

Герой сказок
Snoligoster

Герой сказок
Soe-horven

Монстр
Space Jockey

Фэнтезийный персонаж
Sphinx

Мистическое чудовище
Splinter-cat

Герой сказок
Spopodes

Герой легенд
Spriggan

Герой сказок
Squonk

Мистическое чудовище
Stellio

Мифическое существо
Stollenwurm

Герой сказок
Stoors

Чудище
Stormbird

Герой сказок
Storsjöodjuret

Чудище
Strandvaskare

Герой сказок
Strandvasker

Герой легенд
Strigoi

Герой сказок
Struthiocamelon

Герой сказок
Struthopodes

Чудище
Strutio

Мистическое чудовище
Strzyga

Мифическое существо
Stymphalídes órnithes

Фэнтезийный персонаж
Succubus

Монстр
Suhurmas

Герой сказок
Svartalfar

Герой сказок
Swanhamr

Герой легенд
Swanmaidens

Мистическое чудовище
Swanman

Мистическое чудовище
Sylphs

Существа из мифов и легенд на букву T


Монстр
Taotie

Фэнтезийный персонаж
Tarandrus

Мифическое существо
Tarasque

Монстр
Tarrasque

Герой легенд
Tatzelwurm

Мистическое чудовище
Taur

Герой легенд
Te Whanau O Rangi

Герой сказок
Tehut

Герой легенд
Tengu (天狗)

Герой легенд
Tenko

Герой сказок
Teong-wei

Герой легенд
Tharks

Фэнтезийный персонаж
Thea

Фэнтезийный персонаж
Theow

Чудище
Thep Norasri

Герой легенд
Thestral

Чудище
Thos

Мистическое чудовище
Thot

Чудище
Thoth

Монстр
Three-foot Horse

Чудище
Thrummy-Cap

Чудище
Thunderbird

Монстр
Tian Lu (天禄)

Фэнтезийный персонаж
Tiangou (天狗)

Монстр
Tibicenas

Мистическое чудовище
Tigbalan

Герой легенд
Tigbalang

Мистическое чудовище
Tikbalan

Фэнтезийный персонаж
Tikoloshe

Фэнтезийный персонаж
Tiqqitchit

Герой легенд
Tiritchiq

Мистическое чудовище
Tithoes

Чудище
To Filiko Teras

Монстр
Toenayar

Фэнтезийный персонаж
Tokoloshe

Фэнтезийный персонаж
Tommyknockers

Зверь
Tomte

Герой легенд
Tooth fairy

Герой сказок
Topple

Герой сказок
Tote-Road Shagamaw

Герой сказок
Toutetsu

Мистическое чудовище
Tragelaph

Герой легенд
Tragelaphus

Фэнтезийный персонаж
Trào phong

Чудище
Trasgo

Мистическое чудовище
Trasgu

Герой сказок
Trasno

Герой сказок
Trauko

Чудище
Treants

Мифическое существо
Treefolk

Герой легенд
Troglodyte

Фэнтезийный персонаж
Trogodytae

Мифическое существо
Trow

Мистическое чудовище
Tsonokwa

Фэнтезийный персонаж
Tsonoqua

Фэнтезийный персонаж
Tsukumogami (付喪神)

Герой легенд
Tù ngưu

Мистическое чудовище
Tulao (徒劳)

Герой сказок
Tunda

Чудище
Tunkall

Мистическое чудовище
Tūrehu

Монстр
Tutu

Герой сказок
Tyger

Чудище
Typhaon

Мистическое чудовище
Typhöeus

Мистическое чудовище
Typhon

Мистическое чудовище
T'ao T'ieh

Чудище
Tamamo-no-Mae

Монстр
Tangi

Герой легенд
Tangie

Существа из мифов и легенд на букву U


Мистическое чудовище
Ubasti

Мистическое чудовище
Ubume

Мистическое чудовище
Ugallu

Мифическое существо
Ukabarenairei (浮かばれない霊)

Фэнтезийный персонаж
Uldra

Зверь
Undead

Мифическое существо
Undine

Фэнтезийный персонаж
Undine Dejwe

Герой легенд
Ungoliant

Чудище
Unicorn-lion

Чудище
Unicornis

Герой легенд
Uperice

Монстр
Upierzyca

Мифическое существо
Upior

Чудище
Upir

Мистическое чудовище
Upsorn Srihas

Фэнтезийный персонаж
Upupa

Мистическое чудовище
Urchins

Фэнтезийный персонаж
Uridimmu

Монстр
Urmahlillu

Герой сказок
Urmahlullu

Герой легенд
Urman iäse

Зверь
Uroboros

Мифическое существо
Uru-kehu

Чудище
Utböling

Монстр
Utburd

Зверь
Utkasting

Монстр
Utrzymywany

Чудище
Útumu

Существа из мифов и легенд на букву V


Мистическое чудовище
Va әs̷

Монстр
Vaca de lumbre

Герой легенд
Valkyrja

Герой легенд
Vam-Fear-Eee

Фэнтезийный персонаж
Vampijerović

Герой легенд
Vampirar

Герой легенд
Vampirdzhiya

Мифическое существо
Vampirić

Чудище
Vampirović

Герой сказок
Vánagandr

Герой сказок
Varactyl

Монстр
Varg

Монстр
Vargr

Монстр
Vaŭkałak

Зверь
Versipellis

Мистическое чудовище
Vešapi (ვეშაპი)

Монстр
Vielfraß

Фэнтезийный персонаж
Vilkacis

Монстр
Vilkãtas

Фэнтезийный персонаж
Vilkatis

Мифическое существо
Vilktakis

Герой легенд
Vipera

Мистическое чудовище
Vodni mož

Мистическое чудовище
Vough

Мистическое чудовище
Vugluscris

Герой легенд
Vоdník

Существа из мифов и легенд на букву W


Мифическое существо
Wahokohoko

Чудище
Wamphyri

Чудище
Wandynnije

Мистическое чудовище
Wàng tiān hǒu (望天吼)

Мистическое чудовище
Waq-waq tree

Монстр
Warg

Чудище
Wargin

Фэнтезийный персонаж
Water-Leaper

Мистическое чудовище
Water-owl

Герой легенд
Wearg

Монстр
Wearh

Герой легенд
Wechselbalg

Мистическое чудовище
Weeping Woman

Герой легенд
Wemic

Герой легенд
Wendigo

Герой сказок
Werebat

Герой сказок
Werebears

Мистическое чудовище
Wereboar

Герой сказок
Werefox

Герой сказок
Werehyenas

Герой сказок
Wererat

Мистическое чудовище
Werewolf

Мистическое чудовище
White Walkers

Монстр
Whooping boy

Герой сказок
Will O'The Wisp

Зверь
Willepen

Зверь
Windigo

Герой легенд
Winged Horses

Мифическое существо
Wish Hounds

Герой легенд
Wisht Hounds

Герой сказок
Wodny muž

Фэнтезийный персонаж
Wódnykus

Мистическое чудовище
Wookiee

Зверь
Wuesting Beast

Мистическое чудовище
Wychowywany

Мистическое чудовище
Wyvern

Существа из мифов и легенд на букву X


Чудище
Xaynwada

Зверь
Xhinde

Чудище
Xiaoyang People

Чудище
Xiaoyangmin

Чудище
Xiezhi

Мифическое существо
Xièzhì (獬豸)

Мистическое чудовище
Xάρυβδις

Существа из мифов и легенд на букву Y


Мифическое существо
Ya-Te-Veo

Герой легенд
Yakan

Герой сказок
Yakṣas

Монстр
Yale

Мистическое чудовище
Yalomishte

Герой сказок
Yamawarawa

Герой легенд
Yamawaro

Мистическое чудовище
Yanari

Герой сказок
Yara-ma-yha-who

Монстр
Yarımtıq

Герой легенд
Yázì (睚眦)

Герой сказок
Yeth Hounds

Фэнтезийный персонаж
Yeti

Мистическое чудовище
Yllerion

Мистическое чудовище
Yobo-san

Фэнтезийный персонаж
Yobosan

Мистическое чудовище
Yōkai (妖怪)

Мистическое чудовище
Youwarkee

Зверь
Yppopodes

Мифическое существо
Yppotryll

Герой легенд
Yuki-banba (雪バンバ)

Мистическое чудовище
Yuki-hime (雪姫)

Фэнтезийный персонаж
Yuki-nyōbō (雪女房)

Герой сказок
Yuki-onago (雪女子)

Фэнтезийный персонаж
Yuki-onna (雪女)

Фэнтезийный персонаж
Yukibajo (雪バジョ)

Фэнтезийный персонаж
Yukifuri-baba (雪降り婆)

Мистическое чудовище
Yukinba (雪ンバ)

Зверь
Yumekui

Герой легенд
Yūrei (幽霊)

Существа из мифов и легенд на букву À


Герой сказок
Àlf-ur

Существа из мифов и легенд на букву Á


Монстр
Áitvaras

Мифическое существо
Áitivaras

Мифическое существо
Átvars

Существа из мифов и легенд на букву Ä


Зверь
Älv

Существа из мифов и легенд на букву É


Фэнтезийный персонаж
Éitvaras

Существа из мифов и легенд на букву Ø


Мифическое существо
Øксøку

Существа из мифов и легенд на букву Ú


Мистическое чудовище
Úlairi

Существа из мифов и легенд на букву Þ


Зверь
Þursar

Существа из мифов и легенд на букву İ


Мифическое существо
İćętîk

Существа из мифов и легенд на букву Ł


Герой легенд
Łaziebnik

Зверь
Łaźnik

Существа из мифов и легенд на букву Ś


Мистическое чудовище
Świtezianki

Существа из мифов и легенд на букву Ş


Герой сказок
Şüräle

Чудище
Şürele

Существа из мифов и легенд на букву Š


Зверь
Šêdu

Фэнтезийный персонаж
Šmok

Мифическое существо
Štriga

Герой сказок
Šungalviai

Зверь
Šungalvis

Существа из мифов и легенд на букву Ż


Герой сказок
Żmirłacz

Фэнтезийный персонаж
Żnicz

Существа из мифов и легенд на букву Ά


Мистическое чудовище
Άβράξας

Монстр
Άργος

Монстр
Άβρασάξ

Существа из мифов и легенд на букву Έ


Герой легенд
Ένυδροσ

Чудище
Έξιχειρες

Существа из мифов и легенд на букву Ύ


Фэнтезийный персонаж
Ύδρα

Существа из мифов и легенд на букву Α


Герой сказок
Αχέρων

Монстр
Αριμασπος

Фэнтезийный персонаж
Αburγu Moγai

Герой легенд
Αμαδρυάδες

Мистическое чудовище
Αρπυιαι

Существа из мифов и легенд на букву Β


Герой сказок
Βαυϐώ

Существа из мифов и легенд на букву Γ


Чудище
Γηρυών

Герой сказок
Γλυκών

Фэнтезийный персонаж
Γηρυονης

Мистическое чудовище
Γηρυονευς

Мифическое существо
Γραῖαι

Существа из мифов и легенд на букву Δ


Герой легенд
Δελφυνη

Монстр
Δράκαινα

Мифическое существо
Δαίμων

Мифическое существо
Δρυάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ε


Фэнтезийный персонаж
Εμπουσα

Фэнтезийный персонаж
Ευρυνομος

Герой легенд
Εκατόγχειρες

Мистическое чудовище
Εριχθόνιος

Существа из мифов и легенд на букву Θ


Герой сказок
Θόουτ

Герой сказок
Θώθ

Существа из мифов и легенд на букву Κ


Герой легенд
Καταβλεπων

Фэнтезийный персонаж
Κῆτος

Герой легенд
Κάβειροι

Монстр
Κέκροψ

Монстр
Κύκλωπες

Мистическое чудовище
Καλικάντζαροι

Мистическое чудовище
Κέρβερος

Чудище
Κακός

Фэнтезийный персонаж
Κεραστης

Герой легенд
Κυνοκεφάλοι

Существа из мифов и легенд на букву Λ


Герой легенд
Λάμια

Фэнтезийный персонаж
Λειμενίδες

Герой сказок
Λαδων

Герой сказок
Λιμνάδες

Существа из мифов и легенд на букву Μ


Фэнтезийный персонаж
Μελίαι

Герой легенд
Μινωταυρος

Мистическое чудовище
Μελιάδες

Герой легенд
Μυρμηκολέων

Мифическое существо
Μουόχερως

Существа из мифов и легенд на букву Ν


Чудище
Ναϊάδες

Герой легенд
Νύμφες

Монстр
Ναΐδες

Мифическое существо
Νηρηίδες

Герой сказок
Νηϊάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ο


Монстр
Ορθος

Мистическое чудовище
Ορθρος

Существа из мифов и легенд на букву Π


Герой легенд
Πανθηρ

Фэнтезийный персонаж
Πύθων

Фэнтезийный персонаж
Πρωτεύς

Чудище
Πήγασος

Существа из мифов и легенд на букву Σ


Герой легенд
Σκιραται

Мифическое существо
Σρινύες

Герой легенд
Σάτυροι

Герой сказок
Σκολοπινδρα

Герой сказок
Σκιαποδες

Фэнтезийный персонаж
Σομπέκ

Монстр
Σειρῆνες

Мистическое чудовище
Σκύλλα

Существа из мифов и легенд на букву Τ


Чудище
Τιτάνες

Герой легенд
Τυφών

Герой легенд
Τράγέλαφος

Герой сказок
Τάρανδρος

Фэнтезийный персонаж
Τρωγοδύται

Чудище
Τάρανδος

Мифическое существо
Τρίτων

Существа из мифов и легенд на букву Υ


Зверь
Υλλοσ

Существа из мифов и легенд на букву Φ


Герой легенд
Φοϊνιξ

Фэнтезийный персонаж
Φάλαινα

Мистическое чудовище
Φώκια

Существа из мифов и легенд на букву Χ


Мистическое чудовище
Χίμαιρα

Существа из мифов и легенд на букву Ψ


Герой сказок
Ψύιισλ

Существа из мифов и легенд на букву Ӡ


Мистическое чудовище
Ӡіӡі

Существа из мифов и легенд на букву Ӧ


Существа из мифов и легенд на букву Ա


Существа из мифов и легенд на букву Հ


Монстр
Հսկա

Существа из мифов и легенд на букву Յ


Герой легенд
Յարալեզ

Существа из мифов и легенд на букву Ḏ


Фэнтезийный персонаж
Ḏiḥautī

Фэнтезийный персонаж
Ḏḥwty

Существа из мифов и легенд на букву Ἀ


Герой легенд
Ἀλσηΐδες

Существа из мифов и легенд на букву ἵ


Герой сказок
ἵπποκαμποςСервисная информация

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100bigmir)net TOP 100Рейтинг@Mail.ruРейтинг@Mail.ru

При использовании материалов сайта ссылка обязательна

Kamail ® 2009 - 2020 г.
ver. 1.05.1374+